Nghiên cứu cơ sở khoa học các giải pháp công nghệ và mô hình tổ chức phục vụ quy hoạch hệ thống quản lý chất thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh Chương 2: Hiện trạng và dự báo khối lượng CTRCN-CTNH phát sinh trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh Chương 3: Đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý CTRCN-CTNH tại Tp. Hồ Chí Minh Chương 4: Đề xuất hệ thống các công cụ nhằm nân cao năng lực quản lý CTRCN-CTNH tại Tp. Hồ Chí Minh Chương 5: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2387 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu cơ sở khoa học các giải pháp công nghệ và mô hình tổ chức phục vụ quy hoạch hệ thống quản lý chất thải nguy hại tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLeNgocTuan.jpg
Luận văn liên quan