Luận văn Thiết kế cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp

Trong số 2 máy trong phân xưởng T ta chọn 1 máy có công suất lớn nhất là máy thứ 2 có Pn = 85,44 kW .để xác định ở chế độ nặng lề nhất ta coi hệ số đồng thời là1.coi hệ số mở máy của Kmm = 4,5 động cơ ở chế độ mở máy nhẹ với = 2,5 xác định dòng mở máy của đông cơ lớn nhất

doc93 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2227 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
úng không lớn hơn 5% tổng công suất của cả nhóm thì:nhq=n- n1. Trong đó: Pdmmax là công suất định mức của thiệt bị có công suất lớn nhất trong nhóm. Pdmmin là công suất định mức của thiết bị có công suất nhỏ nhất trong nhóm. b) Trường hợp m=>3 và ksdp.nhq sẽ được xác định theo biểu thức: nhq= c) Khi không áp dụng được các trường hợp trên, việc xác định nhq phải được tiến hành theo trình tự: Trước hết tính : = ; = Trong đó: n . là số thiết bị trong nhóm. n1 . là số thiết bị có công suất không nhỏ hơn một nửa công suất của thiết bị có công suất lớn nhất. P và P1 .là tổng công suất của n và của n1 thiết bị. Sauk hi tính được n* và P* tra theo sổ tay kỹ thuật tìm được nhq* =f ( n*. P* ), từ đó tính nhq theo công thức: nhq=nhq* . n Khi xác định phụ tải tính toán theo phương pháp số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq,trong một trường hợp cụ thể có thể dùng các công thức gần đúng sau: * Nếu n và nhq <4, phụ tải tính toán được tính theo công thức; Ptt= * Nếu n>3 và nhq<4, phụ tính toán được tính theo công thức: Ptt= Trong đó: kti-hệ số phụ tải của thiết bị thứ i.Nếu không có số liệu chính xác,hệ số phụ tải có thể lấy gần đúng như sau: kti=0,9 đối với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn. kti=0,75 đối với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. * Nếu n>300 và ksd phụ tải tính toán được tính theo công thức: Ptt=1,05 * Đối với thiết bị có đồ thị phụ tải bằng phẳng (các máy bơm,quạt nén khí,…) phụ tải tính toán có thể lấy bằng phụ tải trung bình: Ptt=Ptb=ksd * Nếu trong mạch có thiết bị một pha cần phải phân phối đều các thiết bị cho ba pha của mạng,trước khi xác định nhq phải quy đổi công suất của các phụ tải 1pha về phụ tải 3 pha tương đương: Nếu thiết bị một pha đấu vào điện áp pha: Pqd=3.Ppha max Nếu thiếu bị một pha đấu vào điện áp dây:Pqd=. Ppha max * Nếu trong nhóm thiết bị tiêu thụ điện làm việc ở chế độ ngắn mạch lặp lại thì phải quy đổi về chế độ dài hạn trước khi xác định nhq theo công thức: Pqd= Trong đó: là hệ số đóng điện tương đối phần trăm(cho trong lý lịch máy) 10 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện IX Xác định phụ tải đỉnh nhọn của nhóm thiết bị: Theo phương pháp này thì phụ tải đỉnh nhọn của nhóm thiết bị sẽ xuất hiện khi thiết bị có dòng khởi động lớn nhất mở máy còn các thiết bị khác trong nhóm đang làm việc bình thường và được tính theo công thức như sau: Iđn=Ikd(max)+(Itt – ksd . Idm(max)) 2-12 Trong đó: Ikd(max) .là dòng khởi động của thiết bị có dòng lớn nhất trong nhóm máy. Itt .là dòng tính toán của máy. Idm(max) .là dòng định mức của thiết bị đang khởi động. ksd .là hệ số sử dụng của thiết bị đang khởi động. C. Tính Toán Phụ Tải Bảng Số Liệu Thiết Kế Cung Cấp Điện Của Xí Nghiệp Tên Tọa độ X, Y; công suất P; hệ số cos;hệ số sử dụng và số thiết bị của các phân xưởng Tọa độ,công suất cắt và độ lệch điện áp của nguồn Kích thước và độ rọi của PX Hệ số công suất X Y P cos Ksd N X Y Scat V% a*b Eyc cos T 75 54 81,87 0,83 0,6 3 35 479 250 5 1620 40 0,89 R 210 17 62,59 0,67 0,6 3 368 137 210 2,5 1220 45 0,9  148 28 62,17 0,78 0,6 4 437 69 160 3 1220 45 0,9 N 29 157 70,15 0,74 0,6 4 24 501 165 6 1422 50 0,9 U 63 73 63,05 0,82 0,6 3 473 321 160 6 1034 50 0,92 H 8 108 65,18 0,82 0,6 4 541 318 240 4 1326 45 0,89 Ê 180 84 62,59 0,67 0,6 2 368 137 210 2,5 1220 45 0,9 M 27 127 59,43 0,65 0,6 3 17 457 250 4 1034 45 0,92 A 200 24 143,2 0,78 0,6 3 327 210 165 5 1220 45 0,9 O 138 134 85,44 0,77 0,6 3 78 417 150 5 1628 45 0,92 I 84 68 62,17 0,78 0,6 4 437 69 160 3 1220 45 0,9 11 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Số Liệu Thiết Kế Cung Cấp Điện Cho Các Phân Xưởng TT PX Tọa Độ Thiết Bị X Y Tham số 1 2 3 4 1 T 75 54 P(KW) 81,87 63,05 66,74 KSD 0,6 0,6 0,6 Cos 0,83 0,82 0,79 2 R 210 17 P(KW) 62,59 75,57 81,87 KSD 0,6 0,6 0,6 Cos 0,67 0,78 0,83 3  148 28 P(KW) 62,17 68,6 84,3 77,82 KSD 0,6 0,6 0,6 0,6 Cos 0,78 0,69 0,82 0,8 4 N 29 157 P(KW) 70,15 85,44 62,59 62,17 KSD 0,6 0,6 0,6 0,6 Cos 0,74 0,77 0,67 0,78 5 U 63 73 P(KW) 63,05 66,74 57,06 KSD 0,6 0,6 0,6 Cos 0,82 0,79 0,78 6 H 8 108 P(KW) 65,18 62,17 82,33 46,78 KSD 0,6 0,6 0,6 0,6 Cos 0,82 0,78 0,75 0,68 7 Ê 180 84 P(KW) 62,59 56,21 KSD 0,6 0,6 Cos 0,67 0,80 8 M 27 127 P(KW) 59,43 70,15 85,44 KSD 0,6 0,6 0,6 Cos 0,65 0,74 0,77 9 A 200 24 P(KW) 143,2 62,59 62,17 KSD 0,6 0,6 0,6 Cos 0,78 0,67 0,78 10 O 138 134 P(KW) 85,44 62,59 62,17 KSD 0,6 0,6 0,6 Cos 0,77 0,67 0,78 11 I 84 68 P(KW) 62,17 82,33 46,78 59,43 KSD 0,6 0,6 0,6 0,6 Cos 0,78 0,75 0,68 0,65 12 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Phương Pháp Tính Toán Gồm 2 Loại : 1 .phụ tải động lực 2 .phụ tải chiếu sang Xác Định Phụ Tải Động Lực Của Các PX Để xác định phụ tải tính toán của phân xưởng ta dùng phương pháp xác định phụ tải tính toán theo hệ số nhu cầu knc và tổng công suất . Ptt=knc . = Trong đó:knc,ksd là hệ số nhu cầu và hệ số sử dụng nói lên quá trình làm việc của phụ tải, nó xét đến số thiết bị có mặt trong nhóm, chế độ làm việc của thiết bị và mức độ chênh lệch công suất của các thiết bị. Ptt .là công suất tính toán của thiết bị. Phương pháp xác định phụ tải tính toán theo số thiết bị dùng điện có hiệu quả tương đối chính xác vì nó xét đến ảnh hưởng của các thiết bị trong nhóm và số thiết bị có công suất cực đại, có sự khác nhau về chế độ làm việc của các thiết bị. Vì vậy phương pháp này được ứng dụng nhiều trong thực tế khi thiết kế cho các công trình. Phụ Tải Chiếu Sáng: Công suất chiếu sáng được xác định theo suất tiêu thụ công suất P0: Pcs=P0 . a.b 13 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điên I: Phụ tải của các phân Xưởng I.1: Phân xưởng T : a ) Phụ tải động Lực : Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 14 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng R: a) Phụ tải động lực; 15 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 16 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng Â: a) Phụ tải động lực; 17 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 18 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng N: a) Phụ tải động lực; 19 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 20 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng U: a) Phụ tải động lực; 21 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 22 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng H: a) Phụ tải động lực; 23 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 24 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng Ê: a) Phụ tải động lực; 25 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 26 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng M: a) Phụ tải động lực; 27 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 28 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng A: a) Phụ tải động lực; 29 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 30 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng O: a) Phụ tải động lực; 31 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 32 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) I.2 Phân xưởng I: a) Phụ tải động lực; 33 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định hệ số sử dụng tổng hợp của phân xưởng xác định theo biểu thức. = Với nhd Hệ số nhu cầu : Công suất tính toán của toàn phân xưởng. Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng: b) Phụ tải chiếu sáng _ công suất chiếu sáng 34 Trần Thế Mạnh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện Xác định phụ tải tính toán của toàn phân xưởng; Công suất tác dụng; Công suất phản kháng; Công suất toàn phần; Hệ số công suất; Bán kính tỉ lệ của biểu đồ phụ tải; Chọn m=50 (kvA/cm2) 35 Trần Thế Manh Lớp DCN05_k54 Đồ án cung cấp điện II Xác định phụ tải tính toán của toàn xí nghiệp. HÖ sè sö dông tæng hîp cña toµn xÝ nghiÖp x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : Ksd = = = 0,6 nhq = = 10,5 HÖ sè nhu cÇu toµn xÝ nghiÖp : KncXN = 0,6 + HÖ sè cos trung b×nh cña toµn xÝ nghiÖp : = + = TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Tæng c«ng suÊt tÝnh to¸n cña toµn xÝ nghiÖp : SXN = KncXN PXN = QXN = KÕt qu¶ tÝnh to¸n phô t¶i cña ph©n c¸c x­ëng Tªn nhq ksd knc Pdl/kw cos Pcs/kw r t 3 0,6 0,83 211,6 175,68 0,8 133,3 4,8 180,48 224,3 1,1 r 3 0,6 0,83 220,03 182,6 0,86 152,6 3,6 186,2 216,02 1,1 © 4 0,6 0,8 292,89 234,3 0,7 195,7 3,6 237,9 308,05 1,4 n 4 0,6 0,8 280,3 224,2 0,75 203,2 4,62 228,9 306,1 1,3 u 3 0,6 0,83 186,85 115,08 0,7 162,9 5,1 160,18 228,4 1,2 h 3 0,6 0,83 256,46 205,17 0,76 178 5,07 210,24 275,6 1,3 ª 3 0,6 0,83 118,8 104,5 0,83 72,5 3,6 108,1 130 0,9 m 3 0,6 0,83 215,02 178,5 0,73 168,7 5,1 183,6 249,3 1,2 a 3 0,6 0,83 267,96 222,4 0,75 197,1 3,6 226 300 1,3 o 3 0,6 0,83 210,2 174,5 0,7 159,15 6,72 181,22 241,1 1,2 i 4 0,6 0,8 250,7 200,6 0,,8 121,5 3,6 204,2 237,5 1,2 37 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện h×nh 1.1 .biÓu ®å phô t¶i ch­¬ng II x¸c ®Þnh s¬ ®å nèi d©y ®Æt vÊn ®Ò 38 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện ViÖc lùa chän s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt cña hÖ thèng.mét s¬ ®å cung cÊp ®iªn ®­¬c coi lµ ®¹t tiªu chuÈn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu sau: + ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu kü thuËt + ®¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn + thËn tiÖn vµ an toµn trong vËn hµnh + an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ + dÔ dµng vµ ph¸t triÓn ®¸p øng yªu cÇu t¨ng tr­ëng cña phô t¶i ®iÖn + ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ Tr×nh tù tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ cho m¹ng ®iÖn cao ¸p cho nhµ m¸y bao gßm c¸c b­íc: + v¹ch c¸c ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn + lùa chän vÞ chÝ, sè l­îng ,dung l­îng cña c¸c ch¹m biÕn ¸p vµ c¸c chñng lo¹i ,tiÕt diÖn c¸c ®­êng d©y cho c¸c ph­¬ng ¸n. + tÝnh to¸n kinh tÕ – kü thuËt ®Ó lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n hîp lý + thiÕt kÕ chi tiÕt cho c¸c ph­¬ng ¸n ®­îc chän. I.X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt ch¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng: C¸c ch¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng cã nhiÒu ph­¬ng ¸n l¾p ®Æt kh¸c nhau, tïy thuéc ®iÒu kiÖn cña khÝ hËu , cña nhµ m¸y còng nh­ kÝch th­íc cña tr¹m biÕn ¸p.Tr¹m biÕn ¸p cã thÓ ®Æt trong nhµ m¸y cã thÓ tiÕt kiÖm ®Êt,tr¸nh bôi bÆm hoÆc hãa chÊt an mßn,Song tr¹m biÕn ¸p còng cã thÓ ®Æt ë ngoµi trêi,®ì g©y nguy hiÓm cho ph©n x­ëng vµ ng­êi x¶n suÊt. VÞ trÝ ®Æt MBA ph¶i ®¶m b¶o gÇn t©m phô t¶i ,nh­ vËy ®é dµi m¹ng 39 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện ph©n phèi cao ¸p vµ h¹ ¸p sÏ ®­îc rót g¾n , c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt cña s¬ ®å cung cÊp ®iÖn ®­îc ®¶m b¶o tèt h¬n. Khi x¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m biÕn ¸p còng nªn c©n nh¾c sao cho c¸c tr¹m biÕn ¸p chiÕm vÞ trÝ nhá nhÊt ®¶m b¶o mü quan , kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xÊt còng nh­ thËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh söa ch÷a.MÆt kh¸c còng ph¶i ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ trong viÖc vËn hµnh vµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. X¸c ®Þnh t©m phô t¶i cña ph©n x­ëng hoÆc nhãm ph©n x­ëng ®­îc cung cÊp ®iÖn tõ c¸c tr¹m biÕn ¸p. Ta cã c«ng thøc tæng qu¸t x¸c ®Þnh t©m phô t¶i lµ: Trong ®ã: Xi,Yi :lµ täa ®é t©m phô t¶i cña ph©n x­ëng i X,Y :lµ täa ®é t©m phô t¶i ®iÖn cña toµn xÝ nghiÖp Si :lµ c«ng suÊt phô t¶i ph©n x­ëng thø i,KVA. VËy : t©m phô t¶i cña toµn nhµ m¸y cã täa ®é lµ : (98,6 ; 85,7) VËy : ta chän vÞ trÝ ®Æt tr¹m PPTT täa ®é :O (98,7 ; 85,7) 40 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện II. Chän d©y dÉn tõ nguån ®Õn tram ph©n phèi trung t©m ChiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc: L= Trong ®ã : Täa ®é cña nguån ®iÖn (lÊy theo ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña hä tªn) XNG=75 YNG=54 L= TiÕt diÖn d©y dÉn cao ¸p cã thÓ chän theo mËt ®é dßng ®iªn kt.C¨n cø vµo sè liÖu vµ tra b¶ng ta t×m ®­îc Jkl =1,2 A/mm2 Dßng ®iÖn ch¹y trªn d©y dÉn lµ: I = TiÕt diÖn d©y dÉn cÇn thiÕt lµ : F= Nh­ vËy ®­êng d©y ph¶i chän lµ :AC-70 nèi tõ nguån vµo tr¹m biÕn ¸p. III. C¸c ph­¬ng ¸n ®Æt tr¹m biÕn ¸p. 1) ph­¬ng ¸n 1 chØ dïng 1 tr¹m biÕn ¸p ®Æt ngay gÇn tram b/a PPTT 41 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện H×nh 3.1 s¬ ®å ®Æt tram biÕn ¸p ph­¬ng ¸n 1 2) Ph­¬ng ¸n 2 _ Dïng 2 tr¹m biÕn ¸p lµ TBA1 vµ TBA2 + Tr¹m biÕn ¸p 1 cung cÊp cho ph©n x­ëng :N,H,M,U,I,O + Tr¹m biÕn ¸p 2 cung cÊp cho ph©n x­ëng :A,T,R,¢,£ 42 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện H×nh 3.2 S¬ ®å tr¹m BA ph­¬ng ¸n 2 3) ph­¬ng ¸n 3 _ Dïng 3 tr¹m biÕn ¸p lµ :TBA1,TBA2,TBA3 + Tr¹m biÕn ¸p 1 cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng :N,H,M,U + Tr¹m biÕn ¸p 2 cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng :I,T,O + Tr¹m biÕn ¸p 3 cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng :¢,£,A,R 43 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện H×nh 3.3 S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph­¬ng ¸n 3 IV. S¬ ®å nèi d©y tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn c¸c ph©n x­ëng. 1) S¬ bé v¹ch c¸c tuyÕn d©y a) Ph­¬ng ¸n sö dông s¬ ®å d©y dÉn s©u: §©y lµ ph­¬ng ¸n ®­a tr­c tiÕp ®­êng d©y cung cÊp 10 (kv) ®Õn tõng m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng vµ m¸y biÕn ¸p ph©n x­ëng thùc hiÖn h¹ ®iÖn ¸p 44 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện tõ 10kv xuèng cßn 4kv ®Ó cung cÊp cho phô t¶i. Do ®ã ph­¬ng ¸n nµy gi¶m ®­îc tiÒn x©y d­îng tr¹m biÕn ¸p trung gian ,gi¶m tæn thÊt vµ n©ng cao n¨ng lùc truyÒn t¶i cña m¹ng ®iÖn .Tuy nhiªn ®é tin cËy cña s¬ ®å nµy kh«ng cao thiÕt bÞ sö dông ®¾t vµ ®ßi hái ng­êi vËn hµnh ph¶i cã tr×nh ®é cao. b) Ph­¬ng ¸n sö dông tr¹m biÕn ¸p trung t©m : Theo ph­¬ng ph¸p nµy ®iÖn n¨ng tõ hÖn thèng ®­îc ®­a vÒ tr¹m ph©n phèi trung t©m , tõ ®ã ®­îc ®­a tíi c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng h¹ ®iÖn ¸p xuèng tõ 10kv xuèng cßn 0,4kv cung cÊp chi phô t¶i . Ph­¬ng ¸n nµy cã ­u ®iÓm lµ vËn hµnh ®¬n gi¶n ,an toµn h¬n ph­¬ng ¸n sö dông s¬ ®å ®i d©y s©u mµ vÉn ®¶m b¶o tæn thÊt thÊp.Song ph­¬ng ¸n nµy cã nh­¬c ®iÓm lµ thiÕt bÞ ®¾t tiÒn. C¸c ph­¬ng ph¸p ®i d©y 1) Ph­¬ng ¸n 1: dïng 1 tr¹m biÕn ¸p ®Æt ngay tr¹m biÕn ¸p PPTT Tõ tr¹m biÕn ¸p nèi d©y ®Õn c¸c ph©n x­ëng theo ®­êng th¼ng , c¸c tñ ph©n phèi ®­îc ®Æt ngay t¹i ®Çu c¸c ph©n x­ëng ®Ó cung cÊp cho c¸c thiÕt bÞ trong ph©n x­ëng . Ph­¬ng ¸n nµy cã tæng chiÒn dµi h×nh häc lµ nhá nhÊt , nh­ng kh«ng thËn tiÖn cho viÖc thi c«ng , vËn hµnh vµ ph¸t triÓn m¹ng ®iÖn nªn kh«ng cã tÝnh kh¶ thi .v× vÇy ta lo¹i bá ph­¬ng ¸n nµy ngay. 45 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện H×nh 4.1 S¬ ®å nèi d©y ph­¬ng ¸n 1 3) Ph­¬ng ¸n 2 :Dïng 1 tr¹m biÕn ¸p ®­îc ®Æt gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m Ph­¬ng ¸n nµy kÐo d©y tr­îc tiÕp tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn c¸c ph©n x­ëng nh­ng theo ®­êng bÎ gãc c¸c ®­êng c¸p ®­¬c x©y dùng däc theo c¸c mÐp nhµ x­ëng.nh­ vËy sÏ thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng,vËn hµnh vµ ph¸t triÓn. 46 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Tuy nhiªn chiÒu dµi tuyÕn d©y sÏ t¨ng lªn so víi ph­¬ng ¸n 1. H×nh ¶nh 4.2 s¬ ®å nèi d©y ph­¬ng ¸n 2 3) Ph­¬ng ¸n 3 : Dïng 2 tr¹m biÕn ¸p ®­îc nèi tõ tram PPTT 47 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Ph­¬ng ¸n nµy nèi d©y tõ c¸c tr¹m biÕn ¸p theo ®­êng th¼ng,c¸c tñ ph©n phèi sÏ ®­îc ®Æt ngay t¹i ®Çu c¸c ph©n x­ëng ®ª cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ trong x­ëng . Ph­¬ng ¸n nµy cã chiÒu dµi h×nh häc nhá nh­ng kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc thi c«ng,vËn hµnh,ph¸t triÓn m¹ng ®iÖn nªn kh«ng kh¶ thi H×nh 4.3 S¬ ®å nèi d©y ph­¬ng ¸n 3 4) Ph­¬ng ¸n 4 :Dïng 2 tr¹m biÕn ¸p ®­îc nèi tõ tram PPTT 48 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Ph­¬ng ¸n nµy còng kÐo dµi tr­¬c tiÕp tõ tr¹m biÕn ®Õn c¸c ph©n x­ëng nh­ng theo ®­êng bÎ gãc,c¸c ®­êng bÎ gãc nµy sÏ ®­îc x©y dùng däc theo c¸c ph©n x­ëng vµ c¸c ®­êng mÐp,tuy nhiªn chiÒu dµi tuyÕn d©y sÏ t¨ng lªn so víi ph­¬ng ¸n 3. H×nh 4.4 S¬ ®å nèi d©y ph­¬ng ¸n 4 49 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện 5) Ph­¬ng ¸n 5 : Dïng 3 tr¹m biÕn ¸p nèi tõ tr¹m PPTT Ph­¬ng ¸n nµy ®­îc nèi d©y trùc tiÕp tõ c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Õn c¸c ph©n x­ëng theo ®­êng chÐo. Ph­¬ng ¸n nµy cã chiÒu dµi ®­ên d©y ng¾n nh­ng khã l¾p ®Æt vµ vËn hµnh. Do vËy ph­¬ng ¸n nµy ch­a ®­îc tèi ­u. H×nh 4.5 S¬ ®å nèi d©y ph­¬ng ¸n 5 50 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện 6) Ph­¬ng ¸n 6: Dïng 3 tr¹m biÕn ¸p nèi tõ tr¹m PPTT Ph­¬ng ¸n nèi trùc tiÕp c¸c tr¹m biÕn ¸p ®Õn c¸c ph©n x­ëng theo ®­êng ®­êng bÎ gãc . tuy chiÒu dµi ®­êng d©y lín nh­ng dÓ l¾p ®Æt vËn hµnh vµ ph¸t triÓn nhµ m¸y. H×nh 4.6 S¬ ®å nèi d©y ph­¬ng ¸n 6 51 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Ch­¬ng IIi lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iªn i. lùa chän m¸y biÕn ¸p A. c¸c ph­¬ng ¸n nèi d©y m¸y biÕn ¸p. 1) Ph­¬ng ¸n 1 S¬ ®å nèi d©y h×nh tia. H×nh vÏ:s¬ ®å nèi d©y m¹ng h×nh tia M¹ng nµy cã ®Æc ®iÓm : ¦u ®iÓm : §é tin cËy cung cÊp ®iÖn cao,thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng vËn, vËn hµnh söa ch÷a. - Nh­îc ®iÓm : Vèn ®Çu t­ lín. 52 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Tr¹m trªn gåm cã: - B : Tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng - 1 : Thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng - 2 : Thanh c¸i tñ ph©n phèi ®«ng lùc - 3 : Phô t¶i dßng ®iÖn 2) Ph­¬ng ¸n 2 S¬ ®å nèi d©y m¹ng