Luận văn Về một bất biến của modun hữu hạn sinh trên vành địa phương

1. Trình bày và chứng minh một cách chi tiết một số tính chất cơ bản của hệ tham sood tốt và của lọc chiều. 2. Trình bày đặc trưng của modun Cohen-Macaulay dãy qua dd-dãy và qua hệ tham số tốt và khảo sát một số tính chất về lọc chiều của modun địa phương hóa.

pdf50 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về một bất biến của modun hữu hạn sinh trên vành địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_102_8107.pdf
Luận văn liên quan