Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-Plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè

Đồ ỏn tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật nụng nghiệp 62 Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Anh - Lớp KN 901 Đồ ỏn tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật nụng nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Anh - Lớp KN 901 MỤC LỤC PHẦN I : MỞ ĐẦU 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.2 MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 2 1.2.1. Mục đích : 2 1.2.2. Yêu cầu : 2 PHẦN II : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY DƯA 3 2.1.1. Nguồn gốc và phân loại 3 2.1.2. Đặc điểm thực vật học 4 2.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN HIỆN NAY 9 2.2.1. Phân bón vô cơ: 9 2.2.2 Phân bón hữu cơ : 9 2.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM 12 2.4 ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH 21 2.4.1 Nhiệt độ : 21 2.4.2 Ánh sáng 22 2.4.3 Độ ẩm 23 2.4.4 Đất và chất dinh dưỡng 24 2.5 GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG DƯA KIM CÔ NƯƠNG 25 2.5.1. Nguồn gốc 25 2.5.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển 25 2.5.3. Thời vụ 25 2.5.4. Chuẩn bị đất và giá thể gieo trồng 25 2.5.5. Gieo trồng 26 2.5.6. Chăm sóc 27 2.6. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ DƯA 28 2.6.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa trên thế giới 28 2.6.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa ở Việt Nam 30 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 32 3.1.1. Cây trồng: 32 3.1.2. Phân bón: 32 3.1.3.Địa điểm nghiên cứu 33 3.1.4. Thời gian nghiên cứu 33 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 33 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.3.1.Phương pháp bố trí thí nghiệm 34 3.3.2. Phương pháp theo dõi 36 3.3.3. Hệ thống các chỉ tiêu theo dõi 36 3.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 37 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1. Diễn biến tình hình khí tượng thuỷ văn khu vực Đông Bắc Bộ từ tháng 2 đến tháng 4/2009 38 4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 41 4.2.1. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 41 4.2.2. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến động thái tăng trưởng chiều cao của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 43 4.2.3. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến động thái ra lá của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 44 4.2.4. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến tỷ lệ đậu quả của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 47 4.2.5. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 48 4.2.6. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến chất lượng của dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 50 4.3. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 52 4.3.1. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương 53 4.3.2. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học Fish plus Bloom đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương 54 4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của từng loại phân bón sinh học cho cây dưa Kim Cô Nương. 56 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1. Kết luận 58 5.2. Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHẦN I : MỞ ĐẦU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Quả là loại thực phẩm rất cần thiết trong đời sống hằng ngày và không thể thay thế vì quả có vị trí quan trọng đối với sức khỏe con người đồng thời góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Trong quả có nhiều loại đường dễ tiêu, acid hữu cơ, protein, lipit, chất khoáng, pectin, tanin, các hợp chất hữu cơ thơm và vitamin các loại như vitamin A, B1, B2, C, PP. Đặc biệt vitamin C là chất rất cần thiết cho cơ thể con người. Khi lương thực và chất đạm đã đáp ứng được nhu cầu, việc sử dụng quả ngày càng đòi hỏi cao hơn cả về chất và lượng để cân bằng dinh dưỡng và kéo dài tuổi thọ. Dưa là một loại cây ăn quả thuộc họ bầu bí có khả năng cung cấp quả quanh năm. Không những thế dưa là loại quả dễ ăn, có thể dùng để ăn tươi, muối chua, chế biến nước giải khát ., giá thành hợp lý, chất lượng quả, màu sắc, hình thái đa dạng và chịu được vận chuyển, bảo quản được lâu hơn so với nhiều loại quả khác. Ngoài ra, một số giống dưa còn là cây có giá trị xuất khẩu như dưa chuột, dưa hấu, dưa lê và một số giống dưa khác . đã đem lại giá trị kinh tế khá cao cho người trồng trọt. Đồng thời đây cũng là loại cây trồng quan trọng trong kế hoạch chuyển dịch cơ cấu cây trồng của nhiều địa phương bởi kỹ thuật trồng dưa đơn giản, cho năng suất cao, có thị trường tiêu thụ khá lớn và ổn định. Dưa Kim Cô Nương có nguồn gốc từ Đài Loan là giống dưa mới được nhập nội và trồng ở Việt Nam trong một vài năm gần đây và đã cho kết quả khá khả quan về năng suất, chất lượng quả, giá thành bán cao do đó được người trồng trọt rất quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề của sản xuất hiện nay là chúng ta chưa có được bộ giống tốt, chưa có quy trình canh tác cũng như quy trình sử dụng phân bón cụ thể cho cây dưa nên năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương không cao trong đó nguyên nhân chính có thể là do dinh dưỡng cung cấp cho cây chưa phù hợp với sự sinh trường của cây dưa Kim Cô Nương. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại phân bón sử dụng cho cây, có loại có phân bón có chất lượng cao, có loại chất lượng kém, phân bón có nhiều dạng như phân bón rễ, phân bón lá, phân vô cơ, phân hữu cơ, phân sinh học ., thành phần dinh dưỡng cũng như cách sử dụng của từng loại rất khác nhau do đó việc lựa trọn phân bón thích hợp cho cây trồng nói chung và cây dưa Kim Cô Nương nói riêng là rất cần thiết. Để góp phần vào việc tăng năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương trồng tại Hải phòng và đề xuất loại phân bón thích hợp cho dưa Kim Cô Nương chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè tại Hải Phòng”. 1.2 MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1. Mục đích : Xác định được mức độ ảnh hưởng của phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương. Từ đó làm cơ sở khoa học cho việc ứng dụng các loại phân bón sinh học vào sản xuất dưa nói chung và dưa Kim Cô Nương nói riêng để tăng năng suất, chất lượng và tăng thu nhập cho người trồng trọt. 1.2.2. Yêu cầu : + Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương. + Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom đến sinh trưởng, phát triển và năng suất, chất lượng của dưa Kim Cô Nương. + Đánh giá hiệu quả kinh tế của phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom sử dụng cho dưa Kim Cô Nương

