Nghiên cứu áp dụng phương pháp xây dựng lộ trình công nghệ trong đổi mới công nghệ ở Việt Nam

Theo phân tích kinh nghiệm nước ngoài, cách tiếp cận xây dựng TRM là một "công cụ" hữu dụng để nâng cấp chất lượng công tác xây dựng kế hoạch tập trung hạn hoặc dài hạn về đổi mới và phát triển công nghệ hướng vào phục vụ có mục tiêu, chiến lược kinh doanh của một ngành hoặc của một công ty trước sức ép cạnh trạnh mà họ buộc phải đối mặt, nhất là cạnh tranh quốc tế, và có lẽ, đây chính là nhu cầu và động lực để các nước phát triển đi trước, các ngành và các công ty mạnh dạn, chủ động tự giác vận dụng cách tiếp cận này trong hoạt động thực tiễn.

pdf65 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu áp dụng phương pháp xây dựng lộ trình công nghệ trong đổi mới công nghệ ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf57223_4757.pdf
Luận văn liên quan