Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giáo dục bậc Tiểu học

LỜI NÓI ĐẦU Giáo dục đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển kinh tế xã hội mỗi nước phụ thuộc vào sự phát triển của nền giáo dục và đào tạo. Nhận thực được tầm quan trọng đó qua các thời kì Đảng và nhà nước đã có những chính sách khuyến khích sự phát triển của giáo dục và đào tạo như phổ cập giáo dục toàn dân, khuyến khích mọi công dân đến trường, đầu tư hàng năm cho giáo dục ngày một tăng. . . Tuy nhiên giáo dục tiểu học với những đặc điểm riêng đòi hỏi phải có những tác động khéo léo, đúng phương hướng mới mong đem lại kết quả cao. Hiện nay chúng ta đã gần đạt được chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học nhưng chất lượng vẫn chưa thực sự được đảm bảo. Nguy cơ tụt hậu về giáo dục ngày một cao. Trước những thách thức to lớn đó đối với giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Những thông tin thống kê là hết sức cần thiết trong quản lí giáo dục-đào tạo để đưa ra những quyết sách hợp lí điều chỉnh, quản lí giáo dục. Là một quốc gia còn bị ảnh hưởng của tàn dư phong kiến và đang trong quá trình đổi mới. Việt Nam thực sự quan tâm đến việc phổ cập giáo dục toàn dân. Sự quan tâm đó được thể hiện ở chỗ nhà nước đã có nhiều chủ trương biện pháp đảm bảo quyền bình đẳng được học tập của mọi người dân trên khắp đất nước, tạo điều kiện được học tập cho những người ở vùng sâu vùng xa hay những người có điều kiện sống khó khăn . . . Trong thực tế nhiều năm qua Bộ Giáo dục & Đào tạo đã thực hiện công tác thống kê toàn ngành về giáo dục tiểu học và đã đạt được những thành công trong việc đề ra các chiến lược và mô tả được bức tranh toàn cảnh giáo dục bậc tiểu học. Tuy nhiên do xu thể phát triển của thời đại, hệ thống chỉ thiêu thống kê giáo dục bậc tiểu học hiện nay không còn phù hợp với thực đế đang có nhiều thay đổi. CH¬ƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ GIÁO DỤC BẬC TIỂU HỌC 1. Đặc điểm của giáo dục đào tạo bậc tiểu học. 1.1. Tổng quan về quản lí hành chính và tổ chức hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay a) Quản lí hành chính giáo dục Việt Nam Giáo dục Việt Nam được quản lí theo các cấp từ trung ương đến địa phương, thống nhât với nhau theo ngành dọc. Quản lí hành chính được mô tả như sau. Bộ giáo dục và đào tạo: là cơ quan trung ương giám sát các hoạt động giáo dục ở Việt Nam. Bộ quản lí nhà nước chịu trách nhiệm chung về việc lập chính sách, lập kế hoạch và xây dựng chương trình của ngành giáo dục. Các chức năng chính của Bộ gồm lập chính sách, thực thi và đánh giá kế hoạch giáo dục quốc gia, cũng như đề xướng biện pháp pháp luật liên quan đến giáo dục và đào tạo. Bộ cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo chính sách cho các cấp địa phương. Trực thuộc bộ có các Vụ quản lí và điều hành các mảng giáo dục khác nhau đó là. - Vụ giáo dục mầm non. - Vụ giáo dục tiểu học - Vụ giáo dục trung học - Vụ giáo dục chuyên nghiệp - Vụ Đại học và Sau Đại học - Vụ giáo dục Thường xuyên Ngoài ra, các vụ sau thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo thực hiện các chức năng cụ thể. - Văn phòng - Vụ Kế hoạch-Tài Chính - Vụ Hợp tác quốc tế. - Vụ tổ chức cán bộ Tuy nhiên việc cung cấp và thực hiện giáo dục thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và huyện. Việc điều hành và quản lí các trường và các tổ chức thuộc trách nhiệm của cơ quan hữu trách địa phương về giáo dục. Các cơ quan này ở các cấp quản lí hành chính như sau. Sở Giáo dục-Đào tạo: Đó là cơ quan có trách nhiệm cấp tỉnh về giáo dục với những vai trò chính bao gồm phối hợp và hỗ trợ việc thực hiện các dịch vụ ở cấp huyện. Hơn nữa, các cấp trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp (Kỹ thuật và dạy nghề), cao đẳng và đại học nhìn chung thuộc trách nhiệm trực tiếp của cơ quan hữu trách về giáo dục tương ứng. Các sở giáo dục do giám đốc sở đứng đầu. Về mặt hành chính, tỉnh chia thành các huyện. Phòng Giáo dục - Đào tạo: Các phòng giáo dục cấp huyện giám sát và kiểm soát các trường phổ thông mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Trong các lớp tiểu học, việc đánh giá học lực để xét học sinh lên lớp được tiến hành ngay tại các trường đó. Tuy nhiên, đến cuối lớp năm thì học sinh phải tham gia kì thi chuyển cấp để lên trung học cơ sở do Sở Giáo dục tổ chức. Tuy nhiên, chính phủ đang có kế hoạch sẽ không tổ chức các kì thi chuyển cấp cuối lớp 5 nữa. Các cuộc thi ở các lớp trung học cơ sở do từng trường riêng biệt tổ chức, nhưng vào cuối lớp 9 sẽ có một kì thi quốc gia do Sở giáo dục tổ chức. Cuối năm lớp 12 cũng có một kì thi như vậy để đảm bảo chất lượng giáo dục đồng thời là cơ sở để học sinh đăng kí vào các trường học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Ngoài ra, còn một số cơ quan độc lập có chức năng chuyên ngành cũng tham gia một phần vào sự phát triển giáo dục Việt Nam như NEIS-Viện khoa học Giáo dục quốc gia, một số loại trường trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. b) Hệ thống tổ chức giáo dục quốc dân Việt Nam Hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam được chia thành các cấp khác nhau. Trong đó được phân chia chính là thành hai mảng giáo dục và đào tạo. Cụ thể được minh hoạ thể hiện như sau Việt Nam có ba cấp giáo dục chính (tiểu học, trung học và cao đẳng, đại học) trong hệ thống giáo dục chính thức. Cấu trúc của hệ thống giáo dục có thể được minh hoạ như sau: Lớp mẫu giáo 3-5 tuổi, 5 năm tiểu học, 7 năm trung học (4 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông), và 3 -5 năm cho đại học hoặc cao đẳng, từ dưới 1 năm đến 3 năm theo các chương trình dạy nghề và kĩ thuật. Trên đó là thạc sĩ, tiến sĩ từ 2-4 năm. Cũng có những chương trình dạy nghề và kĩ thuật có thời gian học khác nhau để học viên có thể tham gia sau khi học xong trung học trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngoài ra, các chương trình giáo dục phi chính quy như chương trình xoá mù chữ, sau xoá mù chữ, tiểu học và trung học cơ sở phi chính quy cũng được tổ chức trên toàn quốc. Trong đó chỉ có bậc tiểu học, trung học phổ thông trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học có những hệ thống giáo dục không chính quy. Đó là các lớp bổ túc văn hoá, lớp xoá mù, hệ tại chức, văn bằng 2. Bậc tiểu học và bậc trung học được quy định là nhóm giáo dục. Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ nằm trong nhóm đào tạo. 1.2. Đặc điểm của giáo dục bậc tiểu học Giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi: được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp 1 đến lớp 5. Tuổi của học sinh vào năm học lớp 1 là 6 tuổi. ( ý 1 điều 22 Luật giáo dục). Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã chỉ rõ mục tiêu phát triển giáo dục bậc tiểu học từ nay đến năm 2002 là: “ Nâng cao chất lượng toàn diện bậc tiểu học” Nên cần hiểu rõ đặc điểm của bậc tiểu học là bậc học nền tảng. Đó là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục thuộc nền văn minh nhà trường của mỗi quốc gia. Bậc tiểu học dành cho 100% trẻ em từ 6-11, 12 tuổi. Bậc tiểu học có bản sắc riêng và có tính độc lập tương đối: Đậm đặc tính sư phạm, không nhất thiết phụ thuộc vào sự giáo dục nghiêm ngặt trước đó và các bậc học sau. Bậc tiểu học tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho trẻ em tiếp tục học lên bậc trên. Bậc tiểu học có tính chất: Phổ cập và phát triển, dân tộc và hiện đại, nhân văn và dân chủ. a) Giáo viên, cán bộ công chức: Giáo viên dạy trong các trường tiểu học được quy định phải có trình độ tốt nghiệp trung học sư phạm. Nhung thực tế để có đủ giáo viên giảng dạy thì những người không đủ khả năng học trung học sư phạm được phép thi vào những chương trình đào tạo khác như 12+2. Đặc biệt đối với vùng sâu vùng xa giáo viên có thể chỉ cần học qua chương trình 9+7 là có thể giảng day. Điều này dẫn đến sự mất cân đối giữa các vùng, miền trong nước. Những vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi thì trình độ chuẩn giáo viên thấp hơn nhiều so với vùng thành thị. Tuy nhiên do đặc thù của lứa tuổi học tiểu học nên giáo viên cán bộ công chức của bậc học tiểu học cũng có nét rất riêng biệt. Đó là giáo viên tiểu học trình độ chuyên môn không cần phải cao nhưng đòi hỏi kiến thức sư phạm lại rất cao. Giáo viên ngoài nhiệm vụ giảng day, truyền đạt kiến thức tổng hoà về thế giới xung quanh cho trẻ thơ còn phải một nhà tâm lí. Giáo viên phải có lòng kiên nhẫn, nắm bắt được tâm lí trẻ thơ từ đó kết hợp với gia đình uốn nắn xây dựng nhân cách cho trẻ. Giáo viên phải có trình độ truyền đạt kiến thức một cách khoa học, phù hợp với sự nhận thức của trẻ em hình thành nhân thức mới đúng đắn đảm bảo trẻ em phát triển cân đối cảc về thể chất và tinh thần.

