Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kV ở Quảng Ninh

(Bản scan) Ta nhậ thấy răng f điên áp đặt lên cách điện có thời gian càng lâu thì điện áp phóng càng giảm, tuy nhiên giá trị giảm dần và đạt dần tới giá trị ổn định. Tuy nhiên theo kết quả nghiên cứu thì quá trình giảm điện áp phóng này thì thường chỉ diễn ra nhanh chóng khoảng thời gian nhỏ hơn 15 giây, sau đó chúng sẽ đạt tới giá trị ônt định của điện phóng trên bề mặt cách điện mà không phụ thuộc vào thời gian

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến cách điện thủy tinh làm việc trên lưới điện 110kV ở Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf0054.LVD.kilobooks.com.pdf
Luận văn liên quan