Luận văn Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định của các hộ nuôi tôm trong việc chọn mua sản phẩm combax - L của công ty TNHH virbac Việt Nam trên địa bàn Bạc liêu và Cà Mau

Thang đo yếu tố “nhân sự” có hệ số Cronbach’s Alpha đạt giá trị là 0.805 > 0.6 và hệ số tƣơng quan biến tổng của tất cả các biến đo lƣờng yếu tố “nhân sự” đều lớn hơn 0.3 nên đạt độ tin cậy. Nếu loại bỏ các biến quan sát thì hệ số Cronbach’s Alpha đều nhỏ hơn 0.805 nên giữ lại tất cả các biến để thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) tiếp theo. Thang đo yếu tố “cảm xúc” có hệ số Cronbach’s Alpha đạt giá trị là 0.934 > 0.6 và hệ số tƣơng quan biến tổng của tất cả các biến đo lƣờng yếu tố “cảm xúc” đều lớn hơn 0.3 nên đạt độ tin cậy. Nếu loại bỏ các biến quan sát thì hệ số Cronbach’s Alpha đều nhỏ hơn 0.934 nên giữ lại tất cả các biến để thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA) tiếp theo.

pdf72 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định của các hộ nuôi tôm trong việc chọn mua sản phẩm combax - L của công ty TNHH virbac Việt Nam trên địa bàn Bạc liêu và Cà Mau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_huu_nhan_2193_2083120.pdf
Luận văn liên quan