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giáo dục bậc Tiểu học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m thu thËp theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh, xö lÝ tæng hîp, l­u tr÷ vµ phæ biÕn sè liÖu thèng kª gi¸o dôc (tõ mÇm non, phæ th«ng c¸c cÊp, bæ tóc v¨n ho¸, c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp do trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lÝ) cña ®Þa ph­¬ng, tõ c¸c b¸o c¸o thèng kª tæng hîp cña tÊt c¶ c¸c Phßng Gi¸o dôc, c¸c tr­êng trùc thuéc Së. §ång thêi thu thËp, xö lÝ tæng hîp b¸o c¸o thèng kª cña c¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh trªn thµnh phè. §Õn thêi h¹n quy ®Þnh, Së göi b¸o c¸o thèng kª tæng hîp vÒ bé theo 3 k× (®Çu n¨m, gi÷a n¨m vµ cuèi n¨m víi mÇm non, phæ th«ng) vµ b¸o c¸o mét k× ( ®èi víi trung häc chuyªn nghiÖp) CÊp huyÖn: Phßng Gi¸o dôc chÞu tr¸ch nhiÖm thu thËp theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh, xö lÝ tæng hîp, l­u tr÷ vµ phæ biÕn sè liÖu thèng kª gi¸o dôc trªn ®Þa bµn huyÖn, tõ c¸c b¸o c¸o thèng kª c¬ së tÊt c¶ c¸c tr­êng tõ mÇm non vµ phæ th«ng. §Õn thêi h¹n quy ®Þnh, Phßng göi b¸o c¸o thèng kª tæng hîp vÒ Së theo 3 k× (®Çu n¨m, gi÷a n¨m vµ cuèi n¨m) CÊp tr­êng: C¸c ®¹i häc, häc viÖn, tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng chÞu tr¸ch nhiÖm thu thËp c¸c b¸o c¸o thèng kª cña nhµ tr­êng. §Õn thêi h¹n, c¸c tr­êng göi b¸o c¸o thèng kª c¬ së vÒ Bé theo mét k× b¸o c¸o. C¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm thu thËp c¸c b¸o c¸o thèng kª cña nhµ tr­êng theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh. §Õn thêi h¹n, c¸c tr­êng göi b¸o c¸o thèng kª c¬ së vÒ Së vµ göi vÒ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o theo mét k× b¸o c¸o (hai kªnh b¸o c¸o) C¸c tr­êng mÇm non vµ phæ th«ng c¸c cÊp chÞu tr¸ch nhiÖm thu thËp c¸c b¸o c¸o thèng kª cña nhµ tr­êng theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh. §Õn thêi h¹n, c¸c tr­êng göi b¸o c¸o thèng kª c¬ së vÒ Phßng Gi¸o dôc theo 3 k× b¸o c¸o (®Çu n¨m, gi÷a n¨m vµ cuèi n¨m) Ngoµi ra cßn cã c¸c c¬ quan kh¸c liªn quan tíi viÖc lËp ra sè liÖu vÒ gi¸o dôc Tæng côc Thèng kª. Tæng côc cã c¸c phßng ban ë cÊp tØnh còng nh­ cÊp huyÖn ®¶m nhËn viÖc thu thËp sè liÖu tõ phßng gi¸o dôc cïng cÊp vµ b¸o c¸o lªn Tæng côc. Kh«ng chØ biªn so¹n sè liÖu thèng kª quèc gia, tæng côc Thèng kª còng lµ c¬ quan chñ ®¹o trong viÖc tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ ®iÒu tra. §ã lµ c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu tra d©n sè quèc gia vµ kh¶o s¸t hé gia ®×nh. Mét sè cuéc kh¶o s¸t chøa nh÷ng biÕn sè vÒ gi¸o dôc vµ lµ nguån sè liÖu gi¸o dôc h÷u Ých ®Ó bæ sung c¸c sè liÖu hµnh chÝnh do c¸c c¬ quan ph¸t triÓn vµ chÝnh phñ ®­a ra. Sè liÖu do c¸c cuéc kh¶o s¸t thu thËp ®­îc bao gåm th«ng tin kh«ng thÓ thu ®­îc th«ng qua c¸c sè liÖu hµnh chÝnh, vÝ dô; Sè liÖu vÒ t×nh tr¹ng kinh tÕ-x· héi, vÒ ®Æc ®iÓm cña sè ng­êi thÊt häc, vÒ kÕt qu¶ cña gi¸o dôc ®­îc ®o b»ng tû lÖ biÕt ch÷… 2.2. Ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin vµ xö lÝ sè liÖu thèng kª. §iÒu tra tr­êng häc th­êng xuyªn lµ nguån chÝnh cña c¸c sè liÖu thèng kª gi¸o dôc. §«i lóc c¸c phßng ban h÷u quan kh¸c còng thu thËp sè liÖu tõ tr­êng häc v× c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. §iÒu nµy g©y ra sù thu thËp trïng lÆp sè liÖu gi÷a c¸c phßng ban . Nh÷ng sè liÖu thu ®­îc nµy ®­îc sö dông chñ yÕu cho môc ®Ých lËp kÕ ho¹ch néi bé . HÇu hÕt b¸o c¸o hµng n¨m cña c¸c phßng ban h÷u quan vµ c¸c v¨n phßng cÊp tØnh bao gåm c¸c sè liÖu thèng kª trong lÜnh vùc cña riªng m×nh. Dï vËy c¸c b¸o c¸o chØ chøa c¸c sè liÖu thèng kª c¬ b¶n vµ Ýt nãi vÒ viÖc ph©n tÝch vµ c¸c chØ sè gi¸o dôc kh¸c . Mét ph©n tÝch ng¾n gän vÒ viÖc thu thËp vµ lËp ra sè liÖu thèng kª gi¸o dôc ë c¸c cÊp gi¸o dôc kh¸c nhau ®­îc tr×nh bµy ë c¸c môc tiÕp theo . §Ó lËp ra ®­îc sè liÖu thèng kª cña tØnh hoÆc cña toµn quèc, sè liÖu th­êng xuÊt ph¸t tõ c¸c cuéc ®iÒu tra tr­êng häc do Vô KÕ ho¹ch vµ Tµi chÝnh ë cÊp tr­¬ng ­¬ng thùc hiÖn. C¸c cuéc ®iÒu tra nµy ®­îc thùc hiÖn ba lÇn trong n¨m; tuy nhiªn, c¸c sè liÖu thu ®­îc th× kh¸c nhau. Th«ng th­êng ph¹m vi cña sè liÖu bao trïm cÊp tiÓu häc C¸c biÓu mÉu thu thËp sè liÖu ®­îc t¹o ra vµ ph©n ph¸t tõ cÊp trung ­¬ng. Th«ng th­êng lµ cÊp trung ­¬ng göi mét bé phiÕu ®iÒu tra ®Õn c¸c huyÖn th«ng qua c¸c phßng ban tØnh vµ sau ®ã c¸c phßn gi¸o dôc huyÖn lµm thµnh nhiÒu bé ®Ó ph©n ph¸t tíi c¸c tr­êng. Trong c¸c biÓu mÉu cã gi¶i thÝch s½n c¸ch ®iÒn. §«i khi, mét buæi ng¾n (nöa ngµy) ®­îc dµnh ®Ó gi¶i thÝch râ nh÷ng thay ®æi vµ chØnh söa trong c¸c phiÕu ®iÒu tra. ë cÊp tr­êng, th«ng th­êng c¸c phiÕu ®iÒu tra ®­îc hoµn tÊt bëi hiÖu tr­ëng hoÆc gi¸o viªn ®­îc chØ ®Þnh. Trong mét sè tr­êng hîp, c¸n bé gi¸o dôc huyÖn ®Õn tõng tr­êng hoÆc triÖu tËp c¸c l·nh ®¹o tr­êng ®Õn mét n¬i vµ gióp hä ®iÒn c¸c biÓu mÉu theo yªu cÇu. §èi víi nh÷ng tr­êng lín h¬n nh­ tr­êng tiÓu häc lín ë thµnh phè hoÆc tr­êng trung häc, mçi gi¸o viªn cung cÊp th«ng tin vÒ líp cña m×nh vµ mét c¸n bé tæng hîp l¹i ®Ó hoµn tÊt biÓu mÉu. Mét khi c¸c tr­êng hoµn tÊt c¸c biÓu mÉu, bé biÓu mÉu ban ®Çu ®­îc tr¶ l¹i cho phßng gi¸o dôc huyÖn. C¸c phßng gi¸o dôc huyÖn tæng kÕt thµnh b¶n tãm t¾t cña huyÖn tõ c¸c phiÕu ®iÒu tra thu ®­îc. Tr­êng gi÷ l¹i b¶n sao phiÕu ®iÒu tra ®Ó tham kh¶o vµ sö dông. Tuy nhiªn, quy ®Þnh nµy kh«ng ®­îc chÊp hµnh nghiªm ngÆt, mét sè tr­êng nhÊt lµ ë n«ng th«n kh«ng gi÷ l¹i c¸c phiÕu ®iÒu tra. Theo quy ®Þnh, c¸c tr­êng ph¶i tr¶ l¹i nh÷ng phiÕu ®iÒu tra nµy cho c¸c c¸n bé gi¸o dôc huyÖn trong vßng hai tuÇn Mét khi c¸c tr­êng tr¶ l¹i nh÷ng phiÕu ®iÒu tra ®· ®iÒn cho c¸c c¸n bé gi¸o dôc huyÖn, hä sÏ kiÓm tra l¹i møc ®é hoµn tÊt vµ tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin vµ sau ®ã tæng hîp ®Ó ®­a ra tãm t¾t cña huyÖn theo ®Þnh d¹ng Excel. MÆc dï c¸c c¸n bé gi¸o dôc h÷u quan cña huyÖn cã nhiÖm vô ph¶i kiÓm tra vµ x¸c thùc c¸c phiÕu ®iÒu tra ®­îc tr¶ l¹i , nh­ng trong nhiÒu tr­êng hîp kh«ng ph¶i nh­ vËy. §ã lµ nh©n viªn cÊp huyÖn thiÕu kinh nghiÖm hoÆc kh«ng ®ñ n¨ng lùc hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc giao hoÆc kh«ng ®ñ thêi gian lµm viÖc ®ã. Thªm vµo ®ã, quy tr×nh x¸c thùc sè liÖu kh«ng hÖ thèng vµ cÊp huyÖn kh«ng ®­îc chØ ®¹o nguyªn t¾c còng nh­ chØ dÉn. Mét quan niÖm sai söa n÷a lµ nÕu phiÕu ®iÒu tra ®­îc l·nh ®¹o tr­êng ký cã dÊu chÝnh thøc, ®iÒu ®ã hµm ý lµ b¶n chÝnh thøc vµ mäi ng­êi chØ viÖc chÊp nhËn kh«ng cÇn kiÓm tra ®é chÝnh x¸c vµ ®é tin cËy cña sè liÖu. Cã thÓ cã c¸ch chuyÓn sè liÖu b»ng con ®­êng ®iÖn tö, tuy nhiªn v× yªu cÇu ph¶i cã ch÷ ký chÝnh thøc nªn nhiÒu ng­êi vÉn dïng c¸ch truyÒn thèng lµ göi phiÕu ®iÒu tra ®­îc in ra giÊy. C¸c sè liÖu tãm t¾t cña huyÖn ®­îc chuyÓn tíi c¸c ban phßng gi¸o dôc tØnh. T¹i c¸c phßng ban nµy, sè liÖu ®­îc tãm t¾t thµnh sè liÖu cña cÊp tØnh vµ göi lªn trung ­¬ng. ë cÊp quèc gia, c¸c sè liÖu cña tØnh tæng hîp thµnh c¬ së d÷ liÖu quèc gia vµ lµm thµnh Ên phÈm hµng n¨m vÒ sè liÖu thèng kª gi¸o dôc quèc gia (niªn gi¸m). Niªm gi¸m hµng n¨m bao gåm c¸c sè liÖu tæng hîp vÒ gi¸o dôc (tãm t¾t cña c¸c tØnh ®­îc ph©n nhãm theo khu vùc ) cho tíi cÊp trung häc. MÆc dï nh÷ng Ên phÈm nµy nh»m sö dông cho viÖc lËp kÕ ho¹ch n¨m häc tiÕp theo, ®«i khi môc tiªu kh«ng ®¹t ®­îc do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau; mét sè nguyªn nh©n chÝnh lµ-sè liÖu tõ mét sè huyÖn kh«ng ®Õn theo lÞch tr×nh, chËm trÔ hoÆc thiÕu vèn xuÊt b¶n, c¸c c¬ quan h÷u tr¸ch cÊp cao h¬n chËm trÔ cho phÐp ®¨ng sè liÖu. Trung b×nh, ph¶i mÊt 3 ®Õn 4 th¸ng c¸c sè liÖu míi ®Õn ®­îc cÊp trung ­¬ng ®Ó tæng kÕt . Nh­ ®· nªu tr­íc ®©y, nguån chÝnh cho sè liÖu thèng kª gi¸o dôc ®Æc biÖt lµ c¸c sè liÖu liªn quan ®Õn d©n sè còng nh­ kh¶o s¸t lµ Tæng cô Thèng kª. C¬ quan nµy so¹n th¶o sè liÖu tõ c¸c nguån phô kh¸c vµ th«ng tin thu ®­îc cã trong niªn gi¸m thèng kª hµng n¨m vµ c¸c Ên phÈm kh¸c do Tæng côc Th«ng kª xuÊt b¶n Sau ®©y lµ liÖt kª danh s¸ch c¸c biÓu mÉu ®­îc göi tíi c¸c lo¹i tr­êng häc kh¸c nhau ®Ó thu thËp th«ng tin vµ h¹n ®Þnh ph¶i göi l¹i cho c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm cao h¬n sau khi ®· ®iÒn ®Çy ®ñ th«ng tin. M· mÉu biÓu M« t¶ K× b¸o c¸o H¹n ®Þnh Sè liÖu b¸o c¸o tíi HuyÖn TØnh Vô KH&TC Bé GD&§T 5C1§ MÉu biÓu thu thËp sè liÖu cho c¸c tr­êng tiÓu häc. §Çu n¨m 20/09 01/10 10/10 6C1G MÉu biÓu thu thËp sè liÖu cho c¸c tr­êng tiÓu häc. Gi÷a n¨m 10/01 20/01 30/01 B¸o c¸o thèng kª tiÓu häc Tr­êng göi Phßng Phßng göi Së. Së göi Bé, côc TK:10/10 §Çu n¨m häc 200….