Một số tính chất của nghiệm phương trình vi phân trong không gian Banach

Luận án nghiên cứu tính nhị phân mũ của nghiệm phương trình trung tính vói nhiễu tuyến tính và sự tồn tại của đa tạp tích phân, dáng điệu tiệm cận nghiệm của phương trình trung tính với nhiễu phi tuyến. Những kết quả chính luận án đạt được là: • Thiết lập điều kiện đủ để mìa nhóm nghiệm phương trình trung tính tuyến tính ôtônôm và phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm có nhị phân mũ, chứng minh tính dương của nửa nhóm nghiệm. • Thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp ổn định, đa tạp tâm, đa tạp không ổn định của phương trình trung tính. Chứng minh được tính hút của đa tạp không ặn định đối vói mọi quỷ đạo nghiệm của phương trình trung tính.

pdf123 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số tính chất của nghiệm phương trình vi phân trong không gian Banach, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_tinh_chat_cua_nghiem_phuong_trinh_vi_phan_trong_khong.pdf
Luận văn liên quan