Nghiên cứu hoạt tính điện hóa của As(V) trong một số dung môi hữu cơ và cải tiến cách xử lý bề mặt điện cực vàng trong việc xác định arsen tổng bằng phương pháp von - Ampe hòa tan

NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ĐIỆN HÓA CỦA As(V) TRONG MỘT SỐ DUNG MÔI HỮU CƠ VÀ CẢI TIẾN CÁCH XỬ LÝ BỀ MẶT ĐIỆN CỰC VÀNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH ARSEN TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON- AMPE HÒA TAN NGUYỄN QUANG HUY Trang nhan đề Lời cảm ơn Giới thiệu Mục lục Damh mục các bảng Phần 1: Tổng quan Chương 1: Arsenic và các hợp chất của Arsenic Chương 2: Động tính của Arsenic Chương 3: Các phương pháp xác định Arsenic Chương 4: Phương pháp phân tích điện hóa Chương 5: Tính chất điện hóa của Arsenic Chương 6: Mục đích của đề tài Phần II: Thực nghiệm Chương 7: Hóa chất và thiết bị Chương 8: Nghiên cứu hoạt tính điện hóa của As(V) trong một số dung môi hữu cơ Chương 9: Hoạt hóa điện cực vàng trong quá trình xác định Arsenic tổng bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu hoạt tính điện hóa của As(V) trong một số dung môi hữu cơ và cải tiến cách xử lý bề mặt điện cực vàng trong việc xác định arsen tổng bằng phương pháp von - Ampe hòa tan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf13.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf16.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • jpgNguyenQuangHuy.jpg
Luận văn liên quan