- 200.... Lo¹i h×nh(1) ….. §¬n vÞ göi (2) …….. §¬n vÞ nhËn (3) ……. §¬n vÞ Tæng sè Chia ra Líp 1 Líp 2 Líp 3 Líp 4 Líp 5 1. Tr­êng Tr­êng x x X x x Trong tæng sè §¹t chuÈn quèc gia ,, x x X x x D¹y 2 buæi? Ngµy ,, x x X x x §iÓm tr­êng §iÓm x x X x x 2. Líp Líp 3.Häc sinh Ng­êi Trong tæng sè - HS khuyÕt tËt (4) ,, - N÷ ,, - D©n téc ,, - Con th­¬ng binh liÖt sÜ ,, - Míi tuyÓn(5) (T.sè) ,, Trong tæng sè: -N÷ ,, - D©n téc ,, - L­u ban (T. sè) ,, Trong tæng sè: - N÷ ,, - D©n téc ,, §¬n vÞ Tæng sè Trong tæng sè 4. C¸n bé qu¶n lÝ, gi¸o viªn vµ nh©n viªn(T. sè) = a+b+c+d+® Ng­êi N÷ Hîp ®ång Trong ®ã: §¶ng viªn ,, Chia ra a. Gi¸o viªn ,, b. HiÖu tr­ëng ,, c. Phã hiÖu tr­ëng ,, d. C¸n bé chuyªn tr¸ch §éi ,, ®. Nh©n viªn phôc vô ,, §¬n vÞ Tæng sè Trong ®ã lµm míi (6) 5. C¬ së vËt chÊt a. Tæng sè phßng häc Phßng Trong T.sè: - Phßng häc kiªn cè(7) ,, - Phßng häc b¸n kiªn cè(8) ,, - Phßng häc t¹m (tranh tre) ,, - Phßng häc 3 ca ,, b. Chç ngåi(9) ,, Ghi chó: (1) Ghi râ c«ng lËp ( trong ®ã cã tr­êng D©n téc néi tró,…), B¸n c«ng lËp (2) Ghi râ tªn tr­êng, phßng, së- §¬n vÞ göi b¸o c¸o (3) Ghi râ tªn Phßng, Së, Côc Thèng Kª - §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o. (4) Häc sinh cã nh÷ng khuyÕn khuyÕt vÒ vËt chÊt hay tinh thÇn. (5) TÊt c¶ häc sinh b¾t ®Çu vµo häc ë líp ®Çu cÊp vµ sè häc sinh ®· bá häc ë c¸c líp nay trë l¹i tr­êng vµo k× khai gi¶ng (6) Sè míi lµm ®­a vµo sö dông trong n¨m häc vµ b¸o c¸o lÇn ®Çu (7) Tõ cÊp 3 trë lªn (8) Phßng häc cÊp 4 (9) Mét chç ngåi: §ñ bµn, ghÕ cho mét häc sinh trong líp Ng­êi lËp biÓu (Ký) Hä vµ tªn …………………. …. Ngµy th¸ng n¨m 200… Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (KÝ, ®ãng dÊu) Hä vµ tªn:…………….. B¸o c¸o thèng kª tiÓu häc Tr­êng göi Phßng Phßng göi Së. Së göi Bé, côc TK:10/10 Gi÷a n¨m häc 200….- 200.... Lo¹i h×nh(1) ….. §¬n vÞ göi (2) …….. §¬n vÞ nhËn (3) ……. §¬n vÞ Tæng sè Chia ra Líp 1 Líp 2 Líp 3 Líp 4 Líp 5 1.Tr­êng Tr­êng x x x x x 2.Líp Líp Trong tæng sè - GhÐp(4) ,, - Nga v¨n ,, - Anh v¨n ,, - Ph¸p v¨n ,, - Trung v¨n ,, 3.Häc sinh Ng­êi Trong tæng sè - Chia ra(11):-§« thÞ ,, +§ång b»ng ,, +Nói thÊp, vïng s©u ,, + Nói cao, h¶i ®¶o ,, - N÷ ,, - D©n téc ,, - §éi viªn TNTP ,, - Líp ghÐp ,, - Nga v¨n ,, - Anh v¨n ,, - Ph¸p v¨n ,, - Trung v¨n ,, *Tæng sè häc sinh theo ®é tuæi (6) ,, Chia ra + D­íi 6 tuæi ,, +6 tuæi ,, +7 tuæi ,, +8 tuæi ,, +9 tuæi ,, +10 tuæi ,, +11 tuæi ,, +12 tuæi ,, +13 tuæi ,, +14 tuæi ,, +15 tuæi ,, +16 tuæi ,, §¬n vÞ Tæng sè Trong tæng sè N÷ D©n téc Tæng sè N÷ 4. C¸n bé qu¶n lÝ, gi¸o viªn vµ nh©n viªn (T.sè) = a+b+c+d+®+e+f Ng­êi Chia ra a. Gi¸o viªn (tÝnh c¶ hîp ®ång) - Chia ra: + Tr×nh ®é trªn chuÈn (7) + Tr×nh ®é chuÈn + Ch­a ®¹t chuÈn - ThÓ dôc - H¸t nh¹c - Mü thuËt - Gi¸o dôc c«ng d©n - Nga v¨n - Anh v¨n - Ph¸p v¨n - Trung v¨n b. HiÖu tr­ëng c.Phã hiÖu tr­ëng d.C¸n bé chuyªn tr¸ch ®éi ®. Nh©n viªn th­ viÖn e.Nh©n viªn thÝ nghiÖm f.Nh©n viªn phôc vô (cßn l¹i) §¬n vÞ Tæng sè Trong ®ã lµm míi(9) 5.C¬ së vËt chÊt a) Tæng sè phßng häc Phßng Trong ®ã - Phßng häc v¨n ho¸ - Phßng chøc n¨ng (Bé m«n) - Phßng th­ viÖn - Phßng thÝ nghiÖm - Phßng tËp thÓ dôc thÓ thao b) Tæng sè diÖn tÝch khu«n viªn nhµ tr­êng m2 c) Tæng sè diÖn tÝch phßng häc v¨n ho¸ d) Tæng sè diÖn tÝch c¸c phßng th­ viÖn ®) Tæng sè diÖn tÝch c¸c phßng thÝ nghiÖm e) Tæng sè diÖn tÝch c¸c phßng TDTH f) Tæng sè diÖn tÝch khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ g) Chç ngåi (1) Chç Ng­êi lËp biÓu (Ký) Hä vµ tªn …………………. …. Ngµy th¸ng n¨m 200… Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (KÝ, ®ãng dÊu) Hä vµ tªn:…………….. Ghi chó: (1) Ghi râ c«ng lËp ( trong ®ã cã tr­êng D©n téc néi tró,…), B¸n c«ng lËp (2) Ghi râ tªn tr­êng, phßng, së- §¬n vÞ göi b¸o c¸o (3) Ghi râ tªn Phßng, Së, Côc Thèng Kª - §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o. (4) Líp ghÐp: Líp nµo cã häc sinh nhiÒu nhÊt th× ghi vµo líp ®ã (5) Häc sinh líp ghÐp: Häc sinh líp nµo th× ghi vµo líp ®ã (6) C¸ch tÝnh: LÊy n¨m khai gi¶ng trõ ®i n¨m sinh. VÝ dô: Mét häc sinh n¨m 1997 th× n¨m 2003-2004 cã ®é tuæi lµ 2003-1997=6 (7) Gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é C§SP trë lªn (8) Gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é tõ hÖ THSP 12+2. §èi víi c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Æc biÖt khã kh¨n gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é tõ hÖ THSP 9+3 (9) Sè míi lµm ®­a vµo ®­a vµo sö dông trong n¨m häc vµ b¸o c¸o lÇn ®Çu (10) Mét chç ngåi ®ñ bµn, ghÕ cho 1 häc sinh ngåi trong líp (11) Chia theo quyÕt ®Þnh 139/2003/Q§-TTg vÒ ®Þnh møc ph©n bæ dù to¸n chi ng©n s¸ch NN n¨m 2004 Thu thËp th«ng tin lµ rÊt cÇn thiÕt cho lËp kÕ ho¹ch vµ kÕ ho¹ch hãa chÝnh s¸ch. Tuy nhiªn, c¸c th«ng tin thu thËp nµy ch­a tõng bao giê ®­îc sö dông hÕt bëi v× kh«ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi chóng thµnh c¸c mÉu biÓu cã Ých vµ cã thÓ in Ên ®­îc. DÉn ®Õn ph¸t hµnh kh«ng kÞp thêi. Nh­ ®Ò cËp trong phÇn tr­íc, thu nhËp ®­îc tiÕn hµnh ba lÇn trong mét n¨m. Cã 45 mÉu biÓu cho viÖc thu thËp sè liÖu tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c nhau t¹i c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. §èi víi thèng kª gi¸o dôc bËc tiÓu häc th× gåm 2 lo¹i biÓu mÉu. Mét môc gi¶i thÝch vµ h­íng dÉn ng¾n gän cho mét sè kho¶n môc sè liÖu dÔ nhÇm lÉn ®­îc ®Ýnh kÌm nh­ mét phÇn cña phiÕu ®iÒu tra. 3. NhËn xÐt vÒ hoµn thiÖn hÖ thèng chØ tiªu thèng kª gi¸o dôc bËc tiÓu häc hiÖn nay. a) NhËn xÐt chung HÖ thèng chØ tiªu thèng kª gi¸o dôc vµ ®µo t¹o bËc tiÓu häc hiÖn nay ®· ph¶n ¸nh ®­îc kh¸ ®Çy ®ñ bøc tranh toµn c¶nh nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam bËc tiÓu häc. Tuy nhiªn vÉn tån t¹i nh÷ng mÆt ch­a lµm ®­îc cña c«ng t¸c thèng kª. Bé Gi¸o dôc-§µo t¹o thÊy r»ng ®Õn thêi k× nµy cÇn ®­îc bæ sung thªm c¸c chØ tiªu ®Ó cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin thèng kª mét c¸ch toµn diÖn cho c¸c nhµ qu¶n lÝ. §èi víi c¸c nhµ nghiªn cøu lÜnh vùc chuyªn s©u vÒ gi¸o dôc cÇn bæ sung thªm sè liÖu qua sè liÖu ®iÒu tra thèng kª. Yªu cÇu chÝnh x¸c: VÉn cßn mét sè b¸o c¸o ch­a lµm theo biÓu mÉu thèng nhÊt lµm cho viÖc tæng hîp ë c¸c cÊp cßn gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Sè liÖu ghi ë biÓu mÉu tr­êng göi Bé kh«ng ®óng víi sè liÖu së tæng hîp. Ch­a x©y dùng c«ng cô lµm s¹ch sè liÖu vµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra sè liÖu. C«ng t¸c thèng kª gi¸o dôc míi chØ dõng l¹i ë viÖc thu thËp, xö lÝ tæng hîp vµ phæ biÕn ch­a tiÕn hµnh ®­îc viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸. Cßn loay hoay trong viÖc thu thËp b¸o c¸o thèng kª ®Çy ®ñ (®ñ ®¬n vÞ, ®ñ biÓu mÉu, ®ñ chØ tiªu), kÞp thêi cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së. L­u tr÷ sè liÖu thèng kª gi¸o dôc chñ yÕu trªn giÊy. C«ng t¸c dù b¸o ph¸t triÓn gi¸o dôc ch­a lµm ®­îc. b) HÖ thèng chØ tiªu. Do xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, hÖ thèng chØ tiªu thèng kª gi¸o dôc vµ ®µo t¹o bËc tiÓu