Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết “Sinh hoạt chào cờ”

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Nội dung này đã khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính quần chúng và tính cách mạng, đi theo con đường của Bác Hồ kính yêu và sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Đội được khẳng định là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, thể hiện sự lớn mạnh của đội trong quá trình hoạt động, tạo cho đội viên được giáo dục và tự giáo dục thông qua các hoạt động tập thể do Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội mang bản sắc riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của một tổ chức trẻ em, kết hợp với sự hướng dẫn của anh chị phụ trách. Đội góp phần trực tiếp vào việc giúp đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, người công dân tốt người đoàn viên TNCS nghĩa là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng của Bác Hồ và dân tộc ta. Trong công cuộc xã hội hoá ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển sâu rộng về mọi mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, . Mà phát triển con người đang là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức để xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục”. Thật vậy nền giáo dục ở nước ta cũng đang dần được cải tiến để nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của tương lai. Dưới nhiều hình thức: thay sách, đổi mới phương pháp dạy và học “Lấy học sinh làm trung tâm”,“Phát huy trí lực học sinh” đã được đội ngũ thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc và thấy được hiệu quả trong phương pháp đổi mới, Song song việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động 2 không 4 tiêu chuẩn trong giáo dục “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Chống vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh không đủ chuẩn lên lớp.” Thực hiện tốt việc xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Tuy vậy vẫn còn một số bộ môn vẫn còn nặng về kiến thức, chưa đi sâu vào thực hành, chưa sử dụng tốt giáo cụ trực quan, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy Từ đó rất khó khăn cho việc dạy của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh. Tiết sinh hoạt chào cờ cũng là một trong những tiết luôn gắn liền và hỗ trợ giáo dục các em rèn luyện đạo đức, tích cực trong học tập . Và thực tế hiện nay tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần ở mỗi trường thực hiện mỗi khác, đôi lúc lãng phí thời gian, không phát huy tác dụng giáo dục cho học sinh, gây sự nhàm chán trong học sinh. Vì vậy với tình hình đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay chúng ta phải làm thế nào và bằng cách nào để có một tiết chào cờ đầu tuần hiệu quả, giữ được tính chất thiêng liêng của một buổi chào cờ, gây sự chú ý, thích thú của học sinh, giáo dục học sinh lòng yêu Tổ quốc, yêu dân tộc, chuyển tải tốt định hướng học tập và rèn luyện cho học sinh trong một tuần, đồng thời bên cạnh đó giúp các em nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết mà thực tế các tiết học trên lớp các em chưa có điều kiện tiếp cận hoặc chưa có điều kiện để ôn lại. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch trong tuần trong tháng. Từ ý tưởng đó, trong năm học qua, được sự cho phép của nhà trường tôi đã xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động cho tiết “Sinh hoạt dưới cờ” của cả năm học. Và nhận thấy rằng học sinh đón nhận một cách tự nhiên, sôi động, thích thú khi tham gia vào những hoạt động đó, góp phần to lớn vào việc nâng cao kiến thức hiểu biết và sự thư giãn thoải mái cho các em, góp phần giáo dục các em, giúp các em nâng cao hiểu biết kiến thức tự nhiên, xã hội, lịch sử, địa lý trong tiết sinh hoạt chào cờ. Đó là vấn đề tôi quan tâm và là lý do tôi chọn đề tài “Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ”.

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 11241 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết “Sinh hoạt chào cờ”, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. ĐẶT VẤN ĐỀ Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách. Nội dung này đã khẳng định thiếu nhi Việt Nam có một tổ chức đại diện cho mình và của mình, có tính quần chúng và tính cách mạng, đi theo con đường của Bác Hồ kính yêu và sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Đội được khẳng định là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, thể hiện sự lớn mạnh của đội trong quá trình hoạt động, tạo cho đội viên được giáo dục và tự giáo dục thông qua các hoạt động tập thể do Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội mang bản sắc riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của một tổ chức trẻ em, kết hợp với sự hướng dẫn của anh chị phụ trách. Đội góp phần trực tiếp vào việc giúp đội viên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, người công dân tốt người đoàn viên TNCS nghĩa là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng của Bác Hồ và dân tộc ta. Trong công cuộc xã hội hoá ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển sâu rộng về mọi mặt kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục,…. Mà phát triển con người đang là vấn đề trọng tâm của mỗi quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đều giương cao khẩu hiệu “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu và dành nhiều tâm sức để xây dựng và thực hiện các chương trình cải cách giáo dục”. Thật vậy nền giáo dục ở nước ta cũng đang dần được cải tiến để nhằm đáp ứng được những đòi hỏi của tương lai. Dưới nhiều hình thức: thay sách, đổi mới phương pháp dạy và học “Lấy học sinh làm trung tâm”,“Phát huy trí lực học sinh”…đã được đội ngũ thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc và thấy được hiệu quả trong phương pháp đổi mới,… Song song việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện cuộc vận động 2 không 4 tiêu chuẩn trong giáo dục “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; Chống vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh không đủ chuẩn lên lớp.” Thực hiện tốt việc xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,… Tuy