ph©n nh¸nh 53 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện M¹ng nµy cã ®Æc ®iÓm : ¦u ®iÓm :Gi¸ thµnh thÊp,l¾p r¸p nhanh, tiÕt kiÖm ®­îc tñ ph©n phèi. Nh­îc ®iÓm :§é tin cËy cung cÊp ®iÖn thÊp,phøc t¹p khi b¶o vÖ Tr¹m trªn gåm cã; B : Tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng 1 : Thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng 2 : Thanh c¸i tñ ph©n phèi ®éng lùc 3 ; Phô t¶i dïng ®iÖn 3) Ph­¬ng ¸n 3: S¬ ®å nèi d©y hçn hîp. 54 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện H×nh vÏ :S¬ ®å nèi d©y mang h×nh tia vµ ph©n nh¸nh M¹ng nµy cã ­u ®iÓm cña hai mang trªn . §é tin cËy cung cÊp ®iÖn cao, thuËn lîi cho qu¸ tr×nh vËn hµnh söa ch÷a. - Gi¸ thµnh thÊp,l¾p r¸p nhanh,tiÕt kiÖm tñ ph©n phèi. Tr¹m trªn gåm cã: B : Tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng 1 : Thanh c¸i tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng 2 : Thanh c¸i tñ ph©n phèi ®«ng lùc 3 : Phô t¶i dïng ®iÖn Tõ c¸c ph­¬ng ¸n trªn ta thÊy ph­¬ng ¸n 3 lµ kh¶ thi nhÊt v× nã kÕt hîp ®­îc c¶ 2 chØ tiªu vÌ kü thuËt vµ kinh tÕ. B . X¸c ®Þnh,sè l­îng,dung l­îng tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng. I. Giíi thiÖu chung Trong hÖ th«ng ®iÖn ®Ó biÕn ®æi tõ cÊp ®iÖn ¸p nµy sang cÊp ®iÖn ¸p kh¸c ng­êi ta dïng m¸y biÕn ¸p (MBA) . Vèn ®Çu t­ cho m¸y biÕn ¸p trong tæng sè vèn ®Çu t­ lµ kh¸ lín , v× vËy viÖc lùa chän sè l­îng vµ c«ng suÊt c¸c m¸y biÕn ¸p trªn c¬ së kinh tÕ kü thuËt cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng cã nghÜa quan träng ®Ó x©y dùng hîp lý s¬ ®å cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y. 1) Sè l­îng tr¹m biÕn ¸p Hé tiªu thô ®éc lËp cã thÓ ®­îc cung cÊp tõ hai nguån ®iÖn ®éc lËp trong ®ã cã thÓ ®¶m b¶o cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c hé tiªu thô kh¸c . §Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn cho hé tiªu thu loai 1,tõ 1 tr¹m biÕn ¸p. 55 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Ýt nhÊt mçi ph©n ph©n ®o¹n thanh cµi ®­îc nèi víi mçi m¸y biÕn ¸p vµ c«ng suÊt cña m¸y biÕn ¸p ®­îc chän sao cho khi 1 trong sè chóng bÞ háng , m¸y cßn l¹i ( víi kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña m×nh ) ph¶i ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn cho tÊt c¶ c¸c hé tiªn thô lo¹i 1. CÇn l­u ý r»n,t¹i c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng víi hai m¸y biÕn ¸p ,hîp lý nhÊt lµ c¸c ph©n ®o¹n thanh gãp ®iÖn ¸p thÊp lµm viÖc riªng rÏ .Khi cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch sÏ gi¶m bít 2 lÇn vµ ®iÒn kiÖn lµm viÖc cña c¸c khÝ cô ®iÖn ®iÖn ¸p thÊp sÏ ®­îc gi¶m nhÑ.Khi c¾t mét m¸y biÕn ¸p cßn l¹i sÏ ®¶m nhËn c¶ phô t¶i cña m¸y bªn kia nhê ®ãng aptomat ph©n ®o¹n .ViÖc ®ãng nguån dù tr÷ cho hai hé lo¹i 1 ®­îc thùc hiÖn t­ ®éng .c¸c ph©n x­ëng loai 3 lÊy ®iÖn tõ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p ph©n x­ëng ë c¹nh hoÆc ®Æt riªng tr¹m biÕn ¸p cã mét m¸y biÕn ¸p. 2) VÞ trÝ ®Æt tr¹m biÕn ¸p Tr¹m ®­îc ®Æt t¹i c¸c ph©n x­ëng, vÒ kÕt cÊu tr¹m ®­îc x©y kÝn 1 bøc t­êng cña ph©n x­ëng.C¸c tr¹m biÕn ¸p dïng s¬ ®å nèi d©y m¸y biÕn ¸p qua dao c¸ch ly-cÇu ch×.§èi víi tr¹m mét m¸y bè trÝ thµnh 2 phßng:phßng cao ¸p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cao ¸p,phßng h¹ ¸p ®Æt c¸c thiÕt bÞ m¸y biÕn ¸p ,mét tñ h¹ ¸p vµ hai phßng cßn l¹i mçi phßng ®Æt mét m¸y biÕn ¸p. 3) Chän dung l­îng m¸y biÕn ¸p Trong hÖ thèng ®iÖn cung cÊp cho nhµ m¸y , c«ng suÊt cña MBA ®iÖn lùc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng ph¶i cung cÊp cho t¸t c¶ c¸c hé tiªu thô. Khi chän MBA cÇn ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt lµm viÖc kinh tÕ , ®¶m b¶o dù tr÷ râ rÖt hoÆc kh«ng râ rÖt thÝch hîp cung cÊp ®iÖn cho hé tiªu thô khi c¸t 1 MBA. Thªm vµo ®ã phô t¶i m¸y biÕn ¸p trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng kh«ng ®­¬c ( theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng )lµm gi¶m tuæi thä cña m¸y biÕn ¸p. 56 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện §é tin cËy cung cÊp ®iÖn cña nhµ m¸y ®¹t ®­¬c nhê tr¹m hai MBA.CÇn l­a ý r»ng trong khi sù cè mét MBA th× MBA cßn l¹i ph¶i ®¶m b¶o toµn bé c«ng suÊt yªu cÇu cña hé lo¹i 1.viÖc ®¶m b¶o c«ng suÊt yªu cÇu thùc hiÖn kh«ng chØ do sö dung yªu cÇu ®· ®Þnh cña MBA mµ ph¶i kÓ ®Õn kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña nã ( víi môc ®Ých gi¶m c«ng suÊt ®Æt cña m¸y MBA ) . Kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña MBA tïy thôc vµo ®å thÞ phô t¶i cña hé tiªu thô nhËn ®iÖn tõ MBA . Cã hai tr­êng hîp cho phÐp qu¸ t¶i MBA : qu¸ t¶i sù cè vµ qu¸ t¶i th­êng xuyªn khi vËn hµnh. Qu¸ t¶i sù cè:lµ chÕ ®é qu¸ t¶i cho phÐp trong mét sè tr­êng hîp ngo¹i lÖ (sù cè ) víi mét thêi gian h¹n chÕ ®Ó kh«ng gi¸n ®o¹n ®Õn viÖc cung cÊp ®iÖn n¨ng. Trong ®iÒn kiÖn, sù cè cho phÐp MBA(víi bÊt kú hÖ thèng lµm m¸t nµo) kh«ng phô thuéc vµo m«i tr­êng lµm m¸t, cã thÓ lµm viÖc 5 ngµy ®ªm theo ®å thÞ phô t¶i hai bËc. víi phô t¶i hai bËc kh«ng qu¸ 0,93 vµ phô t¶i hai bËc ®¹t ®Õn 1,4 c«ng suÊt ®Þnh møc nh­ng thêi gian bËc hai kh«ng qu¸ 6 giê mét ngµy(tæng thêi gian gi¸n ®o¹n hay liªn tôc).Lóc nµy cÇn t¨ng c­êng lµm m¸t. Qu¸ t¶i th­êng xuyªn : lµ chÕ ®é lµm viÖc xÐt trong kho¶ng thêi gian nµo ®ã(ngµy,th¸ng,n¨m), trong ®ã cã kho¶ng thêi gian MBA lµm viÖc non t¶i vµ kho¶ng thêi gian cßn l¹i cña chu kú kh¶o s¸t MBA mang t¶i nhá h¬n ®Þnh møc.Møc ®é qu¸ t¶i ®­îc tÝnh to¸n sao cho hao mßn c¸ch ®iÖn trong kho¶ng thêi gian xÐt kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh møc , t­¬ng øng víi nhiÖt ®é cuén d©y 980 C¶ hai kh¶ n¨ng qu¸ t¶i céng l¹i nh­ng kh«ng ®­îc qu¸ 50% tøc lµ .VËy ®Ó chän c«ng suÊt MBA ta sö dông c«ng thøc sau. 57 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Víi tr¹m ®Æt mét MBA : ®iÒn kiÖn ( 3.1 ) Víi tr¹m ®Æt hai MBA : ®iÒu kiÖn Trong ®ã : S®mB - c«ng suÊt ®Þnh møc MBA , KVA Stt - c«ng suÊt tÝnh to¸n phô t¶i , KVA Ssc - c«ng suÊt yªu cÇu lóc sù cè ,KVA Chän MBA lo¹i do ABB s¶n xuÊt , kh«ng Çn hiÖu chØnh nhiÖt ®é ,®ång gi¶m ®­îc chi phÝ ®Çu t­ do tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ . Sau ®©y tÝnh to¸n lùa chän MBA cho TBA. II. TÝnh to¸n vµ lùa chän Phô t¶i lo¹i 1 vµ lo¹i 2 chiÕm 70% ( m1+2 = 0,70 ) Gi¸ thµnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng = 1000 ®/ kwh SuÊt thiÖn h¹i do mÊt ®iÖn gth = 4000 ®/ kwh Avh + atc = 0,185 1. Ph­¬ng ¸n 1: Dïng 1 tr¹m biÕn ¸p ®Æt ngay tr¹m biÕn ¸p ph©n phèi trung t©m . Tr¹m nµy cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c ph©n x­ëng nªn ta chän ®Æt 2 MBA lµm viÖc song song. 58 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Chän MBA cã : SdmBA Ta chän 2 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt = 1500(KVA) 2. Ph­¬ng ¸n 2 : Dïng 2 tr¹m biÕn ¸p - Tram 1 cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng H, M, N, U, O, I - HÖ sè nhu cÇu cña xÝ nghiÖp nµy lµ : - Stt1 = ( SttH + SttM + SttN + SttU + SttO + SttI ) *Knc1 =1168,9 (KVA) Chän m¸y biÕn ¸p cã : Ta chän hai m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ :1000 (kvA) * HoÆc chän 1 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ : 1500(kvA) - Tr¹m 2 cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng lµ A,¢,£,R,T - HÖ sè nhu cÇu cña xÝ nghiÖp lµ. 59 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện - Stt2 = ( SttA + Stt¢ + Stt£ + SttR + SttT ) *Knc1 = 919(KVA) Chän m¸y biÕn ¸p cã : Ta chän hai m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ :750 (kvA) * HoÆc chän 1 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ : 1000(kvA) 3. Ph­¬ng ¸n 3 : Dïng 3 tr¹m biÕn ¸p - Tram 1 cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng N,H,M,U - HÖ sè nhu cÇu cña xÝ nghiÖp nµy lµ : - Stt1 = ( SttH + SttM + SttN + SttU ) *Knc1 =847 (KVA) Chän m¸y biÕn ¸p cã : Ta chän hai m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ :750 (kvA) * HoÆc chän 1 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ : 1000(kvA) 60 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện - Tram 2 cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng I,T,O - HÖ sè nhu cÇu cña xÝ nghiÖp nµy lµ : - Stt2 = ( SttI + SttT + SttO ) *Knc1 =583 (KVA) Chän m¸y biÕn ¸p cã : Ta chän hai m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ :560 (kvA) * HoÆc chän 1 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ : 750(kvA) - Tram 3 cung cÊp cho c¸c ph©n x­ëng ¢,A,£,R - HÖ sè nhu cÇu cña xÝ nghiÖp nµy lµ : - Stt2 = ( Stt¢ + SttA + Stt£ +SttR) *Knc1 =772 (KVA) Chän m¸y biÕn ¸p cã : Ta chän hai m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ :560 (kvA) * HoÆc chän 1 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ : 750(kvA) 61 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Ta cã b¶ng tÝnh to¸n sau : Ph­¬ng ¸n Sè Tr¹m C«ng SuÊt §M C«ng SuÊt tt Hao tæn c«ng suÊt §iÖn ¸p NM Vè ®Çu t­ Tr¹m Tr­êng hîp S®mBA Stt Uk k*106 VND 1 1 1 21500 1955,7 7,3 27 5,5 250 2 1 1 21000 1168,9 4,9 15 5,5 220,5 2 11500 7,3 27 5,5 250 2 1 2750 919 4,1 11,9 5,5 130,5 2 11000 4,9 15 5,5 220,5 3 1 2750 847 4,1 11,9 5,5 130,5 2 11000 4,9 15 5,5 120,5 1 2560 583 2,5 9,4 5,5 192,5 2 1750 4,1 11,9 5,5 130,5 1 2560 772 2,5 9,4 5,5 192,5 2 1750 4,1 11,9 5,5 130,5 B¶ng 2 : B¶ng tham sè m¸y biÕn ¸p Ta sÏ so sanh 3 ph­¬ng ¸n víi nhau. * Ph­¬ng ¸n 1: §Æt 1 tr¹m ë trung t©m 2 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt =1500(KVA). * Ph­¬ng ¸n 2 : + Tr¹m 1 : §Æt 2 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt 1000 (KVA) + Tr¹m 2 : §Æt 2 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt 750 (KVA) * Ph­¬ng ¸n 3 : + Tr¹m 1 : §Æt 2 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt 750 (KVA) + Tr¹m 2: §Æt 2 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt 560 (KVA) + Tr¹m 3: §Æt 2 m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt 560(KVA) 62 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện a .Ph­¬ng ¸n 1 : Ssc =m1+2 Stt = 0,7 1955,7=1369 (KVA) - X¸c ®Þnh tæn thÊt do mÊt ®iÖn : Do ph­¬ng ¸n nµy chÞu ®­îc qu¸ t¶i khi gÆp sù cè nªn kh«ng bÞ mÊt ®iÖn vËy y2= 0 -Tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc : = = 141085,62 (KWh) Chi phÝ bï tæn thÊt lµ : ®/n¨m - Chi phÝ qui ®æi : Z = ( avh + atc ) k + YDA “ YDA = Ymd + Ycp bï “ Z1 = 0,185 250 106 + 211,628106 =257,878 106 ®/n¨m a .Ph­¬ng ¸n 2 : * Tram 1 -Tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc : = = 105041,85 63 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Chi phÝ bï tæn thÊt lµ : ®/n¨m - Chi phÝ qui ®æi : Z = ( avh + atc ) k + YDA “ YDA = Ymd + Ycp bï “ Z1 = 0,185 220,5 106 + 105106 =145,792 106 ®/n¨m * Tram 2 -Tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc : = = 87915,462 Chi phÝ bï tæn thÊt lµ : ®/n¨m - Chi phÝ qui ®æi : Z = ( avh + atc ) k + YDA “ YDA = Ymd + Ycp bï “ Z21 = 0,185 130,5 106 + 65,936106 =90,078 106 ®/n¨m a .Ph­¬ng ¸n 3 : * Tram 1 -Tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc : = = 85021,62 64 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Chi phÝ bï tæn thÊt lµ : ®/n¨m - Chi phÝ qui ®æi : Z = ( avh + atc ) k + YDA “ YDA = Ymd + Ycp bï “ Z21 = 0,185 130,5 106 + 63,766106 =88,833 106 ®/n¨m * Tram 2 -Tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc : = = 52658,7 Chi phÝ bï tæn thÊt lµ : ®/n¨m - Chi phÝ qui ®æi : Z = ( avh + atc ) k + YDA “ YDA = Ymd + Ycp bï “ Z32 = 0,185 192,2 106 + 29,488106 = 65,1 106 ®/n¨m * Tram 3 -Tæn thÊt trong m¸y biÕn ¸p ®­îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc : = = 56989,62 65 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Chi phÝ bï tæn thÊt lµ : ®/n¨m - Chi phÝ qui ®æi : Z = ( avh + atc ) k + YDA “ YDA = Ymd + Ycp bï “ Z32 = 0,185 192,2 106 + 31,914106 = 67,526 106 ®/n¨m B¶ng so s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n Stt C¸c tham sè ph­¬ng ¸n 1 Ph­¬ng ¸n 2 ph­¬ng ¸n 3 1 C«ng suÊt MBA(KVA) 21500 2 1000 2 750 2 750 2 560 2 560 2 Tæng vèn ®Çu t­, triÖu ® 250 360 515,5 3 Tæn thÊt ®iÖn n¨ng (kwh/n¨m) 141085,62 192957,3 194669,92 4 Chi phÝ bï tæn thÊt,triÖu ®/n¨m 211,628 166 125,168 5 Tæn thÊt do mÊt ®iÖn,triÖu ®/n¨m 0 0 0 6 Tæng chi phÝ quy ®æi,triÖu ®/n¨m 257,878 135 221,459 B¶ng 3 : So s¸nh kinh tÕ chän m¸y biÕn ¸p Tõ b¶ng so s¸nh ta cã thÓ thÊy lµ ph­¬ng ¸n 1 cã chi phÝ nhá nhÊt.Ph­¬ng ¸n nµy chØ cÇn ®Æt 1 tr¹m biÕn ¸p cã c«ng suÊt lµ 1500 (KVA ) ë trung t©m 2 m¸y biÕn ¸p vµ lµm viÖc song song víi nhau. II . lùa chän d©y dÉn Khi lùa chän ph­¬ng ¸n cã thÓ chän chi tiÕt d©y dÉn theo ph­¬ng ph¸p 66 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện ®¬n gi¶n nhÊt theo dßng ®iÖn ®èt nãng . Do ®©y lµ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p nªn chÊt l­îng ®iÖn ¸p ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu.Do ®ã ta chän tiÕt diÖn d©y dÉn theo hao tæn ®iÖn ¸p , lÊy gi¸ trÞ hao tæn ®iÖn ¸p cho phÐp lµ ( ®èi víi m¹ng ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 380v, ).Dù ®Þnh ®Æt c¸p trong c¸c r·nh ngÇm ®­îc x©y dùng ngÇm d­íi lßng ®Êt.Do vËy s¬ bé chän gi¸ trÞ ®iÖn trë kh¸ng lµ X0 = 0,07/km . 