häc ®­îc ban hµnh tõ n¨m 1992 ®Õn nay hÖ thèng chØ tiªu thèng kª gi¸o dôc vµ ®µo t¹o bËc tiÓu häc ®· xuÊt hiÖn mét sè h¹n chÕ. - Nhãm chØ tiªu vÒ tr­êng líp: C¸c chØ tiªu thèng kª chung vÒ tr­êng häc ®­îc x©y dùng kh¸ ®Èy ®ñ. M« t¶ chi tiÕt h×nh thøc tæ chøc, h×nh thøc ®µo t¹o cña c¸c tr­êng. Tuy nhiªn môc phæ biÕn chÝnh ®ang rÊt ®­îc quan t©m hiÖn nay lµ liÖu tr­êng ®· ®¸p øng ®­îc chuÈn quèc gia vµ tr­êng cã häc hai ca kh«ng? §©y lµ nh÷ng chØ tiªu hÕt søc quan träng; lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ sè ®¸p øng yªu cÇu quèc gia vµ so s¸nh quèc tÕ. - Nhãm chØ tiªu vÒ häc sinh: C¸c th«ng tin c¬ b¶n cÇn thiÕt ®Ó tÝnh c¸c chØ sè vÒ m«n häc; vÝ dô ngo¹i ng÷, ®Çu ra vµ hiÖu suÊt ®­îc thu thËp. Chóng th­êng ®­îc ph©n lo¹i theo giíi tÝnh còng nh­ theo líp. MÉu biÓu ®Çu n¨m häc còng thu thËp sè liÖu vÒ nh÷ng häc sinh míi vµo häc vµ nh÷ng häc sinh l­u ban. Sè liÖu theo ®é tuæi ®­îc thu thËp trong mÉu biÓu gi÷a n¨m häc. Thªm vµo ®ã, c¸c th«ng tin häc sinh còng ®­îc thu thËp theo c¸c lo¹i nhãm ®Æc thï vÝ dô nh­ thµnh thÞ, ®ång b»ng, vïng s©u vïng xa, d©n téc thiÓu sè - MÆc dï sè l­îng c¸c líp häc còng nh­ c¸c th«ng tin tr­êng häc hai ca ®· ®­îc thu thËp. Nh­ng kh«ng cã c¸c th«ng tin nµo vÒ häc sinh ®èi víi tõng nhãm s­ ph¹m ®­îc thu thËp. Th«ng tin chØ ®­îc tæng hîp cho tõng khèi, líp. - Nhãm chØ tiªu vÒ gi¸o viªn-c¸n bé c«ng nh©n viªn: Sè liÖu tæng hîp cña c¸c th«ng tin nh©n viªn ®­îc thu thËp theo giíi tÝnh còng nh­ c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. §¶ng viªn, chøc vô, m«n gi¶ng d¹y, biªn chÕ, hîp ®ång … Tuy nhiªn d­êng nh­ c¸c th«ng tin nh­ sè n¨m kinh nghiÖm, tr×nh ®é b»ng cÊp, ®µo t¹o lµ nh©n tè quan trong hãp phÇn vµo viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng gi¸o dôc l¹i khéng ®­îc thu thËp. Thªm vµo ®ã, cÊu tróc cña phiÕu ®iÒu tra kh«ng ®­a ra ®­îc mèi liÖn hÖ gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh cña hä. §iÒu nµy cã thÓ ®­a ra ®­îc nÕu c¸c th«ng tin thu thËp sö dông kh¸i niÖm nhãm “s­ ph¹m”, trong ®ã mèi quan hÖ gi÷a gi¸o viªn vµ nhãm s­ ph¹m mµ hä d¹y ®­îc thu nhËp. Kh«ng cã th«ng tin nµy, kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®Þnh tÝnh sÏ gi¶m ®i rÊt nhiÒu. - Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ së vËt chÊt: Sè liÖu thu thËp ®­îc vÒ trang thiÕt bÞ kü thuËt bao gåm sè l­îng phßng häc còng nh­ trang thiÕt bÞ kh¸c nh­ th­ viÖn, s©n ch¬i thÓ thao… Tuy nhiªn kh«ng cã th«ng tin nµo vÒ diÖn tÝch sµn phßng häc ®­îc thu thËp, ®iÒu nµy g©y khã kh¨n cho viÖc kiÓm tra ®é g¾n kÕt víi c¸c tiªu chuÈn x©y dùng tr­êng häc. Sè liÖu vÒ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng c¸c gi¶ng ®­êng lµ cßn qu¸ chung chung, vÒ b¶n chÊt kh«ng hç trî cho viÖc so¹n th¶o thèng kª cã c¬ së cho môc tiªu kÕ ho¹ch h¸o. VÝ dô kÕ ho¹ch ho¸ x©y dùng tr­êng häc. - Kh«ng cã c¸c th«ng tin vÒ tµi liÖu d¹y vµ häc, sù tham gia cña céng ®ång vµ gi¸m s¸t tr­êng häc ®­îc biªn so¹n mét c¸ch cã hÖ thèng. - Kh«ng cã c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh: §Ó ®¸nh gi¸ ®Èy ®ñ vÒ chi tiªu cña ngµnh t¹i c¸c cÊp chÝnh quyÒn (bao gåm xu h­íng tæng chi tiªu cho ngµnh Gi¸o duc - §µo t¹o, xu h­íng ph©n bè chi tiªu trong néi bé ngµnh, sù c«ng b»ng trong chi tiªu néi bé ngµnh vµ c¸c chØ sè vÒ t¸c ®éng cña chi tiªu nh­ hiÖu qu¶ gi¸o dôc, lîi Ých c¸ nh©n vµ x· héi tõ gi¸o dôc trªn c¬ së ph©n tÝch lîi Ých). Nh»m thùc hiÖn tèt nh÷ng môc ®Ých trªn vÒ qu¶n lÝ t×nh h×nh tµi chÝnh hay ®¸nh gi¸ chi tiªu c«ng cña c¸c cÊp qu¶n lÝ cã thÈm quyÒn ®ßi hái ph¶i cã nhãm chØ tiªu thèng kª ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh. Tuy nhiªn hiÖn nay ch­a thùc hiÖn thèng kª tµi chÝnh trong nhµ tr­êng. - Kh«ng cã nhãm chØ tiªu vÒ m«i tr­êng-®iÒu kiÖn häc tËp trong nhµ tr­êng: §iÒu 15 luËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em: “ TrÎ em cã quyÒn ®­îc ch¨m sãc b¶o vÖ søc khoÎ.” V× thÕ yªu cÇu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng trong tr­êng häc lµ rÊt quan träng. Gióp cho c¸c nhµ qu¶n lÝ ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng vÖ sinh m«i tr­êng tõng khu vùc, vïng miÒn, tõng tr­êng nh»m môc ®Ých t¨ng c­êng, x©y dùng c«ng tr×nh vÖ sinh-n­íc s¹ch cho tõng vïng theo ®iÒu kiÖn ®Þa lÝ, n©ng cao nhËn thøc vÒ vÖ sinh m«i tr­êng cho häc sinh, gi¸o viªn, céng ®ång. Më réng diÖn gi¸o dôc Søc khoÎ-M«i tr­êng trong tr­êng tiÓu häc. c) Nguån th«ng tin, chÊt l­îng sè liÖu. D©y chuyÒn thu thËp th«ng tin nh­ hiÖn nay ®· ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c c¬ b¶n vµ ®¸p øng ®­îc phÇn nµo nhu cÇu môc ®Ých cña viÖc thu thËp th«ng tin thèng kª cña nhµ n­íc vµ nh÷ng nhµ nghiªn cøu. Tuy nhiªn thùc tÕ hiÖn nay ®ang cßn nhiÒu vÊn ®Ò cßn tån t¹i. §ã lµ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu thu thËp. Trong thùc tÕ, khi cÊp d­íi göi sè liÖu lªn cÊp trªn theo ®óng thêi gian quy ®Þnh th× cÊp trªn hoµn toµn kh«ng cã ph­¬ng ph¸p còng nh­ c«ng cô nµo cã thÓ kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c minh b¹ch cña sè liÖu. CÊp trªn kh«ng cã c«ng cô gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin cña cÊp d­íi. CÊp trªn thu thËp sè liÖu qua c¸c b¸o c¸o cña cÊp d­íi nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn trªn. Tuy nhiªn biÓu mÉu hiÖn nay còng cßn nhiÒu bÊt cËp bëi v× nhiÒu chØ tiªu cßn chång chÐo. Cã thÓ lµm gi¶m ®­îc sè l­îng mÉu phiÕu ®iÒu tra b»ng c¸ch x¸c ®Þnh nh÷ng néi dung cã phÇn chÝnh gièng nhau vµ g¾n riªng vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm cô thÓ cña c¸c m¶ng gi¸o dôc kh¸c nhau nh»m tèi ­u ho¸ thiÕt kÕ phiÕu ®iÒu tra. II. Hoµn thiÖn hÖ thèng chØ tiªu thèng kª gi¸o dôc bËc tiÓu häc H­íng hoµn thiÖn 1.1. Thªm mét sè nhãm chØ tiªu. HÖ thèng chØ tiªu thèng kª gi¸o dôc bËc tiÓu häc hiÖn hµnh ®· m« t¶ ®­îc phÇn nµo thùc tr¹ng hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o bËc tiÓu häc. Tuy nhiªn do xu h­íng ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, do ®Æc ®iÓm cña gi¸o dôc bËc tiÓu häc nªn cÇn bæ sung thªm mét sè nhãm chØ tiªu míi ®Ó phï hîp víi thùc tiÔn. Cô thÓ lµ: Thø nhÊt lµ nhãm chØ tiªu vÒ tµi chÝnh: §©y lµ nhãm chØ tiªu rÊt quan träng. V× khi nghiªn cøu kÜ nhãm chØ tiªu nµy sÏ biÕt ®­îc ¶nh h­ëng cña tµi chÝnh ®Õn chÊt l­îng gi¸o dôc. Nhãm chØ tiªu nµy ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh trong tr­êng häc theo tõng môc cô thÓ. Theo môc - ®Ých, theo nguån – chi phÝ tõ ®ã nghiªn cøu dù to¸n ®­îc cho c¸c n¨m sau ®Ó cã thÓ ph©n bæ nguån chi phÝ mét c¸ch hîp lÝ mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Thø hai lµ nhãm chØ tiªu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng: VÖ sinh m«i tr­êng nh»m b¶o vÖ søc khoÎ, biÓu hiÖn chÊt l­îng vÒ mÆt vËt chÊt ®¶m b¶o ph¸t triÓn søc khoÎ, t©m sinh lÝ cña trÎ. Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña x· héi cho viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho mäi ng­êi. §ång thêi nã ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ trong viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt b¶o vÖ ch¨m sãc søc khoÎ cña häc sinh tiÓu häc ®Ó tõ ®ã cã ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt cho c¸c n¨m tiÕp theo nh»m ph¸t triÓn tr­êng tiÓu häc ®¹t chÊt l­îng quèc tÕ. Thø ba nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh ®iÒu kiÖn häc tËp: Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh sè l­îng, sè häc sinh b×nh qu©n trªn mét gi¸o viªn, sè häc sinh b×nh qu©n trªn mét líp häc, mét phßng häc. Nhãm chØ tiªu nµy ®ãng vai trß ®¸nh gi¸ chÊt l­îng d¹y häc ë tr­êng, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng gi¶ng d¹y, ®¸nh gi¸ ®­îc ®iÒu kiÖn häc tËp cña häc sinh… §Ó tõ ®o cã chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn häc tËp cña häc sinh, ®¶m b¶o sù b×nh ®»ng vÒ gi¸o dôc gi÷a c¸c vïng trong toµn quèc. 1.2. Trong tõng nhãm ®· cã Nhãm chØ tiªu vÒ tr­êng líp: Nh÷ng chØ tiªu ®· cã. Nh÷ng chØ tiªu nµy ®· ph¶n ¸nh ®­îc kh¸ ®Çy ®ñ thùc tr¹ng vÒ tr­êng líp cña gi¸o dôc bËc tiÓu häc. Tuy nhiªn cÇn bæ sung thªm mét sè chØ tiªu vÒ tr­êng ph©n tæ theo chÊt l­îng nh­: Sè tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia Sè líp häc 2 ca §Ó ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lÝ. §Æc biÖt lµ ®Ó c¸c nhµ tµi trî n­íc ngoµi cã th«ng tin chÝnh x¸c ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tr­êng líp, cã th«ng tin ®Î qu¶n lÝ gi¸m s¸t c«ng t¸c ®Çu t­ vµo gi¸o dôc. Nhãm chØ tiªu vÒ häc sinh: Nhãm chØ tiªu vÒ häc sinh hiÖn nay ch­a thÓ hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ th«ng tin ph¶n ¸nh thùc tr¹ng häc sinh tiÓu häc. Ngoµi c¸c chØ tiªu hiÖn cã cÇn bæ sung thªm c¸c chØ tiªu vÒ chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh. Bæ sung thªm c¸c chØ tiªu tû lÖ ®Ó tõ ®ã cã thÓ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng häc sinh tiÓu häc hiÖn nay. - Tû lÖ häc sinh d©n téc: - Tû lÖ vµo häc cña häc sinh häc líp 1: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh líp 1 so víi d©n sè ®é tuæi 6 n¨m ®ã. - Tû lÖ nhËp häc vµo líp 1: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh míi tuyÓn so víi d©n sè ®é tuæi 6 n¨m ®ã. - Tû lÖ nhËp häc ®é tuæi 6 vµo líp 1: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh ®é tuæi 6 líp 1 so víi d©n sè ®é tuæi 6 n¨m ®ã. - Tû lÖ ®i häc cña häc sinh tiÓu häc: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh tiÓu häc so víi d©n sè ®é tuæi 6-10 n¨m ®ã. - Tû lÖ ®i häc ®óng tuæi cña häc sinh tiÓu häc: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh tiÓu häc ®é tuæi (6-10) so víi d©n sè ®é tuæi (6-10) n¨m ®ã. - Tû lÖ häc sinh l­u ban - Tû lÖ häc sinh lªn líp - Tû lÖ häc sinh bá häc - Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp - Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp so víi sè dù thi: - Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp so víi häc sinh líp 5 - Tû lÖ häc sinh häc 2 buæi mét ngµy Nh÷ng chØ tiªu nµy ph¶i cã kh¶ n¨ng nªu ®­îc mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn còng nh­ gi÷a c¸c mÆt cña ®èi t­îng nghiªn cøu vµ gi÷a ®èi t­îng nghiªn cøu víi hiÖn t­îng cã liªn quan. Nh÷ng chØ tiªu nµy nªu lªn mèi quan hÖ gi÷a häc sinh víi chÊt l­îng gi¶ng d¹y, häc sinh víi c¬ së vËt chÊt. Nhãm chØ tiªu vÒ gi¸o viªn vµ c¸n bé c«ng chøc: Gi÷ nguyªn c¸c chØ tiªu ban ®Çu. §ång thêi bæ sung mét sè chØ tiªu míi nh­: - Sè gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é trªn chuÈn: Gi¸o viªn cã tr×nh ®é cao h¬n chuÈn lµ gi¸o viªn cã b»ng cao ®¼ng, ®¹i häc s­ ph¹m.. - Sè gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é ®µo t¹o d­íi chuÈn: Gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é d­íi chuÈn lµ gi¸o viªn ch­a cã b»ng trung häc s­ ph¹m 12 +2 theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ së vËt chÊt: Ngoµi c¸c chØ tiªu ®· cã sÏ bæ sung thªm mét sè chØ tiªu - Tæng diÖn tÝch phßng häc: Lµ tæng sè diÖn tÝch x©y dùng cña phßng häc vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô häc tËp nh­ ( th­ viÖn, thÝ nghiÖm, TDTT ) - Tæng diÖn tÝch sµn phßng häc: Lµ diÖn tÝch sö dông cña mçi phßng häc. 2. Hoµn thiÖn hÖ thèng chØ tiªu thèng kª gi¸o dôc bËc tiÓu häc. 1..Sè giê d¹y trung b×nh cña gi¸o viªn: 2.Sè häc sinh b×nh qu©n trªn mét líp häc 3.Sè häc sinh b×nh qu©n trªn mét líp häc tÝnh riªng cho tõng líp häc: 4.Sè gi¸o viªn b×nh qu©n trªn mét líp häc 5.Sè häc sinh b×nh qu©n trªn 1 gi¸o viªn cña cÊp häc: 6..Sè häc sinh b×nh qu©n trªn 1 chç ngåi cña cÊp häc: 7.Sè líp häc b×nh qu©n trªn mét phßng häc cña cÊp häc: 8..Tû träng gi¸o viªn ®­îc ®µo t¹o chuÈn 9.Tû lÖ gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é tèi thiÓu 1. Tæng sè tr­êng cã tñ thuèc cÊp cøu. (§¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) 2. Sè tñ thuèc cÊp cøu cña nhµ tr­êng 3.Tæng sè tr­êng cã n­íc phôc vô häc sinh uèng 4.Tæng sè tr­êng cã khu c«ng tr×nh vÖ sinh 5. Tæng sè tr­êng cã hÖ thèng n­íc sö dông: (§¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) Tæng sè tr­êng cã hÖ thèng n­íc sö dông ®­îc ph©n tæ theo chÊt l­îng n­íc 6. Tæng sè tr­êng cã xö lÝ chÊt th¶i Tæng sè tr­êng cã xö lÝ chÊt th¶i ®­îc ph©n tæ theo ph­¬ng ph¸p xö lÝ chÊt th¶i ®ã lµ ®em ®èt; ch«n; do nh©n viªn m«i tr­êng thu dän vÒ n¬i quy ®Þnh. 7. Tæng sè phßng häc ®ñ ¸nh s¸ng: 8. Tæng sè phßng häc tho¸ng m¸t: 9. Tæng sè tr­êng cã tiªm Vacxin phßng bÖnh cho häc sinh. 10. Tû lÖ häc sinh ®­îc tiªm Vacxin phßng bÖnh 1. Nguån tõ ng©n s¸ch gi¸o dôc: Nguån ng©n s¸ch gi¸o dôc ®­îc ph©n tæ theo Ng©n s¸ch trung ­¬ng hç trî cho c¸c ®Þa ph­¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng hµng n¨m. 4. Nguån tõ ®ãng gãp tù nguyÖn hµng n¨m 5. Nguån tõ ®ãng gãp x©y dùng tr­êng 6. Tæng chi tiªu: Tæng chi tiªu trong nhµ tr­êng ®­îc ph©n tæ theo môc ®Ých chi thµnh chi th­êng xuyªn vµ chi x©y dùng c¬ b¶n. Chi th­êng xuyªn ph©n tæ thµnh chi l­¬ng vµ chi ngoµi l­¬ng. Chi ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n ph©n tæ theo môc ®Ých chi thµnh: 17.Chi tiªu ®¬n vÞ Chi tiªu ®¬n vÞ còng ph©n tæ theo môc ®Ých chi. 20. L­¬ng b×nh qu©n/ gi¸o viªn: 1. Tæng sè gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc trong nhµ tr­êng Tæng sè gi¸o viªn ®­îc ph©n tæ theo giíi tÝnh tr×nh ®é, chÊt l­îng, c«ng viÖc, qu¶n lÝ. 2. Tæng sè gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc lµ ng­êi d©n téc: 1. Tæng diÖn tÝch khu«n viªn nhµ tr­êng: 2. Tæng diÖn tÝch phßng häc: 3. Tæng diÖn tÝch sµn phßng häc: 4.Tæng sè phßng häc: 5.Phßng häc ®­îc x©y míi: Lµ sè phßng häc ®­îc x©y dùng míi trong n¨m. Phßng häc ®­îc ph©n tæ theo chÊt l­îng, môc ®Ých sö dông, møc ®é sö dông. 1. Tæng sè häc sinh: Tæng sè häc sinh ®­îc ph©n tæ theo giíi tÝnh, líp häc, chÊt l­îng. 2.Tæng sè häc sinh khuyÕt tËt: 3. Sè häc sinh d©n téc 4. Sè häc sinh líp ghÐp 5. Häc sinh míi tuyÓn 6. Häc sinh l­u ban 7. Tû lÖ häc sinh d©n téc: 8. Tû lÖ vµo häc cña häc sinh häc líp 1 9. Tû lÖ nhËp häc vµo líp1 10. Tû lÖ nhËp häc ®é tuæi 6 vµo líp 1 11. Tû lÖ ®i häc cña häc sinh tiÓu häc 12. Tû lÖ ®i häc ®óng tuæi cña häc sinh tiÓu häc 13. Tû lÖ häc sinh l­u ban 14. Tû lÖ häc sinh lªn líp 15. Tû lÖ häc sinh bá häc: 16. Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp: 17. Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp so víi sè dù thi: 18.Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp so víi häc sinh líp 5 19. Tû lÖ häc sinh häc 2 buæi mét ngµy Hoµn thiÖn hÖ thèng chØ tiªu gi¸o dôc bËc tiÓu häc Nhãm chØ tiªu vÒ häc sinh Nhãm chØ tiªu vÒ gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh ®iÒu kiÖn häc tËp Nhãm chØ tiªu tµi chÝnh Nhãm chØ tiªu vÖ sinh m«i t­êng Nhãm chØ tiªu c¬ së vËt chÊt 1. Tæng sè tr­êng häc. 2. Sè tr­êng häc 1-23: 3. Tæng sè ®iÓm tr­êng 4. Sè tr­êng d¹y hai ca: Tr­êng häc ®­îc ph©n tæ theo h×nh thøc së h÷u ,theo vïng ®Þa lÝ, chÊt l­îng, theo môc ®Ých sö dông ®Ó tõ ®ã nghiªn cøu c¬ cÊu, chÊt l­îng tr­êng häc. Ph©n theo h×nh thøc së h÷u, ph©n lo¹i theo chÊt l­îng, ph©n theo ®Þa ph­¬ng, vïng 5. Tæng sè líp häc: 6. Sè líp ghÐp: Líp häc ph©n ®­îc ph©n tæ theo tõng líp häc (Líp 1,2,3,4,5),theo thêi gian häc Nhãm chØ tiªu vÒ tr­êng líp A. Nhãm chØ tiªu vÒ tr­êng líp Nhãm chØ tiªu vÒ tr­êng: (§¬n vÞ: Tr­êng) 1. Tæng sè tr­êng häc. 2. Sè tr­êng häc 1-2-3: Tr­êng häc 1-2-3 lµ tr­êng häc bao gåm c¶ 3 cÊp. TiÓu häc, trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng 3. Tæng sè ®iÓm tr­êng: §iÓm tr­êng lµ mét bé phËn chÝnh cña tr­êng chÝnh, ë ®iÓm tr­êng th­êng cã mét hoÆc mét sè líp häc. §Þa ®iÓm th­êng c¸ch xa tr­êng chÝnh ( v× lÝ do nµo ®ã ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh mét tr­êng riªng). Mét tr­êng chÝnh cã thÓ cã nhiÒu ®iÓm tr­êng. §iÓm tr­êng th­êng xuÊt hiÖn ë vïng 4. Sè tr­êng d¹y hai ca: Tr­êng d¹y hai ca lµ tr­êng ®¶m b¶o ngµy d¹y hai buæi cho toµn thÓ häc sinh cña nhµ tr­êng, Tr­êng häc ®­îc ph©n tæ theo h×nh thøc së h÷u ,theo vïng ®Þa lÝ, chÊt l­îng, theo môc ®Ých sö dông ®Ó tõ ®ã nghiªn cøu c¬ cÊu, chÊt l­îng tr­êng häc. Ph©n theo h×nh thøc së h÷u tr­êng häc ®­îc chia thµnh tr­êng c«ng lËp vµ tr­êng ngoµi c«ng lËp 5. Sè tr­êng c«ng lËp. Trong ®ã tr­êng c«ng lËp bao gåm c¶ tr­êng D©n téc néi tró, chuyªn, n¨ng khiÕu. 