Luận văn Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiễm khuẩn sơ sinh (NKSS) rất hay gặp và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh non tháng. Tỉ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh là 1 - 10‰ số trẻ sơ sinh sống trên toàn thế giới, tỉ lệ này cao gấp 10 lần ở trẻ đẻ non [36], [37], [53]. Ở các nước đang phát triển, tỉ lệ mắc và tử vong do nhiễm khuẩn mẹ - con còn rất cao (châu Á từ 2,4 đến 6%, châu Phi từ 6 đến 21%) [50]. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Nguyễn Thanh Hà và CS (2003) ở khoa Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh là 57,6% [8]. Nghiên cứu tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, thấy tỉ lệ viêm phổi sơ sinh rất cao, chiếm 90,3% (trong đó tử vong 9,7%), tỉ lệ nhiễm khuẩn huyết là 2,1%, viêm màng não mủ từ 0,9 đến 1,5% [3], [22], [26]. Nghiên cứu của Phạm Thanh Mai và CS ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương (2003) có 132 trường hợp nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, trong đó có 9 trường hợp tử vong chiếm 6,8% [15]. Nhiễm khuẩn sơ sinh thường nặng, diễn biến phức tạp, tỉ lệ tử vong cao và dễ để lại các di chứng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (TCY TTG), hàng năm có 5 triệu trẻ sơ sinh chết vì nhiễm khuẩn, trong đó các nước đang phát triển chiếm 98% (châu Á 27 - 69%, châu Phi 6 - 21%) [50]. Các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp trong thời kỳ sơ sinh là viêm phổi, viêm da, viêm rốn, viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết. Nghiên cứu của Tạ Văn Trầm và CS tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cho thấy viêm phổi sơ sinh chiếm 8,2%, viêm rốn 1,7%, nhiễm trùng huyết 0,5% [30]. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp là các vi khuẩn gram (-) và tụ cầu. Vi khuẩn có thể gây bệnh cho thai nhi từ trong tử cung, trong lúc đẻ hoặc sau đẻ. Chẩn đoán sớm nhiễm khuẩn sơ sinh và điều trị kịp thời sẽ giảm tỉ lệ bệnh nặng và hạ thấp tỉ lệ tử vong. Nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Thuý Hà, Nguyễn Ngọc Rạng cho thấy các kháng sinh thông thường vẫn có hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh [4], [7], [20]. Những trường hợp nhiễm khuẩn sơ sinh nặng thường do phát hiện muộn, điều trị chưa hợp lý dẫn đến tỉ lệ kháng thuốc cao, điều trị không kết quả. Tại khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên theo nghiên cứu của Khổng Thị Ngọc Mai và CS trong 5 năm (2001 - 2005) cho thấy tỉ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh dao động từ 20 - 22% tuỳ theo năm, trong đó hàng đầu là viêm phổi và nhiễm trùng tại chỗ [14]. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu đầy đủ về nhiễm khuẩn sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên” nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ sơ sinh. 2. Xác định căn nguyên và một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn thường gặp ở trẻ sơ sinh. MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN .3 1.1. Dịch tễ nhiễm khuẩn sơ sinh 3 1.2. Đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh 6 1.2.1. Mối quan hệ về giải phẫu và chức năng của thai với môi trường 6 1.2.2. Sự cư trú của vi khuẩn ở trẻ sơ sinh 6 1.2.3. Sinh bệnh học của nhiễm khuẩn thai và sơ sinh .7 1.2.3.1. Nhiễm khuẩn trong tử cung 7 1.2.3.2. Nhiễm khuẩn trong khi đẻ .7 1.2.3.3. Nhiễm khuẩn sớm sau sinh .8 1.2.3.4. Nhiễm khuẩn muộn sau sinh 8 1.3. Đáp ứng miễn dịch của trẻ sơ sinh 9 1.4. Triệu chứng nhiễm khuẩn sơ sinh .11 1.4.1. Triệu chứng lâm sàng 11 1.4.2. Điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh .14 1.4.3. Các xét nghiệm sinh học .14 1.4.4. Xét nghiệm vi khuẩn học .15 1.5. Vi khuẩn gây bệnh 17 1.6. Các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn mẹ - con .18 1.6.1. Các chủng vi khuẩn tại đường sinh dục bà mẹ có thai 18 1.6.2. Những yếu tố nguy cơ trong thời kỳ mang thai 19 1.6.3. Những yếu tố nguy cơ trong cuộc đẻ 20 Chương 2: ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21 2.1. Đối tượng nghiên cứu 21 2.2. Phương pháp nghiên cứu 21 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu .21 2.2.2. Mẫu nghiên cứu .21 2.2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu .22 2.2.4. Kỹ thuật thu thập số liệu .25 2.2.5. Xử lý và phân tích số liệu 26 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 27 3.1. Đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh .27 3.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn sơ sinh . .38 Chương 4: BÀN LUẬN .40 4.1. Đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh .40 4.2. Căn nguyên và một số yếu tố liên quan đến NKSS .50 KẾT LUẬN 53 KHUYẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC . .

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6030 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i thai Bạch cầu/mm3 Đẻ non Đủ tháng Tổng số n % n % N % Dưới 5000 1 0,4 1 0,4 2 0,8 5000 - 20 000 106 41,6 116 45,5 222 87,0 Trên 20 000 11 4,3 20 7,8 31 12,2 Cộng 118 46,3 137 53,7 255 100,0 Nhận xét: số lượng bạch cầu trong giới hạn bình thường chiếm 87,0%, 12,2% bạch cầu tăng trên 20 000/mm3 và 0,8% bạch cầu giảm dưới 5000/mm3. Bảng 3.12. Tỉ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trong NKSS Tuổi thai BCĐNTT/mm3 Đẻ non Đủ tháng Tổng số n % n % N % Giảm < 45% 10 3,9 19 7,5 29 11,4 Trung bình 45 - 65% 51 20,0 44 17,2 95 37,3 Tăng > 65% 57 22,4 74 29,0 131 51,4 Cộng 118 46,3 137 53,7 255 100,0 Nhận xét: tỉ lệ BCĐNTT tăng chiếm 51,4% (trong đó tập trung ở nhóm trẻ đủ tháng là 20,0%), tỉ lệ BCĐNTT giảm chiếm 11,4%. Bảng 3.13. Kết quả điều trị NKSS KQĐT Tuổi thai Khỏi Nặng lên Tử vong Tổng số n % n % n % N % Đẻ non 86 33,71 2 0,8 30 11,8 118 46,3 Đủ tháng 129 50,62 6 2,3 2 0,8 137 53,7 Cộng 215 84,3 8 3,1 32 12,6 225 100,0 p (1)(2) < 0,05 Tû lÖ % 60 50  50.6 40 33.7 30 20 10 0  0.8 2.3  11.8  0.8  §Î non §ñ th¸ng Khái NÆng lªn Tö vong KÕt qu¶ Biểu đồ 3.6. Kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh Nhận xét: tỉ lệ điều trị khỏi ở nhóm trẻ đủ tháng cao hơn so với nhóm trẻ đẻ non (50,6% so với 33,7%, p < 0,05), tỉ lệ tử vong 12,6% chủ yếu là trẻ đẻ non. Bảng 3.14. Sử dụng kháng sinh trong điều trị NKSS STT Nhóm kháng sinh Đẻ non (n = 118) Đủ tháng (n = 137) n Tần suất n Tần suất 1 Betalactamin 74 62,7 42 30,5 2 Cephalosporin + Aminosid 76 64,2 116 84,6 3 Imidazol + Betalactamin + Aminosid 5 4,2 0 0 Nhận xét: ở cả hai nhóm trẻ, Cephalosporin kết hợp với nhóm Aminosid được sử dụng nhiều nhất. Bảng 3.15. Đặc điểm sử dụng kháng sinh trong điều trị NKSS Đặc điểm sử dụng kháng sinh Đẻ non (118) Đủ tháng (137) p n Tần suất n Tần suất Số liệu trình kháng sinh 1 liệu trình 82 69,4 101 73,7 > 0,05 2 liệu trình 32 27,1 31 22,6 3 liệu trình 9 7,6 8 5,8 Số loại kháng sinh 1 loại 74 62,7 42 30,6 < 0,05 2 loại trở lên 81 68,6 119 86,8 Nhận xét: tần suất sử dụng một liệu trình kháng sinh chiếm tỉ lệ nhiều nhất (nhóm trẻ đẻ non là 69,4%, nhóm trẻ đủ tháng là 73,7%), tần suất phối hợp từ hai kháng sinh trở lên ở nhóm trẻ đẻ đủ tháng cao hơn nhóm trẻ đẻ non. 3.