Mạng truyền thông ADSL

MỤC LỤC Lời cảm ơn Mục lục Lời nói đầu Chương một : Tổng Quan về Mạng ADSL 1 I. Sự hình thành của mạng thuê bao điện thoại hiện nay 1 II. Hạn chế của thuê bao điện thoại hiện nay .3 III.Lịch sử ra đời của ADSL .7 rv.các hình thức hoạt động của ADSL 8 V. Tổng quan về mạng ADSL .8 1. Mô tả công nghệ .9 2. Kiến trúc mạng ADSL 11 3. Kết nối lớp vật lý 14 4. Các thành phần thiết yếu của ADSL 15 5. Tiêu chuẩn hóa ADSL 18 Chương Hai : Kỹ Thuật xDSL .19 I. Tổng quát về công nghệ ADSL .19 II. Kỹ thuât DSL 27 III.Vòng thuê bao DSL .31 IV. Các thành phần của hệ thống DSL .33 Chương Ba : Công Nghệ ADSL .41 I. Kỹ thuật mã hóa đường truyền 41 1. Mã hóa đa âm tần rời rạc 41 2. Điều chế pha và biên độ không sóng mang CAP .43 3. Các phương pháp truyền dẫn song công .44 a. Phương pháp FDM - ghép kênh phân chia theo tần số .45 b. Phương pháp triệt tiếng vọng EC 47 II. Mô hình chuẩn hệ thống ADSL .48 1. Mô hình chuẩn máy phát ATU-C dùng cho chuyển vận STM 49 2. Mô hình chuẩn máy phát ATU-C dùng cho chuyển vận ATM .50 3. Mô hình chuẩn máy phát ATU-R dùng cho chuyển vận STM 51 4. Mô hình chuẩn máy phát ATU-R dùng cho chuyển vận ATM .52 5. Các giới hạn truyền dẫn và tốc độ dữ liệu ADSL .54 6. Cấu trúc khung 59 Chương Bốn : Mô Phỏng Điều Chế DMT.„ 62 I. Chương tình mô phỏng kỹ thuật điều chế DMT 62 Chương Năm: Các ứng Dụng Và Dịch Vụ của Băng Rộng ADSL Hiện Nay .71 I. ứng dụng của Internet băng rộng ADSL .71 II. Một số dịch vụ của các nhà cung cấp Internet băng rộng hiện nay .82 1. Công Ty Tin Học Bưu Điện NETSOFT .7 .82 2. Công Ty cổ Phẩn Viễn Thông FPT 83 3. Công Ty Viễn Thông Quân Đội VTETTEL .84 Chưởng Sáu : Xây Dựng Một sốDịch Vụ Internet Băng Rộng ADSL .86 I. Những khái niệm cơ bản về mạng máy tính 86 1. Mạng máy tính là gì 86 2. Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý 88 II. Xây dựng dịch vụ Internet ADSL .98 Phụ Lục 1 125 Phụ Lục 2 .130 Thuật Ngữ Viết Tắt .141 Kết Luận 150 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại mà khoa học và công nghệ luôn tồn tại và phát triển luôn tồn tại và phát triển xung quanh cuộc sống của chúng ta , phương tiện thông tin và truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực .Đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử . Sự ra đời của mạng Internet đã là một chiếc cầu nối để tạo sự liên kết giữa con người với nhau ở mọi quốc gia trên trái đất được gần nhau hơn và đồng thời nó cũng là phương tiện góp phần không nhỏ vào sự phát triển của mỗi quốc gia , mỗi dân tộc . Từ những người bình thường cho đến những người kinh doanh V V bất kể họ sử dụng mạng Internet với mục đích gì , nhưng thật sự Internet đã là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tryền thông , nó giúp ích cho việc gởi và nhận trông tin từ bất cứ nơi nào trên thế giới một cách dễ dàng . Thuật ngữ Internet đã xuất hiện từ rất lâu nhưng thật sự phổ biến và phát triển mới chĩ gần đây , ban đầu mạng Internet chỉ là mạng sử dụng trong quân đội và chỉ là mạng cục bộ . Sau này nó phát triển rộng rãi và khi đó người ta mới biết đến mạng Internet là thế nào , việc nghiên cứu phát triển Internet luôn được tiến hành không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu về việc truyền và phát dữ liệu , video V .V với tốc độ cao . Những tiến bộ trong việc nghiên cứu ứng dụng mã đường truyền ( line codes ) và các bộ xử lý tín hiệu sô", băg thông của mạng người sử dụng đã được tăng tiến đến hàng trăm lần , tạo điều kiện phát triển các dịch vụ băng rộng trên mạch vòng thuê bao . Từ sự khởi đầu với kỹ thuật HDSL , đến nay đã có rất nhiều biến thể của DSL như ADSL , RADSL , SDSL , VDSL V V nhưng phát triển mạnh nhất hiện nay là kỹ thuật ADSL do sự bùng nổ truy nhập inetmet băng rộng từ vài năm gần đây . ADSL ( Asymmetric Digital Subcriber Line ) là mạng truy cập đường dây thuế bao bất đối xứng , là công nghệ cho phép truyền dữ liệu và truy cập Internet tốc độ cao qua đường dây điện thoại . Ngoài ra đường truyền ADSL còn sử dụng một đường line diện thoại để vừa cung cấp dịch vụ thoại và vừa đảm bảo truy cập Internet. ADSL đuỢc gọi là đường truyền thuê bao bất đối xứng vì tốc độ bít truyền về phía khách hàng lđn hơn nhiều lần so vđi từ phía khách hàng truyền ngươc lại. Trong tương lai các nhà nghiên cứu sẽ cho ra đời loại modem ADSL có tốc độ lên đến 52Mbps và với những công nghệ nâng cao thì Internet sẽ là một xa lộ điện tử trên máy tính của mọi người. Với việc truyền phát dữ liệu tốc độ cao và là cánh cửa mở ra cho dải rộng của truyền thông đa phương tiện sẽ được truy nhập thì máy tính của chúng ta sẽ là trung tâm truyền thông đa phương tiện . - Nội dung của luận án nói về mạng truyền thông ADSL: Tểng quan về mạng thuê bao nội hạt, kỹ thuật về xDSL , công nghệ ADSL , mô phỏng điều chế DMT , các ứng dụng và dịch vụ dựa trền công nghệ ADSL , xây dựng một dịch vụ Internet ADSL trong thực tế.

pdf155 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3669 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mạng truyền thông ADSL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMạng truyền thông ADSL.pdf