Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc cơ sở Tân Phú Trung

Mặc dù cơ sở rất quan tâm tới môi trường. Nhưng không thể giải quyết được tất cả những tác động của hoạt động giết mổ đến môi trường như : tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguốn nước ngầm, an toàn thực phẩm. Chất thải rắn cảu cơ sở hiện nay được giải quyết bằng cách hợp đồng với công ty môi trường đo thị hằng ngày đến thu gom hoặc cho người dân tận dụng làm phân bón. Đối với nước thải chỉ được xử lý sơ bộ rồi dùng tưới cây.

pdf171 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 4864 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc cơ sở Tân Phú Trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế hệ thống xử lý nước thải giết mổ gia súc cơ sở Tân Phú Trung.pdf
Luận văn liên quan