Nghiên cứu chế tạo hệ thống làm kín tích cực bằng phương pháp tăng áp dùng cho ổ trục chịu tải nặng làm việc trong môi trường nóng, bụi

Khảo nghiệm thành công hệ thống làm kín bằng phương pháp tăng áp trên mô hình khảo nghiệm. Kết quả đo đạc các thông số khảo nghiệm của hệ thống cho thấy: với điều kiện áp suất cụ thể của mô hình khảo nghiệm pKO = 95 > pBN= -10 (mmH2O) nghĩa là điều kiện chênh áp đảm bảo, quan sát bằng mắt khoang ổ khi chạy hệ thống khảo nghiệm với hai chế độ: có và không chạy hệ thống làm kín, kết quả cho thấy: với trường hợp có chạy hệ thống làm kín ổ, đã ngăn chặn được gần như hoàn toàn lượng bụi xâm nhập vào khoang ổ so với không chạy hệ thống làm kín.

pdf61 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2063 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu chế tạo hệ thống làm kín tích cực bằng phương pháp tăng áp dùng cho ổ trục chịu tải nặng làm việc trong môi trường nóng, bụi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo-Nghiên cứu chế tạo hệ thống làm kín tích cực bằng phương pháp tăng áp dùng cho ổ trục chịu tải nặng làm việc môi trường nóng bụi.pdf
Luận văn liên quan