Nghiên cứu các hiệu ứng trong không gian giới hạn của ngưng tụ bose - Einstein hai thành phần

Sử dụng |j3/^) và (fũ>|| và ^Tg|| cùng với diều kiện liên tục của mật độ thế tương tác tại mặt phân cách ({Tít ta vê được các cấu hình ngưng tụ cho hệ BECs bị giới liạn bời liai tường cứng trong MDPA, đồng thời so sánh lining vói cấu hình nginig tụ chính xác trong lý thuyết GP trôn các hình fij| và ỊxãỊ. Tương tự kết quả dã được khảng định dối với hê bị giới lụm bởi một tường cứng, cấu hình ngưng tụ tlm dược bảng phương pháp MDPA cùng tiệm cận vói cấu hình ngưng tụ tìm dược bằng phương pliâp tính số dựa trên lý thuyết GP.

pdf98 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 25/01/2022 | Lượt xem: 462 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu các hiệu ứng trong không gian giới hạn của ngưng tụ bose - Einstein hai thành phần, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_cac_hieu_ung_trong_khong_gian_gioi_han_cua_ngung.pdf
  • docTrang TTLA tiếng Anh và tiếng Việt.doc
  • docTrích yếu LATS.doc
  • pdfTT LA tiếng Anh.pdf
  • pdfTTLA tiếng Việt.pdf
Luận văn liên quan