Nghiên cứu hiện trạng môi trường, đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật ở huyên Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Trang nhan đề Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Các danh mục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan tài liệu và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Điều kiện tự nhiên, môi trường, kinh tế - xã hội Chương 4: Tổng quan về tài nguyên sinh vật Chương 5: Hiện trạng môi trường và hiện trạng khai thác tài nguyên sinh vật nơi nghiên cứu Chương 6: Giải pháp - kết luận - đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu hiện trạng môi trường, đề xuất giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật ở huyên Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgDuongThiBichHue.jpg
Luận văn liên quan