1 . Víi ph­¬ng ¸n 2 : a. Ph©n x­ëng T : ChiÒu dµi d©y dÉn ®­îc nèi tõ tr¹m biÕn ¸p : L1 = Thµnh phÇn ph¶n kh¸ng cña tæn hao ®iÖn ¸p : Thµnh phÇn t¸c dông cña tæn hao ®iÖn ¸p : TiÕt diÖn d©y : Ta chän lo¹i c¸p cã Fchl = 60 cã r0 =0,22/km vµ x0 =0,06/km . Hao tæn ®iÖn ¸p thùc tÕ : (v) VËy tháa m·n UT 67 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện T­¬ng tù ta cã b¶ng tÝnh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng nh­ sau : N Q kvAR L0i F Fch r0 x0 KW m v v mm2 mm2 /km v /km 2T 133,3 180,48 55,3 1,4 13,8 59,2 70 0,48 0,06 7,27 2R 152,6 186,2 179,4 5 10,2 269 270 0,3 0,06 6,5 2¢ 195,7 237,9 18 0,56 14,64 21,28 25 1,33 0,07 13,82 1N 203,25 228,9 41 1,36 13,84 49,31 70 0,48 0,06 11,65 1U 162,9 160,18 48,7 1,4 13,8 46,4 70 0,48 0,06 6,3 1H 178 210,24 83,1 2,72 12,48 115 120 0,4 0,06 13,8 2£ 72,5 108,1 83,1 0,95 14,25 51,8 70 0,48 0,06 6,8 1M 168,7 183,6 117 3,6 13,63 203 240 0,35 0,06 47,8 2A 197,1 226 62 2,08 13,12 82,43 95 0,35 0,06 13,89 1O 159,15 181,22 170 4 11,5 260 270 0,3 0,06 6 1I 121,5 204,2 32,3 0,7 14,5 37,4 70 0,48 06,0 7,3 B¶ng 5 TÝnh to¸n ph­¬ng ¸n 4 III . so s¸nh kinh tÕ hai ph­¬ng ¸n NhËn xÐt :v× c¸c ph­¬ng ¸n kh«ng cã kh¶ thi cho viÖc thi c«ng,vËn hµnh vµ kinh tÕ . Nªn ta chØ so s¸nh hai ph­¬ng ¸n kinh tÕ lµ ph­¬ng ¸n 2 vµ ph­¬ng ¸n 4 : * C¸c ph­¬ng ¸n ®­îc so s¸nh theo chØ tiªu kinh tÕ : Z = p . V + C = p .V + Coi thêi gian thu ®æi vèn ®Çu t­ tiªu chuÈn lµ 8 n¨m, hÖ sè khÊu hao ®­êng c¸p la 6% tøc lµ kkh = 0,06 khi ®ã p = 1/8 + 0,06 = 0,185 , gi¸ tæn thÊt lµ ®ång/kwh. 68 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Tæn thÊt ®iÖn n¶ng trªn ®o¹n d©y ®­îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : Thêi gian hao tæn cùc ®¹i cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. T­¬ng tù nh­ vËy ta cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc kÕt qu¶ ph­¬ng ¸n 3. Chän d©y c¸p tõ tr¹m PPTT ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p : §­êng c¸p TPPTT-BA1 TPPTT-BA2 F,mm2 25 16 l,m 116,2 120,8 §¬n gi¸,®/m 75000 48000 Thµnh tiÒn ,® 28700000 25798400 Tæng 237 28996800 TiÕp theo ta x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®­êng c¸p . KW Trong ®ã : :lµ tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông ,kW S :lµ c«ng suÊt truyÒn t¶i trªn ®­êng c¸p,kVA U :lµ cÊp ®iÖn ¸p cña l­íi c¸p ,kV R :lµ ®iÖn trë cña ®­êng c¸p kÐp, N STT L0i Fch V V C Z OBA1 78,4,36 116,2 25 0,021 1,332 635,376 17,4 3,219 0,653 3,872 OBA2 574,26 120,8 16 0,398 0,293 576,624 11,597 2,145 0,676 2,912 Tæng pa4 7 79,43 156300 57,407 10,79 156,49 167,2 B¶ng 7 : TÝnh to¸n kinh tÕ 4 ph­¬ng ¸n 69 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện C¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña ph­¬ng ¸n so s¸nh Ph­¬ng ¸n Vèn ®Çu t­ 106 ® Chi phÝ hµnh n¨m 106®/n¨m V p.V c z 2 133,74 24,74 147,07 171,82 4 57,407 10,794 156,49 167,294 B¶ng 8 . C¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña c¸c ph­¬ng ¸n so s¸nh NhËn xÐt : Nh×n vµo kÕt qu¶ cho thÊy r»ng ph­¬ng ¸n 4 cã tæng chi phÝ hµng n¨m nhá h¬n ph­¬ng ¸n 2.Nh­ng v× ph­¬ng ¸n 4 ta ph¶i ®Æt 2 tr¹m biÕn ¸p nªn rÊt tèn kÐm.ViÖc chi phÝ ®Æt 1 tr¹m biÕn ¸p nhá h¬n rÊt nhiÒu ®Æt 2 tr¹m biÕn ¸p.Do vËy ta quyÕt ®Þnh chän ph­¬ng ¸n 2 hiÖu qu¶ kinh tÕ. Ch­¬ng IV . chän thiÕt bÞ ®iÖn A . TÝnh to¸n ng¾n m¹ch Ta x¸c ®Þnh dßng ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1 vµ N2 ®Ó ta cã thÓ bá qua ®iÖn trë c¸c thiÕt bÞ phô. ThiÕt lËp s¬ ®å thay thÕ . Theo sè liÖu cña bµi ra c«ng suÊt ng¾n m¹ch ®iÓm ®ãng ®iÖn lµ Sk=210 MVA ,vËy ®iÖn trë hÖ thèng lµ : 70 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện C¸c ®iÖn trë RBA vµ XBA ®· ®­îc x¸c ®Þnh ë trªn RBA = 1,2 .10-3 ,XBA = 4,4 . 10-3 RA = r0 . l = 0,078 . 182,8 .10-3 = 14,258 . 10-3 XA = 0,06 . 182 . 8 . 10-3 = 10,968 . 10-3 RA = r0 . l = 0,125. 173 = 21,625 , XA = 0,06 . 173 = 10,38 * TÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N X¸c ®Þnh ®iÖn trë ng¾n m¸ch ®Õn ®iÓm N : Zk1 = XHT + ZBA = (0,7619 + ) . 10-3 = 5,323 . 10-3 Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch 3 pha KA Dßng ®iÖn xung kÝch Ixk1 = kxk . . I(3)k1 = 1,3 . . 43,385 = 79,762 kA Gi¸ trÞ hiÖn dông cña dßng xung kÝch . Ixk1 = qxk . I(3)k1 = 1,09 . 43,385 = 65,84 * TÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N2 Môc ®Ých tÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N2 lµ ®Ó kiÓm tra ®é æn ®Þnh ®éng vµ Æn ®Þnh nhiÖt cua thiÕt bÞ vµ ®é nh¹y cña thiÕt bÞ ®­êng d©y. Tæng trë ng¾n m¹ch ®Õn ®iÓm N2 Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch 3 pha KA Dßng ®iÖn xung kÝch 71 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Ixk1 = kxk . . I(3)k1 = 1,3 . . 10,393 = 19,107 kA Gi¸ trÞ hiÖn dông cña dßng xung kÝch . Ixk1 = qxk . I(3)k1 = 1,09 . 