Nghiên cứu sự phát sinh hình thái của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) bằng nuôi cấy lớp mỏng tế bào mảnh lá và nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố vật lý lên sự sinh trưởng và phát triển cây hồ tiêu

NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA CÂY HỒ TIÊU (Piper nigrum L.) BẰNG NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO MẢNH LÁ VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ VẬT LÝ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY TÁI SINH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Lời mở đầu Chương I: Tổng quan tài liệu Chương II: Vật liệu - Phương pháp Chương III: Kết quả - Thảo luận Chương IV: Kết luận - Kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2474 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu sự phát sinh hình thái của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) bằng nuôi cấy lớp mỏng tế bào mảnh lá và nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố vật lý lên sự sinh trưởng và phát triển cây hồ tiêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • jpgDoDangGiap.jpg
Luận văn liên quan