Luận văn Thiết kế và thi công tổng đài nội bộ một trung kế bốn thuê bao

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI .1 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TổNG ĐÀI .1 1.1.1 Sơ lược lịch sử phát ữiển tổng đài 1 1.1.2 Máy điện thoại .2 a. Sơ đồ và nguyên lý 2 b. Những yêu cầu của máy điện thoại .2 c. Các chứng năng cơ bản của điện thoại .3 d. Các kiểu quay số .3 e. Các thông số và giới hạn máy điện thoại .4 1.1.3 Tổng đài .4 1.1.3.1 Phân loại 4 a. Tổng đài nhân công .4 b. Tổng đà i tự động 5 1.1.3.2 Phân cấp tổng đài 6 1.1.3.3 Các chức năng của hệ thống tổng đài 7 1.1.4 Trung kế .9 a. Khái niệm .9 b. Các loại trung kể 9 1.1.5 Các kỹ thuật chuyển mạch điện tử .10 1.1.5.1 Chuyển mạch không gian 10 a. Chuyển mạch tiếp thông hoàn toàn 10 b. Chuyển mạch tiếp thông không hoàn toàn .10 c. Chuyển mạch nhiều tầng 11 1.1.5.2 Chuyển mạch theo phương pháp phân chia thời gian 12 a. Phương thức ghép kênh PAM .12 b. Phương pháp ghép kênh PCM 14 c. Chuyển mạch TSI .15 d. Chuyển mạch TS 15 e. Chuyển mạch TST 16 1.1.6 Các yếu tô" ảnh hưởng đến chất lượng .16 a. Tiếng dội (echo) .16 b. Dải thông .17 c. Các cuộn phụ tải 18 ____d. Suy hao tín hiệu, các mức công suất và nhiễu 18 1.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TổNG ĐÀI 19 1.2.1 Khái niệm về quá trình xử lý các cuộc gọi 19 1.2.2 Phân tích .’ .20 a. Đối với cuộc gọi nội bộ (Local Call) 20 b. Đối với cuộc gọi ra .21 c. Đối với cuộc gọi vào, gọi chuyển tiếp 23 1.2.3 Tóm tắt nguyên lý hoạt động của tổng đài 23 CHƯƠNG 2 : CÁC IC ĐƯỢC sự DỤNG TRONG TổNG ĐÀI .26 2.1 KHẢO SÁT IC MT8888C 26 2.2 KHẢO SÁT IC 89C51 .37 I. Giới thiệu cấu trúc phần cứng họ MSC-51(8951) .37 II. Khảo sát chân 8951 _chức năng từng chân 39 1. Sơ đồ chân 8951 39 2. Chức năng các chân của 895ỉ 39 III. Cấu trúc bên trong Vi Điều Khiển 41 1. Tổ chức bộ nhở .41 2. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt 44 3. Bộ nhớ ngoài (external memory) 47 IV. Hoạt động Timer của 8951 .51 1. Giới thiệu 51 2. Các thanh ghi điều khiển Timer 52 3. Các chế độ Timer và cờ tràn 57 V. Hoạt động Port nối tiếp 59 1. Giới thiệu 59 2. Các thanh ghi và các chế độ hoạt động của port nối tiếp 59 3. Tổ chức ngắt trong 8051 .63 VI. Tóm tắt tập lệnh .64 1. Các chế độ định vị 65 2. Các kiểu lệnh 68 2.3 KHẢO SÁT IC DAO ĐỘNG 555 .75 2.4 VI MẠCH CHUYỂN MẠCH CD 22100 77 2.5 GIỚI THIỆU OPTO 4N35 78 CHƯƠNG 3 : THIẾT kế & TÍNH TOÁN 79 3.1 Tổng quan 79 3.1.1 Sơ đồ khối .79 3.1.2 Chức năng từng khối .79 3.1.3 Phương án thiết kế 81 3.2 Thiết kế và tính toán .81 3.2.1 Mạch giao tiếp trung kế 81 3.2.2 Mạch giao tiếp thuê bao .86 3.2.3 Mạch tạo âm hiệu 90 3.2.4 Mạch thu DTMF .92 3.2.5 Hệ thống chuyển mạch 92 3.2.6 Khối điều khiển trung tâm .94 CHƯƠNG 4 : LƯU Đồ GIẢI THUẬT & PHAN MEM điêu khiên 97 4.1 Lưu đồ giải thuật 97 4.1.1 Lưu đồ giải thuật chương trình chính 97 4.1.2 Lưu đồ giải thuật kiểm ưa DTMF 1 .99 4.1.3 Lưu đồ giải thuật kiểm tra DTMF 2 .100 4.2 Phần mềm điều khiển 101 BÁO CÁO KẾT QUẢ THI CÔNG .117 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

pdf122 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2954 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế và thi công tổng đài nội bộ một trung kế bốn thuê bao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công tổng đài nội bộ một trung kế bốn thuê bao.pdf