Nghiên cứu khả năng làm giàu dha (docosahexaenoic acid) và epa (eicosapentaenoic acid) trong dầu mỡ cá basa (pangasius bocourti) bằng phương pháp dùng enzyme lipase và chưng cất phân đoạn

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÀM GIÀU DHA (DOCOSAHEXAENOIC ACID) VÀ EPA (EICOSAPENTAENOIC ACID) TRONG DẦU MỠ CÁ BASA (PANGASIUS BOCOURTI) BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG ENZYME LIPASE VÀ CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN NGUYỄN DIỄN SANH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Tổng quan tài liệu Phần 3: Vật liệu - phương pháp Phần 4: Kết quả - thảo luận Phần 5: Kết luận - đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2822 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu khả năng làm giàu dha (docosahexaenoic acid) và epa (eicosapentaenoic acid) trong dầu mỡ cá basa (pangasius bocourti) bằng phương pháp dùng enzyme lipase và chưng cất phân đoạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • jpgNguyenDienSanh.jpg
Luận văn liên quan