Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam

Với việc ban hành nhiều chính sách, giải pháp của Đảng và Nhà nước, trang trại được xem như là một đơn vị kinh tế tự chủ, do vậy số lượng và sản lượng hàng hóa từ các trang trại ngày càng tăng nhanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm, góp phần giúp cho ngành nông- lâm- thủy sản đạt 24,3% trong cơ cấu nền kinh tế của đất nước.

pdf401 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5948_r_039.pdf