Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti)cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang

Do không có đủ số lượng cá giống dùng cho thí nghiệm gây nhiễm trở lại và hạn chế về mặt thời gian, nên tính chất gây bệnh của các chủng Aeromonas sp., A. caviae, và Pseudomonas sp phân lập từ cá bệnh chưa được nghiên cứu. Tuy nhiên, do các chủng vi khuẩn A. caviae chỉ phân lập được từ cá bệnh trong mùa mưa và Pseudomonas sp chỉ phân lập được từ cá bệnh thu tại các bè nuôi trên sông Tiền (Bảng 10), có thể nhận định rằng các loại vi khuẩn này là tác nhân gây bệnh thứ cấp (secondary pathogens).

pdf118 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2339 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu bệnh xuất huyết trên vi, xoang miệng cá Basa (Pangasius bocourti)cá tra (P. hypopthalmus) nuôi tại An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan2_3298.pdf