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến NKSS Bảng 3.16. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn Nuôi cấy Vi khuẩn Nuôi cấy dịch tỵ hầu (n = 56) Nuôi cấy nƣớc tiểu (n = 30) n % n % Staphylococcus epidermidis 24 42,9 2 6,7 Citrobacter 9 16,1 1 3,3 Staphylococcus aureus 7 12,5 1 3,3 Enterobacter 1 1,8 1 3,3 Haemophilus influenzae 1 1,8 0 0 Pseudomonas aeruginosa 4 7,1 4 13,3 Âm tính 10 17,8 21 70,0 Cộng 56 100,0 30 100,0 Nhận xét: tỉ lệ nuôi cấy dịch tỵ hầu dương tính là 82,2% (46/56 trường hợp) trong đó vi khuẩn gây bệnh gặp nhiều nhất là S. epidermidis, tỉ lệ nuôi cấy nước tiểu dương tính là 30% (9/30 trường hợp) trong đó vi khuẩn gặp nhiều nhất là P. aeruginosa. Bảng 3.17. Kết quả nuôi cấy dịch tỵ hầu Tuổi thai Vi khuẩn Đẻ non Đủ tháng Tổng số p(1),(2) n % n % N % Gram(+) S. aureus 4 7,1 3 5,4 7 12,5 < 0,05 S. epidermidis 7 12,5(1) 17 30,3(2) 24 42,8 Gram(-) P. aeruginosa 4 7,1 0 0,0 4 7,1 Citrobacter 7 12,5 2 3,6 9 16,0 Enterobacter 1 1,8 0 0 1 1,8 H. influenzae 0 0 1 1,8 1 1,8 Âm tính 2 3,6 8 14,3 10 18,0 Cộng 25 44,6 31 55,4 56 100 Nhận xét: tỉ lệ vi khuẩn S. epidermidis phân lập ở nhóm trẻ đủ tháng 30,3% và ở nhóm trẻ non tháng là 12,5% (p < 0,05), tỉ lệ vi khuẩn Citrobacter phân lập ở nhóm trẻ non tháng 12,5% và ở nhóm trẻ đủ tháng là 3,6%. Bảng 3.18. Kết quả nuôi cấy nước tiểu Tuổi thai Vi khuẩn Đẻ non Đủ tháng Tổng số n % n % N % Gram (+) S. aureus 1 3,3 0 0 1 3,3 S. epidermidis 2 6,7 0 0 2 6,7 Gram (-) P. aeruginosa 3 10,0 1 3,3 4 13,3 Citrobacter 1 3,3 0 0 1 3,3 Enterobacter 0 0 1 3,3 1 3,3 Âm tính 9 30 12 40,0 21 70,0 Cộng 16 53,3 14 46,7 30 100 Nhận xét: tỉ lệ nuôi cấy nước tiểu dương tính là 30%, trong đó vi khuẩn gram (-) chiếm 20,0% (đứng hàng đầu là Pseudomonas aeruginosa và gặp nhiều hơn ở nhóm trẻ đẻ non) và vi khuẩn gram (+) chiếm 10,0% (đều gặp ở nhóm trẻ đẻ non). Bảng 3.19. Nhiễm khuẩn sơ sinh liên quan đến cuộc đẻ Yếu tố n Tỷ lệ (%) p Cân nặng lúc đẻ < 2500gram 159 62,3 < 0,05 ≥ 2500gram 96 37,7 Ngạt lúc đẻ Có 134 52,5 < 0,05 Không 121 47,5 Vỡ ối sớm Có 140 54,9 < 0,05 Không 115 45,1 Mẹ sốt trước đẻ, mẹ NĐTN Có 145 56,8 < 0,05 Không 110 43,2 Nhận xét: trẻ nhiễm khuẩn sơ sinh có cân nặng dưới 2500gram, có tiền sử như ngạt lúc đẻ, mẹ vỡ ối sớm, mẹ sốt trước đẻ - nhiễm độc thai nghén có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn so với nhóm trẻ có cân nặng ≥ 2500gram và tiền sử sản khoa bình thường (p < 0,05). Chƣơng 4 BÀN LUẬN Qua kết quả nghiên cứu trên 255 trẻ nhiễm khuẩn sơ sinh, chúng tôi nhận thấy: 4.1. Đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh - Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ NKSS ở trẻ nam cao hơn trẻ nữ (62,3% so với 37,7%). Kết quả này cũng tương tự kết quả nghiên cứu của Phạm Thị Xuân Tú, thấy tỉ lệ NKSS ở trẻ nam cao hơn nữ (70,3% so với 29,7%) [29]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Anh tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Đinh Thị Thuý Hà tại Thái Nguyên, nghiên cứu của Phạm Thị Thanh Mai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đều thấy tỉ lệ NKSS ở trẻ nam cao hơn trẻ nữ [1], [7], [15]. Trẻ sơ sinh càng non tháng và cân nặng càng thấp thì tỉ lệ nhiễm khuẩn càng cao và mức độ NKSS càng nặng. Kết quả nghiên của chúng tôi thấy tỉ lệ NKSS ở nhóm trẻ có cân nặng dưới 2500gram cao hơn nhóm trẻ có cân nặng ≥ 2500gram (62,3% so với 37,7%). Các nghiên cứu của Đinh Thị Thuý Hà, Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Kiều Nhi, Đinh Văn Thức, Vũ Thị Thuỷ đều cho thấy sức đề kháng của trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ non tháng kém hơn so với trẻ lớn. Đáp ứng miễn dịch kém, đồng thời sự ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn trong và sau đẻ như ngạt, đẻ non tháng, đẻ thiếu cân... làm cho trẻ sơ sinh dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn [7], [15], [18], [24], [28]. Vì vậy quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh thấp cân đòi hỏi người mẹ phải có kiến thức tốt về chăm sóc, dinh dưỡng, vệ sinh và hiểu biết về bệnh tật ở nhóm trẻ có nhiều nguy cơ này. Khi phân tích nhóm trẻ theo khu vực nông thôn và thành thị, chúng tôi thấy NKSS ở khu vực nông thôn có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn ở thành thị (65,9% so với 34,1%). Tỉnh Thái Nguyên có tỉ lệ người dân ở nông thôn 50 - 60%, trong khi đó ở thành phố thì tỉ lệ hộ nông nghiệp chiếm khoảng 20%. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây ở các tỉnh mà chủ yếu người dân làm nông nghiệp [3], [7]. Trong số 255 bệnh nhân NKSS chúng tôi nghiên cứu, dân tộc Kinh chiếm 69,4%, dân tộc thiểu số chiếm 30,6%. Trong số dân tộc thiểu số thì dân tộc Tày chiếm tỉ lệ cao nhất 12,9%, dân tộc Nùng 8,6%, các dân tộc khác 9,1%. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Đinh Thị Thuý Hà tại Thái Nguyên thấy dân tộc Kinh chiếm 76,7%, dân tộc thiểu số chiếm 23,3% trong đó dân tộc Tày chiếm tỉ lệ cao nhất 11,7% [7]. Kết quả này cũng phù hợp với phân bố dân tộc tại tỉnh Thái Nguyên. Trong số các bệnh nhân NKSS, chúng tôi thấy viêm phổi có tỉ lệ cao nhất 84,3%, kết quả này cũng tương tự như nghiên cứu của các tác giả khác cho thấy viêm phổi luôn là bệnh nhiễm khuẩn có tỉ lệ cao nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Anh thấy có 331 trẻ viêm phổi trong tổng số 1000 trẻ sơ sinh vào viện [1]. Tạ Văn Trầm và CS nghiên cứu tại Tiền Giang thấy viêm phổi sơ sinh chiếm 16,3% trẻ sơ sinh nhập viện [30]. Chúng tôi thấy các bệnh nhiễm trùng khác có tỉ lệ thấp: viêm rốn kết hợp viêm phổi 7,5%, viêm da 3,5%, nhiễm khuẩn tiết niệu 3,5%, chỉ có 2 bệnh nhân viêm màng não mủ (0,8%), 1 bệnh nhân nhiễm trùng huyết (0,4%). Nghiên cứu của chúng tôi thấy 3,5% bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu, tỉ lệ này cũng gần với kết quả nghiên cứu của Barton M. và CS nghiên cứu tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa miền tây Ấn Độ. Ghaemi S. và CS nghiên cứu tại Bệnh viện đa khoa khu Nemazee - Iran. Xinias I. và CS nghiên cứu tại Bệnh viện Thessaloniki - Hy Lạp lần lượt có tỉ lệ là 3,8%, 5,8%, 6,5% [38], [42], [56]. Theo Đặng Phú Ân tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ sơ sinh 0,1 - 1% và tăng cao dần đến 10% ở trẻ sơ sinh nhẹ cân [2]. Chúng tôi chẩn đoán nhiễm khuẩn tiết niệu dựa vào bạch cầu niệu và nuôi cấy nước tiểu. Tỉ lệ bệnh nhân nhiễm khuẩn tiết niệu được chẩn đoán sớm khá cao cũng do trẻ được kiểm tra xét nghiệm nước tiểu ngay khi vào viện, nhưng chúng tôi nhận thấy việc lấy nước tiểu của trẻ sơ sinh nhất là các trẻ gái là rất khó khăn. Tỉ lệ viêm màng não mủ theo nghiên cứu của chúng tôi là 0,8%, kết quả nghiên cứu của chúng tôi gần với kết qủa nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh tại Bệnh viện Nhi Trung ương thấy tỉ lệ viêm màng não mủ sơ sinh dao động từ 0,9 đến 1,5% tuỳ theo năm [22]. Khác với chúng tôi, nghiên cứu của May