Nghiên cứu đề xuất số lượng và chất lượng nhân sự trong hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố hồ chí minh đến năm 2015

Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Phần I: Tổng quan Chương 1: Tổng quan các vấn đề liên quan đến quy hoạch cơ cấu nhân sự Chương 2: Hiện trạng hệ thống quản lý nhà nước về chất thải rắn đô thị Thành Phố Hồ Chí Minh Phần II: Đề xuất số lượng và chất lượng nhân sự cho hệ thống quản lý Nhà Nước về chất thải rắn đô thị Chương 3: Dự báo phát triển hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị đến năm 2025 Chương 4: Đề xuất cơ cấu nhân sự cho hệ thống quản lý Nhà Nước về chất thải rắn đô thị đến năm 2025 Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu đề xuất số lượng và chất lượng nhân sự trong hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố hồ chí minh đến năm 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf11.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTranPhiHung.jpg
Luận văn liên quan