19,107 = 20,827 II . Chän thiÕt bÞ ph©n phèi phÝa cao ¸p §Ón chän vµ kiÓm tra thiÕt bÞ ®iÖn ta gi¶ thiÕt thêi gian c¾t cña b¶o vÖ lµ tk = 2,15 s a) CÇu ch¶y cao ¸p Dßng ®iÖn lµm viÖc b×nh th­êng phÝa cao ¸p lIv = A Ta chän cÇu ch¶y cao ¸p do SEMENS chÕ t¹o cã Un = 10 kv dßng ®Þnh møc In = 100 A dßng khëi ®éng lµ 100 A b) Dao c¸ch ly §iÖn ¸p ®Þnh møc Dßng ®iÖn ®Þnh møc KiÓm tra ®é æn ®Þnh nhiÖt KiÓm tra ®é æn ®Þnh ®éng Tõ nh÷ng th«ng sè trªn ta tra b¶ng chän lo¹i dao c¸ch ly 3DC12/400 cña h·ng s¶n xuÊt SEMENS c)Chèng sÐt Chän chèng sÐt van lo¹i PBO-10Y1 do nga s¶n xuÊt hoÆc lµ RA10 do ph¸p s¶n xuÊt. 72 TrÇn ThÕ M¹nh LípDCN05_K54 Đồ án cung cấp điện 2. Chän thiÕt bÞ ph©n phèi h¹ ¸p a) . C¸p ®iÖn lùc. C¸p ®iÖn lùc ®­îc chän theo hao tæn ®iÖn ¸p cho phÐp nh­ ®· x¸c ®Þnh ë môc s¬ ®å tèi ­u,tiÕt diÖn tèi thiÓu theo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt cña d©y c¸p ®· kiÓm tra theo biªu thøc. vËy c¸p ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh nhiÖt. b) Chän thanh c¸i h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p . Dßng ®iÖn chay qua thanh c¸i x¸c ®Þnh Dù ®Þnh lùa chän thanh c¸i dÑt b»ng ®ång TiÕp ®iÖn cÇn thiÕt cña thanh c¸i Ta chän thanh c¸i cã kÝch th­íc 11010 = 1100 mm2 víi Ct = 171 KiÓm tra æng ®Þnh nhiÖt theo ®iÒu kiÖn KiÓm tra æn ®Þn ®éng: chän chiÒu dµi 1 nhÞp cña thanh c¸i l =100 cm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c pha lµ a = 90 cm 72 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện M«men uèn M = 1,76 . 10-8 M«men chèng uèn W = 0,167 . b2 . h = 0,167 . l2 . 11 = 1,837 cm3 øng suÊt VËy ®iÒu kiÖn æn ®Þnh ®éng lµ ®¶m b¶o c) Chän sø c¸ch ®iÖn Ta chän sø O(OMB-10) cã U = 10 Kv, lùc ph¸ hñy Fph = 750 kg Lùc cho phÐp trªn ®Çu sø lµ FCP = 0,6 . FPh = 450 kg Lùc tÝnh to¸n F = 1,76 . 10 -8 . HÖ sè hiÖu chØnh k = Lùc tÝnh to¸n hiÖu chØnh k . Ftt = 145,562 < 450 kg VËy sø chän ®¶m b¶o yªu cÇu d) chän ¸pt«m¸t aptomat tæng cã dßng ®iÖn ch¹y qua lµ I = 1791,085 A ta chän aptomat ABM25C víi dßng ®Þnh møc cña nã lµ 2500 A , dßng khëi ®éng cña mãc b¶o vÖ lµ Ibv = 2500 A dßng t¸c ®éng tøc thêi lµ 10000 A -aptomat nh¸nh ®­îc chän riªng cho tõng ph©n x­ëng dùa theo dßng tÝnh ®· tÝnh to¸n cho ph©n x­ëng T Dßng ®Þnh møc cña ®éng c¬ thø nhÊt ®­îc x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc 73 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện C¸c dßng ®iÖn cña ®éng c¬ kh¸c còng ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng tù ,kÕt qu¶ ®· ghi trong b¶ng.Dßng ®iÖn khëi ®éng cña m¸y ®­îc x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc. Trong sè 2 m¸y trong ph©n x­ëng T ta chän 1 m¸y cã c«ng suÊt lín nhÊt lµ m¸y thø 2 cã Pn = 85,44 kW .®Ó x¸c ®Þnh ë chÕ ®é nÆng lÒ nhÊt ta coi hÖ sè ®ång thêi lµ1.coi hÖ sè më m¸y cña Kmm = 4,5 ®éng c¬ ë chÕ ®é më m¸y nhÑ víi = 2,5 x¸c ®Þnh dßng më m¸y cña ®«ng c¬ lín nhÊt Imm = kmm . In = 580,159 Iap = 433,906 A Ta chän lo¹i A3143 cã dßng ®Þnh møc I = 600 A dßng khëi ®éng cã mãc b¶o vÖ lµ Ikd = 500 ,dßng khëi ®éng tøc thêi lµ 2800 A . TÝnh to¸n t­¬ng tù c¸c ph©n x­ëng kh¸c. e) Chän m¸y biÕn dßng -BiÕn dßng ®éng c¬ tæng C¨n cø gi¸ trÞ lµm viÖc ch¹y trªn ®­êng d©y tæng Ilv = 1791,085 A ta chän m¸y biÕn dßng lo¹i TIIIB-24 cã ®Þnh møc ®iÖn ¸p lµ 24 kV ,hÖ sè biÕn dßng ki = 600/5 = 120 ,cÊp chÝnh x¸c 10%.kiÓm tra chÕ ®é lµm viÖc cña c«ng t¬ khi phô t¶i lµm viÖc cùc tiÓu.C«ng t¬ lµm viÖc b×nh th­êng nÕu dßng nhÞ thøc khi phô t¶i cùc tiÓu lín h¬n dßng sai sè 10% (I10% =0,5 A ) Dßng ®iÖn khi phô t¶i nhá nhÊt (b»ng 25% phu t¶i tÝnh to¸n ) Imin = 0,25 Ilv = 447,771 A Dßng nhÞ thøc khi phô t¶i cùc tiÓu Imin = 0,5A VËy biÕn dßng lµm viÖc b×nh th­êng khi phô t¶i cùc tiÓu 74 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Ch­¬ng IV x¸c ®Þnh c¸c tham sè cña mang ®iÖn I Hao tæn ®iÖn ¸p a) trªn ®­êng d©y lµ 15v nh­ ®· dù to¸n hao tæn ®iÖn ¸p lín nhÊt trªn ®­êng d©y sÏ ®­îc x©y d­ng trªn ®o¹n ON b) trong m¸y biÕn ¸p RBA1 = 2,4 . 10-3 XBA = 8,8 . 10-3 Khi m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song th× : RBA = = 1,2 . 10-3 XBA = = 4,4 . 10-3 II Hao tæn c«ng suÊt a) Trªn ®­êng d©y Hao tæn c«ng suÊt t¸c dông trªn ®o¹n d©y OT ®­¬c x¸c ®Þnh bëi biÓu thøc 75 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Hao tæn c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn ®o¹n d©y OT ®­îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc TÝnh to¸n cho c¸c ®o¹n d©y kh¸c ghi trong b¶ng 5 Tæng sè c«ng suÊt hao tæn toan m¹nh b) Trong m¸y biÕn ¸p kw III Tæn thÊt ®iÖn n¨ng Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong toµn m¹ng ®iÖn kwh Ch­¬ng v tÝnh to¸n nèi ®Êt cho tr¹m biÕn ¸p Theo ch÷ c¸i N * TÝnh to¸n ng¾n m¹ch t¹i ®iÓm N1 X¸c ®Þnh ®iÖn trë ng¾n m¹ch ®Õn ®iÓm N1 Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch 3 pha KA 76 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Nh­ ®· biÕt ,®iÖn trë nèi ®¸t cho phÐp ®èi víi tr¹m biÕn ¸p cã c«ng suÊt lín h¬n 100 kvA lµ R® = 4 . §Ó tiÕt kiÖm ta sö dông hÖ thèng mãng cña nhµ x­ëng vµ hÖ thèng èng n­íc lµm tiÕp ®iÓm tù nhiªn ,víi ®iÖn trë nèi ®Êt ®o ®­îc lµ Rtn = 27,6 ,®iÖn trë suÊt cña ®Êt lµ ¥0 = 1,24 . 10-4 cm ®o trong ®iÒn kiÖn ®é Èm trung b×nh (hÖ sè cäc tiÕp ®Þa kcoc = 1,5 vµ ®èi víi thanh nèi Knga = 2 ). Tr­íc hÕt ta x¸c ®Þnh ®iÖn trë tiÕp ®Þa nh©n t¹o Chän cäc tiÕp ®Þa b»ng thÐp trßn,dµi l = 1,25 ,®­êng kÝnh d = 5,6 cm ®ãng c¸ch mÆt ®Êt h = 0,5m .§iÖn trë tiÕp xóc cña cäc nµy cã gi¸ trÞ ChiÒu s©u trung b×nh cña cäc htb = h +l/2 =175 cm S¬ bé chän sè l­îng cäc n = Rcoc/Rnt = 12 cäc Sè cäc nµy ®­îc ®ãng xung quanh tr¹m biÕn ¸p theo chu vi L = 24 m Kho¶ng c¸ch trung b×nh cña c¸c cäc lµ 2m Tra b¶ng øng víi tØ lÖ la/l = 0,8 vµ sè l­îng cäc =12 , ta x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè lîi dông cña c¸c cäc tiÕp ®Þa lµ,sè lîi dông cña thanh nèi . Chän thanh nèi tiÕp ®Þa b»ng cäc cã kÝch th­íc bxc = 110 10 cm . §iÖn trë tiÕp xóc cña thanh nèi ngang 77 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện §iÖn trë kinh tÕ cña thanh nèi ngang cã xÐt ®Õn hÖ sè lîi dông §iÖn trë cÇn thiÕt cña hÖ thèng tiÕp ®Þa nh©n t¹o cã tÝnh ®Õn ®iÖn trë cña thanh nèi. Sè l­îng cäc chinh thøc ta chän sè cäc lµ 21 cäc KiÓm tra ®é æn ®Þnh nhiÖt cña hÖ thèng tiÕp ®Þa VËy hÖ thèng tiÕp ®Þa tháa m·n vÒ ®iÒu kiÖn æn ®Þnh nhiÖt Ch­¬ng VI TÝnh to¸n dung l­îng bï I .X¸c ®Þnh dung l­îng bï Gi¸ trÞ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cÇn bï ®Ó n©ng hÖ sè c«ng suÊt hiÖn t¹i cña ph©n T lªn gi¸ trÞ = 0,9 t­¬ng øng víi = 0,484 ®­îc x¸c ®Þnh theo biÓu thøc : Qb = P ( - ) = 72,703 (kvar) Chän tô bï CEP131A1 cã Qbu = 100 (KVAR) II .