Mạng máy tính_DNS

Máy tính trên mạng muốn liên lạc với nhau phải biết địa chỉ IP. Việc nhớ IP với ta là rất khó khăn. Dịch vụ DNS sẽ ánh xạ địa chỉ IP thành tên máy tính cho dễ nhớ. Không ảnh hưởng khi địa chỉ IP thay đổi Hoạt động theo mô hình Client-Server, phải có 1 Server cài đặt dv DNS

pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mạng máy tính_DNS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmang-may-tinh-DNS.pdf