Nghiên cứu đặc điểm môi trường lưu vực sông thị vải và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp

Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Danh mục các bảng Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan về lưu vực Sông Thị Vải Chương 3: Hiện trạng môi trường nước Sông Thị Vải Chương 4: Đánh giá các tác động do hoạt động công nghiệp đến môi trường nước Sông Thị Vải Chương 5: Khả năng tự làm sạch của Sông Thị Vải Chương 6: Các giải pháp bảo vệ môi trường đối với lưu vực Sông Thị Vải Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3933 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu đặc điểm môi trường lưu vực sông thị vải và đánh giá các ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenXuanKhai.jpg
Luận văn liên quan