Luật quốc tế về quyền con người

Thủ tục tiến hành dù QG chưa phê chuẩn CƯ Quyết định của UB chỉ mang tính chất khuyến nghị Thủ tục đặc biệt: cá nhân đưa đơn kiện lên cho Thư ký hoặc một nhóm công tác khi: nhóm này đang xem xét việc vi phạm nhân quyền tại một quốc gia nhất định Nhóm này đang xem xét một vi phạm nhân quyền nhất định trên toàn thế giới Thủ tục 1503: cá nhân có thể khiếu kiện bí mật lên Cao ủy LHQ hoặc UB Nhân quyền LHQ

ppt10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4731 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luật quốc tế về quyền con người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luật quốc tế về quyền con người Định nghĩa Là tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể luật quốc tế trong việc bảo vệ, thực hiện và phát triển các quyền cơ bản của con người ở từng quốc gia cũng như trên phạm vi toàn cầu Nguồn của luật Tuyên ngôn thế giới về quyền con người 1948 Hiến chương Liên Hợp Quốc Các công ước quốc tế phổ cập về quyền con người CƯ về các quyền dân sự và chính trị 1966 CƯ về các quyền kinh tế, xã hội, vănm hoá 1966 Các công ước điều chỉnh chuyên biệt Các quyền dân sự chính trị: Ví dụ: quyền được sống, quyền được xét xử công bằng truớc pháp luật, quyền tự do và an ninh cá nhân Ra đời sớm hơn Gắn chặt với nhân thân của cá nhân con người Sự thực hiện ít bị phụ thuộc vào trình độ quốc gia Các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội Ví dụ: quyền có việc làm, quyền được hưởng an toàn, phúc lợi xã hội Ra đời muộn hơn Gắn liền với sự thụ hưởng các phúc lợi do xã hội mang lại Phụ thuộc nhiều vào trình độ quốc gia Hệ thống bảo vệ quyền con người Cơ chế quốc tế Cơ chế quốc gia Các cơ quan quốc tế bảo vệ quyền con người Trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc: Hội đồng Nhân quyền Cao uỷ Liên Hợp Quốc về quyền con người và các Tiểu ban trực thuộc Uỷ ban kinh tế xã hội Đại hội đồng Trong khuôn khổ các CƯ chuyên biệt Các UB riêng của từng CƯ Các cơ chế quốc tế bảo vệ quyền con người Cơ chế báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ: Được tiến hành 4 năm 1 lần trong khuôn khổ của Hội đồng Nhân quyền LHQ Các quốc gia tiến hành báo cáo trước Hội đồng và các quốc gia, tổ chức phi chính phủ đặt câu hỏi Việt Nam: 5/2010 Các cơ chế quốc tế bảo vệ quyền con người Cơ chế khiếu kiện cá nhân: Là bước ngoặt trong việc bảo vệ quyền con người cá nhân khiếu kiện lên tổ chức quốc tế hoặc cơ quan thuộc tổ chức khi quyền của cá nhân này bị quốc gia vi phạm 2 cơ chế: Theo CƯ chuyên biệt Theo Hiến chương Cơ chế khiếu kiện theo Công ước chuyên biệt: 5 CƯ chuyên biệt công nhận quyền khiếu kiện cá nhân: ICCPR, ICERD, CEDAW, CAT và ICPMW Quốc gia phải chấp nhận thẩm quyền của UB được nhận khiếu kiện bằng một tuyên bố hay phê chuẩn Các kiến nghị của UB về biện pháp khắc phục không ràng buộc quốc gia Cơ chế khiếu kiện theo các cơ quan HC: Thủ tục tiến hành dù QG chưa phê chuẩn CƯ Quyết định của UB chỉ mang tính chất khuyến nghị Thủ tục đặc biệt: cá nhân đưa đơn kiện lên cho Thư ký hoặc một nhóm công tác khi: nhóm này đang xem xét việc vi phạm nhân quyền tại một quốc gia nhất định Nhóm này đang xem xét một vi phạm nhân quyền nhất định trên toàn thế giới Thủ tục 1503: cá nhân có thể khiếu kiện bí mật lên Cao ủy LHQ hoặc UB Nhân quyền LHQ Cơ chế quốc gia bảo vệ quyền con người Các ủy ban về quyền con người Các cơ quan thanh tra Cơ quan đặc biệt Không có mô hình cơ chế duy nhất, phù hợp điều kiện của các quốc gia

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptLuật quốc tế về quyền con người.ppt
Luận văn liên quan