6. Sè tr­êng ngoµi c«ng lËp: Tr­êng ngoµi c«ng lËp bao gåm: Tr­êng b¸n c«ng, tr­êng d©n lËp, tr­êng t­ thôc. Ta cã c¸c chØ tiªu sau 7. Sè tr­êng b¸n c«ng 8. Sè tr­êng d©n lËp 9. Sè tr­êng t­ thôc Tr­êng ®­îc ph©n lo¹i theo chÊt l­îng ta cã tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia, tr­êng kh«ng ®¹t chuÈn quèc gia. Ta cã 6. Sè tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia: lµ tr­êng ®¹t tiªu chuÈn do Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o quy ®Þnh. Tr­êng ®­îc ph©n theo ®Þa ph­¬ng, vïng ta cã tæng sè tr­êng ph©n theo tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng. Ta cã 7.Tæng sè tr­êng ph©n theo ®Þa ph­¬ng, vïng. Nhãm chØ tiªu vÒ líp: (§¬n vÞ:Líp) 8. Tæng sè líp häc: 9. Sè líp ghÐp: Líp ghÐp lµ líp häc cã 1 gi¸o viªn cïng mét lóc ph¶i d¹y 2 hoÆc nhiÒu ch­¬ng tr×nh kh¸c nhau cho mét sè häc sinh cïng ngåi häc trong mét phßng häc, líp häc ( tiªu thøc nµy th­êng cã ë c¸c ®Þa bµn vïng nói cao vµ vïng s©u) Líp häc ph©n ®­îc ph©n tæ theo tõng líp häc (Líp 1,2,3,4,5) ta cã. 10. Sè líp häc ph©n theo tõng líp häc. Líp häc ®­îc ph©n tæ theo thêi gian häc 11. Sè líp häc 2 ca B. Nhãm chØ tiªu vÒ häc sinh C¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng häc sinh: (§¬n vÞ tÝnh: Ng­êi) 1. Tæng sè häc sinh: 2. Tæng sè häc sinh khuyÕt tËt: Häc sinh cã khuyÕt ®iÓm vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn häc cïng víi häc sinh b×nh th­êng trong mét tr­êng häc (Chung hoÆc tæ chøc mét líp häc riªng) 3. Sè häc sinh d©n téc: Lµ häc sinh trong nhµ tr­êng lµ con em c¸c d©n téc trõ d©n téc Kinh. 4. Sè häc sinh líp ghÐp: Häc sinh trong c¸c líp ghÐp cã nhiÒu tr×nh ®é. VÝ dô líp 1 vµ 2, líp 3 vµ 4. 5. Häc sinh míi tuyÓn: Häc sinh b¾t ®Çu vµo häc ë líp ®Çu bËc häc (líp 1) hoÆc sè häc sinh míi chuyÓn ®Õn hoÆc sè häc sinh ®· bá ë c¸c líp nay trë l¹i häc t¹i tr­êng. 6. Häc sinh l­u ban: Häc sinh sau mét n¨m häc, kh«ng ®¹t chÊt l­îng ë líp ®ang häc ph¶i häc l¹i líp ®ã trong n¨m tiÕp theo. Tæng sè häc sinh ®­îc ph©n tæ theo giíi tÝnh, líp häc, chÊt l­îng. Ta cã Tæng sè häc sinh ph©n tæ theo giíi tÝnh 7. Tæng sè häc sinh ph©n theo giíi tÝnh. Tæng sè häc sinh ph©n tæ theo líp häc 8. Tæng sè häc sinh ph©n theo líp häc. (Líp 1,2,3,4,5) Tæng sè häc sinh ®­îc ph©n tæ theo chÊt l­îng ta cã c¸c chØ tiªu sau. 13. Tæng sè häc sinh giái 14. Tæng sè häc sinh kh¸. 15. Tæng sè häc sinh trung b×nh. Tæng sè häc sinh ph©n theo thêi gian häc ta cã. 16. Sè häc sinh häc 2 buæi mét ngµy: Lµ tæng sè häc sinh häc hai buæi mét ngµy. C¸c chØ tiªu tØ lÖ (§¬n vÞ tÝnh: %) 17. Tû lÖ häc sinh d©n téc: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh d©n téc so víi tæng sè häc sinh. 18. Tû lÖ vµo häc cña häc sinh häc líp 1: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh líp 1 so víi d©n sè ®é tuæi 6 n¨m ®ã. 19. Tû lÖ nhËp häc vµo líp 1: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh míi tuyÓn so víi d©n sè ®é tuæi 6 n¨m ®ã. 20. Tû lÖ nhËp häc ®é tuæi 6 vµo líp 1: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh ®é tuæi 6 líp 1 so víi d©n sè ®é tuæi 6 n¨m ®ã. 21. Tû lÖ ®i häc cña häc sinh tiÓu häc: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh tiÓu häc so víi d©n sè ®é tuæi 6-10 n¨m ®ã. 22. Tû lÖ ®i häc ®óng tuæi cña häc sinh tiÓu häc: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh tiÓu häc ®é tuæi (6-10) so víi d©n sè ®é tuæi (6-10) n¨m ®ã. 23. Tû lÖ häc sinh l­u ban: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh l­u ban líp i n¨m häc t+1 so víi tæng sè häc sinh líp i n¨m t. 24. Tû lÖ häc sinh lªn líp: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh lªn líp i+1 n¨m häc t+1 so víi tæng sè häc sinh líp i n¨m t. 25. Tû lÖ häc sinh bá häc: 100%- (% Häc sinh lªn líp+%Häc sinh l­u ban) 26. Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp: Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp bao gåm tû lÖ häc sinh t«t nghiÖp tÝnh theo tæng sè häc sinh dù thi vµ Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp tÝnh theo sè häc sinh líp 5. Tõ ®ã ta cã chØ tiªu sau. 27. Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp so víi sè dù thi: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh tèt nghiÖp so víi tæng sè häc sinh dù thi. 28. Tû lÖ häc sinh tèt nghiÖp so víi häc sinh líp 5: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh tèt nghiÖp so víi tæng sè häc sinh líp 5 n¨m häc ®ã. 29. Tû lÖ häc sinh häc 2 buæi mét ngµy: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh häc 2 buæi mét ngµyso víi tæng sè häc sinh. C. Nhãm chØ tiªu vÒ gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc. Nhãm chØ tiªu vÒ sè gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc: (§¬n vÞ tÝnh: ng­êi) 1. Tæng sè gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc trong nhµ tr­êng: Bao gåm toµn bé c¸n bé qu¶n lÝ, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn phôc vô trong nhµ tr­êng. 2. Tæng sè gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc lµ ng­êi d©n téc: Gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc ng­êi d©n téc lµ ng­êi thuéc c¸c d©n téc trõ d©n téc Kinh. Tæng sè gi¸o viªn ®­îc ph©n tæ theo giíi tÝnh tr×nh ®é, chÊt l­îng, c«ng viÖc, qu¶n lÝ. Ta cã Tæng sè gi¸o viªn ph©n theo tr×nh ®é 3. Sè gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é trªn chuÈn: Gi¸o viªn cã tr×nh ®é cao h¬n chuÈn lµ gi¸o viªn cã b»ng cao ®¼ng, ®¹i häc s­ ph¹m.. 4. Sè gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é ®µo t¹o chuÈn: Gi¸o viªn cã b»ng trung häc s­ ph¹m 12+2. 5. Sè gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é ®µo t¹o d­íi chuÈn: Gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é d­íi chuÈn lµ gi¸o viªn ch­a cã b»ng trung häc s­ ph¹m 12 +2 theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Tæng sè gi¸o viªn ph©n theo c«ng viÖc cã 6. Sè gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y: Lµ ng­êi hiÖn ®ang gi¶ng d¹y trong mét tr­êng häc (cßn gäi lµ gi¸o viªn ®øng líp) 7. C¸n bé §oµn, §éi: Ng­êi chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c §oµn, c«ng t¸c §éi trong nhµ tr­êng (trong ®ã kh«ng bao gåm gi¸o viªn kiªm nhiÖm c«ng t¸c §oµn, §éi) 8. Sè nh©n viªn phßng thÝ nghiÖm: 9, Sè nh©n viªn th­ viÖn. 10. Sè nh©n viªn vÖ sinh, b¶o vÖ. 11. Sè c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ, c«ng nh©n viªn phôc vô kh¸c trong nhµ tr­êng, Ph©n theo qu¶n lÝ nhµ n­íc. 12. Gi¸o viªn biªn chÕ: Lµ gi¸o viªn ®­îc chÝnh thøc s¾p xÕp d¹y häc trong c¸c tr­êng häc (n»m trong quü l­¬ng ng©n s¸ch sù nghiÖp) 13. Gi¸o viªn hîp ®ång: Gi¸o viªn kh«ng ®­îc chÝnh thøc s¾p xÕp d¹y häc trong tr­êng häc mµ nhµ tr­êng ph¶i ®i hîp ®ång (thuª) thªm gi¸o viªn th× míi cã ®ñ gi¸o viªn d¹y cho c¸c líp. Tæng sè gÝo viªn ph©n theo giíi tÝnh 14. Gi¸o viªn, c¸n bé c«ng chøc ph©n theo giíi tÝnh: D. Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ së vËt chÊt. Nhãm chØ tiªu vÒ diÖn tÝch (§¬n vÞ tÝnh: m2) 1. Tæng diÖn tÝch khu«n viªn nhµ tr­êng: Lµ tæng sè diÖn tÝch ®Êt trong ph¹m vi nhµ tr­êng qu¶n lÝ vµ sö dông. Ghi tæng sè diÖn tÝch ®Êt theo quyÕt ®Þnh cÊp ®Êt cña cÊp cã thÈm quyÒn. 2. Tæng diÖn tÝch phßng häc: Lµ tæng sè diÖn tÝch x©y dùng cña phßng häc vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô häc tËp nh­ ( th­ viÖn, thÝ nghiÖm, TDTT ) 3. Tæng diÖn tÝch sµn phßng häc: Lµ diÖn tÝch sö dông cña mçi phßng häc. Nhãm chØ tiªu vÒ phßng häc.(§¬n vÞ tÝnh: phßng) 4. Tæng sè phßng häc: 5. Phßng häc ®­îc x©y míi: Lµ sè phßng häc ®­îc x©y dùng míi trong n¨m. Phßng häc ®­îc ph©n tæ theo chÊt l­îng, môc ®Ých sö dông, møc ®é sö dông. Ta cã Ph©n theo møc ®é sö dông 6. Sè phßng häc 3 ca: Phßng häc 3 ca lµ phßng häc ®­îc dïng cho 3 líp häc kh¸c nhau trë lªn häc tËp trong mét ngµy. Ph©n theo chÊt l­îng 7. Sè phßng häc kiªn cè: Phßng häc kiªn cè lµ phßng häc cã niªn h¹n sö dông tö 20 n¨m trë lªn (Nhµ x©y dùng tõ cÊp III trë lªn). 