Luận văn Tìm hiểu OFDM trong WIMAX

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VE WiMAX 1. WiMAX là gì ? 1 2. Sơ lược những đặc điểm của WiMAX 1 3. Những vấn đề khi triển khai .2 4. Tình hình triển khai WiMAX trên thế giới và tại Việt Nam .2 5. WiMAX so với Wi-Fi 3 6. Cấu trúc PMP .3 7. Băng tần .3 8. Những cơ sở quan trọng của công nghệ Wimax .5 9. Đôi nét về DSL 6 10. Mô hình ứng dụng của WiMAX 7 11. Công nghệ WiMAX trong môi trường LOS và NLOS .8 12. Sự truyền sóng LOS và NLOS 8 13.Ưu điểm của NLOS so với LOS .9 CHƯƠNG 2: CÁC TIÊU CHUAN và KỸ THUẬT CỦA WiMAX 1.Tiêu chuẩn WiMAX .11 2.Những giải pháp, kỹ thuật NLOS 11 2.1 Kỹ thuật OFDM 12 2.2 Sub-channelization .13 2.3 Anten định hướng 14 2.4 Phân tâp của việc truyền và nhận 15 2.5 Điều chế thích ứng 15 2.6 Các kỹ thuật hiệu chỉnh lỗi .16 2.7 Điều khiển công suất 16 3.Mô tả lớp vật lý (Physical Layer) 3.1 Sơ lược về hai kỹ thuật OFDM (theo chuẩn 802.16) và OFDMA (theo chuẩn 802. l.e) 16 3.2 Cấu trúc khung TDD(song công phân chia theo thời gian) 17 3.3 Các đặc trưng khác của lớp vật lý 18 3.4 Kỹ thuật anten thích nghi 20 4. Mô tả lớp MAC(Media Access Control) 4.1 Hổ trợ chất lượng dịch vụ(QoS) .22 4.2 Bộ điều phối lớp MAC(MAC Scheduler) .23 4.2.1 Điều phối dữ liệu với tốc độ cao 23 4.2.2 Điều phối cho cả hai chiều UL và DL 24 4.2.3 Cấp phát tài nguyên động .24 4.2.4 Định hướng QoS(QoS Oriented) 24 4.2.5 Điều phối lựa chọn tần số .24 4.2.6 Quản lý tinh di động(Mobillity Management) 24 4.2.6.1 Quản lý nguồn năng lượng 25 4.2.6.2 Điều khiển công suất .25 4.2.7 Chuyển giao 26 4.2.8 Bảo mật .27 5. So sánh WiMAX di động với lxEVDO và HSPA 5.1 Kỹ thuật mã hoá và điều chế thích nghi 28 5.2 Kỹ thuật kiểm soát lỗi .28 5.3 Điều phối dữ liệu tốc độ cao(Fast Scheduling) .28 5.4 Tối ưu hoá quá trình chuyển giao 29 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT OFDM PHẦN 1: TỔNG QUAN KỸ THUẬT OFDM 1. Mã hoá .30 2. Interleaving .34 3. Chuyển đổi nối tiếp song song .35 4. Điều chế 35 5. Biến đổi DFT và thuật toán FFT .39 6. Tính trực giao 42 7. Khoảng bảo vệ (CP) .43 8. Số lượng, nhiệm vụ, vị trí của các sóng mang 46 9. Lựa chọn sơ đồ điều chế 46 10. Giới hạn băng thông OFDM và cửa sổ 48 11. Lọc băng thông tín hiệu 49 12. Ảnh hưởng của lọc băng thông tới chỉ tiêu kỹ thuật OFDM 50 13. Khoảng bảo vệ cosin tăng (Raised Cosine Guard Period) 50 14. Mã Gray 52 15. Ẩnh hưởng của méo tới OFDM .53 16. Mở rộng phổ do cắt méo 55 17. Điều chế RF 57 18. Tạo tín hiệu OFDM thực so với phức 57 PHẦN 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG KỸ THUÂT OFDM 1. Đặt vấn đề 59 2. Nguyên nhân 59 3. Những vấn đề cần phải được giải quyết khi thiết kế hệ thống OFDM 59 CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG 1. ứng dụng OFDM trong WiMAX 63 2. ứng dụng của WiMAX 64

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2873 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu OFDM trong WIMAX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu OFDM trong WIMAX.pdf
Luận văn liên quan