Luận văn Nghiên cứu tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long

(Bản scan) Triển khai tốt các chỉ đạo tăng cường thực hiện quản trị tri thức tại các doanh nghiệp từ phía chính phủ. Phối hợp với các doanh nghiệp trong việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực ở địa phương thông qua công tác bồi dưỡng cho các cán bộ kỹ thuật cải thiện tay nghề và trình độ học vấn. Mở nhiều lớp bồi dưỡng dành riêng cho các cấp lãnh đạo của doanh nghiệp để họ biết rõ hơn về quản trị tri thức.

pdf132 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmerged_1044.pdf
Luận văn liên quan