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2681 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-Plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u tè ngo¹i c¶nh : L­îng m­a vµ ®é Èm cïng víi nhiÖt ®é cao lµ nh÷ng nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn c©y nhiÔm bÖnh trªn l¸ vµ th©n cµnh. Tuy vËy còng kh«ng thÓ xem nhÑ viÖc t­íi n­íc cho d­a, bëi v× l­îng n­íc trong th©n l¸ tíi 93,1%, hµm l­îng n­íc trong qu¶ cßn nhiÒu h¬n ë th©n l¸ 96,8%. §Êt kh« h¹n , h¹t mäc chËm, th©n lad sinh tr­ëng kÐm. §Æc biÖt thiÕu n­íc nghiªm träng sÏ xuÊt hiÖn qu¶ dÞ h×nh, qu¶ bÞ ®¾ng, c©y nhiÔm virut. D­a hÊu còng cã nguån gèc ë vïng nhiÖt ®íi, kh«, nªn c©y cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n. Nh­ng do khèi l­îng th©n l¸ lín, qu¶ cã nhiÒu n­íc nªn ®Êt ph¶i cã søc gi÷ Èm tèt, cã hÖ thèng t­íi tiªu tèt. H¹t d­a hÊu yªu cÇu ®é Èm ®Êt cao ®Ó n¶y mÇm. Yªu cÇu ®é Èm kh«ng khÝ thÊp, ®é Èm cao t¹o ®iÒu kiÖn cho s©u bÖnh ph¸t triÓn, d­a lµ c©y kh«ng chÞu óng. Khi n¶y mÇm yªu cÇu l­îng n­íc b»ng 50% khèi l­îng h¹t. Thêi kú sinh tr­ëng ph¸t triÓn m¹nh ®Õn ra hoa c¸i yªu cÇu ®é Èm ®¹t 70-80%, thêi kú qu¶ ré, qu¶ ph¸t triÓn yªu cÇu ®é Èm cao h¬n 80%.[1] 2.4.4 §Êt vµ chÊt dinh d­ìng Nh÷ng gièng thuéc hä bÇu bÝ thÝch nghi víi nhiÒu lo¹i ®Êt ®ai. §Æc biÖt lµ c©y bÝ ng« cã thÓ sinh tr­ëng trªn ®Êt gß, ®èng, nghÌo ding d­ìng. Nh÷ng ®Êt thÞt nhÑ, c¸t pha, ®Êt phï sa ven s«ng giµu dinh d­ìng rÊt thÝch hîp víi nhiÒu lo¹i d­a.[8] C©y d­a chuét ­a thÝch ®Êt ®ai mµu mì, giµu chÊt h÷u c¬, ®Êt t¬i xèp, ®é pH 5,5- 6,8 vµ tèt nhÊt 6-6,5. D­a chuét gieo trång trªn ®Êt thÞt nhÑ, ®Êt c¸t pha th­êng cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng qu¶ tèt. §Êt trång c¸c c©y hä bÇu bÝ ph¶i lu©n canh triÖt ®Ó, tèt nhÊt ph¶i lu©n canh víi c©y trång n­íc ( c©y lóa n­íc).[8] C©y d­a chuét yªu cÇu ®é ph× nhiªu trong ®Êt rÊt cao. Dinh d­ìng kho¸ng kh«ng ®ñ ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn sù sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y. Bãn ph©n chuång víi ph©n kho¸ng mét c¸ch hîp lý sÏ lµm t¨ng hµm l­îng ®­êng trong qu¶, ë thêi kú ®Çu sinh tr­ëng c©y cÇn ®¹m vµ l©n, cuèi thêi kú sinh tr­ëng c©y kh«ng cÇn nhiÒu ®¹m, nÕu gi¶m bãn ®¹m sÏ t¨ng thu ho¹ch mét c¸ch râ rÖt. C©y d­a chuét lÊy chÊt dinh d­ìng tõ ®Êt Ýt h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c c©y rau kh¸c ( cµ chua, b¾p c¶i ).[8] Trong 3 yÕu tè NPK, d­a chuét sö dông cao nhÊt lµ kali, thø 2 ®Õn ®¹m vµ Ýt nhÊt lµ l©n. Tr¹m nghiªn cøu rau Ucraina cho biÕt nÕu bãn 60 kg N, 60 kg K2O, 60kg P2O5 th× d­a chuét sö dông 92% N, 33% P2O5 ,100 % K2O. C©y d­a hÊu ­a thÝch thÞt ®Êt nhÑ, d­a hÊu chÞu ®­îc ®é pH tõ 6-7 lµ rÊt phï hîp. Tuy vËy d­a hÊu sinh tr­ëng trªn ®Êt thÞt nhÑ vµ ®Êt thÞt trung b×nh nh­ng cÇn t¨ng c­êng bãn ph©n h÷u c¬ ®Ó c¶i t¹o ®Êt so víi c¸c c©y trong nhãm d­a hÊu chÞu ®­îc ®é pH lín h¬n 1 chót. Tuy nhiªn ë ®é pH ®Êt thÊp ( ®Êt chua) d­a hÊu dÔ bÞ bÖnh h¹i.[8] D­a hÊu cÇn nhiÒu chÊt dinh d­ìng h¬n nh÷ng c©y d­a kh¸c. Khèi l­îng dinh d­ìng cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ph¶i tïy theo kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Êt. §èi víi 3 yªu tè NPK cÇn bãn c©n ®èi, thêi kú ®Çu sinh tr­ëng cÇn N vµ P. Cuèi thêi kú sinh tr­ëng cÇn kali vµ l©n, 2 yÕu tè nµy gãp phÇn c¶i thiÖn chÊt l­îng thÞt qu¶. D­a hÊu hÇu nh­ kh«ng tá ra bÊt cø mäi sù ph¶n øng ®Æc biÖt nµo víi sù thiÕu hôt c¸c nguyªn tè vi l­îng trong ®Êt.[8] 2.5 Giíi thiÖu vÒ gièng D­a Kim C« N­¬ng 2.5.1. Nguån gèc D­a Kim C« N­¬ng lµ gièng d­a lai F1 cã nguån gèc tõ §µi Loan do c«ng ty TNHH gièng c©y trång N«ng H÷u nhËp khÈu vµ cung øng.[17] 2.5.2. §Æc ®iÓm sinh tr­ëng, ph¸t triÓn D­a Kim C« N­¬ng cã thêi gian sinh tr­ëng trung b×nh 65-70 ngµy, sè qu¶ c©y trung b×nh 1-1,5 qu¶, qu¶ h×nh oval, khèi l­îng trung b×nh tõ 1-1,5 kg/tr¸i. Vá tr¬n kho chÝn cã mµu vµng kim, thÞt qu¶ mµu tr¾ng ¨n gißn, ngät m¸t, chÊt l­îng tèt, rÊt ®­îc ­a chuéng.[17] 2.5.3. Thêi vô Gièng d­a Kim C« N­¬ng lµ gièng d­a chÞu nhiÖt, cã thÓ trång quanh n¨m. Thêi vô trång thÝch hîp nhÊt lµ trång vµo vô xu©n vµ vô thu ®«ng. Thêi gian sinh tr­ëng tõ 55-65 ngµy víi vô thu ®«ng, 85-90 ngµy víi vô xu©n.[17] 2.5.4. ChuÈn bÞ ®Êt vµ gi¸ thÓ gieo trång * Trång c©y ngoµi ®ång ruéng. Chän c¸c ch©n ®Êt cao, tèt, giµu mïn, t­íi tiªu chñ ®éng nh­ thÞt nhÑ, ®Êt c¸t pha ®Ó trång. §Êt ®­îc cµy s©u, ®Ó ¶i mét thêi gian tr­íc khi trång. L­îng ph©n bãn lãt cho mét c«ng Nam Bé (kho¶ng 3 sµo B¾c Bé) chõng 1,5-2 tÊn ph©n chuång hoai céng víi 1,5 t¹ v«i bét cïng 8 kg ®¹m, 25 kg l©n vµ 8 kg kali. V·i ®Òu v«i bét trªn mÆt ruéng, bõa kü råi lªn luèng. Luèng réng 1,2m cao 20-25 cm c¸c r·nh c¸ch nhau 30-40 cm ( nÕu trång hµng ®«i cã c¾m giµn ). Trªn mÆt luèng bæ hèc hµng c¸ch nhau 60 cm, hèc c¸ch hèc 40-45 cm.NÕu ®Ó bß tù do trªn mÆt ®Êt ( cã che phñ nilon hoÆc r¬m r¹ ) th× lªn luèng c¸ch nhau 4,2-4,5m. Trén ®Òu c¸c lo¹i ph©n dïng ®Ó bãn lãt, bãn ®Òu vµo c¸c hèc ®· bæ s½n. * Trång c©y trong nhµ kÝnh. Gi¸ thÓ trång c©y bao gåm: 60-70% x¬ dõa + 30-40 % ®¸ tr¬. ( chó ý ph¶i khö trïng gi¸ thÓ tr­íc khi ®em trång b»ng dung dÞch foocmon 3 % trong thêi gian 15 ngµy.[17] 2.5.5. Gieo trång * Ng©m ñ Tr­íc khi gieo nªn ph¬i l¹i d­íi n¾ng nhÑ cho h¹t dÔ n¶y mÇm, ng©m h¹t gièng trong n­íc Êm (540C) tõ 3-6 tiÕng, hoÆc dung dÞch thuèc tÝm 0,3 % sÏ t¸c dông khö nÊm bÖnh vµ thóc cho h¹t n¶y mÇm nhanh h¬n.[17] Ng©m xong víi h¹t ra vµ röa h¹t qua n­íc l·, sau ®ã ®em ñ trong kh¨n Èm kho¶ng 24 giê cho h¹t n¶y mÇm th× ®em gieo. * Gieo h¹t Gieo h¹t trong khay nhùa 100 lç, trong bÇu nilon hoÆc l¸ chuèi (5x7cm). Hçn hîp ®Êt bÇu gåm : Ph©n chuång, tro trÊu hoai môc, ®Êt xèp nhÑ ®· xö lý s¹ch mÇm bÖnh, trén ®Òu nhau theo tû lÖ 30:10:60, hoÆc hçn hîp 75 % bét x¬ dõa + 15 % c¸t + 10 % ph©n chuång.[17] Tr­íc khi ®em gieo h¹t ph¶i t­íi ®ñ Èm trªn khay gieo, bÇu gieo C¾m h¹t vµo lç trªn khay c¸c gi¸ thÓ, bÇu gieo sao cho chiÒu cao c¾m h¹t b»ng h¹t. MÇm c¾m xuèng, kh«ng nªn c¾m h¹t s©u qu¸ v× h¹t n¶y mÇm kh«ng ®Òu, tû lÖ n¶y mÇm thÊp. Sau khi c¾m h¹t xong phñ mét líp gi¸ thÓ máng kho¶ng 1 cm vµ t­íi Èm cho h¹t. * Kho¶ng c¸ch vµ mËt ®é trång Khi c©y ®­îc 12-15 ngµy tuæi, cã 1-2 l¸ thËt sÏ mang ra trång. Trång giµn: Víi D­a Kim C« N­¬ng cÇn l­îng gièng tõ 1-1,2 kg/ha, c©y c¸ch c©y 60 cm, hµng c¸ch hµng 20 cm. Trång bß trªn mÆt ®Êt: CÇn l­îng gièng 0,5-0,6 kg/ha, c©y c¸ch c©y 60 cm, hµng c¸ch hµng 60 cm.[17] 2.5.6. Ch¨m sãc * Ph©n bãn Bãn thóc lÇn 1 khi c©y cã 3-4 l¸ thËt kÕt hîp víi xíi ®Êt ph¸ v¸ng (nÕu kh«ng dïng mµng phñ nilon) víi l­îng ph©n kho¶ng 3-5 kg ®¹m cho 1 c«ng Nam Bé. Nõu dïng mµng phñ nilon th× hßa n­íc t­íi vµo gèc. Bãn thóc lÇn 2 sau lÇn 12-25 ngµy (vô thu ®«ng) hoÆc 40-45 ngµy (vô xu©n) víi l­îng kho¶ng 5 kg ®¹m, 5 kg kaliclorua kÕt hîp vun gèc cho c©y.[17] * QuÊn ngän, tØa nh¸nh. - §èi víi c©y leo giµn: sau trång 10-15 ngµy lµm giµn treo vµ quÊn ngän. Cø 1-2 ngµy tiÕn hµnh quÊn ngän 1 lÇn cho ®Õn khi c©y cã kho¶ng 25-30 l¸ th× bÊm ngän. §èi víi c©y bß lan: ®Ó bß lan tù nhiªn trªn mÆt luèng. - TØa nh¸nh tõ l¸ thø 1 ®Õn l¸ thø 7, tõ l¸ thø 8-15 ®Ó nh¸nh ra qu¶. * Thô phÊn, bÊm nh¸nh - Sau trång 20-25 ngµy c¸c hoa c¸i b¾t ®Çu në, tiÕn hµnh thô phÊn ®ång thêi bÊm c¸c ®Çu nh¸nh chØ ®Ó l¹i hoa vµ mét l¸. - Thô phÊn: tèt nhÊt vµo kho¶ng 8-9 giê s¸ng, nÕu trêi r©m m¸t thô muén h¬n kho¶ng 10-11 giê.[17] Chó ý: Ph¶i chän ®Ó thu 2-3 hoa /c©y cïng në míi ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao. NÕu thô kho¶ng c¸ch c¸c hoa/c©y ë xa nhau sÏ kh«ng tèt v× dinh d­ìng sÏ tËp trung vµo qu¶ ®­îc thu tr­íc nªn c¸c qu¶ ra sau sÏ bÞ thui vµ cßi cäc. * TØa qu¶, tØa l¸ - Sau khi thô phÊn ®­îc 2 ngµy th× tiÕn hµnh tØa qu¶. §èi víi D­a Kim C« N­¬ng ®Ó 1 qu¶ ë n¸ch l¸ thø 10-14 lµ thÝch hîp. - Sau trång kho¶ng 55-60 ngµy tØa s¹ch c¸c l¸ gèc, c¸c l¸ giµ vµ c¸c l¸ bÞ s©u bÖnh.[17] * C¸ch phßng trõ s©u bÖnh Chó ý ph¸t hiÖn vµ cã biÖn ph¸p phßng trõ kÞp thêi c¸c ®èi t­îng dÞch h¹i trªn c©y d­a : - Bä trÜ cßn gäi lµ rÇy löa hay bï l¹ch, sèng tËp trung trªn ®ät non hay d­íi mÆt l¸ non. ChÝch hót nhùa l¸m ®ät non chïn l¹i, kh«ng ph¸t triÓn ®­îc. Sö dông thuèc : Confidor 100 SL, Admire 50 EC, Oncol 20 ND, Regent... -RÇy mÒm hay cßn gäi lµ rÇy nhít. ChÝch hót nhùa lµm c©y chïn ®ät l¹i , kh«ng ph¸t triÓn, l¸ bÞ vµng, ngoµi ra cßn lµ m«i giíi truyÒn bÖnh kh¶m l¸ vµng. Sö dông thuèc: Topsin, Antracol 70WP, Aliette 80 WP, Mancozeb, Fusin, phun Benlate, Copper 23% vµo gèc. MÆt kh¸c cÇn gi¶m n­íc t­íi, gi¶m ph©n bãn nhÊt lµ ure. - BÖnh thèi rÔ, hÐo d©y: khi thêi tiÕt Èm ­ít trªn gèc th©n xuÊt hiÖn nh÷ng vÕt mµu tr¾ng x¸m, ph¸t triÓn thµnh líp mèc mµu tr¾ng. C©y d­a hÐo khi trêi n¾ng vµ t­¬i l¹i khi trêi m¸t, c©y cã thÓ hÐo ®ét ngét. BÖnh phÊn tr¾ng, s­¬ng mai...[17] * Thu ho¹ch Sau khi ®Ëu tr¸i kho¶ng 28-35 ngµy, vá tr¸i chuyÓn sang mµu ®Æc tr­ng cho gièng lµ thêi kú thÝch hîp cho thu ho¹ch. Víi d­a Kim C« N­¬ng: n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t 1,2-1,5 tÊn/sµo, gi¸ b¸n 10-15 ngh×n ®ång/kg, cho thu nhËp 3,5-4 triÖu ®ång/sµo. Tõ vô xu©n n¨m 2002, c«ng ty N«ng H÷u ®· tæ chøc trång thö ë mét sè hîp t¸c x· cña huyÖn Gia Léc tØnh H¶i D­¬ng vµ huyÖn Yªn Phong, B¾c Ninh th× thÊy gièng sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt.([21] 2.6. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô d­a 2.6.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô d­a trªn thÕ giíi ThÞ tr­êng hoa qu¶ trªn thÕ giíi th× rÊt lín chiÕm kho¶ng 100 tû USD/ n¨m. NÕu ®em so víi thÞ tr­êng g¹o th× cao gÊp 10 lÇn. N¨m 2006 tr¸i c©y ViÖt Nam tham gia vµo thÞ tr­êng thÕ giíi kho¶ng 200 triÖu USD chiÕm kho¶ng 0,2%. ThÞ tr­êng hoa qu¶ thÕ giíi hµng n¨m t¨ng thªm kho¶ng 3,6% mµ lùc cung toµn cÇu chØ ®¸p øng t¨ng kho¶ng h¬n 2%/ n¨m. Nh­ vËy nhu cÇu tr¸i c©y thÕ giíi rÊt cao (http:/w.w.w.Rau – hoa – qu¶.com.vn) [17] §a sè c¸c c©y ¨n qu¶ lµ c©y l©u n¨m, thêi gian tõ trång ®Õn khi cho qu¶ lµ dµi, Ýt nhÊt lµ mÊt mét n¨m. Thêi gian cho qu¶ hiÖu qu¶ trung b×nh tõ 3 - 5 n¨m, cã nh÷ng c©y ph¶i mÊt 9 - 10 n¨m míi cho qu¶. Tr¸i l¹i d­a lµ c©y ng¾n ngµy, cã thÓ trång nhiÒu vô vµ cung cÊp qu¶ quanh n¨m cho thÞ tr­êng nh­ d­a chuét, d­a hÊu, d­a lª, d­a bë, d­a gang,… D­a lµ c©y trång quan träng cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. D­a chuét ®­îc trång tõ Ch©u ¸, Ch©u Phi ®Õn 63 ®é vÜ B¾c. Nh÷ng n­íc dÉn ®Çu vÒ vÞ trÝ gieo trång vµ n¨ng suÊt lµ Trung Quèc, Liªn X«, NhËt B¶n, Mü, Hµ Lan, Thæ Nhü Kú, Ba Lan, Ai CËp, T©y Ban Nha. Theo FAO (1993) [1] diÖn tÝch tr«ng d­a chuét trªn thÕ giíi lµ 1.178.000 ha, n¨ng suÊt: 15,56 tÊn/ha vµ s¶n l­îng ®¹t 1.832.968 tÊn. B¶ng 3: T×nh h×nh s¶n xuÊt d­a leo trªn thÕ giíi (FAO, 1996) [21] ChØ tiªu Quèc gia 1985 1990 1995 DiÖn tÝch (ha) Ch©u ¸ 761.249 781.896 780.158 Trung Quèc 434.369 453.191 0 NhËt 23.400 20.200 19.000 Th¸i Lan 23.282 27.000 24.000 N¨ng suÊt (tÊn/ha) Ch©u ¸ 13,15 15,43 17,14 Trung Quèc 12,82 14,79 0 NhËt 144,14 46,09 45,55 Th¸i Lan 7,85 7,62 8,95 S¶n l­îng (tÊn) Ch©u ¸ 133.528 154.352 171.402 Trung Quèc 5.569.780 6.787.810 0 NhËt 1.033.000 931.100 865.500 Th¸i Lan 206.483 206.000 215.000 2.6.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô d­a ë ViÖt Nam D­a lµ lo¹i c©y trång kh¸ phæ biÕn ë n­íc ta, tuy nhiªn do ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, thêi tiÕt khÝ hËu, do ®Æc ®iÓm thùc vËt häc nªn c©y d­a ®­îc trång chñ yÕu ë miÒn Nam. ë niÒm B¾c do cã mïa ®«ng l¹nh, gi¸ rÐt, mïa hÌ l¹i cã m­a b·o nªn trång d­a th­êng cho n¨ng suÊt, chÊt l­îng thÊp Ngµy nay trong qu¸ tr×nh ¸p dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt th× n¨ng suÊt cña mét sè gièng d­a còng t¨ng dÇn. Gièng d­a chuét Yªn Mü (H­ng Yªn) n¨ng suÊt trung b×nh ®¹t tõ 15 ®Õn 20 tÊn/ha, gièng d­a chuét bao tö F1 Hµ Lan MTXTE ®¹t 10 - 15 tÊn/ha, gièng d­a chuét cña NhËt trång t¹i vïng Gia Léc (H¶i D­¬ng) ®¹t 50 - 60 tÊn/ha (T¹ Thu Cóc, 2000) [1]. Vô Xu©n n¨m 2005, tØnh B¾c Giang ®¹t trªn 80 tÊn d­a chuét bao tö víi s¶n l­îng 9,224 tÊn (t¨ng 32%), n¨ng suÊt 224 t¹/ha (t¨ng 29,25%). Hay nh­ vïng s¶n xuÊt chuyªn canh d­a chuét Lý Nh©n - Hµ Nam s¶n xuÊt 274 ha d­a chuét bao tö (T¹ Thu Cóc, 2000) [1]. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu vïng chuyªn canh d­a chuét kh¸c trong c¶ n­íc. D­a chuét lµ lo¹i rau ¨n qu¶ cã thêi gian sinh tr­ëng ng¾n, mçi ha cã thÓ thu tõ 150 - 200 tÊn qu¶ xanh ¨n t­¬i, hoÆc cã thÓ dïng ®Ó muèi chua, ®ãng hép, võa lµm phong phó vµ t¨ng chÊt l­îng rau hµng ngµy mµ cßn gãp phÇn gi¶i quyÕt gi¸p vô rau trong c¸c th¸ng 3 - 4 vµ th¸ng 9 - 10 ®ång thêi còng lµ mét nguån n«ng s¶n xuÊt khÈu (T¹ Thu Cóc, 2000) [1]. T¹i H¶i Phßng n¨m 2005 d­a hÊu ®¹t 285 t¹/ha t¨ng 9%, s¶n l­îng ®¹t 4845 tÊn t¨ng 1012 tÊn. N¨m 2006, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tiÕp tôc t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh. DiÖn tÝch c©y cã gi¸ trÞ cao tiÕp tôc t¨ng nhanh ®Æc biÖt lµ c¸c c©y hä bÇu bÝ nh­ d­a hÊu t¨ng 15,19%, d­a chuét t¨ng 11,639% vµ c¸c lo¹i d­a kh¸c t¨ng gÊp 2,5 lÇn so víi n¨m 2005. N¨m 2006, H¶i Phßng cã 55 ha trång d­a vµ 31 ha trång bÝ ®á. Nãi chung t¹i H¶i Phßng c¸c lo¹i d­a ph¸t triÓn kh¸ réng r·i vµ n¨ng suÊt t­¬ng ®èi cao. ¶nh 1. Gièng d­a Kim C« N­¬ng PhÇn III: ®èi t­îng, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 3.1 ®èi t­îng nghiªn cøu 3.1.1. C©y trång: §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn trªn gièng d­a: D­a Kim C« N­¬ng cã nguån gèc tõ §µi Loan ®­îc ph©n phèi ë ViÖt Nam do c«ng ty TNHH gièng c©y trång N«ng H÷u. VÒ ®Æc ®iÓm cña gièng: §©y lµ gièng d­a lai F1 c©y cã thêi gian sinh tr­ëng, ph¸t triÓn tõ 70 - 90 ngµy, qu¶ cã d¹ng tr¸i h×nh oval, khèi l­îng trung b×nh tõ 1,0 - 1,5 kg/tr¸i. Vá tr¬n khi chÝn cã mÇu vµng kim, thÞt qu¶ mµu tr¾ng, ¨n gißn, ngät m¸t, chÊt l­îng tèt, rÊt ®­îc ­a chuéng. 3.1.2. Ph©n bãn: §Ò tµi nghiªn cøu 3 lo¹i ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom 1-12-12 vµ ®­îc chia lµm 2 nhãm ®Ó sö dông Nhãm 1: gåm cã ph©n Bio-plant + Pro-plant Nhãm 2: ph©n Fish plus Bloom * Giíi thiÖu ph©n bãn Bio-plant, Pro-plant: Ph©n bãn Bio-plant, Pro- plant lµ hai lo¹i ph©n sinh häc ë d¹ng láng do c«ng ty Artemis & Angelio Co.Ltd –Th¸i Lan s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña Mü. §­îc ph©n phèi ®éc quyÒn bëi C«ng ty TNHH NAB ViÖt Nam tõ n¨m 2002 vµ ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp &Ph¸t triÓn n«ng th«n quyÕt ®Þnh c«ng nhËn vµ ¸p dông vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ViÖt Nam. VÒ thµnh phÇn kho¸ng chÊt: + Trong mét ml Bio-plant chøa 109 tÕ bµo vi sinh vËt víi 4 nhãm: Cè ®Þnh ®¹m, chuyÓn ho¸ phot pho, chuyÓn ho¸ kali, chuyÓn ho¸ c¸c nguyªn tè vi l­îng gåm c¸c chñng: Vi sinh vËt: Bacillus, Clostridium, Stromyes, Achoromobacter, Acrobactar, Nitrobacter, Nitrsomonas, Psedomonas. NÊm cã Ých: Aspegillus, Polypous, Rhizopus. + Trong thµnh ph©n bãn sinh häc Pro- plant: N: 5,4%; P2O5 dÔ tiªu: 0,9%; K2O: 1,2%; CaO: 2,5%; MgO: 0,1%; S: 0,3%; B: 0,006%; Mn: 0,0002; Cl: 11,4%; Zn: 34,8 ppm; Fe: 181,2ppm; Cu: 2,2ppm. * Ph©n bãn Fish plus Bloom 1-12-12: lµ ph©n bãn 100% h÷u c¬ , triÕt xuÊt tõ c¸ ®¹i d­¬ng vµ nhùa c©y. Trong thµnh phÇn gåm cã N: 1% Azote oganique lentement assimilable. P2O5; 12% Acide phos phorique assimilable. K2O: 1,12% Potasse soluble vµ c¸c Chelate... Ngoµi ra cßn chøa c¸c enzym vµ acid amin cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn cña c©y vµ kÝch thÝch ra hoa ra nô lµm cho qu¶ to, t¨ng tû lÖ ®Ëu qu¶, chÊt l­îng qu¶ th¬m ngon. 3.1.3.