Nghiên cứu quy trình tách chiết và xác định morphine trong nước tiểu người nghiện ma túy đồng thời đánh giá khả năng đào thải theo thời gian bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH MORPHINE TRONG NƯỚC TIỂU NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐỒNG THỜI ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÀO THẢI THEO THỜI GIAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ NGUYỄN HOÀNG HÀ Trang nhan đề Lời cảm tạ Mục lục Danh mục các bảng, hình vẽ, chữ viết tắt Mở đầu Chương 1: Đại cương về chất ma túy Chương 2: Tổng quan về Morphine Chương 3: Một số phương pháp xác định Morphine Chương 4: Hóa chất và thiết bị Chương 5: Điều kiện vận hành thiết bị Chương 6: Khảo sát điều kiện tách chiết Morphine trên mẫu tự tạo bằng kĩ thuật chiết pha rắn trên cột spe Chương 7: Ứng dụng trên mẫu thật và khảo sát sự đào thải Morphine theo thời gian trong nước tiểu của người nghiện ma túy Biện luận kết quả thực nghiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2999 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu quy trình tách chiết và xác định morphine trong nước tiểu người nghiện ma túy đồng thời đánh giá khả năng đào thải theo thời gian bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf15.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenHoangHa.jpg
Luận văn liên quan