Nghiên cứu công nghệ đúc phôi sơ mi động cơ nổ với công nghệ làm ruột bằng hỗn hợp cát nhựa hotbox và làm khuôn tươi cát-đất sét

Sau 5 lần đúc thử điều chỉnh phương án công nghệ với ruột cát nhựa Hot box không sơn, ruột cát nhựa Hot box có sơn, ruột cát nhựa Hot box không sơn có nhồi cát bên trong. Nhóm đề tài đã lựa chọn ra phương án công nghệ sử dụng ruột cát nhựa Hot box không sơn kết hợp với khuôn tươi làm trên máy. Từ công nghệ lựa chọn ra, nhóm đề tài đã đúc thử 50 phôi mỗi loại tại công ty cổ phần cơ khí Mê Linh, tỉ lệ sai hỏng 6% với sơ mi D8M (3 quả/ 50 quả) và 8% với sơ mi D12 (4 quả/ 50 quả). Hầu hết khuyết tật là do rỗ khí.

pdf68 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu công nghệ đúc phôi sơ mi động cơ nổ với công nghệ làm ruột bằng hỗn hợp cát nhựa hotbox và làm khuôn tươi cát-đất sét, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ công th−ơng tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp viện công nghệ Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu công nghệ đúc phôi sơ mi động cơ nổ với công nghệ làm ruột bằng hỗn hợp cát nhựa hotbox và làm khuôn t−ơi cát-đất sét Chủ nhiệm đề tài: ks . hoàng anh châu 6802 14/4/2008 hà nội - 2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo- Nghiên cứu công nghệ đúc phôi sơ mi động cơ nổ với công nghệ làm ruột bằng hỗn hợp cát nhựa Hotbox và làm khuôn tươi cát đất sét.pdf