Nghiên cứu lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - Xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại một đô thị Chương 3: Đánh giá hiện trạng môi trường thị xã Long Khánh gắn với hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội Chương 4: Dự báo diễn biến môi trường gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Long Khánh đến năm 2020 Chương 5: Xác định các vấn đề môi trường cấp bách và nguyên nhân tại thị xã Long Khánh Chương 6: Xây dựng chương trình hành động bảo vệ môi trường thị xã Long Khánh đến năm 2020 Chương 7: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong quy hoạch phát triển kinh tế - Xã hội thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLeManhHung.jpg
Luận văn liên quan