Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong Tiếng Việt

Hiện tượng vay mượn từ vựng nếu xét từ bình diện xã hội ngôn ngữ học thì đây là dấu vết ảnh hưởng về mặt văn hóa từ một dân tộc này tới một dân tộc khác. Xem xét vốn từ vựng gốc Hán nói chung và và các thành ngữ gốc Hán nói riêng có thể khẳng định đây là một quá trình tiếp thu tinh hoa của nền văn hóa Trung Hoa. Và thành ngữ chính là một trong những bộ phận đặc trưng của lớp từ vựng văn hóa đó. Cũng giống như những đơn vị từ vựng Hán, các thành ngữ Hán xuất hiện trong kho tàng thành ngữ Việt Nam và được Việt hoá dưới nhiều hình thức khác nhau: dịch ra tiếng Việt (dịch toàn bộ, dịch một vài yếu tố), thay đổi trật tự các yếu tố hay mượn nguyên dạng từ tiếng Hán, chỉ Việt hóa âm đọc.

pdf133 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2825 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một vài đặc điểm ngôn ngữ của thành ngữ gốc hán trong Tiếng Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan2_13.pdf
Luận văn liên quan