Nghiên cứu hiện trạng môi trường - Đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ hợp lý tài nguyên rừng ở khu vực đầu nguồn hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Các danh mục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội Chương 4: Hiện trạng tài nguyên rừng và môi trường Chương 5: Kết quả và thảo luận Chương 6: Nhận xét, giải pháp, kết luận và kiến nghị Phụ lục

pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2502 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu hiện trạng môi trường - Đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ hợp lý tài nguyên rừng ở khu vực đầu nguồn hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgHoangVanNam.jpg
Luận văn liên quan