§Þa ®iÓm nghiªn cøu §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn t¹i Trung t©m Gièng vµ Ph¸t triÓn N«ng - L©m nghiÖp c«ng nghÖ cao H¶i Phßng. §Þa chØ: x· Mü §øc huyÖn An L·o thµnh phè H¶i Phßng 3.1.4. Thêi gian nghiªn cøu Tõ th¸ng 2 n¨m 2009 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2009 3.2 néi dung nghiªn cøu + Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt, chÊt l­îng cña d­a Kim C« N­¬ng. + Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom ®Õn sinh tr­ëng, ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt, chÊt l­îng cña d­a Kim C« N­¬ng. + §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus bloom sö dông cho d­a Kim C« N­¬ng. 3.3 Ph­¬ng ph¸p Nghiªn cøu 3.3.1.Ph­¬ng ph¸p bè trÝ thÝ nghiÖm ThÝ nghiÖm 1: Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y d­a Kim C« N­¬ng thÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ gåm c¸c c«ng thøc nh­ sau: C«ng thøc 1 (CT1): NÒn ph©n bãn N - P - K B×nh §iÒn 13:13:13 + phun n­íc l· lµm ®èi chøng (§/C). C«ng thøc 2 (CT2): NÒn bãn ph©n N - P - K B×nh §iÒn 13:13:13 + phun ph©n Bio-plant + Pro-plant. C«ng thøc 3 (CT3): NÒn bãn ph©n N - P - K B×nh §iÒn 13:13:13 + phun ph©n Fish plus Bloom. §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm: - Tiªu chuÈn c©y gièng: d­a Kim C« N­¬ng c©y cao 10,5 - 11,5 cm cã 1,5 l¸ thËt. C©y sinh tr­ëng khoÎ m¹nh, kh«ng bÞ s©u bÖnh. - Trång trong nhµ kÝnh: trªn nÒn gi¸ thÓ bät nói löa + x¬ dõa víi tû lÖ: 70 -30, (gi¸ thÓ ®· ®­îc khö trïng tr­íc khi ®em trång b»ng dung dÞch foocmon 3% trong thêi gian 15 ngµy). Kho¶ng c¸ch trång: d­a Kim C« N­¬ng 20 x 60 cm, c©y leo giµn. - T­íi n­íc gi÷ Èm th­êng xuyªn Bãn thóc: t­íi thóc ®¹m Urª víi nång ®é 2% sau trång 5 ngay, sau ®ã t¨ng dÇn lªn nång ®é 5%. T­íi ®Þnh kú: 7 ngµy/1 lÇn, t­íi ®Õn khi c©y b¾t ®Çu h×nh thµnh nô hoa. T­íi NPK B×nh §iÒn víi tû lÖ 13 : 13 : 13 cho c©y tõ giai ®o¹n c©y në hoa ®ùc cho ®Õn khi qu¶ chuÈn bÞ chuyÓn mµu. T­íi thóc ph©n 7 ngµy/1 lÇn. L­îng ph©n bãn cho 360m2: Urª (3kg), NPK 13 : 13 : 13 (25kg), Kaliclorua (3,5 kg). Ph©n bãn sinh häc: Ph©n Bio-plant, Pro-plant pha nång ®é 5ml Bio-plant + 15ml Pro-plant/8lÝt n­íc s¹ch, ph©n Fish plus Bloom pha nång ®é 100ml/8lÝt n­íc s¹ch phun ­ít ®Òu mÆt l¸ c©y, phun lÇn ®Çu khi c©y håi xanh ®­îc 5 ngµy. thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun 7 ngµy/lÇn, phun vµo c¸c buæi chiÒu m¸t. - Phßng trõ bä trÜ, rÖp, bä phÊn, dßi ®ôc l¸…b»ng thuèc Confido, Actara, Fastac 7 ngµy/ 1 lÇn - Phßng trõ bÖnh lë cæ dÔ b»ng thuèc Topsin, Champion phßng sau trång 3 ngµy. Phßng trõ bÖnh s­¬ng mai, phÊn tr¾ng b»ng Ridomin 72WP, Antrancol 69 WP, Cozets 48 WP phun 7 ngµy/ 1 lÇn, dõng phun tr­íc khi qu¶ chuyÓn mµu. ThÝ nghiÖm 2: Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n Bio-plant, Pro-plant ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng. C«ng thøc 1(CT1): Thêi gian gi·n ®o¹n 4 ngµy/lÇn C«ng thøc 2(CT2): Thêi gian gi·n ®o¹n 7 ngµy/lÇn C«ng thøc 3(CT3): Thêi gian gi·n ®o¹n 10 ngµy/lÇn C«ng thøc 4(CT4): Thêi gian gi·n ®o¹n 13 ngµy/lÇn §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm: c¬ b¶n gièng thÝ nghiÖm 1 chØ kh¸c ë thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun. ThÝ nghiÖm 3: Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng. C«ng thøc 1(CT1): Thêi gian gi·n ®o¹n 4 ngµy/lÇn C«ng thøc 2(CT2): Thêi gian gi·n ®o¹n 7 ngµy/lÇn C«ng thøc 3(CT3): Thêi gian gi·n ®o¹n 10 ngµy/lÇn C«ng thøc 4(CT4): Thêi gian gi·n ®o¹n 13 ngµy/lÇn §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm gièng thÝ nghiÖm 2 3.3.2. Ph­¬ng ph¸p theo dâi C¸c thÝ nghiÖm ®­îc bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn hoµn chØnh (Ph­¬ng ph¸p thÝ ngiÖm ®ång ruéng – Ph¹m ChÝ Thµnh, 1998) Mçi c«ng thøc nh¾c l¹i 3 lÇn, c¸c c«ng thøc trång trong nhµ diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm t­¬ng øng víi 10m2, c¸c c«ng thøc trång ngoµi ®ång ruéng diÖn tÝch mçi « thÝ nghiÖm t­¬ng øng víi 20m2. Mçi c«ng thøc theo dâi 30 c©y, c¸c chØ tiªu vÒ STPT theo dâi 10 ngµy/lÇn. Ph­¬ng ph¸p theo dâi: ®o, ®Õm trùc tiÕp vµ ph©n tÝch, xö lý sè liÖu trong phßng. C¸c chØ tiªu kh¸c theo dâi 5 ngµy/lÇn. 3.3.3. HÖ thèng c¸c chØ tiªu theo dâi * Theo dâi thêi gian sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y: - Thêi gian tõ trång ®Õn khi ra hoa ( ngµy ) - Thêi gian tõ trång ®Õn khi thu ho¹ch qu¶ ( ngµy ) * C¸c chØ tiªu sinh tr­ëng ph¸t triÓn - ChiÒu cao c©y (cm/ c©y) - Sè l¸ trªn c©y (l¸/ c©y) - DiÖn tÝch l¸ (cm2) - Sè hoa ®ùc (hoa/c©y) - Sè hoa c¸i ( hoa/ c©y ) *C¸c chØ tiªu n¨ng suÊt vµ yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt - Tû lÖ ®Ëu qu¶ (%) - Sè qu¶ h÷u hiÖu ( qu¶/ c©y) - Khèi l­îng trung b×nh qu¶ (kg/ qu¶) - N¨ng suÊt lý thuyÕt = khèi l­îng qu¶ x sè qu¶ trªn c©y x mËt ®é x 27,7sµo (tÊn/ha) - N¨ng suÊt thùc thu = khèi l­îng qu¶ x sè qu¶ trªn c©y x sè c©y thu ho¹ch (tÊn/ha) C¸c chØ tiªu vÒ h×nh th¸i, kÝch th­íc qu¶. - ChiÒu cao qu¶ (cm) - §­êng kÝnh qu¶ (cm) - Mµu s¾c qu¶ - §é ngät .... ®¸nh gi¸ b»ng c¶m quan 3.4. Ph­¬ng ph¸p xö lý sè liÖu Sè liÖu thu thËp trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®­îc xö lý thèng kª b»ng tr­¬ng tr×nh EXCEL vµ phÇn mÒm tin häc IRISTAST 5.0 PhÇn IV: kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn 4.1. DiÔn biÕn t×nh h×nh khÝ t­îng thuû v¨n khu vùc §«ng B¾c Bé tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4/2009 Qu¸ tr×nh sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y trång nãi chung vµ c©y d­a nãi riªng chÞu ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu cña yÕu tè ngo¹i c¶nh trong ®ã thêi tiÕt ®ãng vai trß quan träng cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y trång. Trong s¶n xuÊt khi gÆp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt thuËn lîi th× qu¸ tr×nh canh t¸c diÔn ra dÔ dµng c©y trång sinh tr­ëng khoÎ, s©u bÖnh h¹n chÕ vµ cho n¨ng suÊt cao, ng­îc l¹i gÆp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ng­êi trång trät. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh vô xu©n hÌ n¨m 2009 chóng t«i tæng hîp ®­îc diÔn biÕn thêi tiÕt tõ th¸ng 2 – 4/2009 kÕt qu¶ ®­îc ghi nhËn trong b¶ng 4.1: B¶ng 4.1. T×nh h×nh khÝ t­îng thñy v¨n khu vùc §«ng B¾c Bé tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4 n¨m 2009 Th¸ng NhiÖt ®é (oC) Tæng l­îng m­a (mm) Sè giê n¾ng (giê) §é Èm (%) TB Tmax Tmin 2/2009 21.1 24,7 19,1 7,1 81,9 94,0 3/2009 20,1 22,8 19,3 76,8 40,2 93,6 4/2009 23,1 34,8 15,5 200,7 91,1 92,2 Nguån: tr¹m khÝ t­îng thñy v¨n phï LiÔn – KiÕn An. Qua sè liÖu ë b¶ng 4.1 cho thÊy diÔn biÕn thêi tiÕt th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4 n¨m 2009 nh­ sau: - VÒ nhiÖt ®é: kÕt qu¶ trong b¶ng 2 cho thÊy nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng cao nhÊt lµ th¸ng 4 (23,10C), nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng thÊp nhÊt lµ th¸ng 3 (20,10C). Th¸ng 4 lµ th¸ng cã nhiÖt ®é tèi cao cao nhÊt ®¹t 34,80C vµ còng cã nhiÖt ®é tèi thÊp thÊp nhÊt trong c¸c th¸ng lµ 15,50C víi nÒn nhiÖt ®é nµy còng cã ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, tÝch luü vËt chÊt kh« vµ sù ph¸t triÓn qu¶ d­a. ë th¸ng 2/2009 nhiÖt ®é trung b×nh lµ (21,10C) rÊt lý t­ëng cho sù n¶y mÇm vµ sinh tr­ëng th©n l¸ cña nhiÒu lo¹i c©y trång. Tuy nhiªn víi c¸c gièng d­a th¬m nÒn nhiÖt ®é trªn cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian n¶y mÇm cña h¹t nh­ng trong ®iÒu kiÖn nhµ kÝnh nhiÖt ®é t¨ng h¬n so víi ®iÒu kiÖn ngoµi ®ång ruéng tõ 2 – 3 ®é do ®ã nhiÖt ®é ®­îc n©ng lªn vµ d­a gieo gièng trong nhµ kÝnh vÉn ®¶m b¶o ®­îc tû lÖ n¶y mÇm cao vµ chÊt l­îng c©y gièng tèt. NhiÖt ®é th¸ng 3 gi¶m ®¸ng kÓ so víi th¸ng 2 nh­ng còng ch­a ph¶i lµ nhiÖt ®é tèi thÊp so víi kh¶ n¨ng thÝch nghi cña c©y d­a nh­ng ë ng­ìng nhiÖt ®é trªn 20oC còng ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian sinh tr­ëng vµ sinh tr­ëng th©n l¸ cña c©y. - VÒ ®é Èm: KÕt qu¶ ë b¶ng 4.1 cho thÊy ®é Èm kh«ng khÝ ë c¸c th¸ng ®Òu kh¸ cao dao ®éng tõ 92,2% trong th¸ng 4 ®Õn 94,0% trong th¸ng 2/2009. §é Èm kh«ng khÝ trong th¸ng 2 rÊt thÝch hîp cho sù n¶y mÇm cña h¹t còng nh­ sù ph¸t triÓn cña c©y con. Th¸ng 2, th¸ng 3 ®é Èm kh¸ cao ®· ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh hÊp thô dinh d­ìng cña c©y v× ®é Èm kh«ng khÝ qu¸ cao lµm gi¶m tèc ®é tho¸t h¬i n­íc ë l¸ do ®ã qu¸ tr×nh hót kho¸ng diÔn ra chËm vµ lµ nguyªn nh©n lµm cho c©y trång trong nhµ kÝnh sinh tr­ëng kÐm ®ång thêi ®é Èm kh¸ cao cßn g©y h¹n chÕ ®Õn qu¸ tr×nh thô phÊn thô tinh cña qu¶. Ngoµi ra, ®é Èm cao, nhiÖt ®é cao trong c¸c th¸ng nµy lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho bÖnh s­¬ng mai, phÊn tr¾ng xuÊt hiÖn vµ g©y h¹i trªn c©y ®Æc biÖt ®èi víi c©y d­a cã ®Æc ®iÓm l¸ to vµ nhiÒu, th©n l¸ nhiÒu n­íc nªn rÊt dÔ bÞ nhiÔm c¸c lo¹i bÖnh phæ biÕn trªn hä bÇu bÝ nh­ s­¬ng mai, phÊn tr¾ng... - VÒ l­îng m­a: sè liÖu ë b¶ng 4.1 cho thÊy l­îng m­a lín nhÊt lµ vµo th¸ng 4 (200,7 mm), th¸ng cã l­îng m­a thÊp nhÊt lµ th¸ng 3/2009 l­îng m­a chØ ®¹t (40,2 mm). §èi víi c©y d­a trång ngoµi ®ång ruéng gÆp l­îng m­a lín h¬n 200 mm ë th¸ng 4 sÏ bÞ ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng. Tuy nhiªn, trång trong nhµ kÝnh l­îng m­a nhiÒu hay Ýt trong c¸c th¸ng chØ cã t¸c dông ¶nh h­ëng ®Õn ®é Èm kh«ng khÝ trong nhµ, c¸c yÕu tè kh¸c l­îng m­a kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn canh t¸c trong nhµ kÝnh. Do ®ã, c©y trång trong nhµ kÝnh vÉn cÇn ph¶i t­íi n­íc cho c©y vµo nh÷ng ngµy cã m­a lín. - VÒ sè giê chiÕu s¸ng: C©y d­a lµ c©y cã nguån gèc nhiÖt ®íi do ®ã ­a c­êng ®é ¸nh s¸ng m¹nh, thêi gian chiÕu s¸ng dµi do vËy c­êng ®é ¸nh s¸ng, sè giê n¾ng nhiÒu hay Ýt cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn sinh tr­ëng còng nh­ n¨ng suÊt, chÊt l­îng cña s¶n phÈm d­a. Trong ®iÒu kiªn thêi tiÕt kh«ng cã n¾ng, ©m u kÐo dµi vµo giai ®o¹n c©y con vµ sinh tr­ëng th©n l¸ cã thÓ lµm cho l¸ bÐ, c©y sinh tr­ëng chËm, ra nh¸nh vµ ra hoa Ýt ¶nh h­ëng ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶. Giai ®o¹n qu¶ ph×nh to thiÕu ¸nh s¸ng bé l¸ cña c©y kh«ng ®¹t hiÖu suÊt quang hîp tèt nhÊt, kh«ng tæng hîp ®­îc nhiÒu dinh d­ìng cho c©y ®Ó nu«i qu¶ do ®ã ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng qu¶. MÆt kh¸c, thiÕu ¸nh s¸ng bé l¸ cña c©y kh«ng khoÎ, c¸c tÕ bµo liªn kÕt láng lÎo kh«ng v÷ng ch¾c nªn ¸nh s¸ng còng lµ mét nguyªn nh©n ph¸t sinh nhiÒu s©u, bÖnh h¹i. Nãi chung ®iÒu kiÖn thêi tiÕt tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4/2009 ë khu vùc §«ng B¾c Bé cßn nh÷ng h¹n chÕ ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn ra hoa ®Ëu qu¶, n¨ng suÊt, chÊt l­îng cña c©y d­a. Tuy nhiªn b»ng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ canh t¸c míi trong ®iÒu kiÖn ®­îc b¶o vÖ nh­ nhµ kÝnh th× d­a Kim C« N­¬ng vÉn ®¶m b¶o cho n¨ng suÊt, chÊt l­îng kh¸ cao gãp phÇn vµo viÖc lµm ®a d¹ng c¸c s¶n phÈm qu¶ trªn thÞ tr­êng trong khi ë miÒn B¾c ngoµi ®ång ruéng ch­a thÓ s¶n suÊt ®­îc trong thêi vô nµy. 4.2. Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. 4.2.1. ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. Sinh tr­ëng ph¸t triÓn lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi chÊt vµ l­îng diÔn ra liªn tôc ®ång thêi cã quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau trong suèt ®êi sèng cña c©y. Sinh tr­ëng lµ tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c©y sau nµy vµ ng­îc l¹i ph¸t triÓn t¹o ra c¸c chÊt míi thóc ®Èy qu¸ tr×nh sinh tr­ëng cña c©y trång. C©y d­a nãi chung, d­a Kim C« N­¬ng nãi riªng lµ lo¹i c©y cho qu¶ cã khèi l­îng lín vµ sinh tr­ëng trong thêi gian ng¾n do ®ã c©y cÇn nhiÒu dinh d­ìng ®Ó t¹o ra sinh khèi. ChÝnh v× vËy viÖc bãn ph©n cho c©y, chñng lo¹i ph©n bãn, bãn c©n ®èi dinh d­ìng vµo giai ®o¹n nµo vµ c¸ch bãn ph©n nh­ thÕ nµo ®Ó ®¶m b¶o cho c©y sinh tr­ëng tèt, n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng cao lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt. Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh chóng t«i thu ®­îc sè liÖu tr×nh bµy trong b¶ng 4.2. B¶ng 4.2. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. C«ng thøc ChiÒu cao c©y (mÐt) Sè l¸ (l¸) DiÖn tÝch l¸ (cm2/l¸) T.gian trång – ra hoa (ngµy) T.gian trång – thu ho¹ch (ngµy) CT1 1,95 31,5 158,43 25 80 CT2 2,13 33,1 165,81 30 90 CT3 2,18 32,8 166,28 30 90 CV% 4,6 3,7 2,8 - - LSD0,05 0,14 0,5 3,47 - - Sè liÖu trong b¶ng 4.2 chóng t«i cã nhËn xÐt nh­ sau: VÒ chØ tiªu chiÒu cao c©y: Qua ba c«ng thøc thÝ nghiÖm cho thÊy, chiÒu cao c©y ë CT1 phun n­íc l· cho chiÒu cao c©y thÊp nhÊt (1,95m) thÊp h¬n so víi chiÒu cao c©y ë CT2 phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant + Pro-plant (2,13m), CT3 phun ph©n bãn sinh häc Fish plus Bloom (2,18m). VÒ chØ tiªu sè l¸ trªn c©y: khi sö dông ph©n bãn sinh häc bãn cho c©y sè liÖu b¶ng trªn còng cho thÊy CT2, CT3 ®Òu cho sè l¸ trªn c©y ®¹t kh¸ cao ( 32,8 – 33,1 l¸) h¬n so víi CT1 phun n­íc l· sè l¸ chØ ®¹t (31,5l¸). VÒ chØ tiªu diÖn tÝch l¸: diÖn tÝch l¸ ®¹t kh¸ cao ë CT2, CT3 diÖn tÝch l¸ ®¹t tõ (165,81 - 166,28cm2/l¸) cao h¬n so víi CT1 kh«ng phun ph©n sinh häc, diÖn tÝch l¸ chØ ®¹t (158,43cm2/l¸). Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña ph©n bãn ®Õn c¸c giai ®o¹n sinh truëng ph¸t triÓn cña c©y kÕt qu¶ thu ®­îc trong b¶ng 4.2 cho thÊy: CT1 phun n­íc l· c©y nhanh b­íc sang giai ®o¹n sinh tr­ëng sinh thùc h¬n so víi CT2, CT3 cã phun ph©n bãn sinh häc cho c©y. Cô thÓ, ë CT1 sau trång 25 ngµy c©y ®· ra hoa trong khi ®ã ë CT2, CT3 lµ 30 ngµy. Theo dâi thêi gian sinh tr­ëng cña c©y ë c¸c c«ng thøc chóng t«i thÊy CT2, CT3 phun ph©n sinh häc cho c©y ®Òu cã thêi gian sinh tr­ëng tõ trång ®Õn thu ho¹ch ( 90 ngµy) dµi h¬n so víi CT1 (80ngµy). Nh­ vËy, viÖc phun ph©n bãn sinh häc cho c©y d­a Kim C« N­¬ng trong nhµ kÝnh ®· kÐo dµi thêi gian sinh tr­ëng cña c©y kÓ c¶ giai ®o¹n sinh tr­ëng ph¸t triÓn th©n l¸ vµ sinh tr­ëng sinh thùc, ®iÒu nµy víi cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc rót ng¾n thêi gian sinh tr­ëng cña c©y nh­ng cã thÓ cã ¶nh h­ëng tèt ®Õn n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng qu¶ cña c©y. 4.2.2. ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. ChiÒu cao c©y lµ chØ tiªu quan träng trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y. §èi víi nh÷ng c©y th©n leo kh«ng chØ thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña c©y mµ cßn lµ tiÒn ®Ò cho t¨ng n¨ng suÊt cña mét sè lo¹i c©y trång. Theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn ®éng th¸i t¨ng chiÒu cao c©y d­a Kim C« N­¬ng chóng t«i thu ®­îc sè liÖu ë b¶ng 4.3 nh­ sau: B¶ng 4.3. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. §¬n vÞ tÝnh: mÐt/c©y C«ng thøc ChiÒu cao c©y sau trång (ngµy) 10 20 30 40 50 60 70 80 CT1 0,21 0,43 0,65 0,97 1,37 1,62 1,87 1,95 CT2 0,23 0,62 0,84 1,08 1,46 1,75 1,95 2,13 CT3 0,21 0,59 0,80 1,05 1,43 1,79 1,99 2,18 CV% - 3,6 4,1 2,8 2,6 5,3 3,9 4,2 LSD0,05 - 0,13 0,10 0,05 0,03 0,08 0,03 0,05 KÕt qu¶ trong b¶ng 4.3 cho thÊy: ë lÇn theo dâi ®Çu 10 ngµy sau trång chiÒu cao c©y ë c¶ ba c«ng thøc kh«ng cã thay ®æi ®¸ng kÓ. Theo chóng t«i cã thÓ lµ CT2, CT3 míi ®­îc phun ph©n lÇn 1, thêi gian hÊp thô ph©n còng nh­ nång ®é ph©n sinh häc bãn cho c©y ch­a ®­îc nhiÒu do ®ã c«ng thøc phun ph©n vµ phun n­íc l· cho c©y ch­a thÓ hiÖn ®­îc nh÷ng ­u thÕ cña ph©n bãn sinh häc. Tõ lÇn theo dâi thø 2 (20 ngµy sau trång) ®Õn ngµy thø 70 chóng t«i thÊy ®éng th¸i t¨ng tr­ëng chiÒu cao c©y cña CT2, CT3 t¨ng m¹nh vµ cho chiÒu cao c©y cuèi cïng ë lÇn theo dâi cuèi cïng ®¹t kh¸ cao ( 2,23 - 2,18m) cao h¬n so víi CT1 chØ ®¹t (1,95m) 4.2.3. ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. L¸ lµ c¬ quan lµm nhiÖm vô quang hîp tæng hîp vËt chÊt h÷u c¬ ®Ó nu«i c©y. C©y cã bé l¸ khoÎ chøng tá sù sinh tr­ëng cña c©y lµ tèt, dinh d­ìng ®­îc cung cÊp c©n ®èi vµ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn tè dinh d­ìng vµ lµ c¬ së cho viÖc tÝch luü vËt chÊt t¹o ra n¨ng suÊt cho c©y. Do vËy, biÖn ph¸p kü thuËt t¸c ®éng lµm cho bé l¸ cña c©y ph¸t triÓn nhanh vµ h÷u hiÖu lµ rÊt cÇn thiÕt. Theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trong nhµ kÝnh chóng t«i cã ®­îc kÕt qu¶ tr×nh bµy trong b¶ng 4.4. B¶ng 4.4. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn ®éng th¸i ra l¸ cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. §¬n vÞ tÝnh: l¸/c©y C«ng thøc §éng th¸i ra l¸ sau trång (ngµy) 10 20 30 40 50 60 70 80 CT1 3,7 6,7 11,1 15,9 20,3 25,5 29,7 31,5 CT2 3,8 7,9 13,5 18,0 22,9 28,1 31,3 33,1 CT3 3,7 7,7 13,2 17,7 22,6 27,7 31,5 32,8 CV% - 3,5 2,8 3,1 3,3 2,6 4,3 3,9 LSD0,05 - 0,1 0,9 1,4 0,7 1,7 0,5 0,7 KÕt qu¶ thu ®­îc trong b¶ng 4.4 cho thÊy; ë lÇn theo dâi ®Çu (10 ngµy sau trång) sè l¸ cña c¸c c«ng thøc lµ t­¬ng ®­¬ng nhau cã thÓ lµ do giai ®o¹n nµy c©y ph¶i lµm quen víi m«i tr­êng trång míi, n¨ng l­îng tËp chung cho ph¸t triÓn bé rÔ cña c©y do ®ã ®éng th¸i ra l¸ cña c©y diÔn ra ch©m. B¾t ®Çu tõ lÇn theo dâi thø 2 chë ®i chóng t«i thÊy c©y ph¸t triÓn bé l¸ rÊt nhanh c¶ vÒ sè l­îng vµ kÝch th­íc l¸. Tuy nhiªn, qua sè liÖu trong b¶ng 4.4 cho thÊy CT2, CT3 phun ph©n bãn sinh häc cho c©y ®Òu cã ®éng th¸i ra l¸ nhanh vµ nhiÒu h¬n so víi CT1 phun n­íc l· vµ cho sè l¸ cuèi cïng ®¹t kh¸ cao (32,8 – 33,1 l¸) so víi (31,5l¸). ¶nh 2: Gièng d­a Kim C« N­¬ng 4.2.4. ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶ cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. Hoa lµ c¬ quan sinh s¶n cña c©y, qu¸ tr×nh ra hoa, ®Ëu qu¶ cña c©y phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ kh¶ n¨ng sinh tr­ëng cña c©y, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, s©u bÖnh h¹i vµ c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ch¨m sãc t¸c ®éng ®Õn c©y. C©y cã søc sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt th× kh¶ n¨ng ra hoa, ®Ëu qu¶ cña c©y ®­îc thuËn lîi, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn qu¶ ®ång ®Òu vµ c©n ®èi. §Æc biÖt lµ dinh d­ìng c©y hÊp thô, dù tr÷ trong th©n l¸ sÏ ®­îc tËp trung ®Ó nu«i qu¶ vµ ph¸t triÓn qu¶ h×nh thµnh nªn c¸c chÊt trong qu¶. Theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn l¸ ®Õn tû lÖ qu¶ cña c©y d­a Kim C« N­¬ng kÕt qu¶ thu ®­îc trong b¶ng 4.5 nh­ sau. B¶ng 4.5. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn tû lÖ ra hoa, ®Ëu qu¶ cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. C«ng thøc Sè hoa ®ùc (hoa) Sè hoa c¸i (hoa) Sè qu¶ ®Ëu (qu¶) Tû lÖ ®Ëu qu¶ (%) CT1 35,5 7,8 1,2 15,38 CT2 32,1 9,2 1,5 16,30 CT3 32,8 9,1 1,5 16,48 CV% 4,5 5,6 3,6 - LSD0,05 1,2 0,6 0,1 - KÕt qu¶ trong b¶ng 4.5 cho thÊy: sè hoa ®ùc, hoa c¸i cña c¸c c«ng thøc lµ kh¸c nhau, CT1 cã sè hoa ®ùc nhiÒu nhÊt trung b×nh ®¹t (35,5 hoa/c©y) cao h¬n so víi CT2 vµ CT3 sè hoa ®ùc chØ ®¹t (32,1 – 32,8 hoa/c©y). theo dâi sè hoa c¸i trªn c©y chóng t«i thÊy CT2, CT3 cã sè hoa c¸i ®¹t kh¸ cao trung b×nh ®¹t tõ (9,1 – 9,2hoa/c©y) cao h¬n CT1 chØ ®¹t 7,8 hoa/c©y. Theo dâi tû lÖ ®Ëu qu¶ cña c¸c c«ng thøc sè liÖu trong b¶ng 4.5 cho thÊy CT2, CT3 ®Òu cho sè qu¶ ®Ëu kh¸ cao vµ tû lÖ ®Ëu qu¶ ®¹t cao h¬n so víi CT1 ( 16,30 – 16,68%) cao h¬n so víi (15,38%). Nh­ vËy, phun ph©n bãn sinh häc cho c©y ®· ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh h×nh thµnh hoa ®ùc, hoa c¸i cña c©y vµ ®· ¶nh h­ëng ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶ cña d­a Kim C« N­¬ng. 4.2.5. ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. N¨ng suÊt lµ kÕt qu¶ cuèi cïng ®Ó ®¸nh gi¸ toµn bé qu¸ tr×nh sinh tr­ëng ph¸t triÓn cña c©y, lµ chØ tiªu mµ ng­êi s¶n xuÊt quan t©m trong suèt qu¸ tr×nh trång trät. N¨ng suÊt cao hay thÊp phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ : ®iÒu kiÖn canh t¸c, gièng, kü thuËt canh t¸c, s©u bÖnh vµ dinh d­ìng cho c©y. Theo dâi ¶nh h­áng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng trong nhµ kÝnh sè liÖu thu ®­îc trong b¶ng 4.6 nh­ sau: B¶ng 4.6. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt cña c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. C«ng thøc Khèi l­îng qu¶ (kg) Sè qu¶ h÷u hiÖu/c©y (qu¶) N¨ng suÊt lý thuyÕt (tÊn/ha) N¨ng suÊt thùc thu (tÊn/ha) CT1 1,35 0,9 13,46 12.92 CT2 1,55 1,0 17,17 16,84 CT3 1,62 1,0 17,95 17,62 CV% 2,8 - 4,1 3,7 LSD0,05 0,13 - 0.53 0,97 Sè liÖu trong b¶ng 4.6 chóng t«i cã nhËn xÐt nh­ sau: Khèi l­îng qu¶ lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng cÊu thµnh nªn n¨ng suÊt, nã ®­îc quyÕt ®Þnh bëi kÝch th­íc qu¶ vµ ®é dµy thÞt qu¶ kÕt qu¶ trong b¶ng trªn cho thÊy CT2, CT3 ®Òu cho khèi l­îng qu¶ ®¹t kh¸ cao (1,55 – 1,62 kg/qu¶) cao h¬n so víi CT1 khèi l­îng qu¶ chØ ®¹t (1,35kg/qu¶). VÒ sè qu¶ hiÖu: Sè liÖu ë b¶ng 4.6 còng cho thÊy sè qu¶ høu hiÖu ®¹t kh¸ cao ë CT2, CT3 vµ cïng ®¹t trung b×nh 1,0 qu¶ cao h¬n so víi 0,9 qu¶ ë CT1. N¨ng suÊt ®­îc quyÕt ®Þnh bëi khèi l­îng qu¶ vµ sè qu¶ h÷u hiÖu trªn c©y theo dâi n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu cña c¸c c«ng thøc sè liÖu trong b¶ng 6 cho thÊy CT1 phun n­íc l· cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu chØ ®¹t (13,46 vµ 12,92tÊn/ha) thÊp h¬n so víi CT2 phun ph©n Bio-plant + Pro-plant (17,17 vµ 16,84 tÊn/ha), CT3 phun ph©n Fish plus Bloom (17,95 vµ 17,62 tÊn/ha). Nh­ vËy, tõ kÕt qu¶ thu ®­îc trong b¶ng 4.2 ®Õn b¶ng 4.6 cho thÊy phun ph©n bãn sinh häc cho c©y d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh kh«ng nh÷ng gióp cho c©y sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt vÒ th©n l¸ mµ cßn cho n¨ng suÊt kh¸ cao. Së dÜ cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy theo chóng t«i cã thÓ lµ trong thµnh phÇn cña ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Bio-plant + Pro-plant cã ®Çy ®ñ c¸c nguyªn tè ®a l­îng, trung l­îng, vi l­îng ®­îc tæng hîp b»ng c«ng nghÖ enzym ë d¹ng dÔ tiªu, ngoµi ra cßn cã ph©n bãn sinh häc cßn cã c¸c vi sinh vËt h÷u Ých vµ thµnh phÇn c¸c chÊt tÈy röa lµm cho l¸ c©y cã thÓ hÊp thô dinh d­ìng mét c¸ch tèi ®a vµ quang hîp cña l¸ lu«n ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u nhÊt nªn c©y cã thÓ tæng hîp ®­îc nhiÒu vËt chÊt h÷u c¬ ®Ó nu«i c©y, nu«i qu¶. ng­îc l¹i víi c«ng thøc phun n­íc l· dinh d­ìng cña c©y chñ yÕu ®­îc cung cÊp tõ ®Êt vµ gi¸ thÓ trång ë d¹ng khã tiªu nªn phÇn nµo ®· ¶nh h­ëng ®Õn sinh tr­ëng vµ n¨ng suÊt cña c©y. 4.2.6. ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn chÊt l­îng cña d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. D­a ¨n qu¶ nãi chung, d­a Kim C« N­¬ng nãi riªng lµ nh÷ng lo¹i qu¶ cao cÊp cã gi¸ trÞ kinh tÕ còng nh­ gi¸ trÞ dinh d­ìng cao. Trong trång trät ngoµi viÖc t¨ng n¨ng suÊt s¶n l­îng d­a th× viÖc t¨ng chÊt l­îng vÒ h×nh th¸i qu¶, mµu s¾c, h­¬ng vÞ vµ ®é ngät ... cña qu¶ lµ yªu cÇu ®Æc biÖt quan träng mµ ng­êi s¶n xuÊt hiÖn nay rÊt quan t©m ®Ó t¹o ra th­¬ng hiÖu hµng ho¸ cho s¶n phÈm cña m×nh. Theo dâi ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn chÊt l­¬ng cña d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ tr×nh bµy trong b¶ng 4.7 nh­ sau. B¶ng 4.7. ¶nh h­ëng cña ph©n bãn sinh häc ®Õn ®Æc ®iÓm h×nh th¸i qu¶, chÊt l­îng cña d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. C«ng thøc ChiÒu cao thµnh qu¶ (cm) §­êng kÝnh qu¶ (cm) Mµu s¾c thÞt qu¶ Mµu s¾c vá qu¶ §é ngät CT1 17,54 16,21 Tr¾ng xanh Vµng nh¹t Ngät CT2 18,73 17,28 Tr¾ng vµng Vµng ®Ëm RÊt ngät CT3 18,81 17,25 Tr¾ng vµng Vµng ®Ëm RÊt ngät CV% 1,7 2,2 - - - LSD0,05 0,12 0,07 - - - ¶nh 3: Gièng d­a Kim C« N­¬ng KÕt qu¶ trong b¶ng 4.7 cho thÊy: VÒ h×nh th¸i kÝch th­íc qu¶ CT2 vµ CT3 ®Òu cho chiÒu cao qu¶, ®­êng kÝnh qu¶ lín h¬n so víi CT1. Cô thÓ chiÒu cao qu¶, ®­êng kÝnh qu¶ ë CT2 ®¹t (18,73 vµ 17,28cm), ë CT2 chiÒu cao qu¶, ®­êng kÝnh qu¶ (18,81 vµ 17,25 cm) cao h¬n CT1 chØ ®¹t (17,54 vµ 16,26cm). VÒ c¸c chØ tiªu mµu s¾c vá qu¶, thÞt qu¶ vµ ®é ngät ®¸nh gi¸ b»ng c¶m quan cña c¸c c«ng thøc khi sö dông ph©n bãn sinh häc cho thÊy CT2 vµ CT3 mµu s¾c vá qu¶ cã mµu vµng ®Ëm khi chÝn, thÞt qu¶ mµu tr¾ng vµng ¨n rÊt ngät vµ gißn. Ng­îc l¹i ë CT1 cho qu¶ cã mµu vµng nh¹t, thÞt qu¶ cã mµu tr¾ng xanh ¨n ngät. Nh­ vËy, tõ sè liÖu b¼ng 4.7 cho thÊy ph©n bãn sinh häc kh«ng nh÷ng cho n¨ng suÊt cao mµ cßn gãp phÇn lµm t¨ng chÊt l­îng cña s¶n phÈm cã thÓ lµ do phun ph©n bãn sinh häc cho d­a ®· bæ sung kÞp thêi vµ khÊ ®Çy ®ñ c¸c nguyªn tè vi l­îng cÇn thiÕt ®Ó h×nh thµnh nªn c¸c chÊt dinh d­ìng quyÕt ®Þnh phÈm chÊt cña qu¶ do ®ã chÊt l­îng qu¶ cña CT2 vµ CT3 ®¹t cao h¬n CT1. 4.3. ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n bãn sinh häc ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. Ph©n bãn nãi chung, ph©n bãn sinh häc nãi riªng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm t¸c ®éng ®Õn c©y trång kh¸c nhau. cã lo¹i bãn víi l­îng lín nh­ng c©y trång hÊp thô trong thêi gian dµi nh­ng còng cã lo¹i bãn víi l­îng nhá nh­ng ph¶i bãn liªn tôc cho c©y. Ph©n bãn sinh häc lµ nh÷ng d¹ng ph©n bãn l¸ bãn víi l­îng nhá nh­ng ph¶i bãn nhiÒu lÇn. §Ó cã thÓ ®­a ra ®­îc thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n cña tõng lo¹i ph©n cho c©y d­a võa ®¶m b¶o cho n¨ng suÊt cao ®ång thêi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho ng­êi trång d­a, chóng t«i tiÕn hµnh theo dâi thÝ nghiªm ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun cña tõng lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh. 4.3.1. ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng Mçi lo¹i ph©n bãn cã thµnh phÇn dinh d­ìng vµ tû lÖ c¸c nguyªn tè kh¸c nhau do ®ã nång ®é vµ liÒu l­îng sö dông còng nh­ hiÖu lùc cña tõng lo¹i ph©n cho tõng lo¹i c©y lµ kh¸c nhau. TiÕn hµnh Nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n Bio-plant, Pro-plant ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y d­a Kim C« N­¬ng chóng t«i thu ®­îc sè liÖu trong b¶ng 4.8 nh­ sau. B¶ng 4.8. ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng C«ng thøc C.Cao c©y (m) Sè l¸ (l¸) DiÖn tÝch l¸ (cm2/l¸) Khèi l­îng qu¶ (kg) NSLT (tÊn/ha) NSTT (tÊn/ha) CT1 2,20 34,1 169,29 1,42 15,73 15,20 CT2 2,13 33,1 165,81 1,55 17,17 16,84 CT3 2,13 32,5 164,97 1,46 16,18 15,92 CT4 1.92 31,8 158,80 1,35 14,96 14,42 CV% 4,7 3,9 3,9 4,8 5,7 6,1 LSD0,05 0,06 0,5 2,16 0,05 0,66 0,48 Ghi chó: Qua sè liÖu trong b¶ng 4.8 chóng t«i nhËn thÊy: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn phun cµng ng¾n th× sinh tr­ëng chiªu cao c©y, sè l¸ kh¸ m¹nh, diÖn tÝch l¸ còng t¨ng lªn. Cô thÓ lµ thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun tõ 4 – 10 ngµy c©y cho chiÒu cao c©y trung b×nh ®¹t tõ (2,13 – 2,20m/c©y), sè l¸ ®¹t tõ (32,5 – 34,11¸/c©y) vµ diÖn tÝch l¸ (164,97 – 169,29 cm2) cao h¬n so víi CT4 cã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn phun lµ 13 ngµy/lÇn vµ chØ cho chiÒu cao c©y ®¹t (1,92 m/c©y), sè l¸ (31,8l¸/c©y) diÖn tÝch l¸ chØ ®¹t (158,80cm2). Theo dâi ¶nh h­ëng cña thêi gian phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant ®Õn c¸c chØ tiªu vÒ khèi l­îng qu¶ vµ n¨ng suÊt sè liÖu thu ®­îc trong b¶ng 4.8 cho thÊy khèi l­îng qu¶ ®¹t cao nhÊt ë CT2 ( 1,55kg/qu¶), tiÕp ®Õn lµ CT1 (1,42kg) CT3 (1,46) vµ CT4 cho khèi l­îng qu¶ ®¹t thÊp nhÊt (1,35kg/qu¶), do ®ã CT2 còng cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t cao nhÊt ( 17,17 vµ 16,84 tÊn/ha) cao h¬n CT1 (15,73 vµ 15,20 tÊn/ha ), CT3 ( 16,18 vµ 15,92tÊn/ha), thÊp nhÊt lµ CT4 n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu chØ ®¹t ( 14,96 vµ 14,42tÊn/ha). Nh­ vËy, ®èi víi ph©n Bio-plant, Pro-plant thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ®¶m b¶o cho d­a Kim C« N­¬ng sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ cho n¨ng suÊt cao lµ CT2 cã thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun lµ 7 ngµy/lÇn. 4.3.2. ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n bãn sinh häc Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña c©y d­a Kim C« N­¬ng chóng t«i thu ®­îc sè liÖu trong b¶ng 4.9. B¶ng 4.9. ¶nh h­ëng cña thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n bãn sinh häc Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng trång trong nhµ kÝnh C«ng thøc C.Cao c©y (m) Sè l¸ (l¸) DiÖn tÝch l¸ (cm2/l¸) Khèi l­îng qu¶ (kg) NSLT (tÊn/ha) NSTT (tÊn/ha) CT1 2,27 33,5 169,44 1,44 15,96 15,45 CT2 2,17 33,2 167,83 1,50 16,62 16,37 CT3 2,18 32,8 166,28 1,62 17,95 17,62 CT4 2,10 32,5 159,13 1,38 15,29 14.86 CV% 4,4 4,8 3,7 4,3 5,1 4,5 LSD0,05 0,03 0,4 1,33 0,03 0,71 0,58 KÕt qu¶ trong b¶ng 4.9 chóng t«i nhËn thÊy: Thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a lÇn phun Fish plus Bloom cho d­a Kim C« N­¬ng ë c¸c c«ng thøc kh¸c nhau cho kÕt qu¶ thu ®­îc kh¸c nhau. VÒ chiÒu cao c©y cho thÊy CT1 cho chiÒu cao c©y ®¹t cao nhÊt ( 2,27m) CT2, CT3 cho chiÒu cao c©y trung b×nh ®¹t tõ (2,17 – 2,18m), CT cho chiÒu cao c©y ®¹t thÊp nhÊt ( 2,10m). VÒ sè l¸: sè l¸ ®¹t kh¸ cao ë CT1, CT2 ( 33,2 – 33,5l¸), CT3, CT4 cïng cho sè l¸ ®¹t thÊp h¬n (32,5 – 32,8l¸) VÒ diÖn tÝch l¸, qua theo dâi cho thÊy diÖn tÝch l¸ còng gi¶m dÇn theo thêi gian gi·n ®o¹n cña c¸c lÇn phun t¨ng dÇn. DiÖn tÝch l¸ ®¹t thÊp nhÊt ë CT4 (159,13cm2) vµ ®¹t cao nhÊt ë CT1 (169,44cm2). Theo dâi c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng suÊt vµ c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt sè liÖu trong b¶ng 4.9 cho thÊy: VÒ khèi l­îng qu¶, khèi l­îng qu¶ ®¹t cao nhÊt ë CT3 ( 1,62kg/qu¶), tiÕp ®Õn lµ CT2 (1,50kg) CT1 (1,44) vµ CT4 cho khèi l­îng qu¶ ®¹t thÊp nhÊt (1,38kg/qu¶). VÒ n¨ng suÊt, n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t cao nhÊt ë CT3 (17,95 vµ 17,62tÊn/ha) cao h¬n CT2 (16,62 vµ 16,37tÊn/ha ), CT1 (15,96 vµ 15,45tÊn/ha), CT4 cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t thÊp nhÊt chØ ®¹t (15,29 vµ 14,86tÊn/ha). Nh­ vËy, ®èi víi ph©n Fish plus Bloom thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ®¶m b¶o cho d­a Kim C« N­¬ng sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ cho n¨ng suÊt cao lµ CT3 cã thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun lµ 10 ngµy/lÇn. Tãm l¹i, tõ sè liÖu trong b¶ng 4.8 vµ 4.9 cho thÊy thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n Fish plus Bloom cho d­a Kim C« N­¬ng cã ¶nh h­ëng rÊt râ rÖt ®Õn sinh tr­ëng th©n l¸ vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng. Thêi gian phun gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn cµng ng¾n ®ång nghÜa víi nång ®é vµ liÒu l­îng cña ph©n sinh häc bãn cho c©y t¨ng lªn. ë møc ®é võa ®ñ cho c©y hÊp thô sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ n¨ng suÊt t¨ng cao vµ ng­îc l¹i ë møc ®é qu¸ cao hoÆc thÊp cã ¶nh h­ëng kh«ng tÝch cùc ®Õn hiÖu qu¶ n¨ng suÊt cña c©y. 4.4. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña tõng lo¹i ph©n bãn sinh häc cho c©y d­a Kim C« N­¬ng. B¶ng 4.10. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph©n l¸ ®Õn c©y d­a Kim C« N­¬ng §¬n vÞ tÝnh: 1000®ång/sµo C«ng thøc Danh môc CT1 (§C) CT2 CT3 Gièng 200 200 200 Ph©n ®¹m Ure, NPK B×nh §iÒn 13:13:13 Kali clorua 520 520 520 Ph©n bãn l¸ 0 240 112 Thuèc b¶o vÖ thùc vËt 86 86 86 Chi phÝ nh©n c«ng 5.000 5.000 5.000 §iÖn, n­íc 245 245 245 KhÊu hao nhµ kÝnh/vô 200 200 200 Chi phÝ kh¸c 400 450 450 Qu¶n lý 900 900 900 Tæng chi (®) 7.551 7.841 7.713 N¨ng suÊt ®¹t ®­îc kg/sµo 467 608 636 N¨ng suÊt t¨ng so víi §/C (kg/sµo) 0 141 169 Gi¸ thµnh (®ång/kg) 23 25 25 Tæng thu (®) 10.741 15.200 15.900 Lîi nhuËn (®ång/sµo) 3.190 7.359 8.187 Qua sè liÖu trong b¶ng 4.10 cho thÊy chi phÝ cho s¶n xuÊt 360m2 d­a Kim C« N­¬ng. VÒ chi phÝ s¶n xuÊt: CT 2 phun ph©n Bio-plant, Pro-plant cã chi phÝ cao nhÊt 7.841.000®/sµo, tiÕp ®Õn lµ CT3 phun ph©n Fish plus Bloom 7.713.000®/sµo. CT1 phun n­íc l· cã chi phÝ thÊp nhÊt 7.551.000®/sµo. VÒ tæng thu: ThÊp nhÊt lµ CT1 chØ cho 10.741.000®/sµo, CT3 cho tæng thu cao nhÊt 15.900.000®/sµo, CT2 lµ 15.200.000®/sµo. VÒ lîi nhuËn thu ®­îc: CT3 cho lîi nhuËn ®¹t cao nhÊt 8.187.000®/sµo tiÕp ®Õn lµ CT2 lµ 7.359.000®/sµo, vµ CT1 phun n­íc l· cho lîi nhuËn ®¹t thÊp nhÊt 3.190.000®/sµo. Nh­ vËy, bãn ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom cho d­a Kim C« N­¬ng ®Òu cho lîi nhuËn ®¹t rÊt cao vµ cao h¬n nhiÒu so víi c«ng thøc kh«ng sö dông ph©n bãn sinh häc. PhÇn V: KÕt luËn vµ ®Ò nghÞ Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña mét sè lo¹i ph©n bãn sinh häc ®Õn sinh tr­ëng, n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cña d­a Kim C« N­¬ng t¹i Trung t©m Gièng vµ ph¸t triÒn N«ng L©m nghiÖp CNC – H¶i Phßng chóng t«i cã mét sè kÕt luËn vµ ®Ò nghÞ sau. 5.1. KÕt luËn Phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom cho d­a Kim C« N­¬ng cã ¶nh h­ëng rÊt tèt ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr­ëng ph¸t triÓn th©n l¸ cña c©y cô thÓ lµ kÐo dµi ®­îc thêi gian sinh tr­ëng cña c©y nªn dinh d­ìng cung cÊp cho qu¶ còng nh­ trong qu¶ ®Õn khi thu ho¹ch vÉn ®­îc l­u th«ng do ®ã chÊt l­îng cña qu¶ ®­îc ®¶m b¶o. Phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom, ®· gãp phÇn bæ sung dinh d­ìng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh ra hoa ra qu¶ vµ cã ¶nh h­ëng rÊt thuËn lîi ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶, sè qu¶ h÷u hiÖu trªn c©y vµ cho kÕt qu¶ ®¹t cao h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng. Phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom cho khèi l­îng qu¶ ®¹t kh¸ cao. Khèi l­îng qu¶ ®¹t tõ 1,55 – 1,62kg/qu¶ cao h¬n CT1 kh«ng sö dông ph©n bãn sinh häc chØ ®¹t khèi l­îng 1,35kg/qu¶. do vËy cho n¨ng suÊt lý thuyÕt, n¨ng suÊt thùc thu ®¹t kh¸ cao h¬n so víi c«ng thøc ®èi chøng. Phun ph©n bãn sinh häc Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom cho d­a Kim C« N­¬ng cßn cho h×nh th¸i, kÝch th­íc qu¶, chÊt l­îng qu¶ ®Ñp h¬n vµ tèt h¬n so víi c«ng thøc kh«ng sö dông ph©n bãn sinh häc. VÒ thêi gian gi·n ®o¹n gi÷a c¸c lÇn phun ph©n bãn Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom cho d­a Kim C« N­¬ng ®¶m b¶o cho c©y sinh tr­ëng ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt ®¹t cao nhÊt nªn phun gi·n ®o¹n 7 ngµy/lÇn ®èi víi ph©n Bio-plant, Pro-plant vµ 10 ngµy/lÇn ®èi víi ph©n Fish plus Bloom VÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®em l¹i phun ph©n bãn sinh häc cho lîi nhuËn kinh tÕ ®¹t cao h¬n nhiÒu lÇn so víi c«ng thøc kh«ng phun, trong ®ã cao nhÊt lµ c«ng thøc phun ph©n Fish plus Bloom 8.187.000®, tiÕp ®Õn lµ c«ng th­c phun ph©n Bio-plant, Pro-plant 7.359.000® cao h¬n c«ng thøc kh«ng phun chØ ®¹t lîi nhuËn 3.190.000®. 5.2. §Ò nghÞ Do giíi h¹n néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi chóng t«i míi chØ nghiªn cøu ®­îc ¶nh h­ëng cña ph©n bãn vµ thêi gian gi·n ®o¹n gi÷ c¸c lÇn phun cña ph©n Bio-plant, Pro-plant, Fish plus Bloom ®Õn sinh tr­ëng, ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña d­a Kim C« N­¬ng chóng t«i míi chØ ®¸nh gi¸ ®­îc mét vô d­a. Mét sè chØ tiªu vÒ thµnh ph©n dinh d­ìng trong qu¶ ph©n tÝch ho¸ sinh chóng t«i ch­a ®Ò cËp ®­îc do vËy ®Ò nghÞ cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu vµ triÓn khai nghiªn cøu tiÕp ë c¸c vô tiÕp theo vµ trªn mét sè gièng d­a kh¸c. Tµi liÖu tham kh¶o 1. T¹ Thu Cóc (2000), Gi¸o tr×nh c©y rau, nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp. 2. Ph¹m ChÝ Thµnh (1998), Gi¸o tr×nh ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ®ång ruéng nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp. 3. Vò TriÖu, Lª L­¬ng TÒ (2004), Gi¸o tr×nh bÖnh c©y n«ng nghiÖp, nhµ xuÊt b¶n N«ng NghiÖp. 4. §­êng Hång DËt, Sæ tay ng­êi trång rau, nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi. 5. Chu ThÞ Th¬m, Phan ThÞ Lµi, NguyÔn V¨n Tó, Trång rau vô ®«ng trong v­ên nhµ, nhµ xuÊt b¶n Lao §éng Hµ Néi (2005). 6. Hoµng Minh T©n, Vò Quang S¸ng, NguyÔn Kim Thanh, Gi¸o tr×nh sinh lý thùc vËt, nhµ xuÊt b¶n S­ Ph¹m. 7. Hå H÷u An (2002), Bµi gi¶ng c©y rau. 8. Hå H÷u An, T¹ Thu Cóc, Nghiªm ThÞ BÝch Hµ (2000), Gi¸o tr×nh c©y rau, nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hµ Néi. 9. NguyÔn Xu©n Thµnh (1995). N¨ng suÊt vµ chÊt l­îng rau qu¶ s¹ch ë ViÖt Nam - NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 10. Gi¸o tr×nh n«ng nghiÖp (2000), Hå H÷u An. 11. Lª V¨n Viªn (1998), Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy thÞ tr­êng rau qu¶ - NXB NN. 12. KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ vÒ rau hoa qu¶ giai do¹n 2000-2002. 13. Sè liÖu tæng côc thèng kª (1998-2002). 14. Së n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi (1999), NghÒ trång vµ c«ng t¸c nghiªn cøu rau qu¶ ViÖt Nam. 15. ViÖn viªn cøu Rau (2001) –Qu¶ - B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vÒ rau qu¶. NXB NN. 16. Simon (1992) D­ l­îng c¸c chÊt trong rau qu¶ - NXB World. 17. Http:/w.w.w.Rau – hoa – qu¶.com.vn 18. 19.ư kim cco ) 20. 21. www.vinachem.vn 22.Vò H÷u Yªn (1995), Gi¸o Tr×nh ph©n bãn vµ c¸ch bãn ph©n, NXB N«ng NghiÖp. 23.www.tongquanvethitruongphanbon.com.vn 24. www.khuyennongvn.gov.vn 25.ViÖn N«ng Hãa Thæ Nh­ìng- Bïi Huy HiÒn(§«ng Ng¹c, Tõ Liªm, Hµ Néi). 26.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc9.NguyenThiPhuongAnh.doc
Luận văn liên quan