8. Sè phßng häc b¸n kiªn cè: Phßng häc b¸n kiªn cè lµ phßng häc cã niªn h¹n sö dông d­íi 20 n¨m (CÊp IV). Cã thÓ x¸c ®Þnh phßng häc b¸n kiªn cè nh­ sau: Phßng häc cã t­êng x©y b»ng g¹ch (kÓ c¶ g¹ch ®Êt kh«ng nung) hoÆc v¸n. KÕt cÊu m¸i b»ng gç lo¹i trung b×nh, lîp b»ng ngãi, phi-br« xi m¨ng. NÒn nhµ l¸t g¹ch hoÆc l¸ng xi m¨ng; trÇn b»ng nhùa, v¸n hoÆc kh«ng cã trÇn. Ph©n theo môc ®Ýnh sö dông cã 9. Sè phßng häc v¨n ho¸: Lµ phßng häc th«ng th­êng, cã b¶ng vµ bµn, ghÕ cho gi¸o viªn vµ häc sinh. 10. Sè phßng chøc n¨ng (bé m«n): Sè phßng chøc n¨ng lµ phßng häc m¸y tÝnh, häc ngo¹i ng÷, häc nh¹c, häc vÏ. 11. Sè phßng th­ viÖn: Sè phßng th­ viÖn lµ phßng dµnh cho häc sinh ®Õn ®äc vµ m­în s¸ch cña nhµ tr­êng. 12. Sè phßng thÝ nghiÖm: Sè phßng thÝ nghiÖm lµ phßng ®­îc dïng cho häc sinh trong tr­êng thùc hµnh nh÷ng bµi tËp thÝ nghiÖm trong c¸c bé m«n. 13. Sè phßng tËp thÓ dôc thÓ thao: Sè phßng tËp thÓ dôc thÓ thao lµ phßng ®­îc dïng cho häc sinh trong tr­êng tËp thÓ dôc thÓ thao E. Nhãm chØ tiªu vÒ tµi chÝnh. C¸c chØ tiªu nguån kinh phÝ: (§¬n vÞ tÝnh: VN§) 1. Nguån tõ ng©n s¸ch gi¸o dôc: Nguån tõ ng©n s¸ch gi¸o dôc lµ kho¶n kinh phÝ nhµ n­íc cÊp cho ®¬n vÞ. Nguån ng©n s¸ch gi¸o dôc ®­îc ph©n tæ theo Ng©n s¸ch trung ­¬ng hç trî cho c¸c ®Þa ph­¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng hµng n¨m. Ta cã. 2. Nguån tõ ng©n s¸ch trung ­¬ng hç trî cho c¸c ®Þa ph­¬ng. 3. Nguån tõ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng hµng n¨m. 4. Nguån tõ ®ãng gãp tù nguyÖn hµng n¨m: B»ng nhiÒu h×nh thøc cña c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c nhµ h¶o t©m trong vµ ngoµi n­íc. 5. Nguån tõ ®ãng gãp x©y dùng tr­êng: Lµ kho¶n ®ãng gãp hµng n¨m cña phô huynh häc sinh nh»m x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng häc. Nhãm chØ tiªu chi phÝ (§¬n vÞ tÝnh: VN§) 6. Tæng chi tiªu: Lµ tæng sè tiÒn cña nhµ tr­êng bá ra chi tiªu trong k×. Tæng chi tiªu trong nhµ tr­êng ®­îc ph©n tæ theo môc ®Ých chi thµnh chi th­êng xuyªn vµ chi x©y dùng c¬ b¶n. 7. Tæng chi th­êng xuyªn: Chi th­êng xuyªn bao gåm c¸c kho¶n chi l­¬ng vµ chi ngoµi l­¬ng. 8. Chi ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n: Chi ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n bao gåm chi phÝ x©y dùng tr­êng míi, N©ng cÊp tr­êng hiÖn t¹i vµ chi phÝ x©y dùng nhµ ë cho gi¸o viªn vïng s©u. Ph©n tæ chi th­êng xuyªn theo chi l­¬ng vµ chi ngoµi l­¬ng. 9. Tæng chi l­¬ng: Tæng sè tiÒn dïng ®Ó tr¶ l­¬ng cho gi¸o viªn c¸n bé c«ng chøc trong k×. 10. Tæng chi ngoµi l­¬ng: Tæng sè tiÒn dïng ®Ó chi mua s¾m thiÕt bÞ ®å dïng häc tËp, dÞch vô b¶o d­ìng, chi hµnh chÝnh. Chi ngoµi l­¬ng ®­îc ph©n tæ theo môc ®Ých chi: Chi hµnh chÝnh, Chi mua tµi liÖu dông cô häc tËp, chi dÞch vô vµ b¶o d­ìng. Ta cã 11. Tæng chi hµnh chÝnh 12. Tæng chi mua tµi liÖu, dông cô häc tËp 13. Tæng chi dÞch vô vµ b¶o d­ìng. Ph©n tæ chi ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n theo môc ®Ých thµnh: Chi phÝ x©y dùng tr­êng míi, n©ng cÊp tr­êng hiÖn ®¹i; Chi phÝ x©y dùng nhµ ë cho gi¸o viªn vïng s©u. Ta cã 14. Tæng chi phÝ x©y dùng tr­êng míi 15. Tæng chi phÝ n©ng cÊp tr­êng hiÖn t¹i 16. Tæng chi phÝ x©y dùng nhµ ë cho gi¸o viªn vïng s©u. C¸c chØ tiªu b×nh qu©n 17.Chi tiªu ®¬n vÞ: Chi tiªu ®¬n vÞ lµ chi tiªu ng©n s¸ch b×nh qu©n trªn mét häc sinh. (§¬n vÞ tÝnh: VN§/häc sinh) Chi tiªu ®¬n vÞ còng ph©n tæ theo môc ®Ých chi. 18. Chi th­êng xuyªn b×nh qu©n trªn mét häc sinh: (§¬n vÞ tÝnh: VN§/häc sinh) 19.Chi x©y dùng c¬ b¶n b×nh qu©n trªn mét häc sinh: (§¬n vÞ tÝnh: VN§/häc sinh) 20. L­¬ng b×nh qu©n/ gi¸o viªn: (§¬n vÞ tÝnh: VN§/gi¸o viªn) §­îc tÝnh : Swf / Sf W :Lµ l­¬ng cña gi¸o viªn j trong tr­êng f :lµ sè n¨m kinh nghiÖm cña gi¸o viªn j E. Nhãm chØ tiªu vÒ vÖ sinh m«i tr­êng 1. Tæng sè tr­êng cã tñ thuèc cÊp cøu. ( §¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) 2. Sè tñ thuèc cÊp cøu cña nhµ tr­êng. Tñ thuèc cÊp cøu lµ tñ thuèc dïng trong nhµ tr­êng ®Ó sö dông phôc vô häc sinh-gi¸o viªn. (§¬n vÞ tÝnh: C¸i) 3. Tæng sè tr­êng cã n­íc phôc vô häc sinh uèng: Lµ n­íc ®­îc nhµ tr­êng cung cÊp cho häc sinh uèng 4.Tæng sè tr­êng cã khu c«ng tr×nh vÖ sinh: Tr­êng ®­îc coi lµ cã khu vÖ sinh riªng lµ tr­êng cã khu vÖ sinh riªng cã ®¶m b¶o hÖ thèng tù ho¹i. 5. Tæng sè tr­êng cã hÖ thèng n­íc sö dông: (§¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) Tæng sè tr­êng cã hÖ thèng n­íc sö dông ®­îc ph©n tæ theo chÊt l­îng n­íc bao gåm. Tr­êng sö dông hÖ thèng n­íc m¸y; tr­êng sö dông hÖ thèng n­íc giÕng khoan qua xö lÝ th«; tr­êng sö dông hÖ thèng n­íc giÕng; n­íc suèi, tr­êng sö dông n­íc m­a. Ta cã c¸c chØ tiªu. 6. Tæng sè tr­êng sö dông hÖ thèng n­íc m¸y. ( §¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) 7. Tæng sè tr­êng sö dông hÖ thèng n­íc giÕng khoan qua xö lÝ th«. ( §¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) 8. Tæng sè tr­êng sö dông hÖ thèng n­íc giÕng, n­íc suèi. ( §¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) 9. Tæng sè tr­êng sö dông n­íc m­a. ( §¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) Nhãm chØ tiªu vÒ b¶o vÖ ch¨m sãc søc khoÎ (§¬n vÞ tÝnh: Tr­êng) 10. Tæng sè tr­êng cã xö lÝ chÊt th¶i trong nhµ tr­êng Tæng sè tr­êng cã xö lÝ chÊt th¶i ®­îc ph©n tæ theo ph­¬ng ph¸p xö lÝ chÊt th¶i ®ã lµ ®em ®èt; ch«n; do nh©n viªn m«i tr­êng thu dän vÒ n¬i quy ®Þnh. 11. Tæng sè tr­êng xö lÝ chÊt th¶i trong nhµ tr­êng b»ng ph­¬ng ph¸p ®èt. 12. Tæng sè tr­êng xö lÝ chÊt th¶i trong nhµ tr­êng b»ng ph­¬ng ph¸p ®em ch«n 13. Tæng sè tr­êng xö lÝ chÊt th¶i trong nhµ tr­êng b»ng c¸ch do nh©n viªn vÖ sinh m«i tr­êng thu dän vÒ n¬i xö lÝ theo quy ®Þnh. 14. Tæng sè phßng häc ®ñ ¸nh s¸ng: Phßng häc ®ñ ¸nh s¸ng lµ phßng häc cã ®ñ ¸nh s¸ng trong c¸c buæi häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o. 15. Tæng sè phßng häc tho¸ng m¸t: Phßng häc tho¸ng m¸t lµ phßng häc cã kh«ng gian häc tËp tho¸ng m¸t theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o. 16. Tæng sè tr­êng cã tiªm Vacxin phßng bÖnh cho häc sinh. 17. Tû lÖ häc sinh ®­îc tiªm Vacxin phßng bÖnh. Lµ tû lÖ gi÷a tæng sè häc sinh ®­îc tiªm Vacxin phßng bÖnh víi tæng sè häc sinh trong nhµ tr­êng. F. Nhãm chØ tiªu ph¶n ¸nh ®iÒu kiÖn häc tËp. 1. Sè giê d¹y trung b×nh cña gi¸o viªn: Lµ tû sè gi÷a tæng sè giê d¹y cña gi¸o viªn trªn tæng sè gi¸o viªn. 2. Sè häc sinh b×nh qu©n trªn mét líp häc: Lµ tû sè gi÷a tæng sè häc sinh vµ tæng sè líp cña cÊp häc. 3. Sè häc sinh b×nh qu©n trªn mét líp häc tÝnh riªng cho tõng líp häc: Lµ tØ sè gi÷a tæng sè häc sinh cña mét líp vµ tæng sè líp häc. 4. Sè gi¸o viªn b×nh qu©n trªn mét líp häc: Lµ tû sè gi÷a tæng sè gi¸o viªn vµ tæng sè líp cña cÊp häc. 5. Sè häc sinh b×nh qu©n trªn 1 gi¸o viªn cña cÊp häc: Lµ tû sè gi÷a sè häc sinh vµ sè gi¸o viªn gi¶ng d¹y cña cÊp häc. Chç ngåi: Mét chç ngåi cña häc sinh lµ ®ñ bµn vµ ghÕ cho häc sinh ngåi häc ë líp. 6. Sè häc sinh b×nh qu©n trªn 1 chç ngåi cña cÊp häc: Lµ tû sè gi÷a sè häc sinh vµ sè chç ngåi ®­îc sö dông cña cÊp häc. 7. Sè líp häc b×nh qu©n trªn mét phßng häc cña cÊp häc: Lµ tû sè gi÷a sè tæng sè líp vµ tæng sè phßng häc ®­îc sö dông cña cÊp häc. 8. Tû träng gi¸o viªn ®­îc ®µo t¹o chuÈn: Lµ sè phÇn tr¨m gi÷a sè gi¸o viªn ®­îc ®µo t¹o qua c¸c tr­êng s­ ph¹m theo quy ®Þnh cña bËc d¹y häc víi tæng sè gi¸o viªn cña bËc häc ®ã. 9. Tû lÖ gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é tèi thiÓu: Lµ sè phÇn tr¨m gi÷a sè gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é tèi thiÓu n¨m häc t víi tæng sè gi¸o viªn cña n¨m häc t Ch­¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ ®Ó thùc hiÖn hÖ thèng chØ tiªu gi¸o dôc bËc tiÓu häc hoµn thiÖn I. KiÕn nghÞ vÒ thÓ chÕ ho¸ vµ phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh h÷u quan. 1. ®¶m b¶o ®ñ quyÒn h¹n, n¨ng lùc thèng kª còng nh­ ®ñ vÒ c¬ së vËt chÊt vµ nguån nh©n lùc cho bé phËn thèng kª thuéc vô KÕ ho¹ch-Tµi chÝnh thuéc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 2. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nªn thiÕt lËp mét c¬ chÕ gi÷a c¸c phßng ban liªn quan ®Ó phèi hîp víi nhau trong viÖc thu thËp sè liÖu thèng kª ë c¸c cÊp kh¸c nhau. §iÒu nµy còng dÉn tíi viÖc chia sÎ c¸c nguån lùc vµ chuyªn m«n gi÷a c¸c phßng ban gi¸o dôc ®Ó ph¸t triÓn mét sè ho¹t ®éng chung. 