M. và CS thấy tỉ lệ viêm màng não mủ sơ sinh là 9,2% [44]. Chúng tôi chỉ phát hiện được một bệnh nhân nhiễm trùng huyết (0,4%), tỉ lệ này thấp hơn nghiên cứu của Phạm Xuân Tú tại Bệnh viện Nhi Trung ương thấy tỉ lệ nhiễm trùng huyết sơ sinh là 2,1% [26], theo chúng tôi bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện tuyến cuối và nhiều bệnh nhân nặng hơn. Chúng tôi nhận thấy tỉ lệ viêm phổi gặp nhiều hơn trong nhiễm khuẩn sơ sinh sớm (47,0% so với 37,3%), viêm da trong nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và nhiễm khuẩn sơ sinh muộn không có sự khác biệt, ở trẻ dưới 3 ngày tuổi viêm da là 1,6%. Khác với chúng tôi, Nguyễn Thị Kim Anh thấy viêm phổi gặp nhiều hơn trong nhiễm khuẩn sơ sinh muộn (77,9% so với 22,1%) [1]. Rất ít bệnh nhân vào viện vì viêm rốn đơn thuần, mà chúng tôi gặp viêm rốn trong khi đang điều trị các bệnh khác. Hiện nay quan điểm của các nhà sản khoa và nhi khoa là không băng kín rốn mà để hở rốn ngay từ sau khi cắt rốn, đây là điều kiện tốt để tránh nhiễm trùng rốn và có thể phát hiện sớm các trường hợp viêm rốn [15]. Chúng tôi thấy số trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn trước 24 giờ còn thấp, chỉ có 22,3% bệnh nhi NKSS được đến viện trước 24 giờ trong khi có 48,6% bệnh nhân đến viện sau 3 ngày. Kết quả này cũng giống như kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Anh thấy có 64,9% bệnh nhân đến viện 3 ngày sau khi bị bệnh [1]. Chúng tôi thấy 8/9 trường hợp bệnh nhân viêm da được phát hiện sớm, trong khi đó viêm rốn thường được phát hiện sau 3 ngày, có thể trẻ được chăm sóc da hàng ngày nên các dấu hiệu bất thường sẽ được phát hiện sớm trong khi rốn băng kín nên ít được quan tâm hơn. Các trường hợp viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết đều phát hiện muộn sau 3 ngày. Tỉ lệ NKSS tương đối cao như vậy cho thấy người bác sỹ Nhi khoa lâm sàng cần hết sức chú ý khám lâm sàng, theo dõi trẻ có yếu tố nguy cơ NKSS để phát hiện triệu chứng lâm sàng nhiễm khuẩn kịp thời, làm các xét nghiệm cần thiết giúp chẩn đoán sớm, điều trị sớm nhiễm khuẩn cho trẻ. - Đặc điểm lâm sàng của NKSS rất đa dạng, tuỳ theo lứa tuổi của trẻ, vị trí tổn thương và mức độ nặng nhẹ của bệnh mà có những biểu hiện lâm sàng khác nhau. Ở trẻ sơ sinh đặc biệt là trẻ non tháng cũng có những biểu hiện lâm sàng riêng biệt, những dấu hiệu đầu tiên ở lứa tuổi này thường rối loạn hô hấp và rối loạn tuần hoàn... Rối loạn thân nhiệt: sốt là triệu chứng phản ánh tình trạng phản ứng của cơ thể với các tác nhân gây bệnh, nhưng sốt không phải là triệu chứng đặc hiệu trong chẩn đoán NKSS mặc dù nhiều nghiên cứu cho thấy NKSS thường có sốt. Tuy nhiên trong các trường hợp như trẻ sơ sinh non tháng, khi bị nhiễm khuẩn trẻ không sốt mà thậm chí còn hạ nhiệt độ. Chúng tôi gặp 176/255 trường hợp có nhiệt độ bình thường (69,0%), 46/255 trường hợp có sốt (18,0%) và 33/255 trường hợp hạ thân nhiệt (13,0 %). Trong 46 trường hợp sốt có 36 trẻ đủ tháng, chiếm 14,1% và 10 trẻ đẻ non tháng, chiếm 3,9%. Trong số 33 trường hợp hạ thân nhiệt có 5 trẻ đủ tháng, chiếm 2,0% và 28 trẻ đẻ non tháng chiếm 11,0%. Kết quả này cũng tương tự với kết quả nghiên cứu của Weisman L. thấy trong NKSS, tăng thân nhiệt thường gặp ở trẻ đủ tháng hơn ở trẻ đẻ non (12% so với 1%), ngược lại dấu hiệu hạ thân nhiệt gặp ở trẻ đẻ non nhiều hơn trẻ đủ tháng (13% so với 3,4%) [55]. Nguyễn Tiến Dũng khi nghiên cứu 84 trẻ dưới 2 tháng tuổi vào điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai thấy chỉ có 23,8% bệnh nhi có tăng thân nhiệt [5]. Nghiên cứu của Khu Thị Khánh Dung thấy 78,4% bệnh nhân vào điều trị tại khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương có nhiệt độ bình thường [3]. Chúng tôi gặp triệu chứng rối loạn hô hấp gặp ở 98,0% (250/255 trường hợp). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Phan Thị Huệ cho thấy hội chứng rối loạn hô hấp là 69,2% và nghiên cứu của Mehr S. cho thấy hội chứng rối loạn hô hấp là 68% ở NKSS [9], [45]. Chúng tôi thấy thở nhanh trên 60 lần/phút ở nhóm trẻ đẻ non là 16,9% và 16,1% ở nhóm trẻ đủ tháng. Ở trẻ sơ sinh khả năng điều hoà nhịp thở của trẻ sơ sinh còn kém, đáp ứng với tình trạng thiếu ôxy bằng cách tăng nhịp thở trong thời gian rất ngắn và nhanh chóng dẫn đến cơn ngừng thở. Thở nhanh là triệu chứng xuất hiện sớm nhất của triệu chứng hô hấp khi trẻ bị viêm phổi. Khác với kết quả nghiên cứu của chúng tôi, Khu Thị Khánh Dung thấy dấu hiệu thở nhanh chỉ gặp 29,8% ở trẻ đẻ non viêm phổi. Đinh Thị Thuý Hà thấy dấu hiệu thở nhanh gặp 26,7% ở trẻ đủ tháng và 21,7% ở trẻ đẻ non bị viêm phổi [3], [7]. Dấu hiệu rút lõm lồng ngực gặp ở hai nhóm trẻ đủ tháng và non tháng đều là 9,8%. Trẻ đẻ non thường thở nông, yếu do cơ hô hấp chưa phát triển đầy đủ đặc biệt là cơ lồng ngực. Dấu hiệu nhịp thở nhanh và rút lõm lồng ngực là hai dấu hiệu chính của viêm phổi được TCYTTG khuyến cáo sử dụng để đánh giá, phân loại viêm phổi, nếu trẻ có một trong hai dấu hiệu này là viêm phổi nặng [7]. Thở rên là dấu hiệu hay gặp ở trẻ sơ sinh, đặc biệt gặp nhiều hơn ở trẻ đẻ non. Trong nghiên cứu của chúng tôi tỉ lệ thở rên ở trẻ đẻ non cao hơn ở trẻ đủ tháng (29,4% so với 9,4% với p < 0,05). Nghiên cứu của các tác giả khác cho thấy tỷ lệ tỉ lệ thở rên ở trẻ đẻ non cao hơn ở trẻ đủ tháng. Khu Thị Khánh Dung thấy thở rên gặp nhiều ở trẻ đẻ non chiếm 68,4% và trẻ đủ tháng là 44,2% [3]. Đinh Thị Thuý Hà thấy thở rên chiếm tỉ lệ 16,7% ở trẻ đẻ non và 8,3% ở trẻ đủ tháng [7]. Triệu chứng thở chậm và ngừng thở cơn ngừng thở gặp nhiều hơn ở trẻ đẻ non so với trẻ đủ tháng (4,3% so với 2,3%). Những trẻ đẻ non có dấu hiệu thở chậm và ngừng thở thì khả năng bị viêm phổi cao hơn so với những trường hợp không có dấu hiệu này. Do đặc điểm cấu tạo phổi của trẻ đẻ non, nên khi phổi bị tổn thương gây ảnh hưởng rất lớn đến việc trao đổi khí và trẻ nhanh chóng bị suy hô hấp. Một số kết quả nghiên cứu khác cũng cho thấy dấu hiệu thở chậm và ngừng thở ở trẻ đẻ non gặp nhiều hơn trẻ đủ tháng bị viêm phổi: Khu Thị Khánh Dung thấy tỉ lệ là 52,4% và 19,7%, Đinh Thị Thuý Hà thấy tỉ lệ là 16,7% và 13,3% [3], [7]. Cơn ngừng thở còn là triệu chứng gặp trong nhiều bệnh khác nhau của sơ sinh như nhiễm trùng huyết, xuất huyết não màng não, hạ đường huyết. Cơn ngừng thở ở trẻ sơ sinh thường do hoạt động của vỏ não chưa hoàn chỉnh, cơn ngừng thở dưới 10 giây trong một chu kỳ thở được coi là bình thường. Chính vì đặc điểm này của trẻ sơ sinh mà các thầy thuốc cần phải lưu ý khi thăm khám, hỏi bệnh và kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng khác để có thể chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác. Triệu chứng về tuần hoàn cũng hay gặp chiếm 65,4% (ở nhóm trẻ non tháng là 46,2% và ở nhóm trẻ đủ tháng là 19,2%). Trong đó da tái xám gặp vân tím gặp 30,9% (ở nhóm trẻ non tháng là 20,4% và nhóm trẻ đủ tháng là 10,5%), tím lạnh đầu chi là 7,0%, nhịp tim nhanh trên 160 lần/phút là 1,6%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự kết quả nghiên cứu của Phan Thị Huệ cho thấy 71,2% trẻ NKSS có dấu hiệu về tim mạch [9]. Tím tái là một trong những dấu hiệu có giá trị dự đoán tiên lượng bệnh nặng. Trong nghiên cứu của chúng tôi da tái, nổi vân tím là dấu hiệu gặp nhiều hơn ở trẻ đẻ non chiếm tỉ lệ 39,6%. Theo Đinh Thị Thuý Hà tím tái cũng là dấu hiệu gặp nhiều hơn ở trẻ đẻ non chiếm 43,3% [7]. Tại những nơi chưa đo được huyết áp thường qui như khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thì dấu hiệu da tái xám, nổi vân tím, tím lạnh đầu chi, là những dấu hiệu biểu hiện giảm tưới máu ngoại vi, giảm thể tích tuần hoàn trong sốc nhiễm khuẩn. Đứng trước một trẻ sơ sinh có dấu hiệu tím tái, nổi vân tím, cần phải nghĩ đến nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhịp tim nhanh ít gặp trong nghiên cứu của chúng tôi có thể do triệu chứng này rất khó nhận biết trong khi chúng tôi chưa có monitoring theo dõi các chỉ số chức năng sống. Trong nghiên cứu của chúng tôi, triệu chứng rối loạn thần kinh ít gặp, chiếm 3,3%. Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của Merh S. là 18,0% và nghiên cứu của Phan Thị Huệ là 67,3% [9], [45]. Trong nghiên cứu của chúng tôi dấu hiệu giảm trương lực cơ gặp 8/255 trường hợp (trong đó trẻ đẻ non có 6 trường hợp), dấu hiệu tăng trương lực cơ và li bì đều gặp 2/255 trường hợp. Đặc điểm thần kinh trẻ non tháng là li bì, nên với trẻ non tháng dấu hiệu li bì ít có giá trị trong đánh giá nhiễm khuẩn. Ngược lại, đối với trẻ đủ tháng, li bì là một dấu hiệu có giá trị để nghi ngờ trẻ có khả năng nhiễm khuẩn. Triệu chứng giảm trương lực cơ hay gặp ở trẻ đẻ non và giảm trương lực cơ cũng là một đặc điểm của trẻ đẻ non. Vì vậy, các bác sỹ Nhi khoa cần phải chú ý phân biệt giảm trương lực cơ do nhiễm khuẩn với giảm trương lực cơ ở trẻ non tháng không có nhiễm khuẩn. loạn tiêu hoá ít gặp chỉ chiếm 8,9% (ở nhóm trẻ non tháng là 3,1% và ở nhóm trẻ đủ tháng là 5,8%). Trong đó bỏ bú - bú kém gặp 5,8% (ở nhóm trẻ non tháng là 2,7% và nhóm trẻ đủ tháng là 3,1%), nôn gặp 1,9% (ở nhóm trẻ non tháng là 0,4% và nhóm trẻ đủ tháng là 1,5%) và chướng bụng là 1,2% (đều gặp ở nhóm trẻ đủ tháng). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với nghiên cứu của Phan Thị Huệ cho thấy triệu chứng rối loạn tiêu hoá là 44,2% [9] và nghiên cứu của Tollner U. cho thấy triệu chứng rối loạn tiêu hoá là 21% [52]. Bú kém, bỏ bú, nôn là triệu chứng hay gặp và thường biểu hiện sớm trong các trẻ nhiễm khuẩn có dấu hiệu tiêu hoá và có giá trị trong dự đoán nguy cơ nặng của bệnh. Các triệu chứng chướng bụng, tiêu chảy, gan to, lách to thường biểu hiện ở trẻ có triệu chứng lâm sàng nhiễm khuẩn rõ. Triệu chứng về da chúng tôi gặp 11,7% (ở nhóm trẻ non tháng là 3,5% và nhóm trẻ đủ tháng là 8,2%). Triệu chứng hay gặp là viêm rốn chiếm 5,1% và viêm da chiếm 3,1%. Chúng tôi chỉ gặp 2 trường hợp xuất huyết dưới da ở trẻ nhiễm khuẩn nặng. Kết quả này thấp hơn so với nghiên cứu của Phan Thị Huệ cho thấy triệu chứng về da, niêm mạc là 55,8% [9]. Qua các số liệu nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng các biểu hiện lâm sàng của trẻ NKSS thường đa dạng, triệu chứng có thể khó nhận biết (như nhịp tim nhanh), có thể dễ nhận ra (như thở rên, thở nhanh...) và thường biểu hiện rối loạn ở nhiều hệ thống cơ quan của cơ thể. Tuy nhiên các dấu hiệu lâm sàng này của nhiễm khuẩn không đặc hiệu vì có thể gặp ở nhiều bệnh khác không phải nhiễm khuẩn. Vì vậy chúng tôi thấy rằng để chẩn đoán sớm một trẻ NKSS, không thể chỉ dựa vào các dấu hiệu lâm sàng mà cần phải dựa vào các xét nghiệm cận lâm sàng có độ tin cậy cao để chẩn đoán. Như vậy sẽ tránh được việc điều trị kháng sinh và nằm viện không cần thiết cho trẻ. Mặt khác, chẩn đoán sớm sẽ giúp có quyết định điều trị kháng sinh đúng và kịp thời, giảm được tỷ lệ bệnh nặng và tử vong do NKSS. - Những thay đổi số lượng bạch cầu và tỉ lệ bạch cầu đa nhân trung tính trong NKSS là chỉ số khách quan phản ánh khả năng phản ứng nội môi với tình trạng nhiễm trùng. Tuy vậy ở trẻ đẻ non, cân nặng thấp khả năng này hạn chế. Vì vậy ít biến động về số lượng bạch cầu và tỉ lệ bạch cầu đa nhân trung tính, chứng tỏ khả năng phòng vệ của nhóm trẻ này rất kém. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi thấy số lượng bạch cầu trong giới hạn bình thường chiếm 87,0%, bạch cầu tăng trên 20 000/mm3 chiếm 12,2%, bạch cầu giảm dưới 5000/mm3 chiếm 0,8%. Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy mặc dù số lượng bình thường nhưng tỉ lệ bạch cầu đa nhân trung tính đã tăng chiếm 51,4% (ở nhóm trẻ đủ tháng tăng nhiều hơn nhóm trẻ đẻ non), có 37,3% bạch cầu đa nhân trung tính trong giới hạn bình thường. Kết quả này cho thấy sau khi tiếp xúc với yếu tố gây bệnh khả năng phản ứng của cơ thể đối với tình trạng nhiễm khuẩn ở trẻ đủ tháng là khá rõ hơn ở nhóm trẻ đẻ non tháng. Khu Thị Khánh Dung nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, vi khuẩn và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi sơ sinh [3], Nguyễn Hồng Điệp nghiên cứu viêm phổi nặng ở trẻ em dưới một tuổi [7], Phan Thị Huệ nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng trong nhiễm khuẩn sơ sinh sớm [9], Lê Hoàng Sơn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, nguyên nhân, điều trị viêm phổi cấp tính trẻ em từ 0 - 3 tuổi [21] đều cho rằng số lượng bạch cầu ít có giá trị chẩn đoán nhiễm khuẩn vì khoảng giới hạn bình thường rất rộng. Chúng tôi thấy xét nghiệm tế bào máu ngoại biên ngay sau đẻ ít có giá trị trong chẩn đoán NKSS. Tuy nhiên, nó là một xét nghiệm dễ thực hiện, nên cũng có thể giúp ích cho chẩn đoán khi có biến đổi, nhưng nếu bình thường cũng không loại trừ được khả năng nhiễm khuẩn. - Kết quả điều trị 84,3% khỏi bệnh, trong đó nhóm trẻ đủ tháng chiếm 50,6%, nhóm trẻ non tháng chiếm 33,7% sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Có 8 trường hợp nặng lên xin chuyển viện chiếm 3,1% tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ đủ tháng chiếm 2,3% trong khi đó nhóm trẻ đẻ non chiếm 0,8%. Có 32 trường hợp tử vong chiếm 12,6% tập chung chủ yếu ở nhóm trẻ đẻ non chiếm 11,8% trong khi đó nhóm trẻ đủ tháng chiếm 0,8%. Như vậy nhóm trẻ đẻ non có tỉ lệ tử vong và xin chuyển viện cao hơn so với nhóm trẻ đủ tháng, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Nghiên cứu của Phạm Thị Thanh Mai thấy tỉ lệ tử vong chung do nhiễm khuẩn sơ sinh là 6,8% trong đó tử vong do nhiễm trùng huyết chiếm 44,4% [15]. Lương Ngọc Trương và CS nghiên cứu tại Thanh Hoá thấy tỉ lệ tử vong do viêm phổi chiếm 16,1% tử vong sơ sinh [29]. Một số tác giả khác cũng thấy nhóm trẻ đẻ non có tỉ lệ tử vong và chuyển viện cao hơn so với nhóm trẻ đủ tháng [3], [7]. Qua nghiên cứu việc sử dụng kháng sinh trong điều trị, chúng tôi thấy việc sử dụng một loại kháng sinh đơn thuần ở trẻ đẻ non cao hơn trẻ đủ tháng (67,2% so với 30,5%), Tỉ lệ trẻ phải phối hợp từ hai loại kháng sinh trở lên ở nhóm trẻ đủ tháng cao hơn so với nhóm trẻ non tháng (86,8% so với 68,8%) sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết quả nghiên cứu này tương tự với kết quả nghiên cứu của Đinh Thị Thuý Hà và CS, cho thấy sử dụng một loại kháng sinh đơn thuần ở trẻ non tháng chiếm tỷ lệ cao hơn trẻ đủ tháng (56,3% so với 43,7%) và phối hợp từ hai loại kháng sinh trở lên ở nhóm trẻ đủ tháng cao hơn nhóm trẻ non tháng (82,1% so với 81,3%) [7]. Chúng tôi nhận thấy nhóm Betalactamin được dùng nhiều nhất trong cả hai nhóm trẻ, loại thuốc được dùng để phối hợp nhiều nhất là nhóm Betalactamin phối hợp với nhóm Aminosid. Gentamycin và Amikacin không được dùng đơn độc để điều trị, nhưng Gentamycin lại được chọn sử dụng và dùng nhiều nhất để phối hợp với Ampiciline. 