Nghiên cứu hiện trạng hệ sinh thái và môi trường vườn ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Đề xuất mô hình phát triển hợp lý

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG HỆ SINH THÁI VÀ MÔI TRƯỜNG VƯỜN Ở HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG - ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN HỢP LÝ VÕ PHƯƠNG THÙY TRANG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Tóm tắt Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện Cai Lậy Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Chương 5: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2304 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu hiện trạng hệ sinh thái và môi trường vườn ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Đề xuất mô hình phát triển hợp lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgVoPhuongThuyTrang.jpg
Luận văn liên quan