Lý thuyết mạng Neuron

Lý thuyết nhận dạng tiêng nói: là quá trình thu nhận và xử ký tín hiệu tiếng nói nhằm muc đích nhận biết nội dung văn bản cảu nó. Đặc trưng cảu các âm thanh tiếng nói hết sức đa dạng tuỳntheo các loại đơn vị âm vị khác nhau. nhưng đơn gian và dễ xử lý nhất vẫn à nguyên âm Nguyên âm là các âm vị được đặc trưng bởi nguồn âm tuần hoàn thuần túy và không bị chạn trong quá trình phát âm

pdf97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lý thuyết mạng Neuron, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMang Noron.pdf