§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ bï C«ng suÊt biÓu kiÕn cña ph©n x­ëng sau khi bï lµ : ST = PN + j(QT - Qbu ) = 165,784 + j 53,057 (kvA) 78 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Tæn thÊt sau khi bï lµ :10776,199 (kwh) L­îng ®iÖn n¨ng tÝch kiÖm ®­îc do bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng lµ : Sè tiÒn tiÕt kiÖm ®­îc trong n¨m ®/n¨m Vèn ®Çu t­ bï Vb = vob . Qbn = 7,5 . 106 ®/n¨m Chi phÝ quy ®æi : Zb = p . Vb = 0,194 ®/n¨m TÝnh to¸n t­¬ng tù cho c¸c ph©n x­ëng kh¸c ta cã b¶ng sau PX Qb Qbn Lo¹i tô Vb.106 Zb T O,75 0,846 70,15 100 CEP131A1 10326,62 5467,12 5,35 8 1,48 R O,7 0,8 73,84 100 CEP131A1 11340,76 6476,23 5,84 8 1,48 ¢ 0,78 0,802 66,93 100 CEP131A1 12720,15 6174,67 6,17 8 1,48 N 0,747 0,89 82,18 100 CEP131A1 14079,14 7724,36 7,72 8 1,48 U 0,8 0,74 54,5 50 CEP124M8 1080,67 3045 3,5 4 0,69 H 0,768 0,834 65,24 100 CEP131A1 13452,27 7501,44 7,5 8 1,48 £ 0,8 0,7 50,2 50 CEP124M8 1154,64 3540,54 3 4 0,69 M 0,735 0,923 72,78 100 CEP131A1 10776,20 7330,59 7,33 8 1,48 A 0,758 0,86 79,72 100 CEP131A1 10057,26 5151,46 5,15 8 1,48 O 0,74 0,80 78,93 100 CEP131A1 14003,5 5005,64 7,89 8 1,48 I 0,778 0,86 78,65 100 CEP131A1 12653,8 7619,97 7,89 8 1,48 1116545 65037,02 67,34 80 14,7 79 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Tæng sè tiÒn ®­îc do ®Æt tô bï lµ : 52,64 . 106 VËy ta cã thÓ thÊy viÖc ®Æt tô bï mang l¹i lîi Ých rÊt lín Ch­¬ng VI tÝnh to¸n chiÕu s¸ng cho 1 ph©n x­ëng Sè liÖu tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®­îc l¸y theo ch÷ c¸i cuèi cïng cña tªn lµ I ThiÕu kÕ m¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng cho mét ph©n x­ëng cña xÝ nghiÖp c«ng nghiªp c¸c tham sè cho trong b¶ng . Al Pha be kÝch th­íc Lux l mÐt C«ng suÊt cña thiÕt bÞ ,kW a x b H 1 2 3 4 I 84 x 68 4,7 45 35 62,17 82,33 46,78 59,43 §é räi yªu cÇu cña chiÕu s¸ng ph©n x­ëng = 45lux .Hao tæn ®iÖn ¸p cho phÐp tõ ®Çu nguån ®Õn ®Çu vµo cña thiÕt bÞ dïng ®iÖn = 2,5 % . KÝch th­íc cña nhµ x­ëng abH lµ 84684,7 mÐt . §iÓm ®Êu ®iÖn c¸ch x­ëng lµ 35 mÐt. Thêi gian hoµn vèn lµ 8 n¨m. HÖ sè khÊu hao thiÕt bÞ lµ kkh = 6 % Thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i lµ T = 3500 h Ta chän ®Ìn sîi ®èt cã c«ng suÊt lµ 200w vµ quang th«ng lµ F = 3000 lux Chän ®é cao cheo ®Ìn lµ 2,5 m ChiÒu cao mÆt bµn lµm viÖc lµ h2 = 0,8 m ChiÒu cao tÝnh to¸n h = H – h2 = 3,9 m Tû sè cheo ®Ìn J = 0,114 80 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Víi lo¹i ®Ìn dïng ®Ó chiÕu s¸ng cho ph©n x­ëng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn ®­îc x¸c ®Þnh theo tØ lÖ L/l = 1,5. h = 5,85 m C¨n cø vµo kÝch th­íc cña nhµ x­ëng ta chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®Ìn lµ Ld = 4,2 m vµ Ln = 4,5 m KiÓm tra ®iÒu kiÖn 4,2/3 <1,6<4,2/2 vµ 4,5/3<1,5<4,5/2 Nh­ vËy ®Ìn bè trÝ hîp lý Sè l­îng ®Ìn tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o ®é chiÕu s¸ng ®Òu cña ®Ìn Nmin = 12 ®Ìn X¸c ®Þnh hÖ sè kh«ng gian kkg = 1,9 Coi hÖ sè ph¶n x¹ cña nhµ x­ëng lµ :trÇn 3, t­êng 2,5 x¸c ®Þnh hÖ sè lîi dông ¸nh s¸ng t­¬ng øng víi hÖ sè kh«ng gian 1,9 lµ kid = 0,51 .lÊy hÖ sè dù tr÷ lµ hÖ sè hiÖu dông cña ®Ìn lµ x¸c ®Þnh tæng quang th«ng cÇn thiÕt F = lm Sè ®Ìn cµn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o ®é räi yªu cÇu lµ 12 ®Ìn Nh­ vËy tæng sè ®Ìn cÇn ®Æt lµ 15 ®Ìn §é räi trung b×nh thùc tÕ Ngoµi chiÕu sang chung cÇn trang bÞ cho mçi m¸y 1 ®Ìn cã c«ng suÊt 100w ®Ó chiÕu s¸ng côc bé. 81 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện TT Tªn thiÕt bÞ Quy c¸ch §¬n vÞ Sè l­¬ng §¬n gi¸ V,106® 1 2 3 4 5 6 7 1 Tr¹m biÕn ap THIBIDI C¸i 1 860000 860 2 D©y dÉn 10 kv AC-70 m 374,22 150,678 56,387 3 C¸p h¹ ¸p AXV-400 m 182,8 85,52 15,633 4 nt AXV-240 m 126,8 65,8 8,355 5 nt AXV185 m 121,2 50,308 6,097 6 nt AXV-120 m 186,4 33,22 6,192 7 nt AXV-50 m 93 15,235 1,417 8 nt AXV-35 m 29,2 10,45 0,305 9 CÇu ch¶y cao ¸p k10 C¸i 1 1200 1,2 10 Chèng sÐt van PBO-10Y1 Bé 1 2000 2,0 11 Dao c¸ch ly 3DC12/400 Bé 1 1600 1,6 12 Vá tñ ®iÖn C¸i 1 1300 1,3 13 Aptomat tæng ABM25C C¸i 1 6000 6,0 14 Aptomat nh¸nh ABM15C C¸i 1 4500 4,5 15 Aptomat nh¸nh ABM10C C¸i 4 4000 16 16 Aptomat nh¸nh A31343 C¸i 3 3500 3,5 17 BiÕn dßng TKM 0,5 Bé 12 100 1,2 18 Ampe kÕ 0-200A 11 100 1,1 19 V«n kÕ 0-500 9 110 20 C«ng t¬ 3 pha C¸i 9 600 5,4 21 ®ång thanh c¸i M,110 x 10 kg 1 1000 1,0 22 Sø thanh c¸i 0-10-750 C¸i 1 90 0,9 23 Bé giµn tr¹m Bé 1 3500 3,5 Cäc tiÕp ®Þa 5,6 21 100 2,1 25 Thanh nèi 110x10 m 24 300 7,2 26 Tô bï CEP131A1 Bé 7 12000 84 27 Tô bï CEP124M8 Bé 1 7000 7 28 ®Ìn sîi ®èt Rang ®«ng Bé 15x8 24 2,88 29 ®Ìn trßn 100w C¸i 8 3,5 0,017 1135,573 Tæng dù to¸n c«ng tr×nh lµ 1135,573 triÖu ®ång Tæng gi¸ thµnh cã tÝnh ®Õn c«ng l¾p ®Æt 1249,13 triÖu ®ång 83 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54 Đồ án cung cấp điện Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng o .giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp Ch­¬ng I .x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n A.®Æt vÊn ®Ò B.c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh phô t¶i C.tÝnh to¸n phô t¶i Ch­¬ng II .x¸c ®Þnh s¬ ®å nèi d©y I .x¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m biÕn ¸p II .chän d©y dÉn tõ nguån tíi tr¹m biÕn ¸p III .c¸c ph­¬ng ph¸p ®Æt tr¹m biÕn ¸p Iv .s¬ ®å nèi d©y tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn ph©n x­ëng Ch­¬ng III. lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn I .chän m¸y biÕn ¸p II .lùa chän d©y dÉn III .so s¸nh kinh tÕ 2 ph­¬ng ¸n Iv .chän thiÕt bÞ Ch­¬ng Iv .x¸c ®Þnh tham sè chÕ ®é m¹ng Ch­¬ng v .tÝnh to¸n nèi ®Êt tr¹m biÕn ¸p Ch­¬ng vi . tÝnh to¸n dung l­îng bï Ch­¬ng vIi .tÝnh to¸n chiÕu sang cho ph©n x­ëng Ch­¬ng iii . dù to¸n c«ng tr×nh ®iÖn 85 TrÇn ThÕ M¹nh Líp DCN05_K54

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuận văn đề tài- Thiết kế cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp.doc
Luận văn liên quan