Nghiên cứu quá trình sinh tổng hợp protease và amylase bởi nấm mốc trên môi trường là phế phụ liệu công nghiệp và một số ứng dụng

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Lời mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp Phần 3: Kết quả và biện luận Phần 4: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu quá trình sinh tổng hợp protease và amylase bởi nấm mốc trên môi trường là phế phụ liệu công nghiệp và một số ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgBuiDoanPhuongLinh.jpg
Luận văn liên quan