Mô hình chăm sóc tại nhà ở các nền kinh tế phát triển

Các nguyên tắc tổ chức: • Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sức khỏe xã hội tích hợp; Chăm sóc trong gia đình; chăm sóc y tế tại nhà. Các nguyên tắc tài chính: • Dựa vào thuế/ bảo hiểm, khoán Các nguyên tắc cung cấp dịch vụ: Chính quyền trung ương/ địa phương, gia đình, thị trường, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng Nhà cung cấp chính: • Nơi ở và phòng khám điều trị chăm sóc ngắn hạn; các trung tâm chăm sóc tại cộng đồng, xe buýt tại cộng đồng, đào tạo về chứng mất trí cho các tình nguyện viên tại địa phương

pdf16 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 2078 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình chăm sóc tại nhà ở các nền kinh tế phát triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Titel og undertitel skal stå med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Titlen kan stå i farve, eller der kan vælges en baggrundsfarve fra en af farvepaletterne til feltet mellem de to vandrette linjer. Mô hình chăm sóc tại nhà ở các nền kinh tế phát triển ‘Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số” Ngày 25-26 Tháng 9 Năm 2013, Khách sạn Melia Hà Nội GS. Tine Rostgaard Trường ĐH Aalborg, Đan Mạch, tr@dps.aau.dk Overskrift og underoverskrift i versaler. Tổng quan • Định nghĩa và các lập luận về chăm sóc tại nhà • Động lực thay đổi • Chăm sóc cộng đồng ở Châu Âu và Đông Á • Hướng tiếp cận dựa trên phân tích và khái niệm trong nghiên cứu về chăm sóc tại nhà ở các nước Đông Á 27-10-2015 Tine Rostgaard 2 Overskrift og underoverskrift i versaler. Tại sao phải chăm sóc tại nhà? Tài chính ổn định Là mô hình phổ biến Cho thấy người khuyết tật và người cao tuổi thích nhận được sự chăm sóc và giúp đỡ tại nhà. Là nỗ lực nhằm giảm gánh nặng của hệ thống chăm sóc tại cơ sở khám chữa bệnh đắt đỏ, đặc biệt những người được viện trợ nhưng tình trạng khuyết tật thấp. (OECD, năm 2005). 27-10-2015 Tine Rostgaard 3 Overskrift og underoverskrift i versaler. Định nghĩa chăm sóc tại nhà • Giúp đỡ và hỗ trợ người cao tuổi các nhu cầu chăm sóc xã hội với các hoạt động sinh hoạt hàng ngày và các hoạt động có trợ giúp, có liên quan đến : • Các hoạt động chăm sóc cá nhân và trong nhà hàng ngày. • Giao lưu xã hội • Giao tiếp • Tái tạo năng lực và đào tạo • Vận động • Diễn ra tại nhà hoặc một địa điểm tại địa phương • Có liên quan đến đối tác thứ 3 • Được tổ chức giống như các dịch vụ và/ hoặc hình thức chăm sóc thanh toán luôn. • Ngoài ra, điều dưỡng tại nhà và hỗ trợ y tế/ thuốc men. Overskrift og underoverskrift i versaler. Động lực thay đổi • Các xã hội già hoá • Cân đối giữa công việc và gia đình. • Thay đổi cơ cấu gia đình • Thay đổi chuẩn mực xã hội và văn hóa • Chất lượng cuộc sống • Châu Âu: - Chương trình đầu tư xã hội - Thực hiện mô hình lao động trưởng thành - Bình đẳng giới • Đông Á: - Tình trạng lao động di cư. - Những người chăm sóc bán thời gian(phụ nữ) - Thay đổi nơi cư trú chung Overskrift og underoverskrift i versaler. 27- 10- 2015 6 Dự báo chi phí theo độ tuổi dành cho y tế và chăm sóc dài hạn, giai đoạn năm 2000-2050: Mức độ % GDP, thay đổi điểm % (chưa tính đến hưu trí), các quốc gia khác nhau (Nguồn: OECD) 0 2 4 6 8 10 12 14 A us tra lia A us tri a be lg iu m C an ad a C ze ch R ep ub lic D en m ar k Fi nl an d Fr an ce G er m an y Ita ly Ja pa n K or ea N et he rla nd s N ew Z ea la nd N or w ay S pa in S w ed en U ni te d K in gd om U ni te d S ta te s A ve ra ge Change 2000-50 2000 Overskrift og underoverskrift i versaler. Chi tiêu xã hội dành cho chăm sóc người cao tuổi 27-10-2015 Tine Rostgaard 7 Tỉ trọng giữa chi tiêu cho chăm sóc tại nhà và chăm sóc tại cơ sở: DK: 75/25 ICE: 10/90 Overskrift og underoverskrift i versaler. 27-10- 2015 Tine Rostgaard 8 % người từ 65 tuổi trở lên được chăm sóc tại nhà dài hạn Nguồn: Huber và cộng sự, 2009 Overskrift og underoverskrift i versaler. 27-10- 2015 Tine Rostgaard 9 Số người trên 65 tuổi được chăm sóc dài hạn tại cơ sở - giữa năm 2000) Nguồn: Huber và cộng sự, 2009 Overskrift og underoverskrift i versaler. Hai mô hình chính về chăm sóc chính tại nhà ở Châu Âu Mô hình dịch vụ công phổ cập – Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Na-uy, và Thụy Điển. Từ nhiều năm nay, những quốc gia này đã có tất cả các dịch vụ chăm sóc tại nhà được thiết lập rộng khắp và có chất lượng. Đặc điểm: Hệ thống phổ cập, được tài trợ thuế, giá cả phải chăng, chất lượng theo quy định và được kiểm tra. Mô hình thay đổi: Cải cách ở mức độ trung bình - tái cơ cấu và giới thiệu một loạt các cơ chế thị trường và gắn với người tiêu dùng Đặc điểm chính của cải cách: Giới thiệu định hướng thị trường trong việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà. Điều này cũng đánh dấu mục tiêu trọng tâm của các dịch vụ chăm sóc tại nhà Nguồn: Rostgaard và cộng sự, 2011. Dự án LIVINDHOME 27-10-2015 Tine Rostgaard 10 Overskrift og underoverskrift i versaler. Các nước theo định hướng gia đình – Xuất phát từ việc thiếu kinh phí cho phổ cập và tiếp cận dịch vụ chăm sóc, cơ sở hạ tầng chăm sóc nghèo nàn và khác biệt đáng kể giữa các vùng miền/ địa phương. Đặc điểm: dịch vụ chắp vá và không đồng đều, tốn kém, kinh phí thấp và chủ yếu chi bằng tiền mặt. Hai mô hình thay đổi lớn: 1. Áo và Đức – giới thiệu các dịch vụ chăm sóc dài hạn cấp quốc gia cho toàn dân, với các quyền mới trong xã hội. 2. Ai-len và Ý: không có sáng kiến nào của ​​chính quyền trung ương đưa ra các quyền xã hội mới liên quan đến tính phổ quát về kinh phí và tiếp cận dịch vụ. Ở Ai-len, việc tăng vốn đã giúp thành lập thị trường chăm sóc với ít các quy định. trong Ireland dẫn đến thành lập thị trường chăm sóc với ít các quy định. Ở Ý vẫn còn thiếu chính sách quốc gia và toàn diện về chăm sóc tại nhà, có sự khác biệt lớn và chủ yếu dựa vào tiền mặt. . Nguồn: Rostgaard và cộng sự, 2011. LIVINDHOME dự án 27-10-2015 Tine Rostgaard 11 Overskrift og underoverskrift i versaler. Chăm sóc tại nhà ở Đông Á – xác định các đặc điểm chủ yếu Các nguyên tắc tổ chức: • Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sức khỏe xã hội tích hợp; Chăm sóc trong gia đình; chăm sóc y tế tại nhà. Các nguyên tắc tài chính: • Dựa vào thuế/ bảo hiểm, khoán Các nguyên tắc cung cấp dịch vụ: Chính quyền trung ương/ địa phương, gia đình, thị trường, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng Nhà cung cấp chính: • Nơi ở và phòng khám điều trị chăm sóc ngắn hạn; các trung tâm chăm sóc tại cộng đồng, xe buýt tại cộng đồng, đào tạo về chứng mất trí cho các tình nguyện viên tại địa phương 27-10-2015 Tine Rostgaard 12 Overskrift og underoverskrift i versaler. Định hướng tương lai – phân tích mô hình chăm sóc ở Đông Á Mô hình chăm sóc kim cương: Trách nhiệm tổ chức, tài trợ chính và cung cấp dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng. 27-10-2015 Tine Rostgaard 13 Overskrift og underoverskrift i versaler. Cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi: Ai cung cấp? Nguồn: Chan và cộng sự, 2013. Điểm:0=không có; 1=rất ít/ rất hạn chế; 2=một số hạn chế; 3=nhiều/ rộng; 4=vượt trội 27-10-2015 Tine Rostgaard 14 Overskrift og underoverskrift i versaler. Cung cấp dịch vụ chăm sóc cho người cao tuổi: Ai cung cấp? Nguồn: Chan và cộng sự, 2013. Điểm:0=không có; 1=rất ít/ rất hạn chế; 2=một số hạn chế; 3=nhiều/ rộng; 4=vượt trội 27-10-2015 Tine Rostgaard 15 Overskrift og underoverskrift i versaler. Trân trọng cảm ơn! 27-10-2015 Tine Rostgaard 16

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2_ms_tine_rostgaard_denmark_0324.pdf
Luận văn liên quan