Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý hiệu quả công tác quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Phần I: Tổng quan Chương 1: khái niệm chung Chương 2: Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành Phố Chương 3: Một số mô hình quản lý chất thải rắn trên thế giới Phần II: Phân tích Chương 4: Phương thức cung ứng dịch vụ hiện tại và mô hình thí điểm tại Quận Bình Tân và Quận Tân Phú Phần III: Đề xuất Chương 5: Phương thức cung ứng dịch vụ và mô hình triển khai Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2433 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý hiệu quả công tác quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhungHoangVan.jpg
Luận văn liên quan