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Tæng côc Thèng kª nªn thµnh lËp mét ban kü thuËt nhÆm lËp ra vµ ph¸t hµnh dù b¸o d©n sè trong ®é tuæi ®i häc dùa trªn nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®· thèng nhÊt. Còng cÇn ®¶m b¶o r»ng bé phËn HÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ gi¸o dôc ®­îc giao quyÒn h¹n, nh©n lùc vµ ®µo t¹o cÇn thiÕt ®Ó hîp nhÊt sè liÖu tõ c¸c cuéc ®iÒu tra hé gia ®×nh vµo viÖc ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò gi¸o dôc, nh»m bæ sung th«ng tin s½n cã tõ ®iÒu tra hé gia ®×nh, vµ ®Ó cñng cè mèi quan hÖ víi c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ë trung ­¬ng vÒ thèng kª trong viÖc ®¹t ®­îc môc tiªu nµy. II. Mét sè kiÕn nghÞ trong qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin 1. §­a ra mét kh¸i niÖm vµ c¸ch tiÕp cËn thÝch hîp ®èi víi qu¶n lý th«ng tin ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña thùc tÕ do trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch gi¸o dôc theo h­íng phi tËp trung ho¸, nhu cÇu sè liÖu vÒ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngµy nay kh«ng chØ ë cÊp trung ­¬ng mµ cßn ë cÊp ®Þa ph­¬ng. 2. CÇn ph¶i ph¸t triÓn mét c¬ së d÷ liÖu toµn diÖn ë cÊp ®Þa ph­¬ng nh»m ®¸p øng yªu cÇu th«ng tin cña c¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lÝ ë nh÷ng cÊp ®ã. §Æc biÖt cÊp huyÖn ®ang trë thµnh trung t©m cña dÞch vô gi¸o dôc trªn c¸c ph­¬ng diÖn kÕ ho¹ch ho¸, thùc hiÖn gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸, ®iÒu nµy yªu cÇu c¸c lo¹i sè liÖu gi¸o dôc còng nh­ kinh tÕ x· héi. 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nªn chu©n bÞ mét cuèn cÈm nang vµ b¶n ®èi chiÕu ®Ó x¸c thùc vµ kiÓm tra tÝnh tin cËy cña c¸c sè liÖu thu thËp ®­îc tõ tr­êng häc. Tµi liÖu nµy nªn ®­îc ph¸t ®ång thêi cÇn ®µo t¹o thÝch hîp cho nh©n viªn gi¸o dôc tØnh vµ huyÖn vÒ x¸c thùc sè liÖu. CÇn ph¶i lËp c¸c quy tr×nh vµ biÖn ph¸p b¾t buéc nh»m thiÕt lËp vµ duy tr× th«ng lÖ nµy. ViÖc nµy sÏ c¶i thiÖn ®¸ng kÓ chÊt l­îng c¸c sè liÖu tr­êng tr×nh lªn. 4. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nªn rµ so¸t l¹i hÖ thèng l­u gi÷ sæ s¸ch tr­êng häc tiÕn hµnh vµ ph¸t triÓn mét hÖ thèng míi ®­îc chuÈn ho¸ cã kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vµ yªu cÇu KÕ ho¹ch ho¸ vµ gi¸m s¸t gi¸o dôc hiÖn nay. 5. Ngoµi c¸c mÉu biÓu d­íi d¹ng giÊy, th× ph­¬ng thøc l­u chuyÓn sè liÖu theo ph­¬ng thøc ®iÖn tö còng nªn ®­îc khuyÕn khÝch víi quy tr×nh kiÓm so¸t chÊt l­îng thÝch hîp 6. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nªn tæ chøc héi th¶o t­ vÊn kü thuËt víi c¸c thµnh phÇn tham gia liªn quan kh¸c nhau nh»m chØnh söa vµ hoµn thiÖn nh÷ng c«ng cô thu thËp sè liÖu. §Ó cã ®­îc sè liÖu chuÈn vµ cã thÓ ®èi chiÕu ®­îc còng nh­ ph¶n ¸nh ®­îc nhu cÇu cña lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lÝ chÝnh s¸ch ë c¶ cÊp ®Þa ph­¬ng vµ quèc gia. Tõ ®ã sÏ rót ra ®­îc lÞch vµ ph­¬ng ph¸p thu thËp th«ng nhÊt víi nh¶u tr¸nh c¸c c«ng viÖc chång chÐo kh«ng cÇn thiÕt. III. Mét sè ®Ò xuÊt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i trong viÖc xö lÝ th«ng tin. 1.Nªn thiÕt lËp phÇn mÒm sè liÖu ®Ó gép vµo c¸c quy ®Þnh vµ kÜ thuËt x¸c thùc sè liÖu kh¸c nhau còng nh­ ®­a vµo m« h×nh b¸o c¸o toµn diÖn cã c¶ chøc n¨ng kiÓm tra sai sãt ®Ó cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc søc lùc vµ nh©n lùc còng nh­ c¶i thiÖn tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu. 2. Nªn ph©n bæ kinh phÝ th­êng xuyªn vµ ®Çy ®ñ trÝch tõ ng©n s¸ch gi¸o dôc tØnh vµ huyÖn vµ nªn cö ra c¸n bé chuyªn tr¸ch ®Ó vËn hµnh c¸c ho¹t ®éng HÖ thèng th«ng tin gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ cÊp huyÖn n¬i mµ hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng nµy ®­îc thùc hiÖn. 3. CÇn lËp ra c¸c kho¶n kinh phÝ bæ sung ®Ó thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn nh©n sù còng nh­ duy tr× b¶o d­ìng c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin. 4. X©y dùng n¨ng lùc c¸n bé ë tÊt c¶ c¸c cÊp (tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng) th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng cÊu phÇn c¬ b¶n cña x©y dùng n¨ng lùc. CÇn ph¸t triÓn mét chiÕn l­îc ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau ë c¸c cÊp kh¸c nhau. §iÒu nµy sÏ liªn quan ®Õn mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o träng t©m bao gåm. - Ph¸t triÓn tµi liÖu ®µo t¹o ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ gi¸o dôc. - C¸c kho¸ ®µo t¹o giµnh cho c¸c c¸n bé ®µo t¹o cÊp trung ­¬ng vµ cÊp ®Þa ph­¬ng vÒ: Ph­¬ng ph¸p vµ c¸ch sö dông chØ sè vµ sè liÖu thèng kª gi¸o dôc. Ph©n tÝch sè liÖu thèng kª gi¸o dôc cho viÖc lËp, thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t kÕ ho¹ch. C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn hÖ thèng th«ng tin qu¶n lÝ gi¸o dôc kh¸c. (x¸c thùc sè liÖu, l­u tr÷ sæ s¸ch, ghi chÐp, ®iÒu tra vµ lÊy mÉu) - §µo t¹o c¸c c¸n bé c«ng nghÖ th«ng tin. Qu¶n lÝ d÷ liÖu, lËp tr×nh vµ duy tr× hÖ thèng Sö dông phÇn mÒm thèng kª vµ hÖ thèng th«ng tin ®Þa lÝ C¸ch duy tu, b¶o d­ìng vµ vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin hiÖu qu¶ vµ hiÖu suÊt. 5. Nªn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng x©y dùng n¨ng lùc theo yªu cÇu vµ tËp trung vµo c¸c nhãm cßn yÕu ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ thay v× cung cÊp c¸c kho¸ ®µo t¹o chung chung vèn cã r©t Ýt hoÆc kh«ng cã t¸c dông. KÕt luËn Ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· cã nhiÒu nç lùc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕn l­îc. Víi tèc ®é ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®Æt ra trong ChiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001-2010 lµ hoµn toµn thùc tÕ. Tuy nhiªn viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng cÇn ®­îc quan t©m h¬n n÷a, cã nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc bÒn v÷ng. So víi yªu cÇu hiÖn ®¹i th× gi¸o dôc ViÖt Nam cßn ph¶i phÊn ®Êu nhiÒu vÒ ch­¬ng tr×nh, phßng häc vµ trang thiÕt bÞ cïng víi c«ng t¸c qu¶n lÝ; nguy c¬ tôt hËu vÒ gi¸o dôc so víi quèc tÕ vµ khu vùc ®ang ®Æt ra tr­íc nhµ n­íc ViÖt Nam. Thèng kª lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng ®Ó nhµ n­íc qu¶n lÝ mäi yÕu tè kinh tÕ x· héi. Thèng kª gi¸o dôc bËc tiÓu häc mÆc dï ®· ®­îc x©y dùng t­¬ng ®èi hoµn chØnh tuy nhiªn tr­íc sù ®æi míi cña x· héi vÒ xu h­íng héi nhËp víi quèc tÕ th× sÏ cÇn thªm nhiÒu th«ng tin trong viÖc qu¶n lÝ thiÕu vµ ®ång thêi mét sè th«ng tin sÏ trë nªn l¹c hËu. §iÒu nµy ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ gi¸o dôc tiÓu häc. NhËn thøc râ ®­îc ®iÒu ®ã, trong chuyªn ®Ò nµy em cè g¾ng lµm râ ®­îc 3 vÊn ®Ò sau. Nªu lªn thùc tr¹ng c«ng t¸c thèng kª gi¸o dôc bËc tiÓu häc. Bæ sung hoµn thiÖn mét sè chØ tiªu thèng kª míi trong hÖ thèng chØ tiªu thèng kª gi¸o dôc bËc tiÓu häc. KiÕn nghÞ ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt th«ng tin thèng kª. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« TrÇn Kim Thu gi¸o viªn trùc tiÕp h­íng dÉn, c¸c c« chó c«ng t¸c t¹i vô kÕ ho¹ch & Tµi chÝnh Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì, tËn t×nh chØ b¶o em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 1. Gi¸o tr×nh thèng kª x· héi – Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n. 2. Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p x©y dùng tr­êng tiÓu häc ®¹t chuÈn quèc gia ë T©y Ninh – LuËn ¸n tiÕn sÜ gi¸o dôc – NguyÔn Ngäc Dòng. 3. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ chi tiªu c«ng 2004 ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. – Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o. 4. Sæ tay c¸n bé thèng kª - Vô KÕ ho¹ch tµi chÝnh Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o. 5.HÖ thèng chØ sè gi¸o dôc. 6. Gi¸o dôc cho mäi ng­êi – Vô kÕ ho¹ch tµi chÝnh Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o. 7. B¸o c¸o thùc tr¹ng thèng kª gi¸o dôc – Unicef 8. ChuÈn gi¸o viªn tiÓu häc. Quan niÖm vµ qu¸ tr×nh x©y dùng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giáo dục bậc tiểu học.DOC
Luận văn liên quan