vậy vẫn còn một số bộ môn vẫn còn nặng về kiến thức, chưa đi sâu vào thực hành, chưa sử dụng tốt giáo cụ trực quan, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy… Từ đó rất khó khăn cho việc dạy của giáo viên và lĩnh hội kiến thức của học sinh. Tiết sinh hoạt chào cờ cũng là một trong những tiết luôn gắn liền và hỗ trợ giáo dục các em rèn luyện đạo đức, tích cực trong học tập... Và thực tế hiện nay tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần ở mỗi trường thực hiện mỗi khác, đôi lúc lãng phí thời gian, không phát huy tác dụng giáo dục cho học sinh, gây sự nhàm chán trong học sinh. Vì vậy với tình hình đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay chúng ta phải làm thế nào và bằng cách nào để có một tiết chào cờ đầu tuần hiệu quả, giữ được tính chất thiêng liêng của một buổi chào cờ, gây sự chú ý, thích thú của học sinh, giáo dục học sinh lòng yêu Tổ quốc, yêu dân tộc, chuyển tải tốt định hướng học tập và rèn luyện cho học sinh trong một tuần, đồng thời bên cạnh đó giúp các em nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết mà thực tế các tiết học trên lớp các em chưa có điều kiện tiếp cận hoặc chưa có điều kiện để ôn lại. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch trong tuần trong tháng. Từ ý tưởng đó, trong năm học qua, được sự cho phép của nhà trường tôi đã xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động cho tiết “Sinh hoạt dưới cờ” của cả năm học. Và nhận thấy rằng học sinh đón nhận một cách tự nhiên, sôi động, thích thú khi tham gia vào những hoạt động đó, góp phần to lớn vào việc nâng cao kiến thức hiểu biết và sự thư giãn thoải mái cho các em, góp phần giáo dục các em, giúp các em nâng cao hiểu biết kiến thức tự nhiên, xã hội, lịch sử, địa lý…trong tiết sinh hoạt chào cờ. Đó là vấn đề tôi quan tâm và là lý do tôi chọn đề tài “Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ”. II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI II.1. Cơ sở của vấn đề. II.1.1. Cơ sở lý luận. Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh chính là những hoạt động giáo dục nhằm tạo ra môi trường cho Đội viên rèn luyện, phấn đấu hướng tới mục tiêu con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. Nội dung và hình thức hoạt động Đội chính là hai mặt của hoạt động có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Để tổ chức tốt một hoạt động giáo dục có ý nghĩa cao, giáo viên TPT Đội phải dựa trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động Đội, đối tượng Đội viên, điều kiện của Liên Đội và đặc biệt là từ nội dung hoạt động để lựa chọn các hình thức hoạt động Đội phù hợp nhằm tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất cho đội viên trên cơ sở mục tiêu giáo dục đã đề ra. Mục tiêu của hoạt động Đội luôn bám sát mục tiêu giáo dục và đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa của Đảng ta. Mục tiêu hoạt động Đội thống nhất với mục tiêu giáo dục nhà trường phổ thông. Điều 27 khoản 1 Luật giáo dục năm 2005 nêu rõ: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên và đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh đã xác định l mục tiêu như sau: “ Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho Đội TNTP Hồ Chí Minh, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”. II.1.2. Cơ sở thực tiễn. Hoạt động Đội là một hoạt động không thể thiếu được trong trường học. Trong những năm gần đây Liên Đội trường trung học cơ sở Thị trấn Đại Từ luôn đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng các hoạt động Đội theo chủ điểm năm học, chủ điểm của hàng tháng, các ngày lễ lớn lễ lớn trong năm... Không chỉ đầu tư vào những hoạt động Đội mang tính chất truyền thống như: Màn truyền thống, Đại Hội Liên Đội, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, Hội trại 26- 3, ngoại khoá,... Bên cạnh đó nhà trường cũng như Liên Đội luôn chú ý tới việc tổ chức các hoạt động Đội mang tính chất thời sự, mới mẻ để thu hút sự tham gia của các em học sinh, đồng thời có sự phối kết hợp với các cơ quan, ban nghành, các tổ chức xã hội để tổ chức các hoạt động ngoại khoá phong phú có ý nghĩa giáo dục, chính trị to lớn. VD: Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2010-2011; Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”; Diễn đàn về quyền trẻ em; Các cuộc thi viết, vẽ tranh minh họa về Quyền trẻ em... đã thu hút đông đảo các em đội viên tham gia và có ý nghĩa giáo dục to lớn. Chính vì thế các hoạt động Đội đã trở thành một sân chơi bổ ích thu hút đông đảo các em Đội viên tham gia, thông qua các hoạt động Đội các em tiếp thu được những kiến thức bổ ích và vận dụng nó vào trong ứng xử, giao tiếp xã hội, trở thành những học sinh mạnh dạn, tự tin, có ý thức rèn luyện đạo đức. Bên cạnh hiệu quả của các hoạt động Đội đem lại. trong những năm qua một số hoạt động Đội của Liên Đội vẫn chưa thật sự phát huy hiệu quả, còn một số tồn tại và hạn chế nhất định: Đó là một số hoạt động Đội còn mang tính chất hình thức, chưa thu hút và chưa gây được hứng thú với các em. Đặc biệt có những hoạt động đội do việc xây dựng và triển khai kế hoạch chưa được chi tiết, sát với tình hình thực tế khiến cho các hoạt động Đội phần nào bị hạn chế trong khâu tổ chức. Hiện nay hầu hết các trường THCS đều có phân bố tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Thành phần tham dự: học sinh trong buổi học, giáo viên chủ nhiệm lớp, ban giám hiệu, tổng phụ trách đội. Thời lượng tiết chào cờ là 45 phút, nội dung và chương trình đều giao cho tổng phụ trách đảm nhiệm. Nội dung cụ thể của tiết chào cờ ở nhiều trường hiện nay như sau: Ổn định tổ chức: công việc này thường giao cho BCH liên đội. Nghi lễ chào cờ: hát Quốc ca, đội ca, hô khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh. Thông qua điểm thi đua của các lớp trong tuần, trong tháng. Đánh giá chung: TPT đánh giá tất cả các mặt hoạt động trong tuần, đánh giá ưu điểm, tồn tại, kiểm điểm những cá nhân vi phạm nội quy học sinh. Triển khai công tác trong tuần. Ban giám hiệu nhà trường phát biểu, nội dung chủ yếu: nhắc nhở đôn đốc, đôi lúc lặp lại công việc công việc TPT đã triển khai, nhắc lại việc học sinh vi phạm nội quy… Từ chương trình trên chúng ta thấy một điều: sự việc lặp đi lặp lại, hết tuần này sang tuần khác ,từ đó gây sự nhàm chán trong học sinh. Nhiều em đón nhận tiết chào cờ một cách thụ động, một số em bỏ tiết chào cờ vì biết mình sẽ bị kiểm điểm trước cờ, sẽ xấu hổ với bạn bè, thầy cô. Tâm lý ở lứa tuổi này của các em là thích vui chơi, thích tìm hiểu những điều mới lạ, thích thể hiện mình, thích sự thay đổi, kiến thức lĩnh hội được từ người thầy phải đến một cách tự nhiên, không gò ép. Từ đó ta thấy một điều là hiệu quả tiết chào cờ không cao, chưa góp phần vào việc giáo dục và nâng cao hiểu biết cho các em, đôi lúc lãng phí thời gian. II.2. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề. II.2.1. Xây dựng các bước thực hiện chương trình hoạt động II.2.1.1. Lập kế hoạch: Để đảm bảo kiến thức, thời gian, nguồn kiến thức, nguồn lực…để thực hiện chương trình, TPT và giáo viên bộ môn hoạt động ngoài giờ lên lớp phải phối hợp lên kế hoạch tổng thể cho chương trình cả năm học, thông qua ban giám hiệu nhà trường. Nội dung kế hoạch như sau: Chương trình sinh hoạt chủ điểm từng tháng trong năm. Thời gian thực hiện từng hoạt động trong tháng. Nguồn kiến thức, một số trò chơi. Công tác phối hợp các đoàn thể trong nhà trường. Dự trù kinh phí giải thưởng cho học sinh trong từng tháng và cả năm học. II.2.1.2. . Soạn thảo nội dung hoạt động: Đây là công việc rất khó khăn đòi hỏi tổng phụ trách phải có kiến thức cơ bản về tin học, sự chịu khó tìm tòi học hỏi, sự cẩn trọng trong trong sưu tầm và tổng hợp nguồn kiến thức từ giáo viên, học sinh, các tạp chí, sách hoạt động ngoài giờ, các trang Web, các sách tham khảo…tạo thành kho kiến thức chung cho việc xây dựng chương trình hoạt động. Sắp xếp kho kiến thức phải khoa học, theo thứ tự thời gian, theo chủ điểm, chủ đề để phù hợp với chương trình, chủ điểm từng tháng của năm học. Lượng kiến thức, trò chơi phục phụ cho mỗi hoạt động phải phù hợp, không nặng nề khiến học sinh nhàm chán, không quá dài thời gian làm cho quá tải tiết chào cờ. Giao lưu kiến thức qua các thông tin của đơn vị bạn nhằm làm giàu thêm kho kiến thức vui học của trường. Thường xuyên làm tốt công tác tư vấn với giáo viên bộ môn để đảm bảo kiến thức vững chắc, trách sai sót nhầm lẫn khiến học sinh có thể hiểu nhầm, hiểu lệch. II.2.1.3.Thực hiện chương trình: * Trước hết TPT phải xác định: “Sinh hoạt chủ điểm dưới cờ” là một phần thời lượng trong chương trình chào cờ đầu tuần. Không lạm dụng tiết chào cờ để trở thành một tiết học nặng nề, ngập tràn kiến thức phổ thông sẽ khiến học sinh nhàm chán. Mỗi chương trình chào cờ đầu tuần TPT phải soạn như một tiết dạy trên lớp, hoạt động chủ điểm theo từng tuần, từng tháng”, hướng dẫn và phân công từng việc cho Ban chỉ huy Liên đội thực hiện như là một phần bắt buộc trong chương trình, xuyên suốt các buổi chào cờ đầu tuần. * Thứ tự chương trình cụ thể như sau: Chuẩn bị sân lễ và bàn ghế phục vụ những hoạt động cho tiết chào cờ: lớp trực tuần hoàn thành trước 15 phút. Ổn định tổ thức: 2 phút Nghi lễ chào cờ: 3 phút Đánh giá chung và triển khai công tác trong tuần: 10 phút - Thông qua điểm thi đua của các lớp trong tuần, trong tháng. - Tuyên dương những cá nhân tập thể xuất sắc, trao cờ luân lưu. - Nhận xét hoạt động trong tuần, đánh giá ưu khuyết điểm. Ý kiến ban giám hiệu: 5 phút. “Sinh hoạt chủ điểm” : 25 phút II.2.2. Nội dung chi tiết từng hoạt động chủ điểm hàng tháng: Ở trường THCS Thị trấn Đại Từ hoạt động giáo dục theo chủ điểm thường vào các buổi chào cờ thông qua chủ điểm theo từng tháng. Để chương trình hoạt động đi theo định hướng nhất định, người biên tập chương trình cần biên soạn theo chủ đề cụ thể nhằm tương tác tốt với môn hoạt động NGLL do Bộ GD quy định. Tôi đã soạn thảo nội dung chi tiết chương trình hoạt động từng tuần theo chủ điểm từng tháng. Điển hình một số hoạt động như sau: Chủ điểm tháng 9 “Mùa thu – Ngày khai trường” Hoạt động 1: Giáo dục cho học sinh hiểu rõ hơn về ngày Quốc Khánh 2/9 và về “Truyền thống của trường”. Biết đoàn kết giúp đỡ nhau phát huy truyền thống, tự hào và trân trọng các truyền thống tốt đẹp của trường. Ngày 02/09/1945 : Là ngày Quốc Khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . Sau thành công của CMT-8 ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trước toàn thể quốc dân đồng bào và trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới : “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và thực sự trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đoàn kết cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Vì vậy, ngày 2/9/1945 hằng năm trở thành ngày lễ trọng đại của cả dân tộc Việt Nam, ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh sáng tạo, nhanh trí, và nêu được lời bình về hình khối. (Hướng học sinh nghĩ về một ngôi trường thân thiện) thông qua trò chơi “ Trí uẩn” lắp ghép các hình rời cho trước tạo thành một hình khối lớn có ý nghĩa. Hoạt động 3: Hội thi văn nghệ “ca ngợi truyền thống nhà trường”. Hoạt động 4: Tìm hiểu an toàn giao thông. Bao gồm các tình huống giao thông, các lời hay ý đẹp về ATGT, cách đội mũ bảo hiểm, tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm. Câu chuyện: Đúng vào giờ thường lệ, Thắng sang rủ Trung đi học. Vừa tới đầu ngõ, Thắng đã thấy Trung sùm sụp cái mũ nhựa màu vàng đang đứng đợi ở đó. Ngạc nhiên Thắng Hỏi: - Chà, sao hôm nay mũ mã nghiêm chỉnh vậy? - À, sáng nay anh tớ hẹn sang đèo đi học bằng xe máy đi học. Vì thế tớ phải kiếm cái mũ đội, kẻo các chú công an thổi phạt thì gay. Hôm nay cậu chịu khó đạp xe đi một mình nhé! - Vậy à, cậu sướng thật đấy! Thế tớ đi nhé. Nhưng mà này, khi đi xe gắn máy mà đội mũ như cậu đang đội là không đúng quy định đâu. Nếu gặp các chú công an cậu vẫn bị phạt đấy. - Sao lại phạt? Trung cự lại, mũ bảo hộ lao động của người ta còn phạt nỗi gì? Thôi cậu đừng khủng bố tớ nữa! -Rồi, tuỳ cậu! Tớ đi nhé. Nói rồi Trung lên xe nhấn bàn đạp... Còn Trung giơ tay vẫy chào Thắng, vẻ sành điệu: Bái! Bai Mũ bảo hộ lao động và mũ bảo hiểm thì khác gì nhau nhỉ?không biết ý kiến của Thắng có đúng không ?Còn bạn, ý kiến của bạn thế nào ? Đáp án: ý kiến của Thắng hoàn toàn chính xác. Theo quy định mũ bảo hộ lao động không thể thay thế mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Vì thế Trung đội mũ bảo hộ lao động đi trên xe máy sẽ bị phạt. Chủ điểm tháng 10 “Chăm ngoan học giỏi” Hoạt động 1: Giúp học sinh nhận thức được ý nghĩa lời dạy của Bác thông qua những chương trình hoạt động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bao gồm những câu hỏi về lịch sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác từ khi đặt chân đến bến Nhà Rồng đến khi về lãnh đạo đất nước đấu tranh giải phóng dân tộc và giây phút cuối đời của Bác. Câu 1: Bác Hồ lúc nhỏ tên là gì ? ( Nguyễn Sinh Cung) Câu 2: Quê nội của Bác làng Kim Liên, tên nom là làng gì ? ( Làng Sen) Câu3: Bác sinh ra ở quê ngoại hay quê nội ? ( Quê ngoại) Câu 4: Quê ngoại của Bác là làng gì? ( Làng Hoàng Trù, tên nom là làng Chùa) Câu 5: Thân phụ của Bác Hồ tên là gì? ( Nguyễn Sinh Sắc) Câu 6: Thân mẫu của Bác tên là gì? ( Hoàng Thị Loan) Câu 7:Người chị của Bác tên là gì? a. Nguyễn Thị Thanh b. Nguyễn Kim Thanh c. Nguyễn Thị Thu Thanh Câu 8: Người anh của Bác có tên là gì? a.Nguyễn Sinh Khâm b. Nguyễn Sinh Khiêm c.Nguyễn Sinh Kim ( Giải thích thêm: Bác còn có 1 người em mất sớm tên là Nguyễn Sinh Nhuận, mới lọt lòng có tên là Xin) Câu 9: Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào ? ( 19/5/1890) Câu 10:Năm nào Bác cùng mẹ và anh trai vào Huế? a. 1890 b.1894 c.1895 d. 1896 Câu 11: Năm nào Bác bắt đầu lấy tên là Nguyễn Tất Thành? a. 1901 b.1902 c. 1903 d.1904 Câu 12: Năm nào Bác theo cha vào Huế lần 2? a. 1907 b.1906 c.1908 d.1909 Câu 13: Năm nào Bác vào học trường Quốc học Huế ? a. 1906 b.1909 c.1907 d.1910 Câu 14: Năm nào Bác vào Phan Thiết dạy học ? a. 1910 b. 1911 c.1912 d.1913 Câu 15: Trường Bác dạy học Phan Thiết có tên là gì ? ( trường Dục Thanh) Câu 16 : Nghe nhạc nói tên bài hát (Bài 2 - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người của Trần Kiết Tường) Câu 17: Năm 1924 Bác rời Liên Xô đến Trung Quốc và lấy tên là gì ? a. Lý Thuý b. Văn Lý c. Lý Thuỵ Câu 18: Năm nào tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội ra đời? a. 1924 b. 1923 c. 1926 d. 1925 Câu 19: Mùa thu năm 1928 Người từ châu Âu đến Thái Lan với bí danh là gì? a. Thầu Phin b. Thầu Phín c. Thầu Chín Câu 20 : Năm 1931, Bác bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt, lúc đó Bác lấy tên giả là gì? a. Tống Văn Ly b. Tống Văn Lý c. Tống Văn Sơ Hoạt động 2: Giáo dục học sinh ngày lễ 15/10 và ngày 20/10 Ngày 15/10/1956 ngày Truyền Thống Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam. Sau khi nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa ra đời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 27/3/1946 sắc lệnh số 37 được ban hành về việc thành lập Nhà Thanh Niên và thể thao. Đồng thời Ban Thường Vụ Trung Ương Đảng chỉ thị cho Tổng Bộ Việt Minh chuẩn bị thành lập Đoàn Thanh Niên Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp hạ tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến toàn quốc”. Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Đại hội đại biểu toàn quốc Liên Đoàn Thanh Niên Việt Nam lần thứ II từ ngày 8 đến ngày 15/10/1956 tại Thủ Đô Hà Nội đã quyết định thành lập Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam và ngày này hằng năm được xem là ngày truyền thống của Hội. Ngày 20/10/1930 ngày Thành Lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Từ Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ tháng 10/1939 đến các Nghị quyết của Đảng về công tác Phụ nữ. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng. Qua các thời kỳ tổ chức phụ nữ có những tên gọi khác nhau. Đến tháng 4/1950 Đoàn phụ nữ Cứu quốc đã được họp nhất vào Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10/1950 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Nhà nước ta đã tặng huân chương Hồ Chí Minh sao vàng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hằng năm, mgàu 20/10 là ngày nhằm tôn vinh vai trò của người Phụ nữ xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Hoạt động 3: Làm thế nào để học tốt? Biết vận dụng các phương pháp học tập, rèn luyện các kỹ năng trong hoạt động. Có động cơ học tập đúng đắn, trung thực trong học tập Hoạt động 4: Hội thi tài năng văn nghệ. Chủ điểm tháng 11 “Tôn sư trọng đạo” Hoạt động 1: Chúng em với truyền thống tôn sư trọng đạo. Thuyết trình và thảo luận về tình nghĩa thầy trò. Lời chúc mừng của học sinh đối với Thầy cô giáo. Tóm tắt ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Vai trò và công ơn của các thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục. Tháng 8 – 1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vac-sa-va thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20 – 11 hằng năm làm ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo. Ở nước ta ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo lần đầu tiên tổ chức trên miền Bắc vào ngày 20 – 11 – 1958. Ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ ) ra quyết định lấy ngày 20 – 11 hằng năm làm ngày Nhà giáo Việt Nam. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 20 – 11 là ngày động viên, cổ vũ các thầy giáo cô giáo thực hiện tốt đường lối, chủ trương giáo dục của Đảng, là ngày biểu dương khen thưởng các thầy giáo, cô giáo. Hưởng ứng ngày này học sinh cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, vâng lời thầy cô … Các bậc cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền địa phương cũng nhân ngảy này tổ chức tăm hỏi, động viên thầy cô giáo hoặc tổ chức trao đổi với các thầy cô về sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Ngày 20 – 11 đã trở thành ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam, nhằm động viên giáo giới cả nước ta nêu cao ý thức trách nhiệm, làm tròn sứ mệnh dạy người vẻ vang. Hoạt động 2: Thi tìm hiểu về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” Ngày 20/11 được thành lập vào tháng, năm nào? à 20/11/1981 Ngày 20/11 được chính phủ Việt Nam ra quyết định chọn Ngày Nhà giáo Việt Nam vào ngày tháng năm nào? à 28/09/1982 Bạn hãy nêu tên các Nhà giáo tiêu biểu qua các thời kỳ mà bạn biết? Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tất Thành. Bạn hãy đọc 1 bài thơ hoặc câu ca dao, tục ngữ nói về Thầy cô. Không Thầy đố mày làm nên Nhất tự vi sư, bán tự vi sư Muốn sang thì bắc cầu kiều. Muốn con hay chữ phải yêu kính thầy. Bạn hãy cho biết danh hiệu cao quý nhất mà Nhà nước ta trao tặng cho các Thầy cô giáo công hiến cho sự nghiệp giáo dục là danh hiệu gì? Nhà giáo nhân dân – Nhà giáo ưu tú Bạn hiểu thế nào về câu “ Tôn sư trọng đạo”? Bạn hãy nêu cảm nghĩ của bạn về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay. Bạn hãy kể 1 kỷ niệm sâu sắc trong tình cảm thầy trò của mình? Hoạt động 3: Bài ca tặng Thầy Học sinh các khối chuẩn bị một số bài hát về Thầy cô giáo. Ngày đầu tiên đi học. (Nhạc: Nguyễn NGọc Thuận _ Lời: Viễn Phương) Bụi phấn ( Nhạc và lời: Vũ Hòang – Lê Văn Lộc) Khi tóc Thầy bạc trắng (Nhạc và lời Trần Đức) - Những bông hoa những bài ca (Nhạc và lời: Hoàng Long – Hoàng Lân). Chủ điểm tháng 12 “Uống nước nhớ nguồn” Hoạt động 1: Tìm hiểu ngày thành lập QĐND Việt nam 22/12/1944 Ngày 22/12 Thành Lập Quân Đội Nhân Dân và Ngày Quốc Phòng Toàn dân. * Một số câu hỏi lịch sử Câu 1: Trận Phai Khắt và Nà Ngần là hai trận đánh do ai chỉ huy? a. Chu Huy Mân b. Võ Nguyên Giáp c.Bác Hồ Câu 2: Chiến dịch Việt bắc thu đông bắt đầu từ ngày tháng năm nào? a. ngày 7/10/1947 b. ngày 7/10/1948 c. ngày 7/10/1949 d.ngày 7/10/1950 Câu 3: Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày tháng năm nào ? a. 13/4/1954 b. 13/5/1954 c.13/3/1954 d. 13/6/1954 Câu 4: Trận đánh diễn ra tại địa điểm nào ? a. Thung lũng Mường Thanh – ĐBP b. Thung Lũng Mường Tè – ĐBP c. Lũng Lô Câu 5: Ai là người trực tiếp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ? ( Đại tướngVõ Nguyễn Giáp) Câu 6 : Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào? a. 5/5/1956 b. 7/6/1954 c. 7/7/1954 d.7/5/1954 Câu 7: Sự kiện Tết Mậu Thân là cuộc tổng tiến công và nổi dậy vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968 của quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên hầu hết lãnh thổ của miền Nam Việt Nam. Đây là một sự kiện gây chấn động lớn trên thế giới và là chủ đề gây nhiều bàn cãi nhất; nó còn có một vai trò và hệ quả rất to lớn trong Chiến tranh Việt Nam.Từ sự kiện này một nhà cách mạng của ta đã nói rằng: “Một cú đập lớn để tung toé ra các khả năng chính trị" – Câu nói trên của ai? a.Lê Duẩn b.Võ Nguyên Giáp c. Hồ Chí Minh Câu 8: Để đẩy lùi được cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân, quân đội Mỹ phải nhờ đến lực lượng của những quốc gia nào sau đây? a. Mỹ, Việt Nam cộng hoà b. Việt Nam cộng hoà, Hàn Quốc c. Mỹ, Việt Nam cộng hoà, Hàn Quốc, NewZealand, Úc d. Mỹ, Hàn Quốc Câu 9: Sự kiện: Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong Chiến tranh Việt Nam, từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972 sau khi Hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ. Chiến dịch này là sự nối tiếp của chiến dịch ném bom Linebacker diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1972. Trong chiến dịch này Mỹ đã dùng loại máy bay nào để ném bom Miền Bắc? a. F16 b. F 86 c. B52 d.B2 Câu 10: Mỹ đã dùng chiến thuật ném bom rải thảm nhằm mục đích huỷ diệt thành phố nào sau đây? a. Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị b. Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên c.Hà Nội, Thanh Hoá, Hải Phòng Câu 11: Cuộc ném bom huỷ diệt 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên diến ra trong bao nhiêu ngày đêm? a. 10 ngày đêm b. 11 ngày đêm c.12 ngày đêm d.13 ngày đêm Câu 12: Đế quốc Mỹ đã rải xuống 3 thành phố này bao nhiêu tấn bom? a. 30 ngàn tấn b.25 ngàn tấn c. 35 ngàn tấn d. 36 ngàn tấn Câu 13: Chiến thắng của quân và dân ta trong 12 ngày đêm ấy được hình tượng hoá với một chiến công gây chấn động địa cầu bằng 5 từ, hãy nêu 5 từ đó? Đáp án: “ Điện Biên Phủ trên không” Câu 14: 17 giờ ngày 26 tháng 4, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu nổ súng với bao nhiêu hướng tấn công? a. 3 hướng b. 5 hướng c.6 hướng d.7 hướng Câu 15: Trò chơi “ Tiền tuyến cần”( mỗi phương tiện cần nếu đúng được tính 5 điểm) 1. Tiền tuyền cần : Một phương tiện vượt sông ( thuyền ,bè, xe lội nước) 2.Tiền tuyền cần : Một loại vũ khí bắn máy bay B52 ( tên lửa) 3.Tiền tuyền cần : Một phương tiện chiến đấu trên không. ( Máy bay) 4.Tiền tuyền cần : Một phương tiện phát hiện máy bay .( ra đa) 5.Tiền tuyền cần : Một phương tiện nhìn thấy từ xa ( Ống nhòm) 6.Tiền tuyền cần : Một loại vũ khí chiến đấu thông dụng của du kích. (súng AK, súng R15, mìn tự tạo, mìn...) Câu 16: Ngày tháng năm nào tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện? a. 30/3/1975 b.30/5/1975 c.30/4/1975 Câu 17: Đoạn trích sau đây trong bài hát nào, do ai sáng tác? “ Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng...” Đáp án: Bài : “Như có Bác trong ngày đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên Hoạt động 2: Hành trình về nguồn: Câu hỏi về lịch sử địa phương, truyền thống cách mạng. * Giới thiệu về khu di tích lịch sử núi Văn – núi Võ. * Câu hỏi lịch sử: phần này gồm có 13 câu hỏi, từng chi đội cử đại diện lên bốc thăm và trả lời câu hỏi. Câu đúng cộng 5đ cho lớp.câu trả lời bổ sung cộng 3đ. Lớp nào đạt số điểm cộng cao nhất sẽ nhận 1 phần thưởng. Phần thi câu hỏi lịch sử của chúng ta bắt đầu. Đầu tiên mời đại diện lớp…….,…… lên bốc thăm và trả lời câu hỏi: Bài hát tiến về Sài gòn của Nhạc sỹ nào? Sáng tác năm nào? Bạn hãy hát bài hát này? à Bài hát Tiến về Sài gòn của Lưu Hữu Phước, sang tác năm 1968. Hãy kể tên các anh hùng lực lượng vũ trang của huyện được nhà nước truy tặng? à Võ Thị sáu, Châu Văn Biếc, Nguyễn Thị Đẹp, Nguyễn Thị Hoa Bạn hãy nêu tên bài hát ca ngợi về nữ anh hung của quê hương Đất Đỏ? Bạn hãy trình bài bài hát hoặc 1 đoạn trong bài hát đó? à Bài Biết ơn Võ Thị Sáu Bạn hãy cho biết câu nói sau đây là của ai? “ Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. à Hồ Chí Minh Người nguyên thủy sống chủ yếu ở đâu? à Ở hang động, mái đá. Hoạt động 3: “ Cùng trao đổi – cùng học tập” * giải ô chữ Bà Trưng:. *Trò chơi: “giải đáp ô chữ: Bà Trưng”. Trả lời những kiến thức các môn học được vận dụng để phục vụ cuộc sống, những hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sống cần được giải thích. Ô chữ: 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E F Hàng ngang: A - Chồng của Bà Trưng Trắc. B - Tính từ về bị tội 1 cách bất công – Chị Hằng. C - Kẻ ám sát vua Đinh Tiên Hoàng (Viết tắt) – cái dù – Tiếng khóc trẻ nhỏ. D - Một la mã – Tiếng chỉ những người bỏ đi nơi khác để lánh nạn. E - Nơi để ở - Con dấu của nhà vua. F – Vị vua cầm đầu phong trào Cần Vương. Hàng dọc: Thái thú nước Tàu bị hai bà Trưng đánh đuổi. Giòng sông hai bà Trưng trầm mình – Mùa hè. Ấn loát – Điểm chính giữa của vòng tròn. Dòng nước ở trong núi chảy ra – Anh. Trái với thiện – Không xa. Xê – Một lòai chim hót hay. Đình lại – Một gậy. * Trả lời những kiến thức các môn học, những hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sống cần được giải thích. * Chọn đáp án đúng: 1. Vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm nào? a. Năm 1009 b. Năm 1010 c. Năm 1011 2. