Nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất chì (Pb) đến sức khỏe công nhân lao động trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Lời mở đầu Chương I: Tổng quan tài liệu Chương II: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương III: Kết quả và thảo luận Chương IV: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục Hình ảnh minh họa

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2799 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất chì (Pb) đến sức khỏe công nhân lao động trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgDangThiThao.jpg