Nghiên cứu đánh giá chất lượng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường khu vực cửa bé và nam Hòn Tre, vịnh Nha Trang

Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Chương 1: Tổng quan về môi trường tự nhiên Vịnh Nha Trang Chương 2: Tổng quan hiện trạng môi trường Vịnh Nha Trang Chương 3: Đánh giá tác động do các chất gây ô nhiễm tải ra từ sông và hoạt động nuôi trồng thủy sản đến chất lượng môi trường nước và trầm tích khu vực Cửa Bé Và Nam Hòn Tre, Vịnh Nha Trang Chương 4: Xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường khu vực Cửa Bé và Nam Hòn Tre, Vịnh Nha Trang Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2429 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu đánh giá chất lượng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường khu vực cửa bé và nam Hòn Tre, vịnh Nha Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhamHuuTam.jpg
Luận văn liên quan