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ và kết thúc vào năm nào? a. Năm 1417-1428 b. Năm 1418- 1427 c. Năm 1419-1429 3. Thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ai? a. Lê Hòan b. Nguyễn Trãi c. Lê Lợi * Những hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sống cần được giải thích. 1. Chỉ có muỗi cái là đốt người. Đúng hay sai? Tại sao? 2. Muỗi đốt không gây lây nhiễm HIV/AIDS. Đúng hay sai? Tại sao? 3. Tại sao mùa hè nhiệt độ lại cao hơn mùa đông? 4. Trong thiên nhiên có 1 lọai chim bay giật lùi. Đúng hay sai? Tại sao? 5. Người ta dung lọai ong nào để làm biện pháp sinh học loại trừ sâu hại? a. Ong vò vẽ b. Ong mật c. Ong mắt đỏ 6. Hải ly, động vật ngọai lai có hại, nhập vào nước ta gây tác hại gì? a. Phá hủy sản xuất nông nghiệp b. Truyền dịch bệnh c. Cả hai tác hại trên Hoạt động 4: Truyện kể về anh hùng Võ Thị Sáu “ Người con gái Đất Đỏ”. * Văn nghệ: những bài hát về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. * Chuẩn bị các bài hát về quê hương đất nước. Qua miền Tây Bắc (Nhạc và lời: Nguyễn Thành) Màu áo chú Bộ Đội (Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý) Chiến thắng Điện Biên Phủ ( Nhạc và lời: Đỗ Nhuận) Chủ điểm tháng 1 - 2 “Mừng Đảng Mừng Xuân” Hoạt động 1: Mùa xuân và truyền thống văn hóa quê Hương, đất nước Những phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp mang nét đẹp văn hóa đón Tết, mừng xuân ở quê hương, đất nước. Những đổi mới tích cực trong đời sống văn hóa quê hương. Chương trình họat động của chúng ta hôm nay là: Trao đổi, thảo luận về phong tục tập quán, truyền thống văn hóa mừng xuân đón Tết của quê hương, đất nước, của cộng đồng các dân tộc Việt Nam (và của các nước khác). Ở quê bạn có những phong tục gì khi đón mừng năm mới? Bạn hãy hát 1 bài hát về mùa xuân. Bạn hãy giải thích câu nói: “ Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy”. Hãy kể tên những trò chơi ngày tết ở quê hương bạn. Trò chơi nào bạn thích nhất, vì sao? Hãy kể tên những truyền thống văn hóa tốt đẹp ở quê hương bạn? Mùa xuân ở quê hương bạn có những ngày hội gì? Hãy kể một hoạt động mà bạn thấy hay trong ngày hội đó. Hãy hát một câu, hoặc một đoạn bài hát có từ “quê hương”, “Đảng”, “mùa xuân”, “đất nước”. Hãy đọc một bài thơ ca ngợi Đảng, mùa xuân, quê hương, đất nước. Hãy kể một câu chuyện vui về ngày Tết mà bạn biết. Bạn hãy kể tên các nước ASEAN và kể về 1 phong tục đón Tết ở một nước ASEAN? Hoạt động 2: Giao lưu Đảng viên tiêu biểu tại địa phương Giúp học sinh: Hiểu về truyền thống cách mạng của dân tộc, truyền thống anh hùng của Đảng CSVN. Từ đó xác định trách nhiệm góp phần giữ gìn và phát huy vai trò truyền thống đó. Giúp hs hiểu nét chính về vai trò của Đảng ở địa phương, về phẩm chất của các Đảng viên ở địa phương. Tin tưởng ở Đảng, tự hào về quê hương. Học tập, rèn luyện theo gương các Đảng viên tiêu biểu. * Các lớp lần lượt nêu câu hỏi đã chuẩn bị để các Đảng viên trả lời. 1. Xin Bác hãy cho biết về quá trình thành lập của Đảng Cộng Sản Việt Nam? 2. Truyền thống của Đảng bộ ở địa phương. 3. Những biến đổi của địa phương? 4. Thành tích của Đảng viên tiêu biểu? Hoạt động 3: Hội thi vẽ tranh (ký hoạ) ca ngợi công ơn của Đảng và vẻ đẹp quê hương em. Củng cố và khắc sâu công ơn của Đảng đối với quê hương, đất nước. Tự hào về Đảng, thêm yêu quê hương, đất nước. Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú và rèn luyện kỹ năng vẽ của học sinh. Hs vẽ theo chủ đề trên. Mỗi lớp vẽ 1 bức tranh, theo chủ đề và có thuyết trình, nêu ý nghĩa về bức tranh của lớp mình. Vẽ trên khổ giấy A3. (Học sinh vẽ trước ở nhà). Trưng bày, giới thiệu bức tranh của lớp mình trong buổi chào cờ với chủ đề họat động trên. Chủ điểm tháng 3 “Tiến bước lên Đoàn” Hoạt động 1: Chúng em hát mừng mẹ, mừng cô Hiểu được ý nghĩa ngày 8/3 ( là ngày hội của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, là ngày vui của bà, của mẹ, của cô giáo và các bạn nữ). Tự hào về truyền thống phụ nữ, biết ơn mẹ và cô giáo. Ca hát mừng mẹ, mừng cô là những lời gửi gắm tình cảm, sự biết ơn, lòng kính trọng với bà, với mẹ, với cô giáo của các em, là sự tôn trọng và bình đảng nam nữ trong đời sống xã hội. Chúc mừng, tặng hoa các cô giáo và các bạn nữ Hoạt động 2: Tiến bước lên Đoàn Hiểu được vị trí và vai trò của Đoàn, mục tiêu và lý tưởng của thanh niên hiện nay. Tự hào về tổ chức Đoàn, có ý thức tôn trọng và bảo vệ danh dự của Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh. Phấn đấu tiến lên để được đứng trong hàng ngũ của Đoàn, học tập rèn luyện theo tinh thần tiên phong của Đoàn. * Phần thi: Tiến bước lên Đoàn: Lần lượt đọc các câu hỏi, dùng tín hiệu cờ để trả lời. Câu 1: Đoàn Thanh niên là gì? Câu 2: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do ai sáng lập? Câu 3: Ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn? Câu 4: Mục đích lí tưởng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Câu 5: Chức năng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Câu 6: Em hãy cho biết Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đoàn? Câu 7: Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã mấy lần đổi tên? Nêu rõ tên từng lần đổi. Câu 8: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Câu nói đó của ai? Câu 9: Những dòng thơ dưới đây của nhà thơ nào? Viết về ai? “ Có những phút làm nên lịch sử Có cái chết hoá thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có những con người như chân lý sinh ra”. Câu 10: Bạn hãy cho biết bài thơ sau là của tác giả nào? lời của bài thơ này, xuất hiện trong bài hát nào? Do ai sáng tác? Em hãy thể hiện bài hát đó. “ Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên”. Hoạt động 3: Phần thi “Đoàn viên tương lai” Các đội bắt thăm phiếu và cho biết đoạn lời đó trích trong bài hát nào, do ai sáng tác và trình bày lại bài hát ấy. Thời gian dành cho các đội thảo luận là 1 phút. Bắt thăm phiếu. Phiếu 1: “ Tiến lên đoàn viên, em ước ao bao ngày. Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này.” Phiếu 2: “ Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta………. hôm nay” Phiếu 3: “Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông – từ nay ….. tài” Phiếu 4: ‘’Tiếng hát của chúng em bay qua muôn trùng sông núi. Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui,…..” * Phần thi dành cho khán giả: Dẫn chương trình đọc câu hỏi, khán giả trả lời Câu 1: Bạn hãy cho biết ngày, tháng, năm thành lập Đoàn TNCS HCM và tên người Đoàn viên đầu tiên? Câu 2: Câu nói bất hủ “ Nhằm thẳng quân thù mà bắn” của ai? Câu 3: Người anh hùng diệt xe tăng đường số 6 là ai? Trong chiến dịch nào? Câu 4: Lời thơ sau đây viết về ai? “ Đi giữa hai dòng súng Vẫn ung dung mỉm cười Ngắt một đoá hoa tươi Chị cài lên mái tóc”. Hoạt động 4: “ Ứng xử Đoàn viên” Các đội trưởng bắt thăm phiếu ghi tình huống + thảo luận + trình bày. Tình huống 1: Bạn đang là đội viên lớn tuổi đang được theo dõi để kết nạp vào Đoàn nhưng người bạn thân nhất của bạn khuyên bạn không nên vào Đoàn, bạn sẽ nói với bạn của mình như thế nào? Tình huống 2: Nhân ngày 8/3 một bạn trai trong lớp gọi bạn ra 1chỗ tặng bạn 1 bông hoa hồng rất đẹp và nói với bạn rằng mong muốn phát triển tình cảm ở mức độ cao hơn tình bạn. Bạn sẽ xử lý như thế nào? Tình huống 3: Bạn nam trong lớp bạn gần đây hay nghỉ học không có lý do, nhiều lần không thuộc bài, thêm nữa bạn còn nhận được 1 thông tin bạn Nam đã có biểu hiện hít hêrôin. Trước sự việc này, là 1 phân đoàn trưởng bạn sẽ xử trí như thế nào? Chủ điểm tháng 4: “Hòa bình và Hữu nghị” Hoạt động 1: Diễn đàn thanh niên về Hòa bình và hữu nghị. Nâng cao hiểu biết về vấn đề hòa bình, ý nghĩa hòa bình đối với sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc. Khắc sâu kiến thức về một số vấn đề mà nhân loại quan tâm như: môi trường, đói nghèo, chiến tranh,….. Có kĩ năng phân tích các sự kiện, các tình huống có liên quan đến hòa bình; biết bày tỏ quan điểm của mình 1 cách tự nhiên về một vấn đề toàn cầu nào đó. Biết hợp tác trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một cuộc sống tích cực, tôn trọng các giá trị dân tộc mình và các dân tộc khác. Hoạt động 2: Trao đổi học tập Giúp học sinh thi đua học tập trong tháng cuối năm để đạt kết quả tốt nhất trong kì thi học kỳ và thi tốt nghiệp THCS. Biết thêm được những cách thức mới trong học tập đạt hiệu quả cao, trong ôn thi học kỳ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm học tập * “ Trao đổi một số phương pháp học tập tốt của những bạn học sinh giỏi”. Câu 1: Theo bạn, để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm và thi tốt nghiệp, chúng ta cần sử dụng những phương pháp và hình thức học tập như thế nào? Bạn hãy nêu một số phương pháp học tập có hiệu quả nhất của bản thân? Câu 2: Việc ôn thi cuối năm và tốt nghiệp đòi hỏi mỗi học sinh chúng ta phải bố trí lịch học tập thật khoa học. Bạn hãy thử đưa ra lịch học tập của mình cho các bạn học sinh trong trường cùng tham khảo ? Câu 3: Có ý kiến cho rằng “ gần đến ngày thi học cũng kịp, lo gì?” Theo bạn, ý kiến đó là đúng hay sai? Hãy cho biết quan điểm của bạn. Câu 4: Đối với bạn, môn học nào là khó khăn hơn cả? Bạn có thể cho các bạn biết dự định của mình về kế hoạch phấn đấu cho môn học đó? Câu 5: Bạn nghĩ sao về việc học tủ, học lệch, học vẹt không có đề cương… đó có phải là những cách học hay ko? Hoạt động 3: Hái hoa dân chủ chào mừng ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2011) * Một số câu hỏi về lịch sử. Câu 1: Cuộc tổng tiến công Xuân 1975 có mấy chiến dịch? Bạn cho biết chiến tranh quyết định của chiến dịch Tây Nguyên ở đâu? Vào ngày tháng năm nào? Câu 2: Huế + Đà Nẵng được giải phóng ngày tháng năm nào? Cho biết ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Huế+Đà Nẵng. Câu 3: Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975 trận đánh nào ác liệt nhất, khổ nhất, hy sinh nhiều nhất? Câu 4: Chiến dịch HCM bắt đầu và kết thúc từ ngày tháng năm nào? Câu 5: Bạn cho biết 1 số thông tin về trận ném bom Dinh Độc lập 8/4/1975, Sân bay tân Sơn Nhất 28/4/11975? Câu 6: Bạn cho biết họ tên, quê quán của chiến sĩ cầm cờ trôn nóc Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975? Câu 7: Trong chỉ thị cho quân ta tiến công có câu “ Thần tốc, thần tốc hơn táo bạo, táo bạo hơn nữa…” chì thị này là của ai? Câu 8: bạn hãy hát hoặc đọc 1 bài thơ nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta. (Yêu cầu không trùng lặp lại của người trước) Chủ điểm tháng 5: “Bác Hồ kính yêu” Hoạt động 1: Thi tìm hiểu “ Bác Hồ với thanh thiếu niên” Hồ Giải ô chữ, Ở phần thi này 3 đội thi của chúng ta sẽ phải giải 12 ô chữ hàng ngang và một ô chữ hàng dọc. các ô chữ hàng ngang, mỗi đội chỉ được phép chọn 2 lần, quyền ưu tiên dành cho đội chọn ô hàng ngang. Nếu đội chọn ô hàng ngang không giải được thì các đội còn lại có thể trả lời. Đoán đúng mỗi ô hàng ngang được 10 điểm, ô hàng dọc được 30 điểm và ô hàng dọc chỉ được giải khi đã có ít nhất 6 ô hàng ngang được giải. Ô chữ của phần thi này như sau: 1 N G U Y Ễ N B Á N G Ọ C 12 2 L Ê V Ă N T Á M 8 3 V Ă N C A O 6 4 P H O N G N H Ã 8 5 K I M Đ Ồ N G 7 6 S Ứ C K H Ỏ E 7 7 N G U Y Ễ N Á I Q U Ố C 12 8 T U Ổ I T R Ẻ G I Ữ N Ư Ớ C 14 9 H O À N G H Ò A 8 10 Y Ê U N Ư Ớ C 7 11 L Ê N Đ À N G 7 12 N G U Y Ễ N V I Ế T X U Â N 14 * Hướng dẫn giải ô chữ 1. Hàng ngang số 1 có 12 chữ cái Đây là tên người thiếu niên dũng cảm đã quên mình cứu 2 em nhỏ. 2. Hàng ngang số 2 có 8 chữ cái Tên người thiếu niên đã đốt cháy kho xăng giặc. 3. Hàng ngang số 3 có 6 chữ cái Đây là tác giả của bài hát “ tiến quân ca” 4. Hàng ngang số 4 có 8 chữ cái Tên tác giả của bài hát “ Nhanh bước nhanh nhi đồng” 5. Hàng ngang số 5 có 7 chữ cái Đây là tên người đội viên thiếu niên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh. 6. Hàng ngang số 6 có 7 chữ cái Đây là điều quý nhất của mỗi con người. 