Mối quan hệ giữa gen halothane và gen thụ thể estrogen với hàm lượng kích thích tố sinh dục và khả năng sinh sản của đực giống

MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN HALOTHANE VÀ GEN THỤ THỂ ESTROGEN VỚI HÀM LƯỢNG KÍCH THÍCH TỐ SINH DỤC VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐỰC GIỐNG LÊ THỊ THANH HUỆ Trang nhan đề Lý lịch cá nhân - Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Chương I: Đặt vấn đề Chương II: Tổng quan tài liệu Chương III: Vật liệu và phương pháp Chương IV: Kết quả và biện luận Chương V: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2572 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mối quan hệ giữa gen halothane và gen thụ thể estrogen với hàm lượng kích thích tố sinh dục và khả năng sinh sản của đực giống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • jpgLeThiThanhHue.jpg
Luận văn liên quan