Nghiên cứu áp dụng công nghệ phôi vô tính, hạt nhân tạo trong nhân nhanh một số cây có giá trị kinh tế

Vật liệu sử dụng trong các thí nghiệm nghiên xây dựng hệ thống nuôi cấy nhân sinh khối bằng bioreactor bao gồm: - Mô sẹo phôi hoá dạng tơi xốp của cây lily, bạch đàn, tếch, sa nhân - Củ lily siêu nhỏ kích th-ớc 0,1-0,2 cm. - Vảy củ Lily với kích th-ớc 0,4 x 1,0 cm (đ-ợc giữ nguyên hoặc cắt thành các lát mỏng). - Mẫu nuôi cấy hồng môn gồm hai loại làCallus dạng hạch và phôi. Phôi có giai đoạn phát triển từ thể cầu ( globular ) tới thể chày ( torpedo ). Các mẫu callus và phôi đ-ợc tách nhỏ thành những đơn vị nhỏ có kích th-ớc 1-1,2mm và đ-a vào môi tr-ờng nuôi cấy với l-ợng 15g mẫu/1lít môi tr-ờng.

pdf557 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2263 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu áp dụng công nghệ phôi vô tính, hạt nhân tạo trong nhân nhanh một số cây có giá trị kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_ap_dung_cong_nghe_phoi_vo_tinh_hat_nhan_tao_trong_nhan_nhanh_mot_so_cay_co_gia_tri_kinh_te_5209.pdf
Luận văn liên quan