4.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn sơ sinh Khi nuôi cấy bệnh phẩm xác định căn nguyên gây NKSS, tỉ lệ dương tính của dịch tỵ hầu là 82,2% (46/56 trường hợp) kết quả này khá cao. Bệnh phẩm được xét nghiệm nhiều nhất trong nghiên cứu của chúng tôi là dịch tỵ hầu của trẻ, mặc dù kết quả nuôi cấy cho kết quả không chính xác tuyệt đối, nhưng kết quả nuôi cấy dịch tỵ hầu cũng rất có ý nghĩa cho việc sử dụng kháng sinh cho trẻ viêm phổi, đặc biệt là những trẻ đã dùng nhiều kháng sinh mà không thuyên giảm. Kết quả phân lập vi khuẩn từ dịch tỵ hầu, chúng tôi thấy các loại vi khuẩn thường gặp là: vi khuẩn gram (+) chủ yếu là tụ cầu trong đó S. epidermidis ở nhóm trẻ đủ tháng là 30,3%, ở nhóm trẻ đẻ non là 12,5% (sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05), S. aureus ở nhóm trẻ đẻ non là 7,1% trong khi đó ở nhóm đủ tháng là 5,4%. Vi khuẩn gram (-) chiếm 24,9% trong đó Citrobacter chiếm tỉ lệ nhiều nhất: ở nhóm trẻ non tháng là 12,5% và ở nhóm trẻ đủ tháng là 3,6%. Có thể giải thích lý do vi khuẩn gram (+) gặp chủ yếu gây viêm phổi vì khả năng miễn dịch của trẻ sơ sinh còn rất kém, khả năng sản xuất kháng thể rất thiếu hụt. Đặc biệt quan trọng là thiếu kháng thể miễn dịch đặc hiệu IgM, IgG. Nồng độ IgG, IgM rất thấp sau khi sinh, chỉ bằng 5% của người lớn đặc biệt là trẻ đẻ non chưa có, cho nên khả năng tạo miễn dịch chống lại càng yếu và đó là lý do chính làm cho trẻ sơ sinh dễ bị nhiễm khuẩn đặc biệt là trẻ đẻ non. Nghiên cứu của Đinh Thị Thuý Hà thấy vi khuẩn gây bệnh chủ yếu là vi khuẩn gram (+) trong đó S. epidermidis ở nhóm trẻ đủ tháng là 6,7% và ở nhóm trẻ đẻ non là 40%, vi khuẩn gram (-) chiếm 33,5% [7]. Vũ Thị Thuỷ cũng thấy tỉ lệ mọc vi khuẩn chủ yếu là vi khuẩn gram (+) trong đó tụ cầu trắng chiếm 19,6% và tụ cầu vàng chiếm 10,2% [28]. Trong khi một số nghiên cứu khác thấy vi khuẩn gây bệnh viêm phổi chủ yếu là do vi khuẩn gram (-) (đứng đầu là Klebsiella pneumonia chiếm 47,9% - 52,3%), vi khuẩn gram (+) chủ yếu là tụ cầu vàng chiếm 6,4% - 13,2% [3], [5], [6]. Nghiên cứu của Phạm Thị Thanh Mai thấy vi khuẩn gây NKSS chủ yếu là vi khuẩn gram (-), trong đó E. coli chiếm 30,0%, tụ cầu trắng chiếm 25,0% và Klebsiella pneumonia chiếm 22,5% [15]. Nghiên cứu của Anderson L. cho thấy vi khuẩn gây nhiễm khuẩn sơ sinh chủ yếu là Streptococcus B (GBS), Escherichia coli, Haemophilus influenzae và Listeria monocytogenes [37]. Chúng tôi nuôi cấy được 30 mẫu nước tiểu, tỉ lệ dương tính là 30,0% (9/30 trường hợp). Tỉ lệ vi khuẩn gram (-) nuôi cấy được chiếm 20,0% (đứng hàng đầu là Pseudomonas aeruginosa và gặp nhiều hơn ở nhóm trẻ đẻ non), tỉ lệ vi khuẩn gram (+) nuôi cấy được chiếm 10,0% (2 loại vi khuẩn phân lập được là S. epidermidis, S. aureus và đều gặp ở nhóm trẻ đẻ non). Khi phân lập vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu ở trẻ sơ sinh, nghiên cứu của các tác giả nước ngoài cho thấy kết quả như sau: nghiên cứu của Xinias I. và CS thấy vi khuẩn chủ yếu là E. coli (83,3%), tiếp đến là Proteus (10,0%), Enterococcus (3,3%), Klebsiela (3,3%). Nghiên cứu của Moslehe M. và CS thấy vi khuẩn chủ yếu là E. coli (80,0%), tiếp đến là Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter và Proteus. Nghiên cứu của Barton M. và CS thấy vi khuẩn E. coli chiếm 18%, Klebsiella 15%, Enterobacter 8%, Entrococcus 4%, P. aeruginosa 1% [38], [46], [56]. Chúng tôi không nuôi cấy mủ rốn, vì thường viêm rốn hay gặp do tụ cầu và vi khuẩn gram (-). Có hai bệnh nhân viêm màng não mủ, kết quả nuôi cấy dịch não tuỷ âm tính. Nghiên cứu của Trần Thị Việt và CS tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy vi khuẩn gây viêm màng não mủ hay gặp nhất là E. coli, S. meningitidis, S. pneumoniae [31]. Theo các nghiên cứu ở nước ngoài thấy vi khuẩn gây viêm màng não mủ ở trẻ sơ sinh hay gặp là Streptococcus agalactiae, E. coli, S. meningitidis và Listeria monocytogenes [35], [43]. Chúng tôi gặp một bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nhưng không được cấy máu nên chúng tôi không xác định được căn nguyên nhiễm khuẩn huyết. Nghiên cứu của Phạm Xuân Tú thấy vi khuẩn gây nhiễm trùng huyết nhiều nhất là Klebsiella pneumonia và K. ozaena [26]. Do việc chọn mẫu nghiên cứu NKSS tại bệnh viện theo mẫu thuận tiện nên chúng tôi không thể thiết kế nghiên cứu bệnh chứng để xác định các yếu tố nguy cơ cũng như xếp loại ưu tiên các yếu tố này. Tuy nhiên từ việc nhận xét các đặc điểm của bệnh nhân NKSS đến điều trị tại Khoa Nhi Bệnh viện ĐKTWTN chúng tôi nhận thấy có một số yếu tố liên quan rõ rệt. Về yếu tố cân nặng của trẻ khi sinh, chúng tôi thấy số trẻ có cân nặng lúc đẻ dưới 2500gram có tỉ lệ nhiễm khuẩn cao hơn ở nhóm trẻ có cân nặng lúc đẻ trên 2500gram (62,3% so với 37,7%, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05). Kết quả nghiên cứu này có thể giải thích được do trẻ đẻ non tháng nên sự phát triển về thể chất, hệ thống miễn dịch, hệ điều hoà thân nhiệt chưa hoàn chỉnh và hoạt động kém hiệu quả. Như vậy trẻ đẻ non có nguy cơ nhiễm khuẩn nặng hơn trẻ đủ tháng. Trẻ khi sinh có cân nặng thấp dưới 2500gram và thiếu tháng là những yếu tố khiến trẻ mắc viêm phổi cao hơn trẻ đủ tháng [7]. Cân nặng sơ sinh thấp là yếu tố quyết định đến tỉ lệ tử vong chung của trẻ nhỏ và đặc biệt là những trẻ đẻ non có nguy cơ tử vong cao hơn trẻ đủ tháng. Các nghiên cứu trong nước cũng cho thấy trẻ đẻ ra có cân nặng thấp có nguy cơ tử vong cao hơn rõ rệt so với trẻ đẻ ra trên 2500gram [3], [5]. Theo nghiên cứu của chúng tôi, ngạt lúc đẻ là 52,5%, mẹ vỡ ối sớm là 54,9%, mẹ sốt trước đẻ - mẹ nhiễm độc thai nghén là 56,8%, những trường hợp này đều phải can thiệp hồi sức tại tuyến trước và tại Bệnh viện ĐKTWTN. Có lẽ nó cũng là một lý do mà các bệnh nhân nhiễm khuẩn mắc bệnh sớm và kết quả phân lập vi khuẩn dịch tỵ hầu chủ yếu là vi khuẩn gram (+) vì nó liên quan chặt chẽ đến cuộc đẻ, môi trường khi sinh cũng như chăm sóc ngay sau đẻ. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết quả nghiên cứu của Khu Thị Khánh Dung về yếu tố ngạt sau đẻ liên quan đến viêm phổi sơ sinh thấy có 83/134 trẻ có tiền sử ngạt chiếm 61,9% trong số này 81,9% là bị bệnh ngay tuần đầu sau đẻ [3]. KẾT LUẬN Qua kết quả nghiên cứu 255 bệnh nhân nhiễm khuẩn sơ sinh chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1. Đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh - Tỉ lệ NKSS ở trẻ nam cao hơn trẻ nữ (62,3% so với 37,7%), lứa tuổi vào viện từ 1 - 3 ngày chiếm tỉ lệ cao nhất (51,4%). - Viêm phổi là bệnh có tỉ lệ cao nhất chiếm 84,3%, viêm rốn kết hợp với viêm phổi 7,5%, viêm da 3,5%, nhiễm khuẩn tiết niệu 3,5%, có 0,8% viêm màng não mủ và 0,4% nhiễm trùng huyết. - Tỉ lệ viêm da ở nhóm trẻ dưới 3 ngày tuổi (nhiễm khuẩn sơ sinh sớm) và trẻ trên 3 ngày tuổi (nhiễm khuẩn sơ sinh muộn) không có sự khác biệt. - Triệu chứng lâm sàng gặp nhiều nhất là rối loạn hô hấp 98%, rối loạn tuần hoàn 65,4%, rối loạn thân nhiệt 31,0%, triệu chứng rối loạn tiêu hoá, rối loạn thần kinh và biểu hiện tại da và niêm mạc có tỷ lệ thấp. - Tỉ lệ tử vong do NKSS còn cao chiếm 12,6%, trong đó trẻ đẻ non là 11,8%. - Tỉ lệ điều trị khỏi ở nhóm trẻ đủ tháng cao hơn so với nhóm trẻ đẻ non (50,6% so với 33,7% , p < 0,05). 2. Căn nguyên và yếu tố nguy cơ - Nguyên nhân viêm phổi do vi khuẩn gram (+) chiếm 55,3% (trong đó Staphylococcus epidermidis là 42,8% và Staphylococcus aureus là 12,5%). Vi khuẩn Staphylococcus epidermidis gặp ở nhóm trẻ đủ tháng nhiều hơn ở nhóm trẻ non tháng (với p < 0,05). - Nhiễm khuẩn tiết niệu chủ yếu do vi khuẩn gram (-) chiếm 20,0%, trong đó Pseudomonas aeruginosa là 13,3%. - Yếu tố có liên quan đến nhiễm khuẩn sơ sinh là cân nặng lúc đẻ thấp dưới 2500gram, ngạt lúc đẻ, mẹ sốt trước đẻ - mẹ nhiễm độc thai nghén. KHUYẾN NGHỊ - Cần phát hiện và chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời nhiễm khuẩn sơ sinh, cần theo dõi sát những trẻ sơ sinh có yếu tố nguy cơ và dấu hiệu nghi ngờ nhiễm khuẩn trong 72 giờ đầu sau đẻ. - Cần xét nghiệm thường quy nước tiểu toàn phần để phát hiện các trường hợp nhiễm khuẩn tiết niệu tiềm tàng ở trẻ sơ sinh. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Nguyễn Thị Kim Anh (2009), “Đặc điểm viêm phổi ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ 03/2007-10/2007”, Y học TP Hồ Chí Minh, 1. 2. Đặng Phú Ân (2009), Nhiễm khuẩn đường niệu ở trẻ sơ sinh, 3. Khu Thị Khánh Dung (2003), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, vi khuẩn và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi sơ sinh, Luận văn Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 4. Nguyễn Tiến Dũng (2006), Các chỉ số PK/PD và sử dụng kháng sinh hợp lý ở trẻ em, Nhà xuất bản Y học. 5. Nguyễn Tiến Dũng (1995), Một số đặc điểm lâm sàng và sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em dưới 1 tuổi, Luận án Phó tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 6. Nguyễn Hồng Điệp, Đào Minh Tuấn, Tạ Khánh Vân (1995), “Viêm phổi nặng ở trẻ em dưới một tuổi”, Y học Việt Nam, 10 (197), tr. 9-13. 7. Đinh Thị Thuý Hà (2006), Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến viêm phổi ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. 8. Nguyễn Thanh Hà, Trần Đình Long (2006), “Nghiên cứu lâm sàng nhiễm khuẩn sơ sinh sớm và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”, Nhi khoa, 14, tr. 42-47. 9. Phan Thị Huệ (2005), Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của IL-6 và CRP trong chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, Luận văn Thạc sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 10. Nguyễn Công Khanh (2005), “Nhiễm khuẩn đường niệu”, Tiếp cận chẩn đoán Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học, tr. 258. 11. Nguyễn Công Khanh (2008), Huyết học lâm sàng Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học, tr. 24-29. 12. Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương (2005), Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, tr. 463-68, 522-26, 582-85. 13. Nguyễn Ngọc Lanh, Văn Đình Hoa (2006), Miễn dịch học, Nhà xuất bản Y học, tr. 32-44. 14. Khổng Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đình Học (2005), “Tình hình bệnh tật và tử vong sơ sinh tại khoa nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên trong 5 năm từ 2001 đến 2005”, Kỷ yếu công trình nghiên cứu bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên. 15. Phạm Thị Thanh Mai (2003). “Bước đầu nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn sớm sơ sinh”, Nghiên cứu Y học, tr. 234-36. 16. Trần Văn Nam, Nguyễn Thị Tâm (2001), “Tình hình tử vong sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trong 3 năm 1999-2000-2001”, Nhi khoa, 10, tr. 92-101. 17. Nguyễn Thị Kim Nga (2002), “Tình hình tử vong của trẻ sơ sinh trong 2 năm 2000-2001”, Tài liệu cập nhật kiến thức chu sinh, Viện BVSKTE. 18. Nguyễn Thị Kiều Nhi, Cao Ngọc Thành, Lê Nam Trà (2005), “Nghiên cứu mô hình bệnh tật và tỉ xuất tử vong giai đoạn sơ sinh sớm tại khoa Sản Bệnh viện Trung ương Huế”, Nghiên cứu Y học, tr. 32-38. 19. Nguyễn Thị Kim Nhi, Trần Thị Hoa Phượng, Phạm Lê An (2008), Khảo sát giá trị lactate máu trong nhiễm khuẩn huyết sơ sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong 2 năm 2006-2008, http:// www.ykhoa.net. 20. Nguyễn Ngọc Rạng, Lê Thị Thu Nguyệt (2005), Nhiễm khuẩn huyết sơ sinh: Các yếu tố tiên lượng nặng và liệu pháp kháng sinh tại khoa Nhi Bệnh viện An Giang, www: ykhoa.net. 21. Lê Hoàng Sơn (2005), Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, nguyên nhân, điều trị viêm phổi cấp tính trẻ em từ 0-3 tuổi tại Cần Thơ, Luận án Tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. 22. Nguyễn Thị Thanh, Lê Nam Trà (2006), “Đặc điểm dịch tễ lâm sàng viêm màng não mủ sơ sinh”, Nhi khoa, 14, tr. 12-15. 23. Ngô Thị Thi, Đặng Thị Thu Hằng (2004), “Nghiên cứu xác định vi khuẩn gây viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi bằng phương pháp cấy đếm dịch mũi họng tại Bệnh viện Nhi Trung ương”, Y học thực hành, (495), tr. 283-87. 24. Đinh Văn Thức, Trần Đình Long (2000), “Tỉ lệ, nguyên nhân và một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi tại cộng đồng 4 huyện ngoại thành Hải Phòng trong 3 năm 1995-1996-1997”, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu sinh, 5A, tr. 190-97. 25. Vũ Thị Thuỷ (2004), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm phổi ở trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng”, Y học Việt Nam, (318), tr. 99. 26. Phạm Thị Xuân Tú, Phạm Văn Hùng (2001), “Đặc điểm lâm sàng, sinh học của nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh”, Nhi khoa, 10, tr. 86 - 89. 27. Phạm Thị Xuân Tú (2003), “Các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn từ mẹ truyền sang con ở trẻ đẻ non tại thành phố Tours-nước Pháp”, Nghiên cứu Y học, Hội nghị Nhi khoa Việt-Pháp,tr. 5-8. 28. Phạm Thị Xuân Tú, Nguyễn Thanh Hà (2003), “Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ của nhiễm nhiễm khuẩn mẹ con do vi khuẩn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương”, Y học thực hành, (495), tr. 96-100. 29. Lương Ngọc Trương (2007), “Nghiên cứu tỉ lệ tử vong sơ sinh và một số yếu tố liên quan tại Thanh Hoá”, Y học thực hành, (575), tr. 28-30. 