Một số khái niệm chung về giống vật nuôi

Giống chuyên dụng:Là những giống có năng suất cao về một loại sản phẩm nhất định. Chẳng hạn, bò có các giống chuyên cho sữa nh-Holstein Friesian, chuyên cho thịt nh-Blanc Bleu Belge (viết tắt là BBB).;gà có giống chuyên cho trứng nh-Leghorn, chuyên cho thịt nh-Cornish; ngựa có giống chuyên để c-ỡi, chuyên để cày kéo; vịt có giống chuyên cho trứng nh-Khaki Campbell, chuyên cho thịt nh-CV Super Meat, lợn có giống chuyên cho nạc nh- Piétrain, Landrace. - Giống kiêm dụng:Là những giống có thể sử dụng để sản xuất nhiều loại sản phẩm, năng suất từng loại sản phẩm của các giống này th-ờng thấp hơn so với các giống chuyên dụng. 11 Chẳng hạn, giống bò kiêm dụng sữa-thịt nh-bò nâu Thuỵ Sĩ (Brown Suiss), giống lợn kiêm dụng thịt-mỡ nh-lợn Cornwall; giống gà kiêm dụng trứng-thịt Rhode Island. Cần chú ý là các giống vật nuôi bản địa th-ờng đ-ợc sử dụng theo nhiều h-ớng sản xuất khác nhau, chẳng hạn bò vàng, trâu Việt Nam đ-ợc nuôi với nhiều mục đích: cày kéo, lấy thịt, lấy phân. Do điều kiện kỹ thuật hiện tại ch-a thực hiện đ-ợc điều khiển sinh sản giới tính theo ý muốn, cho nên trong sản xuất th-ơng phẩm một số giống chuyên dụng nh-gà h-ớng trứng (chẳng hạn gà Leghorn), ng-ời ta phải loại thải toàn bộ gà trống ngay từ lúc 1 ngày tuổi; hoặc đối với bò chuyên sữa Holstein, bò cái sinh ra luôn có giá trị cao hơn bò đực. Đây cũng là một trong các hạn chế của các giống chuyên dụng. 3/ Căn cứ vào nguồn gốc, các giống vật nuôi đ-ợc chia làm 2 nhóm sau: - Giống địa ph-ơng:Là các giống có nguồn gốc tại địa ph-ơng, đ-ợc hình thành và phát triển trong điều kiện kinh tế xã hội, tự nhiên của địa ph-ơng. Chẳng hạn, lợn Móng Cái, bò vàng, vịt Cỏ là các giống địa ph-ơng của n-ớc ta. Các giống địa ph-ơng có khả năng thích ứng cao với điều kiện và tập quán chăn nuôi của địa ph-ơng, sức chống bệnh tốt, song năng suất th-ờng bị hạn chế. - Giống nhập:Là các giống có nguồn gốctừ vùng khác hoặc n-ớc khác. Các giống nhập nội th-ờng là những giống có năng suất cao hoặc có những đặc điểm tốt nổi bật so với giống địa ph-ơng. Chẳng hạn lợn Yorkshire, bò Holstein, vịt Khaki Campbell là các giống nhập nội. Tuy nhiên, do nguồn gốc xuất phát ở vùng có điều kiện môi tr-ờng khác biệt với nơi nhập vào nuôi, các giống nhập phải thích ứng với điều kiệnsống mới. Điều này tuỳ thuộc vào khả năng thích nghi của giống nhập, vào những điều kiện mà con ng-ời tạo ra nhằm giúp chúng dễ thích ứng đ-ợc với điều kiện sống ở nơi ở mới.

pdf4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 11311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số khái niệm chung về giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSP(1).PDF