Nghiên cứu chế tạo bộ thử nghiệm elisa phát hiện và định lượng hiệu giá kháng thể IgM đặc hiệu với Salmonella typhi trong huyết thanh người để chẩn đoán thương hàn

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ THỬ NGHIỆM ELISA PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ IGM ĐẶC HIỆU VỚI SALMONELLA TYPHI TRONG HUYẾT THANH NGƯỜI ĐỂ CHẨN ĐOÁN THƯƠNG HÀN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Đặt vấn đề Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và bàn luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu chế tạo bộ thử nghiệm elisa phát hiện và định lượng hiệu giá kháng thể IgM đặc hiệu với Salmonella typhi trong huyết thanh người để chẩn đoán thương hàn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhamThaiBinh.jpg
Luận văn liên quan