30. Tạ Văn Trầm (2005), “Nghiên cứu mô hình bệnh tật và tử vong của trẻ em tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang và đề xuất một số biện pháp khắc phục”, Nghiên cứu Y học, tr. 5-9. 31. Trần Thị Việt và cộng sự (2003), “Đặc điểm tác nhân gây viêm màng não mủ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong 3 năm 2000-2003”, Y học thực hành, (462), tr. 62-64. 32. Trường Đại học Y Hà Nội (2006), Bài giảng Nhi khoa tập I, Nhà xuất bản Y học, tr. 302-304. 33. Trường Đại học Y Hà Nội (2002), Bài giảng Sản Phụ khoa, Nhà xuất bản Y học, tr. 68-79, 171-178, 379-390. 34. Viện bảo vệ sức khoẻ trẻ em (2005), Cẩm nang điều trị nhi khoa, Nhà xuất bản Y học, tr. 60-65. TIẾNG ANH 35. Alistair G. & Philip S. (2003), “Neonatal meningitis in the new millennium”, Neoreview, Vol, no3, pp. c73-80. 36. Anderson L., Berry. (2008), Neonatal sepsis: Treatment & Medication, htpp://www: eMedicine.medscape.com. 37. Baltimore., Robert S. (2003), “Neonatal sepsis: Epidemiology and Management”, Therapy in practic, Pediatric Drugs 5 (11), pp. 723- 40. 38. Barton M., Bell Y., Thame Y., Tropman H., Nicholson A. (2008), “Urinary tract infection in neonates with srious bacterial infections admitted to the University Hoppital of the West Indies”, West Indian med. J, vol 57 no.2. 39. Benitz W.E., Gould J.B., Druzin M.L. (1999), “Risk factors for early- onset group B streptococcal sepsis: estimation of odds ratios by critical literature review”, Pediatrics, pp. e103-77. 40. Bryce J., Boschi - Pinto C., Shibuya K., Black R.E and WHO Child Health Epidemiology Referrence group, “WHO estimates of the cause of dealth in children”, Lancet 2005, 365, pp. 1147-52. 41. Edwards M.S. (1997), “Antibarterial therapy in pregnancy and neonatal”. Clinic in perinatogy, Guest Editors, pp. 251-65. 42. Ghaemi S., Reyhaneh J.F., Kelishadi R. ( 2007), “Late onset jaundice and urinary tract infection in neonatal”, Indian journal of pediatrics ISSN 0019-5456, vol 74, no 2, pp. 139-41. 43. Health P.T., Yusoff N.K., Baker C.J (2003), “Neonatal meningitis”, Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed, 88, pp. 173-78. 44. May M., Daley A.J., Donath S. & Isaacs D. (2005), “Early onset neonatal meningitis in Australia and New Zealand, 1992-2002”, Arch, Dis.Child Fetal Neonatal, 90, pp. e324-27. 45. Merh S.S., Sadowski J.L., Doyle L.W., Carr J. (2002), “Sepsis in neonatal intensive care in the late 1990s”, J Pediatr Child Health, 38, pp. 246-51. 46. Moslehi M.A. (2008), “Urinary tract infection in male neonates”, Pediatrics, 105, pp. 1232- 42. 47. Pybus V., Onderdonk A.B. (1999), “Microbial interactions in the vaginal ecosystem, with emphasis on the pathogenesis of bacterial vaginosis”, Microbes Infect, 1, pp. 285-92. 48. Sazawal S., Black R.E. (2003), “Effect of pneumonia case management on mortalily in neonates, infants and preschool children: a meta-analysis of community - base trial”, Lancet infect Dis, pp. 547-56. 49. Schuchat A., Zywicki S.S., Dinsmoor M.J. (2000), “Risk factors and opportunities for prevention of early-onset neonatal sepsis: a multicenter case-control study”, Pediatrics, 105, pp. 21-66 50. Stoll B.J., Hansen N., Fanaroff A.A. (2002), “Changes in pathogens causing early-onset sepsis in very-low-birth-weight infants”, N Engl J Med, 347, pp. 240-47. 51. Taeusch B.G. (2005), “Neonatal bacterial sepsis”. Avery's diseases of the Newborn, Elsevier Inc, Phyladelphia, 8, pp. 490-512. 52. Tollner U. (1982), “Early diagnostic of septicemia in the newborn”, Clinical studies and sepsis score, Eur J Pediatr, 138, pp. 331-37. 53. Vassilios Fanos and Alberto dall’Agnola (1999), “Antibiotics in neonatal infections”, Review Article-Drugs Sep, 58 (3), pp. 405-27. 54. Wolach B., Dolfin T., Regev R., Gilboa S., Schlesinger M. (1997), “The development of the complement system after 28 weeks’ gestation”, Acta Pediatr, 86, pp. 523-27. 55. Weisman L.E., Stoll B.J., Cruess D.F., et al (1992), “Early-onset group B streptococcal sepsis: a current assessmen”t, J Pediatr, 121, pp. 428-33. 56. Xinias I., Demertzidou V., Mavroudi A., Kolios K., Kardaras P., Papachristou F., Tsiouis I. (2009), “Urinary tract infection with Billirubin level predict renal cortical change in jaundiced neonatal”, Thessaloniki, Greece, World J Pediatr, 5 (1), pp. 42-5. TIẾNG PHÁP 57. Agence Nationale d’Accréditation et d’évaluation en Santé (2002). Diagnostic et traitement curatif de l’infection bacterienne précoce du nouveau-né. Paris: ANAES. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TN BỘ MÔN NHI CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT Mã số bệnh án Họ và tên bệnh nhân Giới Ngày vào viện 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NH 1596 NH 1599 NH 1604 NH 1612 NH 1619 NH 1640 NH 1653 NH 1656 NH 1672 NH 1673 NH 1694 NH 1720 NH 1726 NH 1729 NH 1733 NH 1734 NH 1739 NH 1746 NH 1759 NH 1760 NH 1761 NH 1764 NH 1769 NH 1770 NH 1783 NH 1790 NH 1791 NH 1807 Nguyễn Tất T Diệp Thị L Trần Thị D Nông Văn C Nguyễn Minh V Bùi Văn Đ Ma Văn H Bùi Ngọc H Bùi Thị Y Bùi Thị O La Văn N Ma Công T Nguyễn Văn H Lê Thị B Đoàn Huy N Nguyễn Công H Nguyễn Hùng S Nguyễn Văn T Trần Quốc V Dương Văn C Hoàng Văn V Lý Văn C Phạm Quỳnh H Nguyễn Tú A Trần Hải Đ Nguyễn Huy H Hoàng Quốc Đ Đàm Phương T Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ 03/6/08 03/6/08 03/6/08 04/6/08 05/6/08 06/6/08 07/6/08 08/6/08 10/6/08 10/6/08 12/6/08 15/6/08 16/6/08 16/6/08 17/6/08 17/6/08 17/6/08 19/6/08 20/6/08 20/6/08 20/6/08 20/6/08 21/6/08 21/6/08 22/6/08 23/6/08 23/6/08 25/6/08 29 NH 1820 Nguyễn Văn C Nam 26/6/08 30 NH 1824 Ngô Văn T Nam 27/6/08 31 NH 1840 Nguyễn Văn A Nam 28/6/08 32 NH 1844 Dương Thị N Nữ 28/6/08 33 NH 1887 Trần Thị H Nữ 02/7/08 34 NH 1952 Đỗ Mạnh C Nam 10/7/08 35 NH 2017 Nguyễn Văn K Nam 12/7/08 36 NH 2021 Nguyễn Anh N Nam 12/7/08 37 NH 2036 Nguyễn Thu T Nữ 15/7/08 38 NH 2052 Từ Văn T Nam 16/7/08 39 NH 2123 Phạm Thị G Nữ 19/7/08 40 NH 2137 Đỗ Thu T Nữ 21/7/08 41 NH 2173 Nguyễn Văn P Nam 24/7/08 42 NH 2174 Nguyễn Dương Quốc C Nam 24/7/08 43 NH 2192 Lã Quỳnh C Nữ 26/7/08 44 NH 2195 Nguyễn Đức M Nam 26/7/08 45 NH 2211 Ngô Văn T Nam 27/7/08 46 NH 2219 Trần Văn M Nam 28/7/08 47 NH 2324 Bùi Thế H Nam 05/8/08 48 NH 2371 Dương Văn C Nam 10/8/08 49 NH 2374 Giang Thu T Nữ 10/8/08 50 NH 2388 Nguyễn Hoàng V Nam 11/8/08 51 NH 2389 Lành Thái N Nam 11/8/08 52 NH 2424 Lưu Quang D Nam 14/8/08 53 NH 2436 Trần Phương T Nữ 16/8/08 54 NH 2440 Dương Thị Ngọc K Nữ 16/8/08 55 NH 2443 Tạ Thị B Nữ 16/8/08 56 NH 2444 Lưu Văn S Nam 16//8/08 57 NH 2451 Vũ Hải N Nam 17/8/08 58 NH 2452 Trần Thị Kim P Nữ 17/8/08 59 NH 2454 Phạm Thị H Nữ 17/8/08 60 NH 2456 Nguyễn Lê H Nam 18/8/08 61 NH 2462 Cao Minh Đ Nam 18/8/08 62 NH 2484 Nguyễn Thị Phương T Nữ 19/8/08 63 NH 2489 Nguyễn Thị Hương T Nữ 19/8/08 64 NH 2492 Nguyễn Mạnh H Nam 19/8/08 65 NH 2494 Đào Minh N Nam 19/8/08 66 NH 2505 Luân Văn Đ Nam 20/8/08 67 NH 2511 Nguyễn Văn H Nam 20/8/08 68 NH 2516 Trần Văn G Nam 21/8/08 69 NH 2517 Lã Thị Giao T Nữ 21/8/08 