Luận văn Ứng dụng bài toán nội suy Lagrange và khai triển Tatlor

1. Nêu kết quả của các bài toán nội suy là các đa thức nội suy Lagrange, Taylor, Newton, Hermite để ứng dụng vào việc giải các bài toán phổ thông. 2. Ứng dụng công thức nội suy Lagrange để tìm được bản chất của hầu hết các đồng nhất thức dạng phân thức và áp dụng một cách khá linh hoạt công thức này để giải một số bài toán khó, trong đó có các đề thi học sinh giỏi trong nước, khu vực và quốc tê.

pdf58 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 7506 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng bài toán nội suy Lagrange và khai triển Tatlor, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_2879.pdf
Luận văn liên quan