Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình

Khi tổ máy chưa hòa lưới tức chưa nối máy phát với hệ thống điện, tổ máy chưa phát công suất hữu công khi đó hệ thống chưa có vòng phản hồi công suất chỉ có vòng phản hồi tốc độ (hay tần số). Do đó nhiệm vụ của bộ điều tốc lúc này là điều chỉnh tốc độ quay (tần số) của tuabin để đạt tốc độ định mức dựa vào sai lệch tốc độ phản hồi.

doc95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2756 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu phương pháp điều khiển tốc độ quay của tuabin trong nhà máy thủy điện Hòa Bình.DOC