7. Hàng ngang số 7 có 12 chữ cái Đây là tên gọi của Bác Hồ kính yêu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 8. Hàng ngang số 8 có 14 chữ cái Đây là 1 trong 2 phong trào hành động của tuổi trẻ hiện nay. 9. Hàng ngang số 9 có 8 chữ cái Đây là tên tác giả của bài hát “ Thanh niên làm theo lời Bác”. 10. Hàng ngang số 10 có 7 chữ cái Đây là 1 truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay. 11. Hàng ngang số 11 có 7 chữ cái Tên bài hát chính thức của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam. 12. Hàng ngang số 12 có 14 chữ cái Đây là tên của người anh hùng đã nói câu “ Nhằm thẳng quân thù mà bắn”. * Ô chìa khóa hàng dọc có 12 chữ cái. Hoạt động 2: Văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đội TNTP 15/5/1941 và ngày sinh nhật Bác 19/5. II.2.3. Kết quả thực hiện Qua một năm thực hiện chương trình chủ điểm: “sinh hoạt dưới cờ” tại trường, tôi được sự ủng hộ nhiệt tình của BGH, các đồng chí tổ trưởng chuyên môn, các đồng chí giáo viên. Chính vì yếu tố tác động to lớn đến giáo dục, chính vì kết quả tác động đến học sinh một cách rõ rệt, vì vậy đội ngũ làm công tác giáo dục tại trường đã ủng hộ hết mình với tấm lòng vì đàn em thân yêu. Quá trình thực hiện chương trình tôi được sự cố vấn nhiệt tình, tận tâm của các đồng chí là giáo viên bộ môn. Đặc biệt là các câu hỏi kiến thức từ “cộng tác viên” là học sinh. Chương trình sinh hoạt chủ điểm hàng tuần đã được sự đón nhận nhiệt tình từ học sinh toàn trường. Các em rất vui và trông chờ đến thứ 2 đầu tuần để được tham gia. Nhiều em đã mạnh dạn gửi bài về chương trình mong được tham gia. Các em đã thực sự chủ động lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, không gò ép. Chương trình sinh hoạt chủ điểm hàng tuần vào tiết sinh hoạt chào cờ là một sân chơi bổ ích cho tất cả học sinh trong toàn trường, giúp các em tự khẳng định mình trước mọi người, giúp các em hứng thú, thoải mái ngay ngày đầu tuần, ngày mà các em bắt đầu một tuần học căng thẳng. Chương trình sinh hoạt chủ điểm đã góp phần to lớn vào việc giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức tự hào dân tộc và lòng yêu quê hương đất nước của mỗi học sinh. Giúp các em xác định, định hướng được tư tưởng, hướng phấn đấu của việc học tập sau này. Chương trình đã góp một phần to lớn vào việc giáo dục, nâng cao ý thức xã hội, tầm hiểu biết của các em thực sự được nâng cao, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống. III. KẾT LUẬN III.1 Kết luận Trải qua quá trình nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu lý luận chung về kỹ năng thiết kế các hoạt động Đội tại Liên Đội, nghiên cứu lựa chọn các giải pháp tiến hành đề tài, hoàn thành từng nhiệm vụ nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng và tôi đã thành công trong việc áp dụng đề tài này vào đối tượng học sinh tại trường tôi. Với các bài học kinh nghiệm đã nêu ở phần trên tôi cho rằng để nâng cao chất lượng các hoạt động Đội còn gặp không ít khó khăn. Vì muốn có một hoạt động Đội thành công và hiệu quả cần phải cộng gộp đủ rất nhiều yếu tố, từ việc xây dựng nội dung kế hoạch, tới nhân lực và kinh phí cho một hoạt động ngoại khoá. Đặc biệt mỗi Liên Đội lại có một thế mạnh khác nhau. Tuy nhiên điều cần thiết đầu tiên theo tôi đó là sự tâm huyết, sáng tạo của người tổng phụ trách, thái độ ham học hỏi và biết linh hoạt vận dụng phù hợp với điều kiện trường mình. Nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự đầu tư và chỉ đạo sát sao của Phòng GD - ĐT, Hội đồng đội tỉnh, huyện, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tạo những thuận lợi để cho các hoạt động ngoại khoá ngày càng được đầu tư và đổi mới, nâng cao chất lượng. III.2. Bài học kinh nghiệm Qua quá trình thực hiện chương trình sinh hoạt chủ điểm dưới cờ, tôi đã đúc rút ra những kinh nghiệm sau: Phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết về kiến thức, nội dung và kinh phí cho cả một năm thực hiện. Phải xác định tư tưởng: Đã là người thầy thì phải chịu khó học hỏi, tự học, tự tìm tòi…từ đó mới tự tin, quyết tâm thực hiện chương trình. Vận động tất cả đồng nghiệp cùng tham gia chương trình và cố vấn chương trình, trong đó có cả “cộng tác viên” là học sinh. Phải có ý thức về việc sắp xếp, hệ thống kiến thức theo từng chủ đề một cách khoa học. Làm tốt công tác biên tập, tổng hợp kiến thức một cách tỉ mỉ, hạn chế tối đa việc sai sót. Người biên tập, tổ chức thực hiện chương trình phải thực sự say mê, chịu khó tìm tòi, luôn sáng tạo nhạy bén trong phương pháp tổ chức nhằm cuốn hút học sinh tham gia. Phải có ý thức lắng nghe từ đồng nghiệp, các em cộng tác viên nhằm làm chương trình càng gần gũi với các em hơn, hiệu quả hơn. Người biên tập, tổ chức chương trình cần có một kiến thức cơ bản về tin học sẽ giúp hoàn thành tốt hơn về nhiệm vụ của mình. III.3. Kiến nghị - Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động ngoại khoá như sân chơi, hội trường, tăng âm, loa míc, máy chiếu. - Trang bị những tài liệu về công tác Đội, những hoạt động phong trào, tổ chức thường xuyên các buổi trao đổi kinh nghiệm giữa các Liên Đội. - Có cán bộ tổng phụ trách chuyên trách cho các trường học. Trên đây là một số ý kiến của tôi rút ra sau khi thực hiện đề tài, chắc chắn đề tài còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các đồng chí, đồng nghiệp, của Hội đồng đội huyện, Phòng giáo dục để đề tài được hoàn thiện và áp dụng có hiệu quả hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thị trấn Đai Từ, ngày 20 tháng 4 năm 2011. Người viết Phạm Điền Phong Tài liệu tham khảo: Sách hoạt động ngoài giờ. Báo thiếu niên tiền phong. Các trang Web của Bộ giáo dục, sở giáo dục các tỉnh thành. Các báo Thanh Niên, Tuổi trẻ … Kho sách thư viện của trường. Nguồn kiến thức của các thầy cô giáo cung cấp. Học sinh giỏi gửi về tham gia chương trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờ.doc
Luận văn liên quan