70 NH 2519 Long Thị H Nữ 21/8/08 71 NH 2533 Nguyến Văn D Nam 22/8/08 72 NH 2534 Nguyễn Mai C Nữ 22/8/08 73 NH 2541 Đinh Thị D Nữ 23/8/08 74 NH 2542 Nguyễn Ngọc A Nữ 23/8/08 75 NH 2547 Trần Xuân P Nam 24/8/08 76 NH 2550 Bùi Anh T Nam 24/8/08 77 NH 2562 Mâu Mạnh T Nam 24/8/08 78 NH 2564 Mai Nguyễn Bảo N Nữ 25/8/08 79 NH 2569 Ma Văn C Nam 25/8/08 80 NH 2600 Nguyễn Phương L Nữ 27/8/08 81 NH 2601 La Ngọc Cẩm L Nữ 27/8/08 82 NH 2604 Lý Đức A Nam 27/8/08 83 NH 2608 Vũ Thị N Nữ 27/8/08 84 NH 2612 Hà Quỳnh H Nữ 27/8/08 85 NH 2632 Nguyễn Phương T Nữ 29/8/08 86 NH 2653 Bế Đức N Nam 30/8/08 87 NH 2669 Hà Thu H Nữ 31/8/08 88 NH 2674 Vương Quang M Nam 01/9/08 89 NH 2688 Giang Thu T Nữ 02/9/08 90 NH 2713 Phạm Gia B Nam 03/9/08 91 NH 2720 Nguyễn Anh K Nam 03/9/08 92 NH 2722 Phạm Nguyễn Chấn B Nam 03/9/08 93 NH 2724 Sai Hoàng L Nữ 03/9/08 94 NH 2728 Nông Chí D Nam 04/9/08 95 NH 2742 Phạm Văn Q Nam 05/9/08 96 NH 2763 Đào Thái D Nam 06/9/08 97 NH 2775 Nguyễn Chí D Nam 06/9/08 98 NH 2789 Lã Như Anh T Nam 08/9/08 99 NH 2814 Nguyễn Quốc K Nam 09/9/09 100 NH 2823 Vũ Việt A Nam 09/9/08 101 NH 2835 Nông Hoàng M Nam 10/9/08 102 NH 2843 Đỗ Thị H Nữ 11/9/08 103 NH 2864 Chúc Minh H Nam 12/9/08 104 NH 2883 Trần Mai L Nữ 13/9/08 105 NH 1070 Vũ Văn T Nam 14/9/08 106 NH 2904 Trương Ngọc A Nữ 15/9/08 107 NH 2917 Trần Minh Q Nam 16/9/08 108 NH 2938 Chu Mạnh D Nam 17/9/08 109 NH 2945 Phạm Gia B Nam 18/9/08 110 NH 2950 Trần Thị H Nữ 18/9/08 111 NH 2958 Bùi Thảo N Nữ 19/9/08 112 NH 2973 Phạm Văn A Nam 19/9/08 113 NH 2992 Phạm Thị H Nữ 21/9/08 114 NH 2998 Nguyễn Tuấn M Nam 22/9/08 115 NH 2999 Hoàng Diệu L Nữ 22/9/08 116 NH 3012 Đào Tiến C Nam 23/9/08 117 NH 3043 Trần Quốc B Nam 25/9/08 118 NH 3052 Lê Ánh D Nữ 26/9/08 119 NH 3056 Đỗ Gia H Nam 27/9/08 120 NH 3061 Chu Quốc K Nam 27/9/08 121 NH 3089 Nguyễn Thị N Nữ 30/9/08 122 NH 3097 Vũ Văn D Nam 30/9/08 123 NH 3123 Giáp Gia K Nam 02/10/08 124 NH 3127 Nguyễn Bảo L Nữ 02/10/08 125 NH 3130 Lê Văn C Nam 02/10/08 126 NH 3136 Trần Thị G Nữ 03/10/08 127 NH 3142 Đỗ Thị B Nữ 04/10/08 128 NH 3169 Nguyễn Thị Phượng V Nữ 06/10/08 129 NH 3175 Vũ Văn T Nam 06/10/08 130 NH 3180 Trần Nguyên H Nam 06/10/08 131 NH 3188 Trần Anh T Nam 07/10/08 132 NH 3276 Bùi Duy A Nam 09/10/08 133 NH 3277 Đỗ Đức C Nam 09/10/08 134 NH 3278 Triệu Việt C Nam 09/10/08 135 NH 3286 Hà Anh T Nữ 10/10/08 136 NH 3288 Nông Văn C Nam 11/10/08 137 NH 3303 Phạm Thị D Nư 11/10/08 138 NH 3305 Nguyễn Tuấn T Nam 11/10/08 139 NH 3307 Lưu Ngọc A Nam 12/10/08 140 NH 3310 Lưu Bảo A Nam 12/10/08 141 NH 3312 Lý Trường T Nam 12/10/08 142 NH 3330 Trần Văn N Nam 14/10/08 143 NH 3331 Hoàng Văn N Nam 14/10/08 144 NH 3339 Nguyễn Mai P Nữ 14/10/08 145 NH 3351 Mạ Văn T Nam 15/10/08 146 NH 3364 Ngô Thanh N Nữ 17/10/08 147 NH 3366 Bùi Minh Q Nam 17/10/08 148 NH 3403 Đặng Hữu Đ Nam 20/10/08 149 NH 3409 Bùi Trung K Nam 21/10/08 150 NH 3412 Hà Thị Huyền T Nữ 21/10/08 151 NH 3413 Nông Thị L Nư 21/10/08 152 NH 3418 Đỗ Phương L Nam 21/10/08 153 NH 3423 Vương Thị Q Nữ 21/10/08 154 NH 3424 Phạm Thuỳ L Nữ 22/10/08 155 NH 3463 Nguyễn Như M Nam 25/10/08 156 NH 3479 Nguyễn Văn T Nam 27/10/08 157 NH 3481 Trịnh Trà M Nữ 27/10/08 158 NH 3488 Lý Văn N Nam 28/10/08 159 NH 3514 Nguyễn Văn T Nam 30/10/08 160 NH 3523 Hà Thị G Nữ 31/10/08 161 NH 3525 Trần Ngọc K Nam 01/11/08 162 NH 3530 Dương Thuỳ N Nữ 02/11/08 163 NH 3541 Trần Văn C Nam 03/11/08 164 NH 3542 Lương Thị G Nữ 03/11/08 165 NH 3545 Nguyễn Khăc T Nam 04/11/08 166 NH 3549 Dương Thanh T Nam 04/11/08 167 NH 3552 Nguyễn Văn A Nam 04/11/08 168 NH 3554 Nguyễn Thị T Nữ 05/11/08 169 NH 3555 Dương Văn B Nam 05/11/08 170 NH 3556 Dương Thị Bích Ng Nữ 05/11/08 171 NH 3568 Lương Văn H Nam 06/11/08 172 NH 3599 Cao Thảo N Nam 11/11/08 173 NH 3606 Trương Văn K Nam 12/11/08 174 NH 3610 Hứa Văn T Nam 12/11/08 175 NH 3627 Nguyễn Tiến Đ Nam 14/11/08 176 NH 3641 Nguyễn Nhật M Nam 16/11/08 177 NH 3668 Bùi Đăng T Nam 19/11/08 178 NH 3671 Ngô Minh L Nam 19/11/08 179 NH 3672 Lê Tuân T Nam 19/11/08 180 NH 3682 Bùi Yến N Nữ 21/11/08 181 NH 3685 Nguyễn Văn L Nam 21/11/08 182 NH 3725 Phùng Thị T Nữ 24/11/08 183 NH 3728 Dương Tường V Nam 25/11/08 184 NH 3737 Trần Văn C Nam 26/11/08 185 NH 3754 Lê B Nam 28/11/08 186 NH 3776 Chu Thị Anh T Nữ 01/12/08 187 NH 3797 Nguyễn Trần Trà M Nữ 03/12/08 188 NH 3800 Nguyễn Thị H Nữ 04/12/08 189 NH 3804 Triệu Văn H Nam 04/12/08 190 NH 3815 Hoàng Văn C Nam 05/12/08 191 NH 3812 Nguyễn Văn D Nam 05/12/08 192 NH 3830 Bùi Như Q Nữ 07/12/08 193 NH 3833 Nguyễn Thị T Nữ 07/12/08 194 NH 3842 Hứa Văn T Nam 08/12/08 195 NH 3851 Hoàng Văn H Nam 09/12/08 196 NH 3865 Hoàng Văn C Nam 11/12/08 197 NH 3872 Đinh Văn C Nam 11/12/08 198 NH 3898 Nguyễn Ngọc Minh P Nữ 14/12/08 199 NH 3916 Ngô Văn T Nam 16/12/08 200 NH 3918 Nguyễn Văn T Nam 16/12/08 201 NH 3969 Trần Thanh T Nữ 22/12/08 202 NH 3970 Lục Thị G Nữ 22/12/08 203 NH 3986 Nguyễn Thanh T Nam 23/12/08 204 NH 3995 Hoàng Minh T Nữ 24/12/08 205 NH 4005 Nguyễn Thu A Nữ 27/12/08 206 NH 507 Vũ Văn B Nam 24/02/09 207 NH 560 Nguyễn Hoàng L Nam 01/03/09 208 NH 601 Vũ Thị T Nữ 05/03/09 209 NH 613 Phạm Hoàng M Nữ 06/03/09 210 NH 626 Vũ Lê Thanh H Nữ 07/03/09 211 NH 652 Nguyễn Bảo N Nữ 10/03/09 212 NH 679 Phan Thuý L Nữ 13/03/09 213 NH 690 Trần Thị H Nữ 15/03/09 214 NH 691 Trần Thị H Nữ 15/03/09 215 NH 708 Hoàng Hải Đ Nam 16/03/09 216 NH 709 Bùi Thị Hoài A Nữ 16/03/09 217 NH 720 Hứa Văn V Nam 17/03/09 218 NH 742 Nguyễn Thị T Nữ 18/03/09 219 NH 764 Dương Văn C Nam 21/03/09 220 NH 784 Phạm Viết H Nam 22/03/09 221 NH 789 Ngô Văn D Nam 23/03/09 222 NH 806 Đỗ Hồng L Nam 24/03/09 223 NH 815 Lương Văn V Nam 24/03/09 224 NH 809 Dương Khánh H Nữ 24/03/09 225 NH 817 Nguyễn Văn L Nam 25/03/09 226 NH 829 Trần Đức D Nam 25/03/09 227 NH 845 Nguyễn Khánh C Nữ 27/03/09 228 NH 886 Lý Văn C Nam 31/03/09 229 NH 949 Hoàng Quý Đ Nam 06/04/09 230 NH 951 Ma Văn N Nam 06/04/09 231 NH 953 Lê Thị H Nữ 06/04/09 232 NH 986 Đặng Thị Yến C Nữ 09/04/09 233 NH 1004 Lương Văn H Nam 10/04/09 234 NH 1010 Nguyễn Thị H Nữ 11/04/09 235 NH 1018 Dương Thị M Nữ 12/04/09 236 NH 912 Nguyễn Văn M Nam 12/04/09 237 NH 1024 Lâm Hoài B Nam 12/04/09 238 NH 1039 Phan Thị T Nữ 13/04/09 239 NH 1043 Diệp Tuyết H Nữ 13/04/09 240 NH 1044 Diệp Hồng V Nữ 13/04/09 241 NH 1053 Bùi Đình N Nam 14/04/09 242 NH1068 Đỗ Văn T Nam 15/04/09 243 NH 1061 Vũ Thị H Nữ 15/04/09 244 NH 1071 Đặng Văn T Nam 15/04/09 245 NH 1077 Nguyễn Bảo N Nữ 16/04/09 246 NH 1083 Lương Thị T Nữ 17/04/09 247 NH 1088 Lý Văn Đ Nam 17/04/09 248 NH 1100 Nguyễn M Nam 18/04/09 249 NH 1112 Bùi Văn C Nam 19/04/09 250 NH 1119 Vũ Nhật M Nam 20/04/09 251 NH 1128 Nguyễn Quang D Nam 20/04/09 252 NH 1129 Hoàng Minh S Nam 20/04/09 253 NH 1134 Hoàng Thị L Nữ 21/04/09 254 NH 1175 Hoàng Văn Q Nam 23/04/09 255 NH 1176 Hoàng Anh T Nam 23/04/09 Thái Nguyên, ngày tháng năm 2009. Ngƣời điều tra Xác nhận của phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện ĐKTW Thái Nguyên Nguyễn Tuấn Ngọc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.doc
Luận văn liên quan