Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP Hồ Chí Minh

(Bản scan) Qua hoạt động nghiên cứu xây dựng cơ chế xã hội hóa một số dịch vụ công cộng đo thị tại TP Hồ Chí Minh cho thấy: Xã hội hóa dịch vụ công cộng đô thị là vấn đề mới đối với thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước của TP Hồ Chí Minh. Do vậy đặt ra cho cơ quan hành chính đại phương nhiều bỡ ngỡ trong quá trình xây dựng cơ chế cũng như lựa chọn mno hình thích hợp

pdf191 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2632 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu cơ chế xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công cộng tại TP Hồ Chí Minh.pdf
Luận văn liên quan