Luận văn Nghiên cứu hệ thống search engine và xây dựng ứng dụng tìm kiếm nội dung tài liệu

Tên đề tài : “ Nghiên cứu hệ thống Search Engine và xây dựng ứng dụng tìm kiếm nội dung tài liệu” Hiện nay ,việc tìm kiếm thông tin là nhu cầu quá sức cấp thiết.Tìm kiếm trên môi trường Internet đã có sự hỗ trợ tuyệt vời của những nhà phát triển như Google,Yahoo Ngược lại thị trường tìm kiếm nội dung tài liệu trong môi trường máy tính cá nhân thì chưa thật sự thõa mãn nhu cầu người sử dụng .Bởi lẽ nhu cầu phát triển ở thị trường này đòi hỏi tìm kiếm thông tin đặc trưng hay nhu cầu bảo mật cao,chi phí rẻ, thời gian ngắn Ví dụ những ứng dụng tìm kiếm như Google destop , Foxit Reader, Notepad++ nhưng chưa thật sự đáp ứng nhu cầu sử dụng như vấn đề bảo mật,hỗ trợ nhiều định dạng file, hoạt động của CPU,hỗ trợ Tiếng Việt, thời gian tìm kiếm Bởi vậy đó là lí do em phát triển đề tài khắc phục những nhược điểm đó.Nói đến việc tìm kiếm thông tin thì hệ thống Search Engine được coi là một mô hình rất tối ưu sẽ đáp ứng tốt nhất được nhu cầu của người sử dụng Bởi vậy em đã nghiên cứu cách hoạt động và cấu tạo một hệ thống Search Engine và từ đó xây dựng một ứng dụng tìm kiếm dựa trên mô hình này cùng với sự hỗ trợ ban đầu về Tiếng Việt.Trong đó, một phần hệ thống được phát triển dựa trên thư viện Lucene tích hợp những phát triển thêm về xử lí ngôn ngữ.Bước đầu , em đã xây dựng ứng dụng đáp ứng được những mục tiêu đặt ra.Ứng dụng hỗ trợ hầu hết những định dạng cơ bản như .pdf,.html.docx,.xml và xây dựng thêm phần robot spyder tự động tìm kiếm file tài liệu và lưu trữ thông tin hỗ trợ tìm kiếm, phần bóc tách nội dung tài liệu,xây dựng thêm một số lớp hỗ trợ xử lí tài liệu Tiếng Việt,ứng dụng chạy không sử dụng nhiều tài nguyên CPU .Phát triển ứng dụng theo hướng mở giúp mọi người có thể viết thêm nhiều hỗ trợ định dạng file tài liệu và nhiều xử lí ngôn ngữ hơn nữa trong thời gian đến.

pdf33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2302 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu hệ thống search engine và xây dựng ứng dụng tìm kiếm nội dung tài liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận Văn Tốt Nghiệp Kỹ Sư Đại học Bách Khoa Khoa Công Nghệ Thông Tin 1  Mở đầu  Mô hình hệ thống Search Engine  Phân tích và thiết kế  Demo  Kết luận & Hướng phát triển 2 3 Số lượng thông tin tăng Nhu cầu tìm kiếm tăng 4 Web Mở đầu Hỗ trợ tốt 5  Sử dụng tài nguyên CPU  Hỗ trợ nhiều định dạng  Thời gian tìm kiếm  Bảo mật dữ liệu  Mã nguồn bí mật  Hỗ trợ ngôn ngữ  Khả năng phát triển  Cài thêm các ứng dụng hỗ trợ file Các vấn đề gặp phải  Mở đầu  Mô hình hệ thống Search Engine  Phân tích và thiết kế  Demo  Kết luận & Hướng phát triển 6 7 Bộ Thu thập thông tin Bộ lập chỉ mục Bộ tìm kiếm  Mở đầu  Mô hình hệ thống Search Engine  Phân tích và thiết kế  Demo  Kết luận & Hướng phát triển 8 9 Mô hình hệ thống API Lucence Phát triển 10 Thuật toán : 11 Extractor pdf Extractor html Extractor docx Extractor xml Extractor rtd 12 Xử Lí Text (Lucene) Phương pháp : 13 • WhitespaceTokenizer • StandardTokenizer • Chuyển font VNI sang unicode • Streaming book, books →book • Stop-word “á”,”vâng”.. 14 Dựa trên mô hình không gian vector và được tính theo công thức : Phương pháp :  Lập chỉ mục 15 Phương pháp : 16 Phương pháp lưu trữ từ : 17  .CFS File : Lưu trữ chỉ mục của hệ thống  .gen :Tổng hợp lưu trữ các segment nhỏ  Segment_N : segment được thêm vào  .lock :ngăn nhiều xử lí index trong 1 thời gian (Mỗi chỉ mục bao gồm nhiều segment nhỏ , sau đó nhập lại segment lớn ) 18 19 Câu truy vấn Phân tich truy vấn Dựa vào file nghịch đảo , lấy danh sách các tài liệu tương ứng với từng mục từ Kết hợp các phép toán tử đưa ra kết quả Sắp xếp kết quả theo thư tự giảm dần của độ ưu tiên Kết quả Từ Điển Index Thuật toán Thu thập thông tin : Nhanh (Cần Giảm) - Sử dụng thông tin file Lập chỉ mục : Chậm ( Cần Nhanh) -Đọc và lấy văn bản của file -Xử lý văn bản -Lập Index -Mở tệp tin ở đĩa và ghi vào đĩa 20 -Nhiều luồng thu thập thông tin -Một luồng lập chỉ mục (Tránh lỗi)->tăng số lượng 21 22 1.Chuyển trạng thái “Sleep” trong 1 khoảng thời gian nếu tìm được một file hợp lệ 2.Chuyển trạng thái “Sleep” trong 1 khoảng thời gian sau khi đã lướt qua n file không hợp lệ Giảm hoạt động các luồng thu thập thông tin 23  Sử dụng nhiều luồng hiển thị T = Tmax > T =T1+T2…… T : Thời gian hiển thị tất cả kết quả T1: Thời gian hiển thị kết quả số 1 24 25 Add,delete Spyder Search Manual Index User View File 26 UI CoreData Index 27 Data Index File data Index .lock .cfs .gen Segments_N ... 28 29 TabPage TabControl Static TabPage Index TabPageSearch TabPage Main TabControl MainForm FormPanel  Mở đầu  Mô hình hệ thống Search Engine  Phân tích và thiết kế  Demo  Kết luận & Hướng phát triển 30 31 Tên Loại tài liệu Số file,dung lượng Truy vấn Thời gian Ứng Dụng Docx,pdf,html,xml ... 550 (~2GB) “Lucene” 0,15 giây Foxit Reader pdf 150(~200MB) “Lucene” 5,05 phút Notepad ++ Html,xml 30(~40MB) “Lucene” 1,34 phút  Mở đầu  Mô hình hệ thống Search Engine  Phân tích và thiết kế  Demo  Kết luận & Hướng phát triển 32 Em xin chân thành cảm ơn 33

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSlice.pdf
  • pdfDemo Bao Cao TT.pdf