Luận văn Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Bình

- Nội dung chương trình của các khoá đào tạo: Các nội dung chương trình khoá đào tạo, tập huấn phải đáp ứng mục đích đào tạo, yêu cầu và phù họp với từng nhóm đối tượng học tập. - Đối tượng tham gia đào tạo: Xác định rõ đối tượng tham gia: Lãnh đạo / cán bộ Chi nhánh/ Ban/ Phòng.) - Xác định số lớp, số học viên / lớp: Căn cứ trên số lượng học viên được giao theo kế hoạch đối với mỗi chương trình, trường đào tạo cán bộ hoặc đơn vị đầu mối tổ chức chương trình xác định cụ thể số lớp, số học viên/ lớp. - Xác đinh thời gian, địa điểm tổ chức khoá đào tạo: + Xác định thời gian tổ chức khoá đào tạo: trong thời gian bao , „ ~ Activate Wine lâu? Go to Settinas to .

pdf27 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 753 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftranhiennga_tt_197_2074218.pdf