Mô phỏng sự vận chuyển điện tử trong transistor đơn điện tử

Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Lời nói đầu Chương 1: Cơ sở lý thuyết của transistor đơn điện tử Chương 2: Thuyết dao động Coulomb Chương 3: Mô hình set cho thiết kế mạch Analog Lai Cmos-Set và mạch Logic lập trình Chương 4: Mô phỏng sự vận chuyển điện tử trong Transistorđơn điện tử Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mô phỏng sự vận chuyển điện tử trong transistor đơn điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan